Back to top

Често задавани въпроси

Мога ли да държа позицията си отворена за неограничено време?

Можете да задържите позициите си толкова дълго, колкото желаете. Единствено фючърсните инструменти (като Oil и Gas) и тези, които изтичат, трябва да се затворят преди датата на изтичането им.

Трябва ли да плащам, за да държа позицията си отворена?

В зависимост от вида на вашата позиция и на избрания инструмент, вие ще получите или ще платите лихвен суап. За да научите повече, кликнете тук.

Можете ли да затворите позициите ми?

Да, платформата може да затвори позициите ви автоматично, ако имате губеща позиция и не разполагате с достатъчно средства в сметката си, за да я гарантирате (маржин). Това ви защитава от загуби, които биха надвишили вашия депозит. Платформата ще затвори позициите ви, когато маржин индикаторът падне под 25%.

Тогава позициите ви ще започнат да се затварят по реда на тяхното отваряне, докато маржин индикаторът достигне отново 25%.

*Ако пазарът за съответния инструмент е затворен в този момент, ще се затвори първата позиция с инструмент, чийто пазар е отворен.

Какво показва маржин индикаторът?

Маржин индикаторът показва количеството на свободните средства, с които разполагате. Поведението на маржин индикатора е следното:

  • Ако е между 50% и 100%, това показва, че имате свободни средства за отваряне на нови позиции.
  • Ако използвате всички свободни средства за отваряне на позиции, маржин индикаторът ще показва 50%.
  • Когато стойността на маржин индикатора падне под 45%, ще получите предупредителен email с уведомление за недостиг на средства.
  • Когато индикаторът падне до 25%, позициите ще започнат да се затварят по реда на тяхното отваряне, за да се предотврати загубата на сума, която надвишава депозираните средства.

Започни БЕЗПЛАТНО за по-малко от минута.

Търгувай с Валути, Злато, Петрол и CFD директно в браузъра.

БЕЗПЛАТНА Демо сметка с 10 000 лв.
Чат с нас