Условия за търговия

Forex

Отваряне на сметка: Минимум 29 EUR, 29 USD, 50 BGN
Обезпечение на отворена позиция: В зависимост от типа на инструмента за търговия, обезпечението за отворена позиция (маржин) е различно
Комисиона за обмяна на валута: 0.5%
Оставане на позиция за следващия работен ден: В зависимост от позицията – дълга или къса, клиентът плаща или получава лихвен суап
Начало на търговията: Понеделник в 00:01 часа
Край на търговията: Петък в 23:59 часа
Захранване на сметка: Без такси
Теглене на средства: Без такси
Минимална сума за теглене на средства: 29 EUR, 29 USD, 50 BGN

Aкции и Индекси

Отваряне на сметка: Минимум 29 EUR, 29 USD, 50 BGN
Търговия с чуждестранни акции и индекси: 29 EUR, 29 USD, 50 BGN
Обезпечение на отворена позиция: В зависимост от типа на инструмента за търговия, обезпечението за отворена позиция (маржин) е различно
Комисиони за търговия с индекси: Без комисиони
Комисиона за обмяна на валута: 0.5%
Оставане на позиция за следващия работен ден: В зависимост от позицията – дълга или къса, клиентът плаща или получава лихвен суап
Захранване на сметка: Без такси
Теглене на средства: Без такси
Минимална сума за теглене на средства: 29 EUR, 29 USD, 50 BGN

Стоки

Обезпечение на отворена позиция: В зависимост от типа на инструмента за търговия, обезпечението за отворена позиция (маржин) е различно
Комисиони: Без такси и комисиони
Комисиона за обмяна на валута: 0.5%
Работно време: От понеделник до петък, начало 01:00 ч., край 00:15 ч. на следващия ден
Период на търговия: Фючърсните контракти имат начална и крайна дата на търговия. Датата на изтичане на контракта се съдържа в името му, например Oil-20May11.
Изтичане на фючърсния контракт: На датата на изтичане на контракта всички отворени позиции ще бъдат автоматично затворени от системата за търговия. Клиентите могат да отворят позиция в следващия фючърсен контракт, например Oil-20June11.
Оставане на позиция за следващия работен ден: В зависимост от позицията (дълга или къса) се начислява лихвен суап
Захранване на сметка: Без такси
Теглене на средства: Без такси

Започни търговия сега

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.