Правила за ползване

Правила за ползване

Настоящите правила за ползване („Споразумението“) са приложими за: (i) интернет страниците, (ii) услугите, (iii) съдържанието, (iv) споразуменията и (v) платформата за търговия (наричани „Услугите“), предоставяни от "Трейдинг 212" ЕООД чрез уебсайта http://www.trader.bg. Съдържанието и информацията, включени в тези Услуги, се предоставят от "Трейдинг 212" ЕООД и неговите доставчици – трети страни (наричани „Доставчици на информация“). Тези услуги се предоставят от "Трейдинг 212" ЕООД по силата на описаните по-долу правила и условия.

 

Споразумение

Чрез използване на настоящите Условия, Вие приемате настоящите Правила за ползване. Ако не желаете да ги приемете, следва незабавно да преустановите използването на Услугите.

 

Поверителност и политика за използване на „бисквитки“

 1. "Трейдинг 212" ЕООД може да поставя малки текстови файлове на компютъра Ви, известни като „бисквитки“. Основната цел при съхраняването на „бисквитките“ е "Трейдинг 212" ЕООД да има възможността да предоставя по-добри услуги на всички свои клиенти, като събира информация относно предпочитанията Ви на уебсайта http://www.trader.bg и платформата за търговия. „Бисквитките“ могат да се поставят на компютъра Ви от "Трейдинг 212" ЕООД или неговия партньор Google Inc. „Бисквитките“ не дават на "Трейдинг 212" ЕООД достъп до компютъра Ви или друга информация за Вас. Те само подобряват работата Ви с уебсайта и платформата за търговия. „Бисквитките“ не съдържат информация, която може да Ви идентифицира, но личната информация, съхранявана от нас, може да бъде свързана от нас с информацията, съхранявана и получена от „бисквитките“.
 2. Чрез използване на Услугите, Вие се съгласявате с тази Политика за поверителност и използване на „бисквитки“ и давате съгласието си на "Трейдинг 212" ЕООД или неговите партньори да поставят „бисквитки“ на компютъра или мобилното Ви устройство.
 3. Ако блокирате „бисквитки“, няма да можете да използвате всички функционалности на уебсайта и платформата ни за търговия. Също така можете да изтривате „бисквитки“, които вече се намират на компютъра Ви, като това също може да има негативен ефект върху използването на нашите Услуги.
 4. В допълнение, ние използваме Google Analytics, за да анализираме използването на уебсайта ни. Google Analytics генерира статистическа и друга информация за уебсайта посредством „бисквитки“ на компютрите на потребителите. Информацията, събрана във връзка с нашия уебсайт, се използва за създаване на доклади за използването му. Тази информация се съхранява от Google. „Политиката за поверителност на Google“ е налична на: [http://www.google.com/privacypolicy.html].
 

Използване на услугите

 1. Услугите са предназначени за Ваше лично ползване.
 2. Забранено е модифицирането, публикуването, препродаването, преносът и дистрибуцията на Услугите без изричното съгласие на "Трейдинг 212" ЕООД.
 3. "Трейдинг 212" ЕООД си запазва правата върху цялата интелектуална собственост, съдържаща се в Услугите, като запазени марки, ноу-хау, търговски тайни, лого, дизайн, символи, отличителни белези, рекламни мотота, банери и др.
 4. Услугите не могат да бъдат ползвани за незаконни цели.
 5. Използването на Услугите изисква умения и възможност за преценка, които вие следва да упражнявате по свое усмотрение, изцяло и единствено за Ваша сметка и на Ваш собствен риск.
 6. "Трейдинг 212" ЕООД Ви предупреждава, че спекулирането с финансови инструменти носи висока степен на финансов риск и не е подходящо за всеки.
 7. Вие носите отговорност за всяко действие или бездействие в нарушение на настоящите Правила за ползване и относимото българско законодателство за времето, през което Вашето потребителско име и парола се използват. Също така носите отговорност за достъпа и използването на Вашето потребителско име и парола от трети лица. Ако имате основание да предполагате, че някой друг има неоторизиран достъп до Вашето потребителско име и парола, трябва незабавно да уведомите "Трейдинг 212" ЕООД.
  Когато търгувате с Реална сметка, Вие трябва да сте наясно с условията за търговия с различните видове инструменти. Те са упоменати на уебсайта https://www.trader.bg/bg/Инструменти-за-търговия/.
 8. Информацията на уебсайта http://www.trader.bg, както и тази, предоставяна чрез софтуера (графики, текуща информация за състоянието на даден актив или пазар, където се търгува той, календар, новини, анализи, обучителни материали, вкл. видео обучение, пазарни настроения, технически индикатори, както и всякаква подобна информация) е предназначена и цели единствено Вашата информираност. Същата има само осведомителен характер и се предоставя с оглед повишаване на качеството на услугата и не следва по никакъв начин да бъде считана и използвана като инвестиционен съвет или препоръка за сключване/ несключване на сделки.
 9. Съгласно политиката на "Трейдинг 212" ЕООД срещу пране на пари, всички клиенти, които изпращат над 30 000 лв. или техния еквивалент в друга валута трябва да попълнят Декларация за произход на средствата.
 10. Търговията на финансовите пазари носи висока степен на риск. Това означава, че освен да спечелите, Вие можете да загубите средства в зависимост от стратегията Ви за търговия и познанията Ви за движенията на пазарите. По силата на настоящите Правила и използвайки Услугите на trader.bg, Вие доброволно се отказвате от правото си на иск за възстановяване на сумата (chargeback), която сте депозирали с кредитна карта. "Трейдинг 212" ЕООД не носи отговорност за понесени загуби.
 

Търговия с договори за разлика (CFD) върху криптовалута

Ние имаме правото по свое усмотрение да въвеждаме нови криптовалутни инструменти за търгуване на платформата за търговия и да спираме и/или да премахваме от платформата за търговия всеки криптовалутен инструмент по наша преценка.

Имайте предвид, че криптовалутите се търгуват 24/7, с планиран период за поддръжка, събота от 06:00 a.m.- 08:00 a.m. GMT (08:00 до 10:00 ч. българско време GMT+2). Продължителността на периода за поддръжка може да варира спрямо обстоятелствата.

Прекратяване на достъп до услугите

Trader.bg има пълното право да прави промени и едностранно да прекрати достъпа до Услугите, изцяло или до определени части от тях.

 

Отказ от абонамент на email съобщения

Ако не желаете да получавате email уведомления от http://www.trader.bg, можете лесно да се откажете от абонамент чрез 3 прости стъпки:

 1. Когато получите уведомление от http://www.trader.bg на своя email, кликнете върху линка „Допълнителни настройки” в дъното на страницата.
 2. Влезте в акаунта си.
 3. Отбележете уведомленията, които искате да получавате (ако не искате да получавате уведомления, не отбелязвайте нито едно).

Можете и да откажете абонамент за определен вид уведомление като кликнете върху линка „Отписване от този тип съобщения” и след това върху бутона „Отписване”.

"Трейдинг 212" ЕООД е задължен да изпълнява изискванията за текущо и периодично информиране на клиенти съгласно разпоредбите на Директива 2004/39/ЕО и Регламент (ЕК) 1287/2006, ето защо отказът от абонамент за получаване на потвърждения за сключени сделки, дневни и/ или месечни отчети и уведомления за баланси по сметката на даден клиент е недопустим.

Политика за възстановяване на средства

Захранване и теглене на средства от сметка

Имате правото да теглите по всяко време каквато и да е част от Свободните средства, налични в сметката Ви за търговия. „Свободни средства“ означава средствата, които не са блокирани като гаранция за отваряне на позиция. Изчисляват се като:

Свободни средства = Общо средства – Гаранционна сума (където „гаранционна сума“ означава частта от средствата на клиента, блокирани от "Трейдинг 212" ЕООД като гаранция за всяка отворена позиция. Информация за размера на гаранционните суми е налична на сайта http://www.trader.bg).

За да направите това, трябва да подадете заявка за теглене на средства, като влезете в уебсайта.

Трябва да имате предвид, че обработката на заявката Ви може да отнеме до 2 (два) работни дни.

"Трейдинг 212" ЕООД може да изиска допълнителна информация и/ или документация, за да провери легитимността на заявката. "Трейдинг 212" ЕООД си запазва правото да отхвърли заявката Ви, ако подозира, че е подадена от неоправомощено лице. Вие приемате, че в такъв случай може да има забавяне при обработката на Вашата заявка.

Приемате, че тегленето на каквато и да е част от средствата се прави чрез същия метод за трансфер и чрез същия платец, чрез които "Трейдинг 212" ЕООД първоначално е получил средствата.

"Трейдинг 212" ЕООД възстановява заявената сума, след приспадане на такси за превод и други разходи, направени от или поети от "Трейдинг 212" ЕООД.

"Трейдинг 212" ЕООД не е задължен да сверява заявката или самоличността на подателя. "Трейдинг 212" ЕООД не носи отговорност за загуби в резултат от заявление, изпратено от трето лице, което не е упълномощено да действа от Ваше име.

 

Отмяна

Имате правото – без да дължите компенсация или неустойка и без да посочвате причина – да отмените Договора в рамките на 14 дни след датата на сключването му, като трябва да затворите всички отворени позиции. В този случай, "Трейдинг 212" ЕООД ще Ви върне всички останали в сметката Ви средства, след приспадане на разходите за такси, като използва същия метод, който е бил първоначално използван за захранване на сметката.

"Трейдинг 212" ЕООД може да не приеме депозираните от Вас средства в сметката Ви, ако подозира, че депозантът не сте нито Вие, нито Ваш упълномощен представител. Ако са отхвърлени от "Трейдинг 212" ЕООД, подозрителните средства ще бъдат върнати на платеца, след приспадане на разходите за такси за превод или други разходи, направени от "Трейдинг 212" ЕООД.

Ако в който и да е момент "Трейдинг 212" ЕООД не е удовлетворен от предоставената от Вас информация във връзка с депозита/ тегленето, "Трейдинг 212" ЕООД си запазва правото да върне каквато и да е част от средствата на платеца, след приспадане на разходите за такси, като използва същия метод, който е бил първоначално използван за получаване на средствата.

 

Прекратяване

Договорът може да бъде прекратен:

 • по взаимното писмено съгласие на страните;
 • с 14-дневно писмено предизвестие от една от страните. Ако имате отворени позиции, "Трейдинг 212" ЕООД има право да ги затвори;
 • от "Трейдинг 212" ЕООД без предизвестие, ако нарушите някое от задълженията си съгласно Договора.

Прекратяването на Договора не означава, че отговорностите Ви се прекратяват. Вие оставате задължени да заплатите на "Трейдинг 212" ЕООД всички суми и допълнителни разходи, направени от "Трейдинг 212" ЕООД в резултат от прекратяването на Договора, както и вредите и загубите, претърпени в резултат от споразумението. В случай на прекратяване, съгласно Договора с клиента и настоящите Условия, "Трейдинг 212" ЕООД ще възстанови в разумен срок Вашите средства или инвестиции в сметката/те съгласно приложимите ценоразписи и права на прихващане в Таблицата за такси и комисионни на "Трейдинг 212" ЕООД. Парите се възстановяват чрез същия метод, чрез който "Трейдинг 212" ЕООД първоначално ги е получил. След прекратяване на Договора може да се издаде окончателно извлечение.

Изключване от отговорност

Уебсайтът http://www.trader.bg е достъпен от всяка точка по света. Информацията, която се съдържа на този сайт, е предназначена само за потребители в държави, в които използването на Услугите не е в разрез със съответното законодателство. "Трейдинг 212" ЕООД не носи отговорност, ако Услугите се ползват от потребители, които нямат право за това по силата на местното законодателство.

 

Разни

 1. "Трейдинг 212" ЕООД има право да записва и използва като доказателство телефонните разговори, интернет комуникацията, както и чат сесиите, провеждани с вас.
 2. "Трейдинг 212" ЕООД има право да наблюдава и отчита начина, по който използвате Услугите.
 3. "Трейдинг 212" ЕООД има право да покаже в уебсайта http://www.trader.bg сделките на най-печелившите участници в класацията на Демо сметките. Това се прави от съображения за прозрачност на класацията.
 4. Предвид голямото разнообразие от устройства, използващи операционна система Android, Трейдинг 212 не може да гарантира, че мобилното му приложение за тази операционна система ще функционира безпроблемно на всяко устройство.
 5. Всички правни въпроси, които могат да възникнат вследствие на използването на Услугите, ще бъдат решавани по силата на законодателството и правната рамка на Република България и под изричната юрисдикция на българския съд.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.