Условия за търговия

Позиции и плащания

ТЪРГОВИЯ С ВАЛУТА
ОТВАРЯНЕ НА СМЕТКА:
Минимум 200 BGN, 29 EUR или 29 USD
ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ОТВОРЕНА ПОЗИЦИЯ:
В зависимост от типа на инструмента за търговия, обезпечението за отворена позиция (маржин) е различно
Комисиона за обмяна на валута
0.5%
ОСТАВАНЕ НА ПОЗИЦИЯ ЗА СЛЕДВАЩИЯ РАБОТЕН ДЕН:
В зависимост от позицията – дълга или къса, клиентът плаща или получава лихвен суап
НАЧАЛО НА ТЪРГОВИЯТА:
Понеделник в 00:01 часа
КРАЙ НА ТЪРГОВИЯТА:
Петък в 23:59 часа
ЗАХРАНВАНЕ НА СМЕТКА:
Без такси
ТЕГЛЕНЕ НА СРЕДСТВА:
Без такси
Минимална сума за теглене на средства
100 BGN, 29 EUR или 29 USD
Комисионна за сделка направена от Робо търговия:
0.005%
Търговия с чуждестранни акции* и индекси
ТЪРГОВИЯ С ЧУЖДЕСТРАННИ АКЦИИ И ИНДЕКСИ:
Минимум 29 EUR, 29 USD или 200 BGN
ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ОТВОРЕНА ПОЗИЦИЯ:
В зависимост от типа на инструмента за търговия, обезпечението за отворена позиция (маржин) е различно
КОМИСИОНИ ЗА ТЪРГОВИЯ С ИНДЕКСИ:

без комисиони

Комисиона за обмяна на валута
0.5%
ОСТАВАНЕ НА ПОЗИЦИЯ ЗА СЛЕДВАЩИЯ РАБОТЕН ДЕН:
В зависимост от позицията – дълга или къса, клиентът плаща или получава лихвен суап.
ЗАХРАНВАНЕ НА СМЕТКА:
Без такси
ТЕГЛЕНЕ НА СРЕДСТВА:
Без такси
Минимална сума за теглене на средства
100 BGN, 29 EUR или 29 USD
Комисионна за сделка направена от Робо търговия:
0.005%
Търговия със CFD върху стоки
ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ОТВОРЕНА ПОЗИЦИЯ:
В зависимост от типа на инструмента за търговия, обезпечението за отворена позиция (маржин) е различно
КОМИСИОНИ:
Без такси и комисиони
Комисиона за обмяна на валута
0.5%
РАБОТНО ВРЕМЕ:
От понеделник до петък, начало 01:00 ч., край 00:15 ч. на следващия ден
ПЕРИОД НА ТЪРГОВИЯ:
Фючърсните контракти имат начална и крайна дата на търговия. Датата на изтичане на контракта се съдържа в името му, например Oil-20May11
ИЗТИЧАНЕ НА ФЮЧЪРСНИЯ КОНТРАКТ:
На датата на изтичане на контракта всички отворени позиции ще бъдат автоматично затворени от системата за търговия. Клиентите могат да отворят позиция в следващия фючърсен контракт, например Oil-20June11
ОСТАВАНЕ НА ПОЗИЦИЯ ЗА СЛЕДВАЩИЯ РАБОТЕН ДЕН:
В зависимост от позицията (дълга или къса) се начислява лихвен суап
ЗАХРАНВАНЕ НА СМЕТКА:
Без такси
ТЕГЛЕНЕ НА СРЕДСТВА:
Без такси
Комисионна за сделка направена от Робо търговия:
0.005%
ТЪРГОВИЯ СЪС CFD - ТАКСА ЗА НЕАКТИВНОСТ
ТАКСА ЗА НЕАКТИВНОСТ
За сметки без генерирани транзакции в период от 6 последователни месеца (180) дни се начислява такса за неактивност от: 9 BGN, 9 EUR, 9 USD.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.