Често задавани въпроси

Каква е разликата между демо режим на търговия и режим на търговия с реални пари?

Когато сте в режим на търговия с реални пари, търгувате с истински пари и трябва да сте наясно, че това носи риск. Всичко друго е идентично.

Защо вече не съществуват отделни демо и реални сметки?

Вече не е необходимо да помните отделни пароли и потребителски имена за демо и реална сметки и да излизате от едната, за да влезете в другата. Превключването става само с един бутон.

Важна информация, свързана с промяната, касаеща вече съществуващи клиенти:
  • Промените са в сила от 11.11.2017г.
  • Демо и реалните сметки, регистрирани с един и същи email адрес, са обединени в една обща;
  • Ако сметките са вече обединени, трябва да използвате паролата от реалната си сметка, за да влезете в платформата;
  • Текущото състояние на всички обединени сметки е запазено.

В каква валута мога да си открия сметка?

Trader.bg Ви позволява да откривате Реална сметка в лева, евро или долари. Ние приемаме плащания в тези валути в брой, по банков път или с кредитна/дебитна карта.

Защитени ли са парите, които Ви изпращам?

Да. Ние сме лицензиран и регулиран инвестиционен посредник и всички клиентски парични средства се съхраняват в банкова сметка на клиентите, отделно от паричните средства на инвестиционния посредник. Освен това, парите на нашите клиенти са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите до определен съгласно нормативните изисквания размер.

Защо Ви трябва копие на личната ми карта?

Като лицензиран брокер ние сме длъжни да ви идентифицираме и да запазим копие от вашия документ за самоличност. Също така, надлежната идентификация се прави и за ваша собствена сигурност.

Как съхранявате личните ми данни?

Ние сме лицензиран администратор на лични данни. Цялата информация, която ни предоставяте, включително копие от личната ви карта, се съхранява като поверителна и се използва единствено за идентификация.

Какво представлява данъчният номер и къде да го намерим?

Данъчният номер е идентификационен номер, използван за целите на данъчното облагане, наричан също „идентификационен номер на данъкоплатеца“.

В някои държави този номер е записан в официалните документи за идентификация (като лична карта, паспорт, шофьорска книжка и др.) и обикновено съвпадат с личния номер.

Пример: България (ЕГН); Испания (DNI); Холандия (Burgerservicenummer/BSN); Норвегия (Fødselsnummer или D-nummer); Швеция (Personnummer); Полша (PESEL); Чехия (Rodné číslo); Румъния (Cod Numeric Personal); Сърбия (JMBG); Русия (ИНН); Китай (公民身份号码).

В други държави данъчните номера се издават от държавните институции за лицата, които подават годишна данъчна декларация. Тези номера са посочени в други документи (като например здравна карта, данъчни документи и др.)

Пример: Обединено кралство (National Insurance Number); Италия (Codice fiscale); Франция (Numéro fiscal); Германия (Steuernummer).

Някои държави не издават данъчни номера. В тях данъчните власти използват други данни за идентифициране на данъкоплатците (като имена, дата и място на раждане, адрес, пол и др.)

Какъв е минималният и максималният размер на сметката?

Минимумът за откриване на сметка е 50 лева. Няма ограничение за максималната сума, която може да се съдържа по нея.

Мога ли да променя валутата на реалната си сметка?

За да направите това, трябва да отворите нова сметка в желаната валута, а ние ще обменим и прехвърлим средствата Ви от старата в новата сметка. За да го направим, е достатъчно да се свържете с нас в чата .

Мога ли да продължа да търгувам, въпреки че загубих всички пари по моята Демо сметка?

Да, може да започнете на чисто, като рестартирате своята Демо сметка от меню „Настройки“.

Какво представлява таксата за неактивност?

Таксата за неактивност се начислява за сметки, по които не са сключвани сделки за период от най-малко шест последователни месеца (180 дни). Тя има за цел да компенсира разходите, свързани с осигуряването на достъпността на услугата, въпреки че тя не е използвана.

Ще продължите ли да ми начислявате такса за неактивност, ако салдото по сметката е нулево?

Не.

Колко дълго ще ми начислявате такса за неактивност?

Ще начисляваме такса за неактивност по Вашата сметка, докато се изпълни едно от следните условия:

  • Закриете сметката си;
  • Възобновите търговията със сметката си;
  • Направите депозит във Вашата сметка.

Как се начислява таксата за неактивност, ако имам повече от една сметка за търгуване?

Когато имате повече от една (1) сметка за търговия и всички сметки за търговия са неактивни, таксата за неактивност се начислява отделно за всяка неактивна сметка; но ако имате повече от една (1) сметка за търговия и поне една (1) от Вашите сметки за търговия е активна, няма да начисляваме такса за неактивност дори и ако една или повече от другите Ви сметки са неактивни.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.