Въведение в техническия анализ

Въведение в техническия анализ

Какво е FOREX тренд?

Прогнозирането на цените и „четенето” на графиките често помага на участниците на пазара по-добре да разбират и да познават посоката на движение на определени валути. Следването на тренда на FOREX пазара е една от най-популярните стратегии. Трендът продължава много дълго време на валутните пазари. На практика трендът може да продължи с години. Възможно е да се реализират печалби, докато се опитвате да купувате на дъното и да продавате на върха, но е много по-вероятно да спечелите повече пари и да си спестите куп неприятности, ако просто следвате тренда.

Как да начертаем тренд линия? Нуждаем се от две точки, например най-ниските стойности, до които е достигнала цената, за да начертаем линия. Когато тя достигне третата точка, ще получим тренд линия. Ако цената отново достигне до тренд линията, тя би трябвало да отскочи от нея.

Нужни са ни 3 точки, за да начертаем тренд линия Нужни са ни 3 точки, за да начертаем тренд линия

Когато говорим за FOREX тренд, е важно да се знае, че става въпрос за търговия с валутите на различни държави. За държавите е характерно да се развиват продължително време добре или продължително време зле. Националните икономики не се развиват ту добре, ту зле. Именно затова и трендът обикновено продължава много дълго време. Спекулантите казват, че „Трендът ви е приятел“ и трябва да играете в неговата посока. Така е, докато трендът приключи. Валутните пазари са изключително волатилни и когато трендът обърне своята посока, това се случва много бързо.

Трендът е нарушен от масирани разпродажби Трендът е нарушен от масирани разпродажби

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Чат с нас
Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.
Предупреждение за риск
Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.