Условия за търговия

Позиции и плащания

ТЪРГОВИЯ С ВАЛУТА
ОТВАРЯНЕ НА СМЕТКА:
Минимум 200 BGN, 100 EUR или 150 USD
ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ОТВОРЕНА ПОЗИЦИЯ:
В зависимост от типа на инструмента за търговия, обезпечението за отворена позиция (маржин) е различно
Комисиона за обмяна на валута
0.5%
ОСТАВАНЕ НА ПОЗИЦИЯ ЗА СЛЕДВАЩИЯ РАБОТЕН ДЕН:
В зависимост от позицията – дълга или къса, клиентът плаща или получава лихвен суап
НАЧАЛО НА ТЪРГОВИЯТА:
Понеделник в 00:01 часа
КРАЙ НА ТЪРГОВИЯТА:
Петък в 23:59 часа
ЗАХРАНВАНЕ НА СМЕТКА:
В зависимост от метода на плащане и валутата на сметката се начислява такса м/у 0.7% и 3.5%
ТЕГЛЕНЕ НА СРЕДСТВА:
Без такси
Търговия с чуждестранни акции* и индекси
ТЪРГОВИЯ С ЧУЖДЕСТРАННИ АКЦИИ И ИНДЕКСИ:
Минимум 100 EUR, 150 USD или 200 BGN
ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ОТВОРЕНА ПОЗИЦИЯ:
В зависимост от типа на инструмента за търговия, обезпечението за отворена позиция (маржин) е различно
КОМИСИОНИ ЗА ТЪРГОВИЯ С ИНДЕКСИ:

без комисиони

Комисиона за обмяна на валута
0.5%
КОМИСИОНИ ЗА ТЪРГОВИЯ С АКЦИИ:
 • CHF2.2
 • EUR2
 • USD2.2
 • CAD3
 • BGN3.9
 • NOK20
 • RON9
 • PLN9
 • GBP1.5
 • CZK55
 • SEK20
 • TRY7
 • RUB150
ОСТАВАНЕ НА ПОЗИЦИЯ ЗА СЛЕДВАЩИЯ РАБОТЕН ДЕН:
В зависимост от позицията – дълга или къса, клиентът плаща или получава лихвен суап.
ЗАХРАНВАНЕ НА СМЕТКА:
В зависимост от метода на плащане и валутата на сметката се начислява такса м/у 0.7% и 3.5%
ТЕГЛЕНЕ НА СРЕДСТВА:
Без такси

* Можете да инвестирате до 30% от средствата си в акциите на една компания, като тази инвестиция не надвишава размера на свободните ви средства.

Търговия със CFD върху стоки
ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ОТВОРЕНА ПОЗИЦИЯ:
В зависимост от типа на инструмента за търговия, обезпечението за отворена позиция (маржин) е различно
КОМИСИОНИ:
Без такси и комисиони
Комисиона за обмяна на валута
0.5%
РАБОТНО ВРЕМЕ:
От понеделник до петък, начало 01:00 ч., край 00:15 ч. на следващия ден
ПЕРИОД НА ТЪРГОВИЯ:
Фючърсните контракти имат начална и крайна дата на търговия. Датата на изтичане на контракта се съдържа в името му, например Oil-20May11
ИЗТИЧАНЕ НА ФЮЧЪРСНИЯ КОНТРАКТ:
На датата на изтичане на контракта всички отворени позиции ще бъдат автоматично затворени от системата за търговия. Клиентите могат да отворят позиция в следващия фючърсен контракт, например Oil-20June11
ОСТАВАНЕ НА ПОЗИЦИЯ ЗА СЛЕДВАЩИЯ РАБОТЕН ДЕН:
В зависимост от позицията (дълга или къса) се начислява лихвен суап
ЗАХРАНВАНЕ НА СМЕТКА:
В зависимост от метода на плащане и валутата на сметката се начислява такса м/у 0.7% и 3.5%
ТЕГЛЕНЕ НА СРЕДСТВА:
Без такси

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Чат с нас
Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.
Предупреждение за риск
Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.