Условия за ползване на бонус

Условията за ползване на бонус се отнасят за всички предлагани от Trader.bg бонуси във всички онлайн и офлайн кампании (промоционални имейли, медийни кампании, бонуси, предлагани от представители на Trader.bg и др.).

За получаване на бонус от Trader.bg са в сила следните правила:

  1. Всеки клиент има право да получи определен бонус само веднъж;
  2. Бонусите за търговия не могат да бъдат теглени. Те се предоставят с цел търговия в платформата на Trader.bg;
  3. Всички печалби, реализирани от търговия с бонуси, могат да бъдат изтеглени след затваряне на поне 10 позиции;
  4. Всички загуби се покриват първо от депозираните средства и след това от получения бонус;
  5. Бонусът не може да надвишава 2 000 лв. за клиент в рамките на една промоция;
  6. Когато бонусът се определя на база внесени средства, депозитът не може да бъде изтеглен през следващите 6 месеца. Ако средствата или част от тях бъдат изтеглени в рамките на този период, клиентът губи бонуса;
  7. Когато бонусът се предлага за определен период от време, този срок е изрично упоменат в промоцията;
  8. Промоциите за предоставяне на бонуси са валидни само за граждани на Република България;
  9. В случай на съмнение за опит за злоупотреба, Trader.bg си запазва правото да отмени бонуса и всички свързани с него печалби, незабавно и без предупреждение, за даден клиент или група от клиенти;
  10. Trader.bg си запазва правото да изменя или прекратява бонус промоциите по всяко време без предварително предупреждение.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Чат с нас
Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.
Предупреждение за риск
Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.