Въведение в техническия анализ

Как да използваме Simple Moving Averages (SMA)?

Един от най-популярните инструменти, използван от играчите на пазара, е Пълзящата средна или Simple Moving Average (SMA). Пълзящата средна е статистически инструмент и се използва, за да изглади краткосрочните промени в цените и да ни покаже образуването на дългосрочен тренд.

2 SMA с различни периоди върху графика тип „свещ”2 SMA с различни периоди върху графика тип свещ

Как се чертае Пълзящата средна (SMA)? Всяка точка от линията представлява сбор на определен брой предходни цени, разделен на броя използвани цени. И така, точка след точка се формира кривата SMA. Така получената SMA можете да използвате, за да генерирате сигнали „купува” или „продава”. Вижте как!

Цената пресича и затваря над SMA - сигнал за покупка Цената пресича и затваря над SMA - сигнал за покупка

Сигнал за покупка се генерира, когато цената пресича и затваря над Пълзящата средна.

Най-успешният начин за употребата на този инструмент е да се използват минимум две или три Пълзящи средни, които обхващат различни периоди от време върху една и съща графика. Спекулантите обикновено предпочитат да използват 20, 50 и 200-дневни SMA. В този случай сигналът „купува” се генерира, когато по-краткосрочна Пълзяща средна пресече по-дългосрочна. Не на последно място, вие можете да се съобразите с посоката на Пълзящата средна. Ако тя се движи нагоре, можете да прецените, че пазарът е настроен позитивно и обратното, ако сочи надолу – то тогава настроението е отрицателно.

A golden cross - BUY signal A golden cross -  BUY signal

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.