Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
01:30
AUD
Австралия
Индекс на водещите индикатори на Westpac - Melbourne Institute
Февруари
0.0%
-
0.1% R (0.0%)
09:00
EUR
Германия
Индекс на производствените цени м/м
Февруари
-0.1%
-0.2%
0.4%
09:00
EUR
Германия
Индекс на производствените цени г/г
Февруари
2.6%
2.9%
2.6%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на потребителските цени м/м
Февруари
0.5%
0.5%
-0.8%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на потребителските цени г/г
Февруари
1.9%
1.8%
1.8%
11:30
GBP
Великобритания
Основен индекс на потребителските цени г/г
Февруари
1.8%
1.9%
1.9%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на производствените цени на входа м/м
Февруари
0.6%
0.6%
-0.3% R (-0.1%)
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на производствените цени на входа г/г
Февруари
3.7%
4.3%
2.6% R (2.9%)
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на производствените цени на изхода м/м
Февруари
0.1%
0.1%
0.0%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на производствените цени на изхода г/г
Февруари
2.2%
2.2%
2.1%
11:30
GBP
Великобритания
Основен индекс на производствените цени на изхода м/м
Февруари
0.1%
0.2%
0.4%
11:30
GBP
Великобритания
Основен индекс на производствените цени на изхода г/г
Февруари
2.2%
2.3%
2.4%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на цените на дребно без ипотеки г/г
Февруари
1.7%
2.3%
2.2% R (2.5%)
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на цените на дребно м/м
Февруари
0.7%
0.7%
-0.9%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на цените на дребно г/г
Февруари
2.4%
-
2.5%
13:00
GBP
Великобритания
Баланс по индустриалните поръчки на CBI
Март
1
2
6
13:00
USD
САЩ
Заявки за ипотечни кредити на MBA
Седм. до 15.03.2019
1.6%
-
2.3%
16:30
USD
САЩ
Запаси от петрол
Седм. до 15.03.2019
439.5 млн. барела
-
449.1 млн. барела
20:00
USD
САЩ
Решение на FOMC относно лихвените нива
20.03.2019
 
2.50%
2.50%
20:00
USD
САЩ
Изявление на FOMC относно паричната политика
20.03.2019
 
-
-
23:45
NZD
Нова Зеландия
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
Q4
 
0.6%
0.3%
23:45
NZD
Нова Зеландия
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
Q4
 
2.8%
2.6%
01:30
Индекс на водещите индикатори на Westpac - Melbourne Institute
АвстралияAUD
Период
Февруари
Стойност
0.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.1% R (0.0%)
MI (Melbourne Institute) Leading Index. Това е съставен индекс, който се използва за прогнозиране на икономическия ръст на Австралия в краткосрочен и средносрочен период. Той се състои от девет икономически индикатора, свързани с потребителското доверие, жилищния сектор, цените на акциите, паричното предлагане и основната лихва на страната. Индексът се изчислява като процентно изменение спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на производствените цени м/м
ГерманияEUR
Период
Февруари
Стойност
-0.1%
Прогноза
-0.2%
Предишна стойност
0.4%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени за индустриалните продукти (отнасящ се за вътрешните продажби) представя развитието на цените на продуктите, произведени в промишлеността, енергетиката, водоснабдяването и мините и продадени на територията на страната. Статистиката за тези цени покрива продажбите на промишлени стоки на местни купувачи в различните стадии на производство и продажбите между самите производствени компании. Тъй като показателят измерва промяната в цените на ранен етап в производствения процес, той може да се разглежда като индикатор за бъдещ инфлационен натиск. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на производствените цени г/г
ГерманияEUR
Период
Февруари
Стойност
2.6%
Прогноза
2.9%
Предишна стойност
2.6%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени за индустриалните продукти (отнасящ се за вътрешните продажби) представя развитието на цените на продуктите, произведени в промишлеността, енергетиката, водоснабдяването и мините и продадени на територията на страната. Статистиката за тези цени покрива продажбите на промишлени стоки на местни купувачи в различните стадии на производство и продажбите между самите производствени компании. Тъй като показателят измерва промяната в цените на ранен етап в производствения процес, той може да се разглежда като индикатор за бъдещ инфлационен натиск. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Индекс на потребителските цени м/м
ВеликобританияGBP
Период
Февруари
Стойност
0.5%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
-0.8%
Consumer Prices Index (CPI). Индексът на потребителските цени е основният измерител на инфлацията във Великобритания за макроикономически цели и формира базата на инфлационната цел, поставена от правителството. Всеки месец се правят около 120 000 извадки, изследвайки промяната на цените на около 650 продукта. Те представляват „потребителската кошница“ на стоки и услуги за самия индекс. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Индекс на потребителските цени г/г
ВеликобританияGBP
Период
Февруари
Стойност
1.9%
Прогноза
1.8%
Предишна стойност
1.8%
Consumer Prices Index (CPI). Индексът на потребителските цени е основният измерител на инфлацията във Великобритания за макроикономически цели и формира базата на инфлационната цел, поставена от правителството. Всеки месец се правят около 120 000 извадки, изследвайки промяната на цените на около 650 продукта. Те представляват „потребителската кошница“ на стоки и услуги за самия индекс. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Основен индекс на потребителските цени г/г
ВеликобританияGBP
Период
Февруари
Стойност
1.8%
Прогноза
1.9%
Предишна стойност
1.9%
Core Consumer Price Index (CPI). Основният индекс на потребителските цени измерва промяната в цените на стоките и услугите, поръчани от потребителите, като от тях са извадени волатилни компоненти като хранителни стоки, енергийни продукти, алкохолни и тютюневи изделия. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Индекс на производствените цени на входа м/м
ВеликобританияGBP
Период
Февруари
Стойност
0.6%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
-0.3% R (-0.1%)
Input Producer Price Index (PPI). Индикаторът се представя чрез месечно проучване, измерващо промените в цените на стоките, купени и продадени от производителите във Великобритания. Всеки месец се изследва промяната в цените на широка гама от представителни продукти. Индексът на производствените цени на входа измерва промените в цените на материалите и горивата, закупени от британските производители за производствени цели. Те не са ограничени само до тези материали, използвани в крайните продукти, но също така включват и тези, които се изискват за нормалното всекидневно функционираме на компанията. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Индекс на производствените цени на входа г/г
ВеликобританияGBP
Период
Февруари
Стойност
3.7%
Прогноза
4.3%
Предишна стойност
2.6% R (2.9%)
Input Producer Price Index (PPI). Индикаторът се представя чрез месечно проучване, измерващо промените в цените на стоките, купени и продадени от производителите във Великобритания. Всеки месец се изследва промяната в цените на широка гама от представителни продукти. Индексът на производствените цени на входа измерва промените в цените на материалите и горивата, закупени от британските производители за производствени цели. Те не са ограничени само до тези материали, използвани в крайните продукти, но също така включват и тези, които се изискват за нормалното всекидневно функционираме на компанията. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Индекс на производствените цени на изхода м/м
ВеликобританияGBP
Период
Февруари
Стойност
0.1%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
0.0%
Output Producer Price Index (PPI). Индикаторът се представя чрез месечно проучване, измерващо промените в цените на стоките, купени и продадени от производителите във Великобритания. Всеки месец се изследва промяната в цените на широка гама от представителни продукти. Индексът на производствените цени на изхода измерва промените в цените на стоките, създадени от производителите в страната. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Индекс на производствените цени на изхода г/г
ВеликобританияGBP
Период
Февруари
Стойност
2.2%
Прогноза
2.2%
Предишна стойност
2.1%
Output Producer Price Index (PPI). Индикаторът се представя чрез месечно проучване, измерващо промените в цените на стоките, купени и продадени от производителите във Великобритания. Всеки месец се изследва промяната в цените на широка гама от представителни продукти. Индексът на производствените цени на изхода измерва промените в цените на стоките, създадени от производителите в страната. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Основен индекс на производствените цени на изхода м/м
ВеликобританияGBP
Период
Февруари
Стойност
0.1%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.4%
Core Output Producer Price Index. Индексът на производствените цени на изхода измерва промяната в цените на стоките, произведени от британските производители (наричани още "заводски цени"). Основният индекс на производствените цени изключва волатилни компоненти като хранителни стоки и енергийни продукти. Той дава по-изчистена информация за промяната на производствената инфлация, тъй като от него са изключени компоненти, имащи краткосрочно влияние върху цените. Така стойността му се смята за минимално повлияна от такива фактори. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Основен индекс на производствените цени на изхода г/г
ВеликобританияGBP
Период
Февруари
Стойност
2.2%
Прогноза
2.3%
Предишна стойност
2.4%
Core Output Producer Price Index. Индексът на производствените цени на изхода измерва промяната в цените на стоките, произведени от британските производители (наричани още "заводски цени"). Основният индекс на производствените цени изключва волатилни компоненти като хранителни стоки и енергийни продукти. Той дава по-изчистена информация за промяната на производствената инфлация, тъй като от него са изключени компоненти, имащи краткосрочно влияние върху цените. Така стойността му се смята за минимално повлияна от такива фактори. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Индекс на цените на дребно без ипотеки г/г
ВеликобританияGBP
Период
Февруари
Стойност
1.7%
Прогноза
2.3%
Предишна стойност
2.2% R (2.5%)
Retail Price Index ex Mortgages (RPI-X). Този индикатор е известен още като основно ниво на инфлация. Плащанията по лихви за ипотеки са изключени от инфлационната цел, защото политиката на централната банка би била изкривена. Всяко повишаване на лихвеното ниво от нейна страна, с цел понижаване на инфлацията, би имало страничен ефект от покачване на изплащанията на лихвите по ипотеките, водейки до по-висока инфлация при всеки един по-широк измерител. Така, с поставяне на цел от индекса на цените на дребно, би се създал порочен кръг на високи нива - нещо, което се избягва чрез използване на индекса на цените на дребно без ипотеки. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Индекс на цените на дребно м/м
ВеликобританияGBP
Период
Февруари
Стойност
0.7%
Прогноза
0.7%
Предишна стойност
-0.9%
Retail Prices Index (RPI). Индексът на цените на дребно е най-известният общ показател за инфлацията във Великобритания. Той често се използва при сключването на договори за обновяване на заплащането и наемите за недвижими имоти. Измерва средната промяна в цените на стоките и услугите, поръчвани от повечето домакинства в страната. Потребителската кошница, на която е базиран този индекс се обновява всяка година, използвайки информация от проучвания за разходи и хранителни продукти. Показателят се съставя на база представителна извадка за около 650 стоки и услуги, чиито цени се проследяват в 150 147 обекта във Великобритания. Около 120 000 отделни измервания се използват при изчислението на индекса, който се публикува всеки месец. Това е процентна промяна спрямо нивото от предходния месец.
11:30
Индекс на цените на дребно г/г
ВеликобританияGBP
Период
Февруари
Стойност
2.4%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.5%
Retail Prices Index (RPI). Индексът на цените на дребно е най-известният общ показател за инфлацията във Великобритания. Той често се използва при сключването на договори за обновяване на заплащането и наемите за недвижими имоти. Измерва средната промяна в цените на стоките и услугите, поръчвани от повечето домакинства в страната. Потребителската кошница, на която е базиран този индекс се обновява всяка година, използвайки информация от проучвания за разходи и хранителни продукти. Показателят се съставя на база представителна извадка за около 650 стоки и услуги, чиито цени се проследяват в 150 147 обекта във Великобритания. Около 120 000 отделни измервания се използват при изчислението на индекса, който се публикува всеки месец. Това е процентна промяна спрямо нивото от съответния месец, година по-рано.
13:00
Баланс по индустриалните поръчки на CBI
ВеликобританияGBP
Период
Март
Стойност
1
Прогноза
2
Предишна стойност
6
CBI (The Confederation of British Industry) Industrial Orders. Проучването предоставя отделно ниво в детайлните анализи, фокусирайки ги върху ключови сектори на британската промишленост и допълвайки ги с тримесечни прогнози по сектори. То се използва от изготвящите политиките на Bank of England и Министерството на финансите, бизнес общността, академиите и топ анализаторите на финансовите пазари. Това е най-дълго съществуващия индикатор в частния сектор, показващ посоката на развитие на индустрията във Великобритания. Проучването дава експертната оценка на големи промишлени компании за миналите и бъдещите посоки на развитие в производството, експорта, цените, разходите, намеренията за инвестиране, бизнес доверието и степента на използване на капацитета.
13:00
Заявки за ипотечни кредити на MBA
САЩUSD
Период
Седм. до 15.03.2019
Стойност
1.6%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.3%
MBA Mortgage Applications. В проучването относно заявките на ипотечни кредити на MBA са включени 15 индекса, покриващи всички аспекти на ипотечните кредити, като: лихва (фиксирана или променлива), държавни заеми за жилищно строителство и рефинансиране. Новите данни се публикуват всяка сряда и отразяват бизнес активността в сектора през изминалата седмица. Началото на публикациите е от 1990 г. The Mortgage Bankers Association (MBA) е национална асоциация, представляваща сектора на недвижимите имоти.
16:30
Запаси от петрол
САЩUSD
Период
Седм. до 15.03.2019
Стойност
439.5 млн. барела
Прогноза
-
Предишна стойност
449.1 млн. барела
Crude Oil Inventories (The Weekly Petroleum Status Report - WPSR). Данните осигуряват информация относно доставките и цените на петрола и петролните продукти за база, с цел от тези данни да се изработват бъдещи прогнози. Запасите на петрол включват вътрешните, както и тези, преминали митническо оформяне чужди петролни запаси, намиращи се в рафинерии, тръбопроводи, резервоари или на път към рафинериите. Запасите не включват петрола от Стратегическия държавен резерв. Данните се събират от компаниите на седмична база, до петък 12:00 GMT. Те се разпространяват по електронен път след 15:30 GMT всяка сряда. 1 американски барел = 42 американски галона или 159 литра.
20:00
Решение на FOMC относно лихвените нива
САЩUSD
Период
20.03.2019
Стойност
 
Прогноза
2.50%
Предишна стойност
2.50%
FOMC Interest Rate Decision. Терминът "паричната политика" се отнася до дейностите, предприемани от Централната банка, наричана Федерален резерв, за да повлияят върху наличността и стойността на националната валута, върху възможността за вземане на кредит, както и да защитят и подпомогнат националния икономически интерес. Федералният резерв е създаден през 1913 г. и е институцията, отговорна за паричната политика. Той контролира трите инструмента на паричната политика - откритите пазарни операции, лихвените нива и минималните задължителни резерви. Бордът на директорите на Федералния резерв е отговорен за основната лихва (лихвите прилагани към търговските банки и другите депозитни институции) и минималните задължителни резерви (средствата, които депозитните институции е необходимо да държат в резервите си). Федералният комитет по операциите на откритите пазари (FOMC) следи за покупко-продажбата на американските съкровищни бонове и държавните ценни книжа. Като използва тези три инструмента, Федералният резерв влияе на търсенето и предлагането, средствата които депозитните институции държат във Федералния резерв и регулира основната лихва. Основната лихва е лихвата, по която тези институции заемат средства от Федералния резерв, за да отпуснат средства на други финансови институции, на база престой за една нощ. Промените в основната лихва задвижват верига от събития, които влияят на други краткосрочни лихви, дългосрочните лихви, парите в обръщение, кредитите, а от там и на ред икономически променливи, като безработица, производство цени на стоки и услуги. Федералният комитет по откритие пазарни операции (FOMC) се състои от 12 члена. Те заседават 8 пъти годишно. На тези срещи комитетът разглежда икономическите и финансовите условия, определя конкретните действия по паричната политика и оценява рисковете по дългосрочните цели за ценова стабилност и устойчиво икономическо развитие.
20:00
Изявление на FOMC относно паричната политика
САЩUSD
Период
20.03.2019
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
23:45
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
Нова ЗеландияNZD
Период
Q4
Стойност
 
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
0.3%
Gross domestic product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) представя приходите на страната, получени от производството в Нова Зеландия. То включва стойността на всички стоки и услуги, произведени от новозеландците, а атака също и от чуждестранните компании, намиращи се на територията на Нова Зеландия. Това е процентна промяна спрямо предходното тримесечие.
23:45
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
Нова ЗеландияNZD
Период
Q4
Стойност
 
Прогноза
2.8%
Предишна стойност
2.6%
Gross domestic product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) представя приходите на страната, получени от производството в Нова Зеландия. То включва стойността на всички стоки и услуги, произведени от новозеландците, а атака също и от чуждестранните компании, намиращи се на територията на Нова Зеландия. Това е процентна промяна спрямо съответното тримесечие на предходната година.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.