Инструменти за търговия

Инструмент
Компания
Минимално търгувано количество
Маржин - Непрофесионални клиенти
Маржин - Професионални клиенти
Суап за Дълга позиция
Суап за Къса позиция
Време за търговия
0001
0002
0003
0004
0011
0016
0023
0066
0175
0267
0291
0388
0688
0700
0883
1088
1299
1810
2318
2628
2914
3328
3382
3836
3988
4063
4452
4502
4503
4578
5020
5108
6178
6301
6501
6502
6752
6758
6902
6954