Условия за търговия

Позиции и плащания

ТЪРГОВИЯ С ВАЛУТА
ОТВАРЯНЕ НА СМЕТКА:
Минимум 200 BGN, 100 EUR или 150 USD
ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ОТВОРЕНА ПОЗИЦИЯ:
В зависимост от типа на инструмента за търговия, обезпечението за отворена позиция (маржин) е различно
Комисиона за обмяна на валута
0.5%
ОСТАВАНЕ НА ПОЗИЦИЯ ЗА СЛЕДВАЩИЯ РАБОТЕН ДЕН:
В зависимост от позицията – дълга или къса, клиентът плаща или получава лихвен суап
НАЧАЛО НА ТЪРГОВИЯТА:
Понеделник в 00:01 часа
КРАЙ НА ТЪРГОВИЯТА:
Петък в 23:59 часа
ЗАХРАНВАНЕ НА СМЕТКА:
В зависимост от метода на плащане и валутата на сметката се начислява такса м/у 0.7% и 3.5%
ТЕГЛЕНЕ НА СРЕДСТВА:
Без такси
Търговия с чуждестранни акции* и индекси
ТЪРГОВИЯ С ЧУЖДЕСТРАННИ АКЦИИ И ИНДЕКСИ:
Минимум 100 EUR, 150 USD или 200 BGN
ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ОТВОРЕНА ПОЗИЦИЯ:
В зависимост от типа на инструмента за търговия, обезпечението за отворена позиция (маржин) е различно
КОМИСИОНИ ЗА ТЪРГОВИЯ С ИНДЕКСИ:

без комисиони

Комисиона за обмяна на валута
0.5%
КОМИСИОНИ ЗА ТЪРГОВИЯ С АКЦИИ:
  ОСТАВАНЕ НА ПОЗИЦИЯ ЗА СЛЕДВАЩИЯ РАБОТЕН ДЕН:
  В зависимост от позицията – дълга или къса, клиентът плаща или получава лихвен суап.
  ЗАХРАНВАНЕ НА СМЕТКА:
  В зависимост от метода на плащане и валутата на сметката се начислява такса м/у 0.7% и 3.5%
  ТЕГЛЕНЕ НА СРЕДСТВА:
  Без такси

  * Можете да инвестирате до 30% от средствата си в акциите на една компания, като тази инвестиция не надвишава размера на свободните ви средства.

  Търговия със CFD върху стоки
  ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ОТВОРЕНА ПОЗИЦИЯ:
  В зависимост от типа на инструмента за търговия, обезпечението за отворена позиция (маржин) е различно
  КОМИСИОНИ:
  Без такси и комисиони
  Комисиона за обмяна на валута
  0.5%
  РАБОТНО ВРЕМЕ:
  От понеделник до петък, начало 01:00 ч., край 00:15 ч. на следващия ден
  ПЕРИОД НА ТЪРГОВИЯ:
  Фючърсните контракти имат начална и крайна дата на търговия. Датата на изтичане на контракта се съдържа в името му, например Oil-20May11
  ИЗТИЧАНЕ НА ФЮЧЪРСНИЯ КОНТРАКТ:
  На датата на изтичане на контракта всички отворени позиции ще бъдат автоматично затворени от системата за търговия. Клиентите могат да отворят позиция в следващия фючърсен контракт, например Oil-20June11
  ОСТАВАНЕ НА ПОЗИЦИЯ ЗА СЛЕДВАЩИЯ РАБОТЕН ДЕН:
  В зависимост от позицията (дълга или къса) се начислява лихвен суап
  ЗАХРАНВАНЕ НА СМЕТКА:
  В зависимост от метода на плащане и валутата на сметката се начислява такса м/у 0.7% и 3.5%
  ТЕГЛЕНЕ НА СРЕДСТВА:
  Без такси

  Нямаш сметка в Trader.bg?

  Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

  Чат с нас
  ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
  Предупреждение за риск
  ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.