Инструменти за търговия

 

Всички инструменти се търгуват без комисиона.

Инструмент
Вид спред
Стойност на спреда
Минимално търгувано количество
Маржин *
Суап за Дълга позиция
Суап за Къса позиция
Време за търговия
$AUSSIE200
$DUTCH25
$EUSTOX50
$FRENCH40
$GERMAN30
$ITALIAN40
$JAPAN225
$NDAQ100
$SPANISH35
$SPX500
$SWISS20
$UK100
$US30
Auto Index ETF
Banks Index ETF
Brazil Index ETF
Canada ETF
China Index ETF
Dutch25-15Jun18
EUSTOX50-15Jun18
Finance ETF
French40-15Jun18
German30 Mini
German30-15Jun18
Health ETF
Hong Kong ETF
India Index ETF
Insurance ETF
Italian40-15Jun18
Japan225-07Jun18
Korea Index ETF
Media Index ETF
NDAQ100-15Jun18
Russia ETF
Spanish35 Mini
SPX500-15Jun18
Swiss20-15Jun18
Tech Index ETF
Telecom ETF
UK100 Mini
Покажи всички

* За сметки с наличност над 50 000 лв., Трейдинг 212 си запазва правото да изисква по-висок маржин.
Изискуемият маржин може да бъде променян от Трейдинг 212, за което ще бъдете предварително уведомени.

Суапът се начислява в 00:00 часа всеки ден, върху отворените към този час позиции.

Чат с нас