Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

В каква валута се изчислява печалбата ми?

Различните инструменти се търгуват в различни валути. Например стоките (като Gold, Oil и Silver) се търгуват в USD, акциите и индексите се търгуват в EUR или в USD, в зависимост от произхода на инструмента. Печалбата или загубата на валутните двойки (като EUR/USD) се изчислява във втората валута на двойката. Ако вашата сметка е в различна валута, тогава печалбата или загубата ви ще бъде обменена в реално време във валутата на вашата сметка.

Може ли да управлявате сметката ми или да ми казвате какво да купувам и продавам?

Trader.bg не предлага Доверително управление. Единствено вие може да решавате да купувате или да продавате.

Трябва ли да плащам данъци върху печалбата си?

Да, вие следва да плащате данък върху приходите съгласно българското законодателство. Приходите от финансова търговия трябва да се декларират в личната данъчна декларация.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Чат с нас
Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.
Предупреждение за риск
Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.