Често задавани въпроси

Мога ли да държа позицията си отворена за неограничено време?

Можете да задържите позициите си толкова дълго, колкото желаете. Единствено фючърсните инструменти (като Oil и Gas) и тези, които изтичат, трябва да се затворят преди датата на изтичането им.

Трябва ли да плащам, за да държа позицията си отворена?

В зависимост от вида на Вашата позиция и на избрания инструмент, Вие ще получите или ще платите лихвен суап. За да научите повече, кликнете тук.

Можете ли да затворите позициите ми?

Да, платформата може да затвори позициите Ви автоматично, ако имате губеща позиция и не разполагате с достатъчно средства в сметката си, за да я гарантирате (маржин). Това Ви защитава от загуби, които биха надвишили Вашия депозит. Платформата ще затвори позициите Ви, когато статусът на сметката падне под 25%.

Тогава позициите Ви ще започнат да се затварят по реда на тяхното отваряне, докато статусът на сметката достигне отново 25%.

*Ако пазарът за съответния инструмент е затворен в този момент, ще се затвори първата позиция с инструмент, чийто пазар е отворен.

Какво показва статусът на сметката?

Статусът на сметката показва количеството на свободните средства, с които разполагате. Поведението на статуса на сметката е следното:

  • Ако е между 50% и 100%, това показва, че имате свободни средства за отваряне на нови позиции.
  • Ако използвате всички свободни средства за отваряне на позиции, статусът на сметката ще показва 50%.
  • Когато стойността на статуса на сметката падне под 45%, ще получите предупредителен email с уведомление за недостиг на средства.
  • Когато статусът падне до 25%, позициите ще започнат да се затварят по реда на тяхното отваряне, за да се предотврати загубата на сума, която надвишава депозираните средства.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.