Условия за търговия

Захранване и теглене

Минимална сума при депозит 10 EUR, 10 USD, 10 BGN
Такса депозит: Без такси
Минимална сума за теглене на средства: 10 EUR, 10 USD, 10 BGN
Такса теглене: Без такси

Условия

Оставане на позиция за следващия работен ден: В зависимост от позицията – дълга или къса, клиентът плаща или получава лихвен суап
Комисиона за обмяна на валута: 0.5%
Комисиони: Без такси и комисиони

Маржин изисквания

Обезпечение на отворена позиция: В зависимост от типа на инструмента за търговия, обезпечението за отворена позиция (маржин) е различно
Forex За основни валутни двойки - 3.33%; За неосновни валутни двойки - 5%
Стоки Злато - 5%; Други стоки - 10%
Акции 20%
Индекси Основни индекси - 5%; Неосновни индекси - 10%

Условия за фючърсните инструменти

Период на търговия: Фючърсните контракти имат начална и крайна дата на търговия. Датата на изтичане на контракта се съдържа в името му, например Oil-20May11.
Изтичане на фючърсния контракт: Всеки фючърс контракт има дата на изтичане. Датата на изтичане се намира в името на контракта, например Oil-20May11. На датата му на изтичане всички отворени позиции ще бъдат автоматично прехвърлени на следващия фючърс контракт, например Oil-20June11. Ако клиентът избере да изключи ролоувър функцията, тогава на датата на изтичане отворената позиция ще бъде затворена автоматично от платформата.

Започни търговия сега

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.