Въведение в техническия анализ

Какво представляват Свещите?

Голям брой играчи предпочитат да използват графика, която представя движението на цената във вид на поредица от червени и зелени свещи. Свещите дават възможност на инвеститорите да фокусират погледа си върху движението на пазара в рамките на ден, седмица, месец или година. Тази техника датира от седемнадесети век, когато японските търговци са използвали свещите, за да следят изменението в цената на ориза.

Всяка една свещ дава представа за движението на цената на инструмента в рамките на избран интервал – минута, 10 минути, 1 час, 4 часа, ден. За да начертаем една свещ, ще имаме нужда от четири стойности. Това са цена на отваряне, най-висока стойност, най-ниска стойност и цена на затваряне за всеки отделен период от време, обект на вашето внимание.

1. Първа цена за периода
2. Последна цена за периода
3. Тяло на свещта
4. Сянка

Дългите тънки линии над и под тялото на всяка свещ се наричат сенки (също така опашки). Тялото на свещта отразява разликата между цената на отваряне и цената на затваряне. Цветът на свещта определя дали съответният период е бил на повишение или на понижение на цената. Дълга, зелена свещ представлява възходящо движение. Това показва, че цената се е повишила значително в периода между отварянето и затварянето, вследствие на големия обем поръчки „купува”. Дълга червена свещ представлява низходящо движение. Това показва, че цената се е понижила чувствително, в сравнение с тази на отварянето, и отразява агресивната продажба на съответната валута.

Ако трябва да обобщим, можем да кажем, че колкото по-дълго е тялото на всяка отделна свещ, толкова по-голямо е напрежението върху купувачите или върху продавачите. Точно обратното, късите свещи са индикация за слабо изменение на цената на валутата и представляват консолидация.

1. Последна цена за периода
2. Първа цена за периода
3. Най-ниска цена за периода
4. Най-висока цена за периода

Важно е да внимавате за появата на Doji, тази малка, но важна свещ се появява, когато цената на отваряне е същата като цената на затваряне. Дължината на сенките при Doji варира, в резултат на което свещта може да изглежда като кръст, обърнат кръст или знак плюс. Сами по себе си Doji са неутрални свещи, които показват, че нито купувачите, нито продавачите са имали превес. Така те стават отправна точка за формиране на ново движение.

1. Doji

За да предвидим накъде ще тръгне пазарът след появата на Doji, трябва да проследим предходния тренд или предхождащите свещи. След възходящо движение или дълга зелена свещ появата на Doji съпътства охлаждането на ентусиазма при купувачите по определена позиция. След низходящо движение или дълга червена свещ, появата на Doji означава, че намалява значително обемът на продавачите по определена позиция. Наличието на тази фигура често пъти подсказва, че силите на търсене и предлагане се изравняват и може да се очаква обръщане на тренда. Сама по себе си обаче тази свещ не е достатъчен индикатор за наличие на промяна в тренда и е нужно допълнително потвърждение за такава.

В заключение може да се каже, че свещите дават уникална визуална представа за случващото се на пазара, като по този начин правят тълкуването на цената значително по-лесно.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.