Въведение в техническия анализ

Въведение в техническия анализ

Какво представляват вълните на Елиът?

Вълните на Елиът са популярен инструмент за технически анализ, широко прилаган от спекулантите на FOREX пазара. През 1930 г. Ралф Нелсън Елиът (1871–1948 г.) развива теорията си, че финансовите пазари са движени от психологията на спекулантите. Според него нагласата на спекулантите се променя от оптимизъм към песимизъм и обратно в естествен ритъм, създавайки специфични вълнови модели в движението на цените на инструментите.

* Пазарен цикъл * Пазарен цикъл

Според теорията на Елиът цените на инструментите се движат в повтарящи се цикли, всеки от които съдържа 5 вълни в посока на тренда и 3 вълни срещу тренда. В доминиращия тренд вълни 1, 3 и 5 се наричат „движещи вълни” и всяка от тях е съставена от 5 по-малки. Вълни 2 и 4 се наричат „корективни вълни” и са съставени от 3 по-малки. При падащ пазар доминиращият тренд е надолу и моделът е обърнат – 5 вълни надолу и 3 нагоре. Движещите вълни винаги са в посоката на тренда, докато корективните са срещу него.

Вълните на Елиът са широко разпространен технически инструмент, който повечето анализатори използват непрекъснато. За да можете да го използвате във вашата ежедневна търговия обаче, трябва да се научите да различавате различните серии от вълнови движения.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Чат с нас
Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.
Предупреждение за риск
Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.