Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
04:30
AUD
Австралия
Индекс на цените на импорта 3м/3м
Q1
2.1%
-
2.0%
04:30
AUD
Австралия
Индекс на цените на експорта 3м/3м
Q1
4.9%
-
2.8%
09:00
EUR
Германия
Потребителско доверие на Gfk
Май
10.9
10.9
10.9
10:00
SEK
Швеция
Доверие в производствения сектор
Април
120.3
-
115.2 R (114.5)
10:00
SEK
Швеция
Икономическо доверие
Април
100.3
101.7
100.8 R (101.5)
10:00
EUR
Испания
Ниво на безработица
Q1
16.74%
16.30%
16.55%
10:30
SEK
Швеция
Решение на Sveriges Riksbank относно лихвените нива
26.04.2018
-0.50%
-0.50%
-0.50%
10:30
SEK
Швеция
Индекс на производствените цени м/м
Март
1.2%
-
-0.5%
10:30
SEK
Швеция
Индекс на производствените цени г/г
Март
4.0%
-
2.8%
10:30
SEK
Швеция
Търговски баланс
Март
2.6 млрд. SEK
-
-2.0 млрд. SEK R (-3.4 млрд. SEK)
11:30
GBP
Великобритания
Брой одобрени заявки за ипотечни кредити на BBA
Март
37 567
37 100
38 000 R (38 120)
13:00
GBP
Великобритания
Баланс по продажбите на дребно на CBI
Април
-2
-3
-8
14:45
EUR
Еврозона
Решение на Европейската централна банка относно лихвените нива
26.04.2018
0.00%
0.00%
0.00%
15:30
USD
САЩ
Молби за помощи за безработни
Седм. до 20.04.2018
209 000
231 000
233 000 R (232 000)
15:30
USD
САЩ
Поръчки за стоки с дълготрайна употреба без транспорт
Март
0.0%
0.5%
0.9% R (1.0%)
15:30
USD
САЩ
Поръчки за стоки с дълготрайна употреба
Март
2.6%
1.6%
3.5% R (3.0%)
15:30
USD
САЩ
Поръчки за стоки с дълготрайна употреба без отбрана
Март
2.8%
1.1%
3.0% R (2.5%)
17:30
USD
САЩ
Запаси от природен газ
Седм. до 20.04.2018
 
1287 млрд. куб. фута
1299 млрд. куб. фута
04:30
Индекс на цените на импорта 3м/3м
АвстралияAUD
Период
Q1
Стойност
2.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.0%
Import Price Index. Този индекс измерва промяната в цените на целия внос към Австралия. Индикаторът за всяко тримесечие се свързва с пристигналия импорт в Австралия през този период. Стоките, включени в индекса са избрани на база стойността на вноса пристигнал в страната през 1999-2000 г. Това е процентно изменение спрямо предходното тримесечие.
04:30
Индекс на цените на експорта 3м/3м
АвстралияAUD
Период
Q1
Стойност
4.9%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.8%
Export Price Index. Индексът измерва промяната в цените на целия експорт от Австралия, вкл. и реекспорта (това са стоките, които са внесени в Австралия и изнесени по-късно, без да бъдат физически променяни). Тъй като цените, използвани в индекса, са в австралийска валута, то промяната й спрямо другите валути може да окаже директно и значително влияние върху цените на стоките, които се продават в друга валута. В повечето случаи цените са обвързани помежду си. Това е процентно изменение спрямо предходното тримесечие.
09:00
Потребителско доверие на Gfk
ГерманияEUR
Период
Май
Стойност
10.9
Прогноза
10.9
Предишна стойност
10.9
Gfk Consumer Confidence. Индексът се изчислява на базата на проучване, наречено "GfK-Wirtschaftsdienst Konsum - und Sparklima" (Икономическо проучване на Gfk относно потреблението и спестяванията), което се публикува групата за изследване на пазарите - GfK Marktforschung. Проучването се основава на месечни интервюта с потребители, по поръчка на Европейската комисия. На представителна извадка от около 2500 избрани участници са задавани въпроси относно техните очаквания за икономическата ситуация и за това как те оценяват собственото си финансово състояние.
10:00
Доверие в производствения сектор
ШвецияSEK
Период
Април
Стойност
120.3
Прогноза
-
Предишна стойност
115.2 R (114.5)
Manufacturing Confidence. Проучването за бизнес развитието обхваща компаниите в бизнес сектора. Разработено е да предоставя бърза и качествена информация за реалните разходи и очаквания, относно основните икономически променливи, за които до момента на публикуване все още няма официална информация. Променливите, включени в проучването отразяват новите поръчки, производството и безработицата. Наред с другата информация от проучването са и нетните проценти, които показват дела на компаниите, отбелязващи положителен прираст в съответната променлива, спрямо негативните.
10:00
Икономическо доверие
ШвецияSEK
Период
Април
Стойност
100.3
Прогноза
101.7
Предишна стойност
100.8 R (101.5)
Economic Tendency Survey. Индикаторът на икономическото доверие може да бъде съпоставен най-близо с европейския индикатор за икономическо доверие (Economic Sentiment Indicator - ESI). Показателят се основава на месечни проучвания на домакинствата и фирмите, които дават оценка за шведската икономика. Той се базира на предоставената информация за индустрията, сектора на услугите, строителството, продажбите на дребно и потребителите. Различните сектори се претеглят, с цел да се изчисли техният прираст в общата икономическа дейност: индустрия 40%, сектора на услугите 30%, строителство 5%, сектор за продажби на дребно 5% и потребителите 20%. Европейският съюз използва същите компоненти за изчисляване на ESI. Икономическото доверие, подобно на ESI, приема за базова стойност 100 и стандартно отклонение 10. Стойности между 100 и 110 се приемат за показатели на силна икономика, а нива над 110 са индикатор за много силна национална икономика. На същия принцип, нива между 100 и 90 се възприемат за индикатори на по-слаба икономика от нормалната, а такива под 90 за много по ниски от нормалните икономически условия.
10:00
Ниво на безработица
ИспанияEUR
Период
Q1
Стойност
16.74%
Прогноза
16.30%
Предишна стойност
16.55%
Unemployment Rate. The Economically Active Population Survey (EAPS) (EAPS). Това е статистическо проучване, насочено към домакинствата, целта е да събере информация за работната сила на населението, като го разделя на 2 показателя: заети и незаети. Заето население: всички лица над 16 годишна възраст, които съчетават следните условия: през изследваният период от 1 седмица са били наети от трети лица или са извършвали самостоятелна трудова дейност срещу икономическа изгода. Незаети лица: всички лица над 16 годишна възраст, които съчетават следните условия: способни да извършват трудова дейност, но остават незаети. Активно население = заети + незаети лица. Общо ниво на безработица: Съотношение между общият брой на активното население, спрямо броя на населението. Ниво на безработица: Съотношение между общият брой на незаетите лица, спрямо броя на населението.
10:30
Решение на Sveriges Riksbank относно лихвените нива
ШвецияSEK
Период
26.04.2018
Стойност
-0.50%
Прогноза
-0.50%
Предишна стойност
-0.50%
Sveriges Riksbank Interest Rate Decision. Съгласно поставените цели, паричната политика на централната банка на Швеция - Sveriges Riksbank трябва да поддържа ценова стабилност, което означава да запазва инфлацията около 2% годишно, измервана чрез индекса на потребителските цени (CPI). Съществува ниво на толеранс в размер на 1% около целевото равнище. За да се запази равнището на инфлацията около 2%, Riksbank променя нивата на основната си лихва. Бордът на директорите на Riksbank провежда 6 срещи годишно с цел обсъждане на паричната политика, като изготвя стратегия относно лихвеното равнище в страната. От месец юни 1994 това е основният инструмент на паричната политика. Един ден след провеждане на срещата се публикува официално прессъобщение.
10:30
Индекс на производствените цени м/м
ШвецияSEK
Период
Март
Стойност
1.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.5%
Producer Price Index (PPI). Ценовите индекси на производствените и импортните цени целят да покажат средните промени в цените на производителите и вносителите за различните индустриални групи продукти на първия етап на дистрибуция, когато стоките се доставят до шведските производители или влизат в страната. Стоките са класифицирани в три групи, наречени: Стоки, произведени за вътрешния пазар, Стоки, произведени за износ, Вносни стоки. Продуктите се класифицират съгласно международната номенклатура, включваща около 6 800 бройки. Основната променлива е производствената цена, съгласно която продукта се продава през първият етап. Тя се изчислява на база E.X.W.(ex works) за вътрешния пазар и F.O.B. (free on board) за износните продукти. За вносните стоки се прилагат изчисления, направени на база C.I.F. (cost, insurance, freight). Взима се средната месечна цена по фактури. ДДС и другите данъци не са включени. За петролните продукти, данъците за замърсяване на околната среда и енергийните данъци са включени в цената. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
10:30
Индекс на производствените цени г/г
ШвецияSEK
Период
Март
Стойност
4.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.8%
Producer Price Index (PPI). Ценовите индекси на производствените и импортните цени целят да покажат средните промени в цените на производителите и вносителите за различните индустриални групи продукти на първия етап на дистрибуция, когато стоките се доставят до шведските производители или влизат в страната. Стоките са класифицирани в три групи, наречени: Стоки, произведени за вътрешния пазар, Стоки, произведени за износ, Вносни стоки. Продуктите се класифицират съгласно международната номенклатура, включваща около 6 800 бройки. Основната променлива е производствената цена, съгласно която продукта се продава през първият етап. Тя се изчислява на база E.X.W.(ex works) за вътрешния пазар и F.O.B. (free on board) за износните продукти. За вносните стоки се прилагат изчисления, направени на база C.I.F. (cost, insurance, freight). Взима се средната месечна цена по фактури. ДДС и другите данъци не са включени. За петролните продукти, данъците за замърсяване на околната среда и енергийните данъци са включени в цената. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
10:30
Търговски баланс
ШвецияSEK
Период
Март
Стойност
2.6 млрд. SEK
Прогноза
-
Предишна стойност
-2.0 млрд. SEK R (-3.4 млрд. SEK)
Trade Balance. Този показател измерва разликата между импорта и експорта в млрд. шведски крони. Вносът на стоки, отразява цените на стоките при влизането им на територията на страната, независимо от крайното им местоназначение. Износът на стоки измерва цените, по които стоките напускат територията на страната, независимо от мястото на тяхното производство (на или извън територията на страната). Данните се базират на информация от митническите документи за стоките, обмитени от митниците при търговия със страните, които не са членки на ЕС и данните на Intrastat за вътрешнообщностната търговия.
11:30
Брой одобрени заявки за ипотечни кредити на BBA
ВеликобританияGBP
Период
Март
Стойност
37 567
Прогноза
37 100
Предишна стойност
38 000 R (38 120)
BBA Loans for House Purchase. Този индикатор показва броя нови одобрени ипотеки за покупка на жилища от BBA (British Bankers' Association) през предходния месец. BBA представлява основните банки в страната, които съставляват около 60% от общото ипотечно кредитиране във Великобритания.
13:00
Баланс по продажбите на дребно на CBI
ВеликобританияGBP
Период
Април
Стойност
-2
Прогноза
-3
Предишна стойност
-8
CBI (The Confederation of British Industry) Distributive Trades. Този индикатор отразява тенденциите в краткосрочен план в секторите на продажби на дребно и едро във Великобритания. Той носи значителна тежест при формулирането на икономическата политика на Bank of England и тази на правителството. Това е високо ценен барометър на търговията по главните улици. Представлява проучване между изпълнителните директори и мениджърите относно продажби, поръчки и складови наличности.
14:45
Решение на Европейската централна банка относно лихвените нива
ЕврозонаEUR
Период
26.04.2018
Стойност
0.00%
Прогноза
0.00%
Предишна стойност
0.00%
European Central Bank Interest Rate Decision. Основната цел на паричната политика на Европейската централната банка (ЕЦБ) е да поддържа ценова стабилност. ЕЦБ цели постигане на годишна инфлация в размер на 2% или по-малко, но близо до тези нива. Естествената роля на паричната политика в икономиката е да се поддържа ценова стабилност. Паричната политика може да се отрази върху реалната дейност само в краткосрочен план. ЕЦБ е основният издател на банкноти и съдържател на банковия резерв на зоната. Това означава, че тази институция е монополист в предоставянето на пари в обръщение. Съгласно това правило, банката определя условията, според които търговските банки заемат капитал от централната банка. По този начин тя влияе на условията, по които банките търгуват една с друга на паричния пазар. ЕЦБ осигурява средства за банковата система и начислява лихви, като има пълната свобода да определя основната лихва. Промяната на основната лихва пряко засяга лихвите на паричния пазар, а непряко лихвите по кредитите и депозитите, предлагани от банките на техните клиенти.
15:30
Молби за помощи за безработни
САЩUSD
Период
Седм. до 20.04.2018
Стойност
209 000
Прогноза
231 000
Предишна стойност
233 000 R (232 000)
Initial Jobless Claims. Молбите за помощи за безработни се отразяват всяка седмица в отчет, изготвен от Бюрото по труда в САЩ. "Първоначалната молба" (Initial Claim) означава попълнен документ от безработните лица до местните власти, който се счита за искане за обезщетение или възможност за компенсация. Чрез него се отбелязва началото на период, през който заявителят получава помощи за безработица. Проучването обхваща броят на молбите, регистрирани предходната седмица. Това е важен измерител за пазара на труда на САЩ.
15:30
Поръчки за стоки с дълготрайна употреба без транспорт
САЩUSD
Период
Март
Стойност
0.0%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
0.9% R (1.0%)
Durable Goods Orders ex Transportation. За поръчките на стоки с дълготрайна употреба също се предоставят данни, от които са извадени разходите за транспорт. Поръчките на автомобили, предназначени за гражданска употреба например са обикновено с висока стойност, като могат да варират в широки граници, затова са извадени от състава на индекса. По този начин се предоставят по-достоверни данни, относно поръчките на стоките за дълготрайна употреба.
15:30
Поръчки за стоки с дълготрайна употреба
САЩUSD
Период
Март
Стойност
2.6%
Прогноза
1.6%
Предишна стойност
3.5% R (3.0%)
Durable Goods Orders. Стоки с дълготрайна употреба са нови и втора употреба, обикновено със срок на употреба над 3 години. Търговците на едро на стоки с дълготрайна употреба се занимават с продажба на стоки като: моторни превозни средства, обзавеждане, материали за строителството, машини и оборудване (включително домакинско оборудване), метали и минерали (без петрол), спортни стоки, играчки и стоки за хоби, възобновими материали и резервни части.
15:30
Поръчки за стоки с дълготрайна употреба без отбрана
САЩUSD
Период
Март
Стойност
2.8%
Прогноза
1.1%
Предишна стойност
3.0% R (2.5%)
Durable Goods Orders ex Defense. За поръчките на стоки с дълготрайна употреба също се предоставят данни, от които са извадени разходите за отбрана. Поръчките за военни самолети например са обикновено с висока стойност, като могат да варират в широки граници, затова са извадени от състава на индекса. По този начин се предоставят по-достоверни данни, относно поръчките на стоките за дълготрайна употреба. Към сферата на отбраната влизат поръчки, свързани с договори на чуждестранни правителства, сключени с Министерството на отбраната, а също и такива, направени от посредници, чиито краен изпълнител е Министерството на отбраната.
17:30
Запаси от природен газ
САЩUSD
Период
Седм. до 20.04.2018
Стойност
 
Прогноза
1287 млрд. куб. фута
Предишна стойност
1299 млрд. куб. фута
Natural Gas Storage. Този показател отразява запасите на природен газ в подземните хранилища. За седмични запаси обикновено се приемат обемите на използвания газ до отчетния период/ден в края на седмицата. Промените в запасите се свързват с общия обем природен газ в подземните хранилища, включително под налягане, извлечен и категоризиран от основен на работен газ. Изчисленията се публикуват всеки четвъртък в 15:30 GMT.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Чат с нас