Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
01:30
AUD
Австралия
Индекс на водещите индикатори на Westpac - Melbourne Institute
Ноември
-0.1%
-
0.1%
01:50
JPY
Япония
Търговски баланс
Ноември
-0.737 трлн. JPY
-0.70 трлн. JPY
-0.447 трлн. JPY
01:50
JPY
Япония
Търговски баланс - сезонно коригиран
Ноември
-0.492 трлн. JPY
-
-0.302 трлн. JPY
09:00
EUR
Германия
Индекс на производствените цени м/м
Ноември
 
0.3%
0.3%
09:00
EUR
Германия
Индекс на производствените цени г/г
Ноември
 
3.3%
3.3%
10:00
SEK
Швеция
Потребителско доверие
Декември
 
99.0
97.5
10:00
SEK
Швеция
Доверие в производствения сектор
Декември
 
-
116.2
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на потребителските цени м/м
Ноември
 
0.2%
0.1%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на потребителските цени г/г
Ноември
 
2.5%
2.4%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на производствените цени на входа м/м
Ноември
 
0.6%
0.8%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на производствените цени на входа г/г
Ноември
 
9.6%
10.0%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на цените на дребно м/м
Ноември
 
0.2%
0.1%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на цените на дребно г/г
Ноември
 
3.4%
3.3%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на цените на жилища на ONS г/г
Ноември
 
-
3.5%
11:30
GBP
Великобритания
Основен индекс на потребителските цени г/г
Ноември
 
-
1.9%
11:30
GBP
Великобритания
Основен индекс на производствените цени на изхода м/м
Ноември
 
0.2%
0.3%
11:30
GBP
Великобритания
Основен индекс на производствените цени на изхода г/г
Ноември
 
2.4%
2.4%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на производствените цени на изхода м/м
Ноември
 
-
0.3%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на производствените цени на изхода г/г
Ноември
 
3.1%
3.3%
13:00
GBP
Великобритания
Баланс по индустриалните поръчки на CBI
Април
 
-
-
14:00
USD
САЩ
Заявки за ипотечни кредити на MBA
Седм. до 14.12.2018
 
-
1.6%
15:30
CAD
Канада
Индекс на потребителските цени м/м
Ноември
 
0.1%
0.3%
15:30
CAD
Канада
Индекс на потребителските цени г/г
Ноември
 
2.2%
2.4%
15:30
CAD
Канада
Основен индекс на потребителските цени м/м
Ноември
 
-
0.4%
15:30
CAD
Канада
Основен индекс на потребителските цени г/г
Ноември
 
-
1.6%
15:30
USD
САЩ
Текуща сметка
Q3
 
-122.2 млрд. USD
-101.5 млрд. USD
17:00
USD
САЩ
Продажби на съществуващи домове
Ноември
 
5.15 млн.
5.22 млн.
17:30
USD
САЩ
Запаси от петрол
Седм. до 14.12.2018
 
-
442.0 млн. барела
21:00
USD
САЩ
Решение на FOMC относно лихвените нива
19.12.2018
 
2.50%
2.25%
21:00
USD
САЩ
Изявление на FOMC относно паричната политика
19.12.2018
 
-
-
23:45
NZD
Нова Зеландия
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
Q3
 
0.6%
1.0%
23:45
NZD
Нова Зеландия
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
Q3
 
2.8%
2.8%
23:45
NZD
Нова Зеландия
Търговски баланс
Ноември
 
-
-1.295 млрд. NZD
01:30
Индекс на водещите индикатори на Westpac - Melbourne Institute
АвстралияAUD
Период
Ноември
Стойност
-0.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.1%
MI (Melbourne Institute) Leading Index. Това е съставен индекс, който се използва за прогнозиране на икономическия ръст на Австралия в краткосрочен и средносрочен период. Той се състои от девет икономически индикатора, свързани с потребителското доверие, жилищния сектор, цените на акциите, паричното предлагане и основната лихва на страната. Индексът се изчислява като процентно изменение спрямо предходния месец.
01:50
Търговски баланс
ЯпонияJPY
Период
Ноември
Стойност
-0.737 трлн. JPY
Прогноза
-0.70 трлн. JPY
Предишна стойност
-0.447 трлн. JPY
Trade Balance. Търговският баланс отразява международните транзакции на стоки и услуги (износ и внос), като ги оценява по цени "free on board (FOB)". Търговският баланс обхваща 5 основни категории от общата търговия (general merchandise): стоки за производство, ремонт на стоки, стоки придобити в пристанищата от превозвачите и неинвестиционното злато. Придобиването на инвестиционно злато или инвестициите в златни спестовни сметки не се включват. Общата търговия обхваща транзакциите на движимите стоки, при които има промяна в собствеността между местните и чуждите партньори. Стоките за производство включват всички суровини изнесени или внесени за производство, както и такива, които са обект на ре-експорт. Отчита се брутният им оборот. Ремонтът на стоки, покрива оборота от движими стоки, които са обект на внос или износ, заради ремонт като самолети или кораби собственост на местни или чуждестранни единици. Стоките, придобити в пристанищата от превозвачите, включват горивата, храната на персонала, както и други продукти придобити в Япония или чужбина от превозвачите (например корабите или самолетите) от местни или чуждестранни субекти. Неинвестиционното злато обхваща всички транзакции в злато, с изключение на златните резерви на правителството, които не се отнасят към инвестиционното злато или спестовните златни сметки.
01:50
Търговски баланс - сезонно коригиран
ЯпонияJPY
Период
Ноември
Стойност
-0.492 трлн. JPY
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.302 трлн. JPY
Trade Balance SA. За краткосрочните индикатори, циклите, които са свързани с икономическите трендове и които са с период на повтаряемост по-голям от една година, са засегнати от краткосрочни колебания (тренд, икономически колебания, сезонни колебания, календарни ефекти, остатъчни или неправилни колебания). В следствие на това, анализирането на текущия бизнес цикъл става доста трудно. За подобряване точността на анализиране на икономическите трендове се прилагат математически филтри, които премахват тези нежелани колебания от индикаторите.
09:00
Индекс на производствените цени м/м
ГерманияEUR
Период
Ноември
Стойност
 
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.3%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени за индустриалните продукти (отнасящ се за вътрешните продажби) представя развитието на цените на продуктите, произведени в промишлеността, енергетиката, водоснабдяването и мините и продадени на територията на страната. Статистиката за тези цени покрива продажбите на промишлени стоки на местни купувачи в различните стадии на производство и продажбите между самите производствени компании. Тъй като показателят измерва промяната в цените на ранен етап в производствения процес, той може да се разглежда като индикатор за бъдещ инфлационен натиск. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на производствените цени г/г
ГерманияEUR
Период
Ноември
Стойност
 
Прогноза
3.3%
Предишна стойност
3.3%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени за индустриалните продукти (отнасящ се за вътрешните продажби) представя развитието на цените на продуктите, произведени в промишлеността, енергетиката, водоснабдяването и мините и продадени на територията на страната. Статистиката за тези цени покрива продажбите на промишлени стоки на местни купувачи в различните стадии на производство и продажбите между самите производствени компании. Тъй като показателят измерва промяната в цените на ранен етап в производствения процес, той може да се разглежда като индикатор за бъдещ инфлационен натиск. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
10:00
Потребителско доверие
ШвецияSEK
Период
Декември
Стойност
 
Прогноза
99.0
Предишна стойност
97.5
Consumer Confidence. Потребителското доверие се базира на месечно проучване сред домакинствата в Швеция. Целта му е да направи бърза качествена оценка на плановете на домакинствата, свързани с поръчката на нови продукти, като изследва икономическата ситуация в Швеция и състоянието на личните финанси, както и очакванията на хората, свързани с инфлацията и спестяванията. Данните от проучването включват т.нар. нетни проценти или данни показващи разликата между позитивно и негативно настроените домакинства.
10:00
Доверие в производствения сектор
ШвецияSEK
Период
Декември
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
116.2
Manufacturing Confidence. Проучването за бизнес развитието обхваща компаниите в бизнес сектора. Разработено е да предоставя бърза и качествена информация за реалните разходи и очаквания, относно основните икономически променливи, за които до момента на публикуване все още няма официална информация. Променливите, включени в проучването отразяват новите поръчки, производството и безработицата. Наред с другата информация от проучването са и нетните проценти, които показват дела на компаниите, отбелязващи положителен прираст в съответната променлива, спрямо негативните.
11:30
Индекс на потребителските цени м/м
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
 
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.1%
Consumer Prices Index (CPI). Индексът на потребителските цени е основният измерител на инфлацията във Великобритания за макроикономически цели и формира базата на инфлационната цел, поставена от правителството. Всеки месец се правят около 120 000 извадки, изследвайки промяната на цените на около 650 продукта. Те представляват „потребителската кошница“ на стоки и услуги за самия индекс. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Индекс на потребителските цени г/г
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
 
Прогноза
2.5%
Предишна стойност
2.4%
Consumer Prices Index (CPI). Индексът на потребителските цени е основният измерител на инфлацията във Великобритания за макроикономически цели и формира базата на инфлационната цел, поставена от правителството. Всеки месец се правят около 120 000 извадки, изследвайки промяната на цените на около 650 продукта. Те представляват „потребителската кошница“ на стоки и услуги за самия индекс. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Индекс на производствените цени на входа м/м
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
 
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
0.8%
Input Producer Price Index (PPI). Индикаторът се представя чрез месечно проучване, измерващо промените в цените на стоките, купени и продадени от производителите във Великобритания. Всеки месец се изследва промяната в цените на широка гама от представителни продукти. Индексът на производствените цени на входа измерва промените в цените на материалите и горивата, закупени от британските производители за производствени цели. Те не са ограничени само до тези материали, използвани в крайните продукти, но също така включват и тези, които се изискват за нормалното всекидневно функционираме на компанията. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Индекс на производствените цени на входа г/г
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
 
Прогноза
9.6%
Предишна стойност
10.0%
Input Producer Price Index (PPI). Индикаторът се представя чрез месечно проучване, измерващо промените в цените на стоките, купени и продадени от производителите във Великобритания. Всеки месец се изследва промяната в цените на широка гама от представителни продукти. Индексът на производствените цени на входа измерва промените в цените на материалите и горивата, закупени от британските производители за производствени цели. Те не са ограничени само до тези материали, използвани в крайните продукти, но също така включват и тези, които се изискват за нормалното всекидневно функционираме на компанията. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Индекс на цените на дребно м/м
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
 
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.1%
Retail Prices Index (RPI). Индексът на цените на дребно е най-известният общ показател за инфлацията във Великобритания. Той често се използва при сключването на договори за обновяване на заплащането и наемите за недвижими имоти. Измерва средната промяна в цените на стоките и услугите, поръчвани от повечето домакинства в страната. Потребителската кошница, на която е базиран този индекс се обновява всяка година, използвайки информация от проучвания за разходи и хранителни продукти. Показателят се съставя на база представителна извадка за около 650 стоки и услуги, чиито цени се проследяват в 150 147 обекта във Великобритания. Около 120 000 отделни измервания се използват при изчислението на индекса, който се публикува всеки месец. Това е процентна промяна спрямо нивото от предходния месец.
11:30
Индекс на цените на дребно г/г
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
 
Прогноза
3.4%
Предишна стойност
3.3%
Retail Prices Index (RPI). Индексът на цените на дребно е най-известният общ показател за инфлацията във Великобритания. Той често се използва при сключването на договори за обновяване на заплащането и наемите за недвижими имоти. Измерва средната промяна в цените на стоките и услугите, поръчвани от повечето домакинства в страната. Потребителската кошница, на която е базиран този индекс се обновява всяка година, използвайки информация от проучвания за разходи и хранителни продукти. Показателят се съставя на база представителна извадка за около 650 стоки и услуги, чиито цени се проследяват в 150 147 обекта във Великобритания. Около 120 000 отделни измервания се използват при изчислението на индекса, който се публикува всеки месец. Това е процентна промяна спрямо нивото от съответния месец, година по-рано.
11:30
Индекс на цените на жилища на ONS г/г
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
3.5%
ONS House Price Index. Индексът на цените на жилища на националния статистически офис на Обединеното кралство - ONS (бивш индекс на цените на жилища на DCLG) е важен измерител инфлацията в цените на жилища във Великобритания. Той и индексът на цените на жилища от поземления регистър са показателите, изпозлвани при централното правителство при процеа на вземане на решения, свързани с жилищния сектор в Обединеното кралство. Този индекс учатсва и като компонент в Индекса на цените на дребно - Retail Prices Index (RPI). Стойностите му са базирани на измерване на ръста в средната цена на жилища.
11:30
Основен индекс на потребителските цени г/г
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
1.9%
Core Consumer Price Index (CPI). Основният индекс на потребителските цени измерва промяната в цените на стоките и услугите, поръчани от потребителите, като от тях са извадени волатилни компоненти като хранителни стоки, енергийни продукти, алкохолни и тютюневи изделия. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Основен индекс на производствените цени на изхода м/м
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
 
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.3%
Core Output Producer Price Index. Индексът на производствените цени на изхода измерва промяната в цените на стоките, произведени от британските производители (наричани още "заводски цени"). Основният индекс на производствените цени изключва волатилни компоненти като хранителни стоки и енергийни продукти. Той дава по-изчистена информация за промяната на производствената инфлация, тъй като от него са изключени компоненти, имащи краткосрочно влияние върху цените. Така стойността му се смята за минимално повлияна от такива фактори. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Основен индекс на производствените цени на изхода г/г
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
 
Прогноза
2.4%
Предишна стойност
2.4%
Core Output Producer Price Index. Индексът на производствените цени на изхода измерва промяната в цените на стоките, произведени от британските производители (наричани още "заводски цени"). Основният индекс на производствените цени изключва волатилни компоненти като хранителни стоки и енергийни продукти. Той дава по-изчистена информация за промяната на производствената инфлация, тъй като от него са изключени компоненти, имащи краткосрочно влияние върху цените. Така стойността му се смята за минимално повлияна от такива фактори. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Индекс на производствените цени на изхода м/м
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
0.3%
Output Producer Price Index (PPI). Индикаторът се представя чрез месечно проучване, измерващо промените в цените на стоките, купени и продадени от производителите във Великобритания. Всеки месец се изследва промяната в цените на широка гама от представителни продукти. Индексът на производствените цени на изхода измерва промените в цените на стоките, създадени от производителите в страната. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Индекс на производствените цени на изхода г/г
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
 
Прогноза
3.1%
Предишна стойност
3.3%
Output Producer Price Index (PPI). Индикаторът се представя чрез месечно проучване, измерващо промените в цените на стоките, купени и продадени от производителите във Великобритания. Всеки месец се изследва промяната в цените на широка гама от представителни продукти. Индексът на производствените цени на изхода измерва промените в цените на стоките, създадени от производителите в страната. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
13:00
Баланс по индустриалните поръчки на CBI
ВеликобританияGBP
Период
Април
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
CBI (The Confederation of British Industry) Industrial Orders. Проучването предоставя отделно ниво в детайлните анализи, фокусирайки ги върху ключови сектори на британската промишленост и допълвайки ги с тримесечни прогнози по сектори. То се използва от изготвящите политиките на Bank of England и Министерството на финансите, бизнес общността, академиите и топ анализаторите на финансовите пазари. Това е най-дълго съществуващия индикатор в частния сектор, показващ посоката на развитие на индустрията във Великобритания. Проучването дава експертната оценка на големи промишлени компании за миналите и бъдещите посоки на развитие в производството, експорта, цените, разходите, намеренията за инвестиране, бизнес доверието и степента на използване на капацитета.
14:00
Заявки за ипотечни кредити на MBA
САЩUSD
Период
Седм. до 14.12.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
1.6%
MBA Mortgage Applications. В проучването относно заявките на ипотечни кредити на MBA са включени 15 индекса, покриващи всички аспекти на ипотечните кредити, като: лихва (фиксирана или променлива), държавни заеми за жилищно строителство и рефинансиране. Новите данни се публикуват всяка сряда и отразяват бизнес активността в сектора през изминалата седмица. Началото на публикациите е от 1990 г. The Mortgage Bankers Association (MBA) е национална асоциация, представляваща сектора на недвижимите имоти.
15:30
Индекс на потребителските цени м/м
КанадаCAD
Период
Ноември
Стойност
 
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
0.3%
Consumer Price Index (CPI). Това е индикатор, който отчита промените в потребителските цени на стоките и услугите потребявани от канадците. Получава се чрез съпоставка на цените на определена потребителска кошница от стоки, потребявани от домакинствата, за различни периоди от време. Индексът отразява само нетните изменения в цените, тъй като той съдържа само стоки с еднакво качество и количество спрямо предишните периоди. Показателят се използва като индикатор за промяна в основните потребителски цени и оттам за инфлацията. Промените в цените на стоките и услугите от потребителската кошница са представени по относителната им тежест съгласно направените разходи от потребителите за тяхното придобиване. Елементите потребителската кошница се обновяват на всеки 4 години; Те се получават от проучване, направено за домакинствата (проучване за домакинските спестявания и разходи за храна). Това е процентно изменение на индекса спрямо предходния месец.
15:30
Индекс на потребителските цени г/г
КанадаCAD
Период
Ноември
Стойност
 
Прогноза
2.2%
Предишна стойност
2.4%
Consumer Price Index (CPI). Това е индикатор, който отчита промените в потребителските цени на стоките и услугите потребявани от канадците. Получава се чрез съпоставка на цените на определена потребителска кошница от стоки, потребявани от домакинствата, за различни периоди от време. Индексът отразява само нетните изменения в цените, тъй като той съдържа само стоки с еднакво качество и количество спрямо предишните периоди. Показателят се използва като индикатор за промяна в основните потребителски цени и оттам за инфлацията. Промените в цените на стоките и услугите от потребителската кошница са представени по относителната им тежест съгласно направените разходи от потребителите за тяхното придобиване. Елементите потребителската кошница се обновяват на всеки 4 години; Те се получават от проучване, направено за домакинствата (проучване за домакинските спестявания и разходи за храна). Това е процентно изменение на индекса спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Основен индекс на потребителските цени м/м
КанадаCAD
Период
Ноември
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
0.4%
Core Consumer Price Index (CPI). Измерването на основния индекс на потребителските цени се различава от общия такъв по изключването на косвените данъци и осемте най-волатилни компонента, определени от Централната банка на Канада: плодове, преработка на плодове и ядки; разходи по ипотечни кредити, природен газ и други горива, масла и други смазочни материали, градски транспорт, тютюневи изделия и консумативи. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
15:30
Основен индекс на потребителските цени г/г
КанадаCAD
Период
Ноември
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
1.6%
Core Consumer Price Index (CPI). Измерването на основния индекс на потребителските цени се различава от общия такъв по изключването на косвените данъци и осемте най-волатилни компонента, определени от Централната банка на Канада: плодове, преработка на плодове и ядки; разходи по ипотечни кредити, природен газ и други горива, масла и други смазочни материали, градски транспорт, тютюневи изделия и консумативи. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Текуща сметка
САЩUSD
Период
Q3
Стойност
 
Прогноза
-122.2 млрд. USD
Предишна стойност
-101.5 млрд. USD
Current Account. Международните разплащания на САЩ представляват обобщена статистическа информация на тримесечна база за транзакциите извършени между гражданите на САЩ и чуждестранните такива, групирани в три широки категории. Трите категории включват текущата сметка, капиталовата сметка и финансовата сметка. Текущата сметка включва вноса и износа на стоки, услуги, приходи и текущи трансфери. Капиталовата сметка включва предимно опростените дългове и трансфери на стоки и финансови активи от мигриращо население, което ги пренася от и на територията на САЩ. Финансовата сметка включва транзакциите, предназначени за директни инвестиции, портфейлни инвестиции, други инвестиции и резервни активи. Обхващат се всички пазарни единици, като частните лица, бизнеса и икономическите подразделени, както и всички основни стоки и услуги. Международните разплащания в стоки се оценяват по пазарни цени, към момента на преминаването им на географската граница на САЩ (това се третира като смяната на собственост при стандартните сделки), като всички други транзакции са оценявани по пазарни цени при смяната на собственост. Разплащания с услуги се регистрират, когато се извършват определени услуги. Инвестиционните приходи и плащанията са обикновено отбелязвани на база на текущо начисляване, с опция за обратно изкупуване отчетено при необходимост във финансовата сметка. Прекият инвестиран капитал и приходите са оценявани по текущи цени.
17:00
Продажби на съществуващи домове
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
 
Прогноза
5.15 млн.
Предишна стойност
5.22 млн.
Existing Home Sales. Националната асоциация на търговците с недвижимо имущество (National Association of Realtor's - NAR) е първичният източник на ибформация за нивото в продажбите на съществуващите домове на пазара на недвижими имоти. До 25-то число всеки месец NAR изготвя статистика за продажбите и цените на съществуващите еднофамилни домове на национално ниво за четирите региона. От 25 февруари 2005, данните включват и информация за кооперациите в допълнение към данните за еднофамилните домове.
17:30
Запаси от петрол
САЩUSD
Период
Седм. до 14.12.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
442.0 млн. барела
Crude Oil Inventories (The Weekly Petroleum Status Report - WPSR). Данните осигуряват информация относно доставките и цените на петрола и петролните продукти за база, с цел от тези данни да се изработват бъдещи прогнози. Запасите на петрол включват вътрешните, както и тези, преминали митническо оформяне чужди петролни запаси, намиращи се в рафинерии, тръбопроводи, резервоари или на път към рафинериите. Запасите не включват петрола от Стратегическия държавен резерв. Данните се събират от компаниите на седмична база, до петък 12:00 GMT. Те се разпространяват по електронен път след 15:30 GMT всяка сряда. 1 американски барел = 42 американски галона или 159 литра.
21:00
Решение на FOMC относно лихвените нива
САЩUSD
Период
19.12.2018
Стойност
 
Прогноза
2.50%
Предишна стойност
2.25%
FOMC Interest Rate Decision. Терминът "паричната политика" се отнася до дейностите, предприемани от Централната банка, наричана Федерален резерв, за да повлияят върху наличността и стойността на националната валута, върху възможността за вземане на кредит, както и да защитят и подпомогнат националния икономически интерес. Федералният резерв е създаден през 1913 г. и е институцията, отговорна за паричната политика. Той контролира трите инструмента на паричната политика - откритите пазарни операции, лихвените нива и минималните задължителни резерви. Бордът на директорите на Федералния резерв е отговорен за основната лихва (лихвите прилагани към търговските банки и другите депозитни институции) и минималните задължителни резерви (средствата, които депозитните институции е необходимо да държат в резервите си). Федералният комитет по операциите на откритите пазари (FOMC) следи за покупко-продажбата на американските съкровищни бонове и държавните ценни книжа. Като използва тези три инструмента, Федералният резерв влияе на търсенето и предлагането, средствата които депозитните институции държат във Федералния резерв и регулира основната лихва. Основната лихва е лихвата, по която тези институции заемат средства от Федералния резерв, за да отпуснат средства на други финансови институции, на база престой за една нощ. Промените в основната лихва задвижват верига от събития, които влияят на други краткосрочни лихви, дългосрочните лихви, парите в обръщение, кредитите, а от там и на ред икономически променливи, като безработица, производство цени на стоки и услуги. Федералният комитет по откритие пазарни операции (FOMC) се състои от 12 члена. Те заседават 8 пъти годишно. На тези срещи комитетът разглежда икономическите и финансовите условия, определя конкретните действия по паричната политика и оценява рисковете по дългосрочните цели за ценова стабилност и устойчиво икономическо развитие.
21:00
Изявление на FOMC относно паричната политика
САЩUSD
Период
19.12.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
23:45
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
Нова ЗеландияNZD
Период
Q3
Стойност
 
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
1.0%
Gross domestic product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) представя приходите на страната, получени от производството в Нова Зеландия. То включва стойността на всички стоки и услуги, произведени от новозеландците, а атака също и от чуждестранните компании, намиращи се на територията на Нова Зеландия. Това е процентна промяна спрямо предходното тримесечие.
23:45
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
Нова ЗеландияNZD
Период
Q3
Стойност
 
Прогноза
2.8%
Предишна стойност
2.8%
Gross domestic product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) представя приходите на страната, получени от производството в Нова Зеландия. То включва стойността на всички стоки и услуги, произведени от новозеландците, а атака също и от чуждестранните компании, намиращи се на територията на Нова Зеландия. Това е процентна промяна спрямо съответното тримесечие на предходната година.
23:45
Търговски баланс
Нова ЗеландияNZD
Период
Ноември
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-1.295 млрд. NZD
Trade Balance. Информацията се предоставя от документите за оборота по износа и вноса от и в страната от новозеландските митнически служби. Износът, който включва и сделки по реекспорт, се оценява на условия (free on board) F.O.B. в новозеландски долари. Вносът се изчислява на условия, отчитащи разходите за застраховки (C.I.F.) в новозеландски долари. Търговският баланс на страната изразява разликата между стойностите на износа и вноса, изчислени съответно на база C.I.F. и F.O.B. цени.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.