chat icon

Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
01:30
AUD
Австралия
Индекс на водещите индикатори на Westpac - Melbourne Institute
Януари
0.0%
-
0.44%
02:30
AUD
Австралия
Завършено строителство 3м/3м
Q4
-0.2%
0.3%
-4.9%
02:30
AUD
Австралия
Разходи за работна заплата 3м/3м
Q4
0.5%
0.5%
0.4%
02:30
AUD
Австралия
Разходи за работна заплата г/г
Q4
1.9%
1.9%
1.9%
04:00
NZD
Нова Зеландия
Разходи, направени с кредитни карти (промяна) г/г
Януари
7.1%
-
8.5%
09:00
NOK
Норвегия
Ниво на безработица
Февруари
 
-
4.7%
10:30
CHF
Швейцария
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
Q4
 
-
1.9%
10:30
CHF
Швейцария
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
Q4
 
-
0.6%
11:00
CHF
Швейцария
ZEW Индекс на икономическите очаквания
Февруари
 
-
18.5
11:00
EUR
Германия
IFO индекс на икономическите очаквания
Февруари
 
-
103.2
11:00
EUR
Германия
IFO индекс на бизнес климата
Февруари
 
-
109.8
11:00
EUR
Германия
IFO индекс на текущите условия
Февруари
 
-
116.9
11:00
EUR
Италия
Индекс на потребителските цени - финален м/м
Януари
 
-
0.2%
11:00
EUR
Италия
Индекс на потребителските цени - финален г/г
Януари
 
-
0.9%
11:00
EUR
Италия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален м/м
Януари
 
-
-2.0%
11:00
EUR
Италия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
Януари
 
-
0.7%
11:30
GBP
Великобритания
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
Q4
 
0.6%
0.6%
11:30
GBP
Великобритания
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен г/г
Q4
 
2.2%
2.2%
11:30
GBP
Великобритания
Бизнес инвестиции 3м/3м
Q4
 
-
0.4%
11:30
GBP
Великобритания
Бизнес инвестиции г/г
Q4
 
-
-2.2%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на услугите 3м/3м
3те мес. до
 
0.8%
1.0%
12:00
EUR
Еврозона
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
Януари
 
-0.8%
0.5%
12:00
EUR
Еврозона
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
Януари
 
1.8%
1.8%
12:00
EUR
Еврозона
Основен хармонизиран индекс на потребителските цени – финален г/г
Януари
 
0.9%
0.9%
14:00
USD
САЩ
Заявки за ипотечни кредити на MBA
Седм. до 17.02.2017
 
-
-8.0%
15:30
CAD
Канада
Продажби на дребно м/м
Декември
 
0.1%
0.2%
15:30
CAD
Канада
Продажби на дребно без автомобили м/м
Декември
 
0.8%
0.1%
16:00
CNY
Китай
Индекс на водещите индикатори на Conference Board м/м
Януари
 
-
0.8%
17:00
USD
САЩ
Продажби на съществуващи домове
Януари
 
-
5.49 млн.
23:30
USD
САЩ
Запаси от петрол на API (промяна)
Седм. до 17.02.2017
 
-
9.94 млн. барела
01:30
Индекс на водещите индикатори на Westpac - Melbourne Institute
АвстралияAUD
Период
Януари
Стойност
0.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.44%
MI (Melbourne Institute) Leading Index. Това е съставен индекс, който се използва за прогнозиране на икономическия ръст на Австралия в краткосрочен и средносрочен период. Той се състои от девет икономически индикатора, свързани с потребителското доверие, жилищния сектор, цените на акциите, паричното предлагане и основната лихва на страната. Индексът се изчислява като процентно изменение спрямо предходния месец.
02:30
Завършено строителство 3м/3м
АвстралияAUD
Период
Q4
Стойност
-0.2%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
-4.9%
Construction Work Done. Общата стойност на строителната дейност е получена чрез сумиране на тази за строителство на сгради и за строително-инженерна дейност. Оценката за общата стойност на завършеното строителство се извлича от тримесечни проучвания за строителната и строително-инженерната активност, съответно Building Activity Survey и Engineering Construction Survey. Изчисленията за извършената работа обхващат около 80% от стойността на завършеното строителство през отчетния период. Обхватът на проучванията са всички одобрени за строителство сгради, заедно със строително-инженерната активност. Това включва изграждането на нови сгради или структурни промени, разширения или други допълнения към съществуващи такива. Работата по поддръжката е изключена, но са включени основните ремонти, означаващи частично разрушаване или реконструкция. Това е процентна промяна спрямо предходното тримесечие.
02:30
Разходи за работна заплата 3м/3м
АвстралияAUD
Период
Q4
Стойност
0.5%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
0.4%
Wage Cost Index. Това е индикатор за инфлацията в разходите за труд и за напрегнатостта на пазара на труда. Централната Банка на Австралия (Reserve Bank of Australia) го взема предвид при промяна на лихвените нива. Този доклад представя промяната в стойността на заплащането на работниците за предходните 12 месеца. Това е процентното изменение спрямо предходното тримесечие.
02:30
Разходи за работна заплата г/г
АвстралияAUD
Период
Q4
Стойност
1.9%
Прогноза
1.9%
Предишна стойност
1.9%
Wage Cost Index. Това е индикатор за инфлацията в разходите за труд и за напрегнатостта на пазара на труда. Централната Банка на Австралия (Reserve Bank of Australia) го взема предвид при промяна в лихвените нива. Този доклад представя промяната в стойността на заплащането на работниците за предходните 12 месеца. Това е процентното изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година.
04:00
Разходи, направени с кредитни карти (промяна) г/г
Нова ЗеландияNZD
Период
Януари
Стойност
7.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
8.5%
Credit Card Spending. Използват се данните от проучването за използване на кредитни карти. То обхваща карти, издадени от шест регистрирани банки (ANZ, ASB, BNZ, Kiwibank, TSB и Westpac), American Express, Diners Club, GE Money и Warehouse. Предоставя информация за разходите, направени с кредитни карти в Нова Зеландия и чужбина, както и разходите, направени в Нова Зеландия с издадени в чужбина кредитни карти.
09:00
Ниво на безработица
НорвегияNOK
Период
Февруари
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
4.7%
Unemployment Rate. Заетите лица са тези, които получават приходи от работа. Безработните се определят като лица без приходи от работна дейност, които активно търсят работа и могат да започнат работа веднага. Изчислява се като процент от цялата работна сила. Работната сила включва заетите и безработните лица. Съществуват 2 начина за измерване на безработицата в Норвегия: Чрез проучване на безработицата от Директората по труда и от националния статистически офис на Норвегия. Разликата между двата начина е, че в проучването се включват и безработните лица, които не са регистрирани в бюрата по труда.
10:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
ШвейцарияCHF
Период
Q4
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
1.9%
Gross Domestic Product (GDP). Дава количествена оценка за развитието на националната икономика. Отразява стойностите на стоките и услугите, произведени в страната, които не се използват за суровини или последваща обработка за други материали, а се явяват краен продукт на икономиката, или принадената стойност. БВП се изчислява по текущи цени на настоящата и изминалата година. По цени на изминалата година, БВП показва реалното икономическо развитие, изчистено от инфлационното влияние. Той се изчислява по 3 различни начина: приходен, разходен и смесен. По разходен метод се определя като сума на частните потребителски разходи, правителствените разходи, брутният капитал, промяната в запасите, придобиванията и търговският баланс. Това е процентно изменение на показателя спрямо съответното тримесечие на предходната година.
10:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
ШвейцарияCHF
Период
Q4
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
0.6%
Gross Domestic Product (GDP). Дава количествена оценка за развитието на националната икономика. Отразява стойностите на стоките и услугите, произведени в страната, които не се използват за суровини или последваща обработка за други материали, а се явяват краен продукт на икономиката, или принадената стойност. БВП се изчислява по текущи цени на настоящата и изминалата година. По цени на изминалата година, БВП показва реалното икономическо развитие, изчистено от инфлационното влияние. Той се изчислява по 3 различни начина: приходен, разходен и смесен. По разходен метод се определя като сума на частните потребителски разходи, правителствените разходи, брутният капитал, промяната в запасите, придобиванията и търговският баланс. Това е процентно изменение на показателя спрямо предходното тримесечие.
11:00
ZEW Индекс на икономическите очаквания
ШвейцарияCHF
Период
Февруари
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
18.5
ZEW Economic Sentiment. ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) индексът на икономическите очаквания се публикува месечно. Индикаторът отразява разликата между дела на анализаторите, които са оптимистично настроени и тези, които са песимисти за очакваното икономическо развитие в Швейцария през следващите шест месеца. Положителна стойност означава, че делът на оптимистите е по-голям от този на песимистите и обратно.
11:00
IFO индекс на икономическите очаквания
ГерманияEUR
Период
Февруари
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
103.2
IFO Expectations. Ifo индексът на бизнес климата е съставен от два подиндекса, участващи с еднаква тежест в него: този на текущите условия и този на икономическите очаквания. Ifo индексът на икономическите очаквания е базиран на мнението на анкетираните относно очакванията им за следващите 6 месеца, като оценката е "по-благоприятна", "непроменена" и "по-неблагоприятна".
11:00
IFO индекс на бизнес климата
ГерманияEUR
Период
Февруари
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
109.8
IFO Business Climate. Индексът се основава на отговорите на около 7000 анкетирани от компании в промишлеността, строителството, продажбите на едро и на дребно. Участниците в проучването дават своята оценка за текущата бизнес ситуация и за очакванията им за следващите 6 месеца. Те характеризират тяхната ситуация като "добра", "задоволителна" или "слаба", а техните очаквания за развитието на бизнеса им през следващите 6 месеца като "по-благоприятни", "непроменени" или "по-неблагоприятни". Стойността на баланса по текущата бизнес ситуация е разликата между процентите на анкетираните дали отговор "добра" и тези дали оценка "лоша", а стойността по баланса за бъдещите бизнес очаквания е разликата между процентите на отговорилите "по-благоприятна" и тези дали оценка "по-неблагоприятна". Ifo индексът на бизнес климата представлява средна стойност между балансите по текущите условия и икономическите очаквания. Индексът използва стойност от 100 пункта като разделител между позитивна и негативна прогноза. Колкото повече резултатът се отдалечава от 100 пункта, толкова по-голямо е доверието на анкетираните.
11:00
IFO индекс на текущите условия
ГерманияEUR
Период
Февруари
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
116.9
IFO Current Assessment. Ifo индексът на бизнес климатът е съставен от два подиндекса, участващи с еднаква тежест в него: този на текущите условия и този на икономическите очаквания. Ifo индексът на текущите условия е базиран на мнението на анкетираните относно текущите бизнес условия в Германия, без да се включват в тях очакванията за предстоящите месеци.
11:00
Индекс на потребителските цени - финален м/м
ИталияEUR
Период
Януари
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
0.2%
Final Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва промените в цените на определени продукти или (кошница продукти) за определен период от време, като приема поръчваните количества за постоянни за 2 съответстващи периода. Той обхваща кошница от стоки и услуги, използвани от домакинствата като краен продукт. Цените, формиращи индекса на потребителските цени се явяват представителни и подробно подбрани за домакинствата, независимо от конкретното потребление на стоките, участващи в кошницата. Всеки месец се събират 300 000 оферти в 25 000 магазина и 12 000 домакинства. Проучването изключва домакинства, притежаващи собствени жилища. Изразява се като окончателно процентно изменение спрямо предходния месец.
11:00
Индекс на потребителските цени - финален г/г
ИталияEUR
Период
Януари
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
0.9%
Final Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва промените в цените на определени продукти или (кошница продукти) за определен период от време, като приема поръчваните количества за постоянни за 2 съответстващи периода. Той обхваща кошница от стоки и услуги, използвани от домакинствата като краен продукт. Цените, формиращи индекса на потребителските цени се явяват представителни и подробно подбрани за домакинствата, независимо от конкретното потребление на стоките, участващи в кошницата. Всеки месец се събират 300 000 оферти в 25 000 магазина и 12 000 домакинства. Проучването изключва домакинства, притежаващи собствени жилища. Изразява се като окончателно процентно изменение спрямо съответния период, година по-рано.
11:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален м/м
ИталияEUR
Период
Януари
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-2.0%
Final Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираният индекс на потребителските цени се определя на базата на "крайните домакински потребителски разходи", определени чрез концепцията на Европейската система за сметки (European System of Accounts). Това е месечен индекс, който се използва за измерване на инфлацията. Той покрива всички форми на домакинските разходи, без да включва възстановените разходи, субсидии и отстъпки. Изразен е като финално процентно изменение спрямо предходния месец.
11:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
ИталияEUR
Период
Януари
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
0.7%
Final Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираният индекс на потребителските цени се определя на базата на "крайните домакински потребителски разходи", определени чрез концепцията на Европейската система за сметки (European System of Accounts). Това е месечен индекс, който се използва за измерване на инфлацията. Той покрива всички форми на домакинските разходи, без да включва възстановените разходи, субсидии и отстъпки. Изразен е като финално процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
ВеликобританияGBP
Период
Q4
Стойност
 
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
0.6%
Advance Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) е неразделна част от Националната сметка на Великобритания и измерва общата икономическа активност на страната. БВП още е наричан един от главните "общи показатели" за икономическата активност и представя "ръста на икономиката" за последното тримесечие. Това е първо изчисление на индикатора, базирано на данни от производството и се публикува 3.5 седмици след завършване на тримесечието. Представя предварителна стойност на показателя като процентна промяна спрямо предходното тримесечие.
11:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен г/г
ВеликобританияGBP
Период
Q4
Стойност
 
Прогноза
2.2%
Предишна стойност
2.2%
Advance Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) е неразделна част от Националната сметка на Великобритания и измерва общата икономическа активност на страната. БВП още е наричан един от главните "общи показатели" за икономическата активност и представя "ръста на икономиката" за последното тримесечие. Това е първо изчисление на индикатора, базирано на данни от производството и се публикува 3.5 седмици след завършване на тримесечието. Представя предварителна стойност на показателя като процентна промяна спрямо съответното тримесечие, година по-рано.
11:30
Бизнес инвестиции 3м/3м
ВеликобританияGBP
Период
Q4
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
0.4%
Total Business Investment. Тримесечно проучване за капиталовите разходи в различни индустриални групи по активи. То се провежда измежду 32 000 компании от частния сектор. Към тях са включени такива в компютърната сфера, строителството, автомобилния сектор и други. Това е процентна промяна спрямо предходното тримесечие.
11:30
Бизнес инвестиции г/г
ВеликобританияGBP
Период
Q4
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-2.2%
Total Business Investment. Тримесечно проучване за капиталовите разходи в различни индустриални групи по активи. То се провежда измежду 32 000 компании от частния сектор. Към тях са включени такива в компютърната сфера, строителството, автомобилния сектор и други. Това е процентна промяна спрямо съответното тримесечие, година по-рано.
11:30
Индекс на услугите 3м/3м
ВеликобританияGBP
Период
3те мес. до
Стойност
 
Прогноза
0.8%
Предишна стойност
1.0%
Index of Services (IoS). Индексът показва промените в брутната стойност на услугите, предлагани от съответните индустрии. Секторът на услугите покрива около 75% от БВП на Великобритания и включва услугите в частния и правителствения сектори. Промяната в брутната стойност на показателя е важен индикатор за икономиката на страната. Тя отразява разликата между стойностите на доставените услуги (при производството им) и тези на стоките и услугите, използвани при предоставянето на тези услуги (при потреблението им). Това е средна стойност на показателя, показваща процентната му промяна спрямо предходните три месеца.
12:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
ЕврозонаEUR
Период
Януари
Стойност
 
Прогноза
-0.8%
Предишна стойност
0.5%
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираните индекси се използват с цел измерване и сравняване на инфлацията между различните страни-членки на ЕС. HICP се използва за допълнителна оценка на инфлацията, съгласно чл. 121 от споразумението в Амстердам и директивите на Европейската централна банка за постигане на ценова стабилност и осъществяване на паричната политика. HICP се изчислява на база международни хармонизирани стандарти, приети от държавите членки. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
12:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
ЕврозонаEUR
Период
Януари
Стойност
 
Прогноза
1.8%
Предишна стойност
1.8%
Final Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираните индекси се използват с цел измерване и сравняване на инфлацията между различните страни-членки на ЕС. HICP се използва за допълнителна оценка на инфлацията, съгласно чл. 121 от споразумението в Амстердам и директивите на Европейската централна банка за постигане на ценова стабилност и осъществяване на паричната политика. HICP се изчислява на база международни хармонизирани стандарти, приети от държавите членки. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година, изчислена по окончателни данни.
12:00
Основен хармонизиран индекс на потребителските цени – финален г/г
ЕврозонаEUR
Период
Януари
Стойност
 
Прогноза
0.9%
Предишна стойност
0.9%
Core Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираните индекси на потребителските цени (HICP) са разработени с цел сравняване на инфлацията в потребителските цени между различни страни. Индикаторът представя HICP с изключение на енергия, храни, алкохол и тютюн – основната инфлация. Представлява финални данни за процентна промяна спрямо съответния период на преходната година.
14:00
Заявки за ипотечни кредити на MBA
САЩUSD
Период
Седм. до 17.02.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-8.0%
MBA Mortgage Applications. В проучването относно заявките на ипотечни кредити на MBA са включени 15 индекса, покриващи всички аспекти на ипотечните кредити, като: лихва (фиксирана или променлива), държавни заеми за жилищно строителство и рефинансиране. Новите данни се публикуват всяка сряда и отразяват бизнес активността в сектора през изминалата седмица. Началото на публикациите е от 1990 г. The Mortgage Bankers Association (MBA) е национална асоциация, представляваща сектора на недвижимите имоти.
15:30
Продажби на дребно м/м
КанадаCAD
Период
Декември
Стойност
 
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
0.2%
Retail Sales. Продажбите на дребно, получени от търговците на дребно, са ключов месечен индикатор за потребителските поръчки в Канада. Наред с това, продажбите на дребно са важен компонент от БВП, който измерва производството на канадската икономика. В продажбите на дребно не е включена нито една форма на директните продажби, заобикаляща търговците на дребно, като например продажбите от врата до врата, автоматите за кафе и др., продажбата на вестници или списания директно от печатницата или издателите, продажбите направени чрез абонамент или клубни карти. Продажбите на дребно, направени през Интернет са включени в проучването само, когато се провеждат по същата правна схема. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
15:30
Продажби на дребно без автомобили м/м
КанадаCAD
Период
Декември
Стойност
 
Прогноза
0.8%
Предишна стойност
0.1%
Retail Sales ex Autos. Представя измененията в общата стойност на продажбите на дребно без тази на автомобилите. Те съставляват около 20% от общата стойност, но поради високата си волатилност се изключват, тъй като могат значително да повлияят на общия тренд. Данните без продажбата на автомобили се приемат за по-представителни и определящи за посоката на развитието на показателя. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
16:00
Индекс на водещите индикатори на Conference Board м/м
КитайCNY
Период
Януари
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
0.8%
Conference Board Leading Index. Индексът на водещите индикатори на Conference Board за Китай стартира през 2010 г. и оттогава успешно сигнализира основните моменти в икономическите цикли в Китай. Шестте компонента на индекса на водещите индикатори на Conference Board (LEI) за Китай включват: общо заеми, дадени от финансови институции, индекс на дифузия на 5000 индустриални предприятия (индекс на предлагане на суровини), производствени PMI подиндекси (доставки, индекс на клиентските очаквания, поръчки за износ). Показва процентна промяна спрямо предходния месец.
17:00
Продажби на съществуващи домове
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
5.49 млн.
Existing Home Sales. Националната асоциация на търговците с недвижимо имущество (National Association of Realtor's - NAR) е първичният източник на ибформация за нивото в продажбите на съществуващите домове на пазара на недвижими имоти. До 25-то число всеки месец NAR изготвя статистика за продажбите и цените на съществуващите еднофамилни домове на национално ниво за четирите региона. От 25 февруари 2005, данните включват и информация за кооперациите в допълнение към данните за еднофамилните домове.
23:30
Запаси от петрол на API (промяна)
САЩUSD
Период
Седм. до 17.02.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
9.94 млн. барела
API Weekly Crude Stocks. Седмичен статистически бюлетин на API. Американският петролен институт (API) е най-голямата търговска асоциация в САЩ в областта на производството на петрол и природен газ. Тя представлява около 400 корпорации, занимаващи се с производството, рафинирането, дистрибуцията и други аспекти на петролната промишленост. Седмичният статистически бюлетин се публикува всеки вторник в 23:30. Той предоставя обобщени данни за САЩ и отделните региони по отношение на дейността на рафинериите и производството на основните нефтени продукти, съставляващи над 80% от общото производство на рафинериите.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Авус Капитал не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.