Въведение в техническия анализ

Какво представляват вълните на Елиът?

Вълните на Елиът са популярен инструмент за технически анализ, широко прилаган от спекулантите на FOREX пазара. През 1930 г. Ралф Нелсън Елиът (1871–1948 г.) развива теорията си, че финансовите пазари са движени от психологията на спекулантите. Според него нагласата на спекулантите се променя от оптимизъм към песимизъм и обратно в естествен ритъм, създавайки специфични вълнови модели в движението на цените на инструментите.

* Пазарен цикъл * Пазарен цикъл

Според теорията на Елиът цените на инструментите се движат в повтарящи се цикли, всеки от които съдържа 5 вълни в посока на тренда и 3 вълни срещу тренда. В доминиращия тренд вълни 1, 3 и 5 се наричат „движещи вълни” и всяка от тях е съставена от 5 по-малки. Вълни 2 и 4 се наричат „корективни вълни” и са съставени от 3 по-малки. При падащ пазар доминиращият тренд е надолу и моделът е обърнат – 5 вълни надолу и 3 нагоре. Движещите вълни винаги са в посоката на тренда, докато корективните са срещу него.

Вълните на Елиът са широко разпространен технически инструмент, който повечето анализатори използват непрекъснато. За да можете да го използвате във вашата ежедневна търговия обаче, трябва да се научите да различавате различните серии от вълнови движения.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.