Политика за поверителност

Политика за поверителност

Трейдинг 212 се ангажира със защитата на Вашите лични данни и ние не ги използваме за друга цел, освен предоставянето, поддържането и подобряването на нашите услуги и както изисква закона. За да откриете и поддържате клиентски сметки при нас, ние събираме и съхраняваме лични данни. Настоящата политика описва как обработваме такава информация, за да гарантираме, че изпълняваме задълженията си и че цялата такава информация остава поверителна. Ние сме обвързани от Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните) и всяко приложимо законодателство за защита на личните данни.

Информация за Трейдинг 212

Настоящата Политика за поверителност се прилага относно обработването на лични данни от всяко дружество, част от Трейдинг 212 Груп Лимитид („Трейдинг 212”). Двете основни юридически лица от групата на Трейдинг 212 са:

1) Трейдинг 212 ЮК Лимитид
Тел.: +44 203 769 98 97
Имейл: info@trading212.com
Адрес: 107 Чипсайд  
Лондон EC2V 6DN

Трейдинг 212 ЮК Лимитид е дружество, регистрирано в Англия и Уелс (регистрационен номер 8590005). Трейдинг 212 ЮК Лимитид е дружество, лицензирано и регулирано от английския регулатор Financial Conduct Authority (регистрационен номер 609146).

2) Трейдинг 212 ЕООД
Тел.: +359 800 46049
Имейл: info@trader.bg
Адрес: ул. „Лъчезар Станчев” № 3
Литекс Тауър, ет. 10
гр. София 1797, България

Трейдинг 212 е дружество, регистрирано в България, ЕИК: 201659500. Трейдинг 212 ЕООД е дружество, лицензирано и регулирано от Комисията за финансов надзор (КФН) (регистрационен номер РГ-03-0237).

От каква информация имаме нужда?

Когато влизате в нашия уебсайт на адрес www.trading212.com, www.trader.bg, нашата платформа Trading 212, страницата на продукта на Трейдинг 212 в Apple App Store или в Google Play Store (наричани заедно „Уебсайта“), регистрирате се, участвате, създавате профил за, извършвате отделни операции в рамките на или използвате по друг начин нашите услугите, ние можем да събираме лични данни за Вас. Ние също така обработваме личните данни, които сме получили от Вас като част от договорните отношения, които имаме с Вас или за целите на законните интереси, следвани от Трейдинг 212. Ние също така обработваме данни, които сме получили законно от обществено достъпни източници.

 1. В хода на откриването на сметка за Вас, ние трябва да съберем лична информация от Вас, която да ни позволи да установим самоличността Ви. За да направим това, ще поискаме някои лични данни, включващи Вашето пълно име, страна на пребиваване, Вашия адрес, дата на раждане, гражданство, данни за контакт, имейл адрес, телефонен номер.
 2. С цел предотвратяване на измами може да събираме информация за финансовото Ви състояние (т.е. доходи и спестявания). За да улесним заявките Ви за захранване на сметка и теглене, можем да обработваме данните за Вашия IBAN и друга информация за обработката на плащанията, изисквана от съответните доставчици на платежни услуги.
 3. Като лицензиран инвестиционен посредник, ние сме задължени по закон да идентифицираме всеки клиент чрез неговата или нейната лична карта, или паспорт, както и документи, които могат да бъдат използвани като доказателство за адреса (например сметка за комунални услуги, банково извлечение). Надлежната идентификация при откриване на сметка в Трейдинг 212 е необходима и за Вашата собствена сигурност.
 4. За да оценим целесъобразността на нашите услуги за Вашите обстоятелства и опит, както и за да се извърши преценка дали сте професионален или непрофесионален клиент, може да поискаме допълнителна информация, като например, но не само, търговски опит, подробности за трудовата заетост, знания и опит в областта на финансовите услуги и продукти.

Ние ще изискаме тази информация от Вас чрез нашия формуляр за откриване на сметка и също така ще използваме собствените си архиви и информация от други източници за спазване на законовите и нормативни задължения.

Обработването и съхранението на Вашите лични данни е необходимо, за да ви предоставим услугите, описани в Клиентския договор на Трейдинг 212, и за да спазваме нашите нормативни задължения. Ако изберете да не ни предоставите някоя от исканата информация, може да бъдем принудени да не сключим договор с Вас или да откажем изпълнението на съществуващ договор и съответно да го прекратим, тъй като няма да можем да изпълним нашите договорни и нормативни задължения.

Ние поддържаме информацията възможно най-актуална и ще променяме своевременно всякакви данни, като например Вашия адрес, когато ни уведомите, че са се променили.

Личните данни, които могат да бъдат обработвани от Трейдинг 212, също така включват всякакъв вид електронни съобщения като писма, имейли, чат съобщения, телефонни разговори, данъчен идентификационен номер и всяка свързана с него данъчна информация, всяка лична информация, получена от проверките KYC/AML (Познавай клиента си/Предотвратяване на изпирането на пари), извършвани от Трейдинг 212 съгласно приложимото законодателство, свързано с борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Използването на Уебсайта и свързаните с него мобилни приложения и онлайн услуги включва автоматизирано събиране на определени видове информация, някои от които могат да се считат за лична информация или при конкретни обстоятелства. Тази информация включва: IP адрес, тип браузър и операционна система.

Освен това Уебсайтът използва набор от „бисквитки“, за да подобри и персонализира Вашето изживяване. Повече информация за тях може да намерите в нашата Политика за използване на бисквитки.

Защо ни e необходима тази информация и на какво основание обработваме данните?

Законосъобразност на обработването

Ние ще обработваме Вашите лични данни (включително събиране, използване, съхраняване и предаване, ако е приложимо):

 1. за изпълнението на Клиентския договор (наричан „Договора“) сключен между Вас като Клиент и Трейдинг 212 и за предоставянето на услугите, описани в Договора или достъпни чрез платформата на Trading 212 и/или на Trader.bg („Услугите“);
 2. да предприемем стъпки по Ваше искане преди да сключим Договора или да открием демо сметка за Вас;
 3. за спазването на правните и нормативни задължения, на които Трейдинг 212 е обект (включително, но без ограничение до задълженията, произтичащи от Директивата относно пазарите на финансови инструменти MIFID 2, нормативните задължения за борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, всяко приложимо данъчно законодателство и др.) Примерите за такива нормативни задължения включват, наред с другото: задълженията за докладване към КФН; предоставяне на информация на ДАНС относно подозрителни сделки за изпиране на пари или във връзка с финансови наказателни производства; предоставяне на информация на данъчните органи.
 4. В случай, че обработването на лични данни е необходимо за целите на законните интереси, преследвани от Трейдинг 212 - например, ако сме длъжни да предоставим справка за вас на публичен орган или агенция, за да спазим правно задължение, да Ви изпращаме анкети за аналитични и статистически цели, както и да гарантираме, че Ви предоставяме най-добрите търговски услуги и информация, които можем, и да продължим да подобряваме нашите продукти във Вашия най-добър интерес.
 5. В обхвата на съгласието Ви – например за маркетингови и промоционални цели. Ако сте ни дали съгласието си да обработваме Вашите лични данни за маркетингови цели, обработването ще се извършва само в съответствие с целите, посочени в декларацията за съгласие и до степента, договорена в нея. Всяко дадено съгласие може да бъде оттеглено по всяко време от вас с бъдещо действие.

Цели на обработването

Трейдинг 212 ще обработва Вашите лични данни за целите на:

 1. предоставяне на Услугите, заявени от Вас и извършвани във връзка със сключения Договор, включително наред с другото, да потвърдим самоличността Ви, да открием и да управляваме Вашата сметка. Това може да включва трети страни, извършващи проверки на самоличността от наше име. Освен това обработването на данни включва обработване на вашите заявки за депозити и теглене, управление на клиентски отношения чрез електронна, телефонна или чат комуникация, сключване и изпълнение на сделки с финансови инструменти.
 2. откриване на демо сметка при нас или провеждане на чат или имейл комуникация;
 3. извършване на оценка на риска, както е предписано от приложимите законови разпоредби, чрез събиране и архивиране на необходимите документални доказателства относно Вашата самоличност; извършване на контрол на управлението на риска, анализ на данните и глобален надзор на Вашите текущи нужди и подобряване на предлаганите Ви услуги;
 4. подобряване и персонализиране на нашите Услуги, за да се подобри Вашето изживяване при търгуване, като Ви предоставим пазарна информация, която смятаме, че може да е подходяща за Вас и да Ви изпращаме важна информация, свързана със сметката и Услугите по различни комуникационни канали, включително анкети, известия в приложението, съобщения на платформата и имейли, които смятаме, че ще Ви интересуват.
 5. предотвратяване на злоупотреби и измами, доказване на бизнес сделки и комуникации; управление на наблюдението и надзора на сделките, и спазване на задълженията за отчитане; управление на рискове, спорове, жалби, съдебни спорове или в контекста на наказателното преследване;
 6. маркетингови комуникации с Вас за актуализации на нашите продукти и услуги и информиране за всички предлагани от нас промоции, доколкото е в легитимен интерес или сте се съгласили да получавате такива съобщения, и освен ако не изберете да се откажете от тях. Можете да изберете да се откажете от получаването на такива съобщения по всяко време, като се свържете с нас, като използвате данните за контакт, посочени в настоящата Политика. Ние можем да продължим да Ви предлагаме Услугите без тази допълнителна услуга.

Кои са получателите на Вашите лични данни?

Вашите лични данни се получават и обработват от служителите на Трейдинг 212, които се нуждаят от тази информация за изпълнение на договорни, законови и нормативни задължения. Освен това можем да ги разкриваме, доколкото считаме, че такова разкриване или предаване е необходимо за удовлетворяване на посочените по-горе цели, на следните получатели:

 1. Други дружества от Групата на Трейдинг 212. Тези данни могат да бъдат предавани, за да ни се позволи да ви предоставяме пълна услуга, когато други дружества в рамките на Групата на Трейдинг 212 изпълняват компоненти от пълната предлагана услуга, като финансови, ИТ поддръжка или други услуги за техническа поддръжка;
 2. Всички адвокати, външни одитори или съветници, професионални консултанти, нотариуси, съдебни изпълнители, както и всички съдилища, регулаторни, правителствени, административни или други официални органи, както е договорено или които може да бъде изисквано от закона (i) за да се спазят приложимите закони или разпоредби; (ii) да прилагат приложимите условия и политики; (iii) да се защитят сигурността или целостта на нашите услуги; и (iv) да се защитят нашите права и интереси;
 3. трети страни доставчици на услуги, които предоставят ИТ услуги, съветнически и консултантски услуги, проверки на самоличността, услуги по обработка на плащания, застраховки или други услуги за Трейдинг 212, които са упълномощени да обработват личните Ви данни стриктно само за целите на предоставянето на тези услуги и в съответствие с нашите указания. Ако е приложимо, ще влезем с такива трети страни доставчици на услуги в съответните договорни споразумения или стандартните клаузи за защита на данните, които ще се изискват съгласно Общия регламент относно защитата на данните, за да се гарантира спазването на нашите инструкции;
 4. трети страни като част от сливания и придобивания, при условие че бъдещият купувач или продавач се съгласява да уважава личните Ви данни по начин, съответстващ на нашата Политика за поверителност

Ние ще изискаме от всяко лице, на което разкриваме Вашата информация или което може да я получи от наше име, да гарантира нейната поверителност и да се борави с нея в съответствие с легитимната цел, за която имат достъп и в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните. Няма да споделяме или продаваме информацията Ви с трети страни за тяхна собствена независима маркетингова или бизнес цел без Вашето съгласие.

Международно предаване на информация

Личните данни, които събираме от Вас, могат да бъдат предавани и съхранявани в местоназначение извън ЕИП, включително и в местоназначения, които са или не подлежат на решение на Европейската комисия за установяване на адекватно ниво на защита на личните данни. Тази информация може да бъде споделяна с други дружества от Групата на Трейдинг 212, обработвана от персонал, работещ за нас или за един от нашите доставчици, намиращ се извън ЕИП. Този персонал може например да участва в изпълнението на нашите услуги по поддръжка. Ние ще предприемем всички разумни необходими стъпки, за да гарантираме, че Вашите лични данни се третират по сигурен начин и в съответствие с тази Политика за поверителност, и сме взели подходящи предпазни мерки за тяхната защита.

Колко време ще бъдат съхранявани Вашите данни?

Ние обработваме Вашите лични данни за цялата продължителност на срока на Договора, който сте сключили с нас и ги съхраняваме за период от пет години след прекратяването му, за да се съобразим с приложимото законодателство за борба с изпирането на пари, както и със законовите задължения за съхранение. Освен това, никои лични данни няма да бъдат съхранявани по-дълго от времето, необходимо за удовлетворяване на целите на тяхната обработка, при спазване на общите законоустановени давностни срокове и посочения период на съхранение, когато приложимите закони изискват запазването на личните данни за определен период от време след прекратяването на нашите бизнес отношения с Вас.

Какви са Вашите права, свързани с обработването на лични Ви данни?

Вие имате право на:

 1. достъп и информация относно Вашите лични данни – Вие имате право да поискате от нас каква информация (ако има такава) обработваме за Вас и ако е така, да ви предоставим информация съдържаща личните Ви данни и копие от тези лични данни, които са в процес на обработване. За да изискате информация, ще трябва да потвърдим самоличността Ви. Ако имате нужда от допълнителни копия, може да се наложи да таксуваме разумна такса за администриране на искания, която считаме, че са явно неоснователни. При получаване на искане от Вас и/или при получаване на съответната такса, ние ще потвърдим Вашето искане и ще Ви отговорим в рамките на един месец от подаването на искането Ви.
 2. корекция на всяка фактическа неточност или непълнота относно Вашите лични данни - Ако личните данни, които съхраняваме за Вас, са неточни или непълни, може да поискате от нас да ги коригираме. При получаване на такова искане от Вас, ние ще го потвърдим и ще Ви отговорим в рамките на един месец от подаването на искането Ви. В случай, че сме споделили Ваша лична информация с други, ние ще ги информираме за коригирането, когато това е възможно.
 3. изтриване на лични данни – може да поискате да изтрием или премахнем Вашите лични данни в случаите, когато те вече не са ни необходими. Моля имайте предвид, че това искане ще бъде удовлетворено, при условие че нямаме правно задължение да съхраняваме тези данни и ще бъде под условие на всички давностни срокове, които сме задължени да спазваме в съответствие с приложимите закони и разпоредби, посочени в раздел „Колко време ще бъдат съхранявани Вашите данни” по-горе.
 4. да поискате ограничаване на обработването – може да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни при определени обстоятелства, като например когато оспорвате верността на данните, за период, в който Трейдинг 212 трябва да провери верността им или в случай, че считате, че обработването е без правно основание. Подобно възражение обаче не може да ни възпрепятства да съхраняваме Вашите лични данни.
 5. възражение срещу обработването на личните Ви данни от Трейдинг 212 – може да поискате да прекратим обработването на Вашите лични данни и ние ще се съобразим с такова искане когато личните Ви данни се обработват за целите на директния маркетинг или изследвания (ако е приложимо) или ако ние се позоваваме на нашия легитимен интерес да обработваме Вашите лични данни, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването.
 6. преносимост на данни – имате право, когато е приложимо, да поискате личните данни, които сте ни предоставили, в организиран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да предадем, тези данни на друго лице (администратор на лични данни) по Ваш избор, когато това е технически възможно.
 7. жалба до надзорен орган – имате право да подадете жалба до надзорния орган във връзка с обработването на Вашите лични данни.

Моля, свържете се с нас, като използвате посочените по-долу данни за връзка, за да направите искане във връзка с Вашите права. Ще използваме разумни търговски усилия, за да отговорим на Вашето искане в рамките на 30 дни от получаването му. Ако не можем да удовлетворим Ваше искане в рамките на 30-дневния период, ще Ви уведомим защо и кога очакваме да можем да го изпълним.

Как управляваме и защитаваме Вашите лични данни?

Ние полагаме много усилия и прилагаме най-високите технически и организационни стандарти, за да гарантираме, че Вашите данни са защитени и запазени поверителни. Всички лични данни, които ни предоставяте, се съхраняват на защитени сървъри и използваме строги процедури за защита срещу загуба, злоупотреба, неразрешен достъп, промяна, разкриване или унищожаване на Вашите лични данни. Ние защитаваме Вашите лични данни като поддържаме физически, електронни и процедурни предпазни мерки в съответствие с приложимите закони и разпоредби. Част от мерките, които прилагаме за осигуряване на високо ниво на сигурност по отношение на управлението на личните данни, включват наред с други:

 1. Псевдонимизация – обработваме Вашите лични данни по такъв начин, че да не могат повече да бъдат свързвани с конкретно лице, без да се използва допълнителна информация, която се съхранява отделно и е предмет на специални технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано;
 2. Криптиране – прилагаме криптографски методи, които превръщат определена информация или данни в код, за да станат нечетливи за неупълномощени потребители;
 3. Минимизиране – личните данни, които изискваме от Вас, са уместни и са ограничени само до това, което е необходимо във връзка с целите, за които се обработват;
 4. Строг вътрешен контрол върху достъпа до личните данни – достъпът до Вашите лични данни е разрешен само на тези наши служители, които се нуждаят от тази информация, за да упражняват правилно своите професионални задължения;
 5. Проверка на проникването (Penetration testing) – прилагаме оторизирана симулационна атака на определена компютърна система, извършена за оценка на сигурността на тази система; Редовното тестване за сканиране и проникване се използва, за да се идентифицират евентуални уязвимости в сигурността и да се приложат съответните средства за отстраняването им;
 6. Осигуряване на непрекъснато прилагане на почтеност, поверителност и обучение на всички наши служители.

Ние поддържаме планове за сигурност и действие при инциденти в случай на физически или технически инцидент, за да се справим с това своевременно и да ограничим негативните последици от такъв инцидент. Въпреки че работим усилено, за да защитим Вашите лични данни, не можем да гарантираме, че нашите предпазни мерки ще предотвратят всеки опит за неразрешен достъп, използване или разкриване на лични данни.

Моля, имайте предвид, че Вие играете важна роля в защитата на личните си данни. Когато се регистрирате да ползвате нашите услуги е важно да изберете парола с достатъчна дължина и сложност, да не разкривате тази парола на никого и незабавно да ни уведомите, ако установите неразрешен достъп или неразрешено използване на профила ви. Ако смятате, че някои от данните за вход в профила Ви са били или може да са били разкрити, можете да промените паролата си по всяко време чрез нашия Уебсайт, както и да се свържете незабавно с нашия отдел за обслужване на клиенти. Предвид естеството на комуникационната технология и технологията за обработка на информацията, не можем да гарантираме, че по време на предаване през интернет Вашата информация ще бъде абсолютно защитена от проникване на други лица.

Как ще съхраняваме Вашите лични данни?

Информацията Ви ще се съхранява на нашите защитени компютърни системи. Ние разполагаме със системи и процедури за предотвратяване на неразрешен достъп, неправилно модифициране или оповестяване, злоупотреба или загуба на информация. Трябва да съхраняваме Вашата информацията за известно време, след като ни я предоставите, дори и ако вече нямаме договорни правоотношения с Вас. Щом сметнем, че тази информация вече не е необходима, ще я унищожим.

Как да се свържете с нас и как да подадете жалба?

Ако имате въпроси относно Вашите права или настоящата политика, или ако смятате, че не сме запазили Вашата поверителност, можете да се свържете с нас чрез:

Тел.: +359 800 46049
Имейл: info@trader.bg
Адрес: ул. „Лъчезар Станчев” № 3
Литекс Тауър, ет. 10
гр. София 1797, България

Информираме Ви, че използваме видео наблюдение в нашите офиси и ако посетите някое от нашите офис помещения, може да бъдете обект на видеозапис. Също така сме задължени по закон да записваме всичките си телефонни разговори с клиенти.

Длъжностно лице по защита на данните на Трейдинг 212
Също така можете да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на данните относно всяко искане, свързано с Вашите лични данни:
Имейл: dpo@trading212.com

Ако не сте доволни от нашия отговор на която и да е молба, свързана с Вашите лични данни, имате право да подадете жалба до съответния надзорен орган, а именно: Комисията за защита на личните данни на адрес
https://www.cpdp.bg/en/index.php?p=pages&aid=5
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
Имейл: kzld@cpdp.bg

Свързване с други уебсайтове

Ако на Уебсайта има връзки към уебсайтове на трети страни, които не са собственост на Трейдинг 212, или ако влезете в Уебсайта чрез връзки от други уебсайтове, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики за поверителност. Ние не поемаме никаква задължение и отговорност за тези политики за поверителност. Трябва да проверите и прегледате тези правила за поверителност преди да предоставите каквито и да е лични данни на тези уебсайтове.

Могат ли деца да ползват нашите услуги?

Услугите, предлагани от Трейдинг 212, са забранени за ползване от лица под 18-годишна възраст. Ние не събираме умишлено лична информация от деца на възраст под 18 години без съгласието на родителя или настойника на детето. Ако научите, че лице под 18-годишна възраст ни е предоставило незаконосъобразно свои лични данни, моля, свържете се с нас и ще предприемем стъпки за изтриването на такава информация.

Промени в тази Политика за поверителност

Ние можем да променяме тази Политика за поверителност от време на време, като публикуваме актуализираната версия на нашия Уебсайт. Законите, нормативните актове и стандартите на индустрията се развиват, което може да направи тези промени необходими или може да направим промени в нашата дейност. Препоръчваме Ви редовно да преглеждате тази страница, за да сте информирани и да сте сигурни, че сте съгласни с промените. Ако промените са съществени, ще Ви уведомим по по-явен начин, като например известие по имейл или чрез Услугите. Ако не сте съгласни с промените в настоящата Политика за поверителност, трябва да преустановите използването на Уебсайта или свързаните с него Услуги. Ако променим тази Политика за поверителност по начин, който ще повлияе върху начина, по който използваме Вашите лични данни, ние ще Ви уведомим за вариантите, които имате в резултат на тези промени.

Тази нова Политика за поверителност е приета с решение на управителите от 23.05.2018 г., влиза в сила считано от 25.05.2018 г. и отменя досегашната Политика за поверителност на Дружеството.

Trader.bg Отпечатай
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.