Често задавани въпроси

Какво е Ролоувър?

Ролоувър е процес, при който фючърс позиция остава отворена и след датата на изтичане. Когато даден фючърс достигне датата си на изтичане, всички отворени позиции и поръчки автоматично се прехвърлят към следващия.

Как ще се отрази на отворените ми позиции?

За да се вземе предвид разликата в цените на новия и стария фючърс, се прави Ролоувър корекция на отворената позиция. Стойността на позицията продължава да е същата, като се запазва първоначалната ѝ цена на отваряне и търгуваното количество. Ако новият фючърс се търгува на по-висока цена, дългата позиция ще получи отрицателна корекция, докато късата ще получи положителна и обратното, ако инструментът се търгува на по-ниска цена.

Разликата в цената между текущия и следващия фючърс ще бъде добавена или извадена, за да отмени въздействието на резултата на отворената позиция.

Ще бъдат ли прехвърлени поръчките "Желана печалба" и "Максимална загуба"?

Поръчките "Желана печалба" и "Максимална загуба" също се променят, за да отразят цената на новия фючърс инструмент.

Ще бъдат ли прехвърлени поръчките за отваряне на позиция?

За да се избегнат несъответствия с текущите критерии, поръчките за отваряне на позиция автоматично се прекратяват преди да бъде приложен ролоувър.

Мога ли да деактивирам ролоувър функцията?

Автоматичният ролоувър ще бъде активен по подразбиране, но може да бъде деактивиран чрез Настройки -> Настройки за търгуване -> Ролоувър на позиции. Ако ролоувър е деактивиран, фючърс позициите ще бъдат автоматично затворени, след като бъде достигната датата на изтичане.


Пример за изчисляване на ролоувър корекция
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.