Често задавани въпроси

Какво представляват Чакащите поръчки и как да ги използваме?

Чакащите поръчки се използват, когато искате да сключите сделка, но нямате възможност постоянно да стоите пред компютъра. Когато поставите Чакаща поръчка, тя ще се изпълни автоматично при достигането на определената от Вас цена. В Trader.bg има две основни групи Чакащи поръчки – Поръчки за отваряне на позиция и Асоциирани поръчки.

Първата група поръчки се използва за отваряне на позиция в бъдещ момент. Такива могат да бъдат OCO („едната отменя другата") и Лимит/Стоп.

Втората група поръчки можете да използвате, за да затворите съществуваща вече позиция. Такива могат да бъдат Пълзящ стоп или поръчки от типа Печалба/Загуба.

Чакащи поръчки, които биха затворили вашата позиция на печалба, се наричат Лимит поръчки. Тези, които ви предпазват от нарастваща загуба, като затварят вашата позиция на определена цена, се наричат Стоп поръчки. За да поставите Чакаща поръчка, е необходимо да въведете единствено желаната от Вас цена.

Ако искате да поставите едновременно Лимит поръчка и Стоп поръчка, изберете ОСО поръчка („едната отменя другата").

За какво служат Чакащите поръчки?

Може да ползвате Чакащи поръчки в следните случаи:

  • за ограничаване на потенциалните загуби по отворена позиция (Стоп поръчка);
  • за затваряне на позицията при определена печалба (Лимит поръчка);
  • за отваряне на нова позиция при определено ниво (Ентри стоп/Лимит поръчка).

Трябва ли да ползвам Чакащи поръчки?

Да, препоръчително е да ползвате Стоп поръчки или Пълзящ стоп за Вашите отворени позиции. Тези поръчки ще поддържат приемливо ниво на риск на Вашите позиции.

Гарантирано ли е изпълнението на моята Чакаща поръчка?

Изпълнението на Чакащи поръчки не винаги е гарантирано.

Поръчките от типа Печалба/Загуба и Пълзящ стоп са гарантирани само при отворени пазари. Ако не се изпълнят при отворен пазар, те могат да се изпълнят на цена, различна от зададената, ако пазарите отворят с гап*.

Цената на изпълнението на поръчките Лимит/Стоп и OCO не е гарантирана, особено когато пазарът е волатилен или неликвиден. Те могат да бъдат изпълнени на различна от заявената цена.

*Гаповете са пазарно явление, при което поради някаква причина цената при затваряне на съответния пазар и инструмент се различава от цената при отваряне за следващия период. Пазарните гапове най-често се образуват между сесиите за търгуване, като например през нощта или през почивните дни.

Защо Чакащата ми поръчка не е изпълнена?

Причината е, че избраната от Вас цена не е достигната. Ние Ви съветваме да проследите историята на цената на вашия инструмент с помощта на графиките.

Какво представляват Поръчките за отваряне на позиция?

Поръчка за отваряне на позиция е всяка поръчка, която инициира отваряне на позиция при изпълнение на зададени условия. В Trader.bg може да използвате поръчки от типа Лимит/Стоп и OCO и да ги прилагате едновременно за един и същ инструмент.

Какво представляват Асоциираните поръчки?

Асоциираната поръчка е Чакаща поръчка, свързана (асоциирана) с дадена отворена позиция. При Асоциираната поръчка се задават определени условия (цена, разлика от настоящата пазарна цена), при чието изпълнение позицията ще се затвори. В Trader.bg такива могат да бъдат Пълзящ стоп или поръчки от типа Печалба/Загуба.

Какво представляват поръчките от типа Печалба/Загуба?

При създаване на поръчка от типа Печалба/Загуба, трябва да зададете определенa стойност за цена на която да се изпълни поръчката. Не могат да се залагат точни суми за желана печалба, максимално допустима загуба и разлика. Те автоматично се попълват от нашата платформа.

За какво се използват поръчките от типа Печалба/Загуба?

Поръчките от типа Печалба/Загуба могат да се използват както като Поръчки за отваряне на позиция, така и като Асоциирани поръчки. Те най-често се използват за затваряне на вече отворена позиция при достигането на определена пазарна цена. Това Ви позволява да контролирате риска и да планирате по-добре стратегиите си за търгуване.

Трябва ли да се използват поръчки от типа Печалба/Загуба?

Голяма част от трейдърите предпочитат да използват тези поръчки, защото подобно на Чакащите поръчки, с тях имат по-голяма възможност да управляват риска при търгуване.

Мога ли да въведа едновременно стойностите за желана печалба и допустима загуба в поръчка от типа Печалба/Загуба?

Да. Можете да въведете стойности за желана печалба и за допустима загуба за дадена поръчка. Тя ще се изпълни, когато едната от двете зададени стойности бъде достигната.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.