Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
03:30
JPY
Япония
Индекс PMI в сферата на производството
Октомври
53.1
-
52.5
08:00
JPY
Япония
Индекс на водещите индикатори
Септември
 
104.4
104.4
09:00
EUR
Финландия
Индекс на производствените цени г/г
Септември
 
-
6.2%
09:45
EUR
Франция
Бизнес доверие
Октомври
 
109
107
10:15
EUR
Франция
Индекс PMI в сферата на производството - предварителен
Октомври
 
-
52.5
10:15
EUR
Франция
Индекс PMI в сферата на услугите - предварителен
Октомври
 
-
54.8
10:30
SEK
Швеция
Решение на Sveriges Riksbank относно лихвените нива
24.10.2018
 
-0.50%
-0.50%
10:30
EUR
Германия
Индекс PMI в сферата на производството - предварителен
Октомври
 
53.4
53.7
10:30
EUR
Германия
Индекс PMI в сферата на услугите - предварителен
Октомври
 
55.5
55.9
11:00
EUR
Еврозона
Индекс PMI в сферата на производството - предварителен
Октомври
 
52.9
53.2
11:00
EUR
Еврозона
Индекс PMI в сферата на услугите - предварителен
Октомври
 
54.4
54.7
11:00
EUR
Еврозона
Парично предлагане М3 г/г
Септември
 
3.5%
3.5%
11:00
EUR
Еврозона
Заеми в частния сектор г/г
Септември
 
-
3.1%
11:00
CHF
Швейцария
ZEW Индекс на икономическите очаквания
Октомври
 
-
-30.8
11:00
EUR
Италия
Търговски баланс със страните извън Европейския съюз
Септември
 
-
3.00 млрд. EUR
11:30
GBP
Великобритания
Брой одобрени заявки за ипотечни кредити на BBA
Октомври
 
-
39 400
14:00
USD
САЩ
Заявки за ипотечни кредити на MBA
Седм. до 19.10.2018
 
-
-7.1%
14:50
JPY
Япония
Индекс CSPI г/г
Септември
 
-
1.3%
16:00
USD
САЩ
Индекс на цените на жилища м/м
Август
 
-
0.2%
16:45
USD
САЩ
Индекс PMI в сферата на производството на Markit - предварителен
Октомври
 
-
55.6
16:45
USD
САЩ
Индекс PMI в сферата на услугите на Markit - предварителен
Октомври
 
-
53.5
17:00
USD
САЩ
Продажби на нови домове
Септември
 
0.630 млн.
0.629 млн.
17:00
CAD
Канада
Решение на Bank of Canada относно лихвените нива
24.10.2018
 
1.75%
1.5%
17:00
CAD
Канада
Доклад на Bank of Canada относно паричната политика
24.10.2018
 
-
-
17:30
USD
САЩ
Запаси от петрол
Седм. до 19.10.2018
 
-
416.4 млн. барела
20:00
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Атланта - Бостик
24.10.2018
 
-
-
03:30
Индекс PMI в сферата на производството
ЯпонияJPY
Период
Октомври
Стойност
53.1
Прогноза
-
Предишна стойност
52.5
Nomura/JMMA Japan PMI (Purchasing Managers Index). Индексът се публикува от Markit Economics, заедно с Nomura (www.nomura.co.jp) и JMMA - Асоциация за Управление на Суровините в Япония (www.jmma.gr.jp). Индексът е базиран на месечните проучвания на внимателно подбрани, определени компании, които са достатъчно представителни за отразяване на промените в частният сектор на икономиката, като се наблюдават промените в показателите като: производство, нови поръчки, пазарен дял, заетост и цени в сектора на производството. PMI е първият месечен икономически индикатор, осигуряващ достатъчно доказателства на променящата се икономическа среда, предоставящ достоверна информация, преди държавните статистически изследвания. Индексът е представен в стойности от 1 до 100. Стойностите над 50, обуславят позитивно икономическо развитие. Стойностите под 50 говорят за икономическо свиване.
08:00
Индекс на водещите индикатори
ЯпонияJPY
Период
Септември
Стойност
 
Прогноза
104.4
Предишна стойност
104.4
Leading Index. Съставните индекси се използват, за да идентифицират обема на общите производствени дейности, чрез процентното изменение на формиращите го индикатори. Съществуват 3 типа съставни индекса. Индексът на водещите индикатори изпреварва този на съвпадащите индикатори с няколко месеца. Това предимство се използва за прогнозиране на промените в икономиката. Индексът на съвпадащите индикатори изцяло съвпада с бизнес цикъла. Използва се за определяне на текущото състояние на икономиката. Индексът на изоставащите индикатори следва индекса на водещите индикатори с шест месеца закъснение. Използва се за определяне на повратните точки и бизнес циклите в икономиката. На практика, когато индексът на съвпадащите индикатори расте, икономиката е във възходящ цикъл и обратно. Силата на промените в индекса на съвпадащите индикатори се отразява на темпото на развитие на икономиката. В момента, съставният индекс използва 29 различни индикатора: 12 водещи, 11 съвпадащи и 6 изоставащи. Списъкът с използваните индикатори се преразглежда веднъж на всеки пълен цикъл в икономиката. Това е предварителна оценка на показателя.
09:00
Индекс на производствените цени г/г
ФинландияEUR
Период
Септември
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
6.2%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени измерва средната промяна в цените на произвежданите стоки, продавани на домакинствата. Той включва и стоките, предназначени за външният пазар. Цената на произведените стоки, която се следи и се използва за вътрешния пазар, е цена на производителя, без данъците. Индексът включва над 500 групи и приблизително 2 700 различни стоки. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:45
Бизнес доверие
ФранцияEUR
Период
Октомври
Стойност
 
Прогноза
109
Предишна стойност
107
Business Confidence. Бизнес проучването отразява резултатите от оценките на бизнесмените за развитието на икономиката в близкото минало, настоящата ситуация и перспективите през следващите месеци относно техните собствени компании. Проучването обхваща части от индустриалния сектор, производството, поръчките и складовите наличности на произведени стоки. 4 500 предприятия се анкетират всеки месец, с изключение през месец август. Проучването се извършва от Икономическият отдел за изследванията към NSEE. То покрива около 70% от общите продажби в производствената индустрия.
10:15
Индекс PMI в сферата на производството - предварителен
ФранцияEUR
Период
Октомври
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
52.5
Advance Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в производствения сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с CDAF (www.cdaf.asso.fr). Това е предварителна стойност на показателя.
10:15
Индекс PMI в сферата на услугите - предварителен
ФранцияEUR
Период
Октомври
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
54.8
Advance Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в обслужващия сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с CDAF (www.cdaf.asso.fr). Това е предварителна оценка на показателя.
10:30
Решение на Sveriges Riksbank относно лихвените нива
ШвецияSEK
Период
24.10.2018
Стойност
 
Прогноза
-0.50%
Предишна стойност
-0.50%
Sveriges Riksbank Interest Rate Decision. Съгласно поставените цели, паричната политика на централната банка на Швеция - Sveriges Riksbank трябва да поддържа ценова стабилност, което означава да запазва инфлацията около 2% годишно, измервана чрез индекса на потребителските цени (CPI). Съществува ниво на толеранс в размер на 1% около целевото равнище. За да се запази равнището на инфлацията около 2%, Riksbank променя нивата на основната си лихва. Бордът на директорите на Riksbank провежда 6 срещи годишно с цел обсъждане на паричната политика, като изготвя стратегия относно лихвеното равнище в страната. От месец юни 1994 това е основният инструмент на паричната политика. Един ден след провеждане на срещата се публикува официално прессъобщение.
10:30
Индекс PMI в сферата на производството - предварителен
ГерманияEUR
Период
Октомври
Стойност
 
Прогноза
53.4
Предишна стойност
53.7
Advance Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в производствения сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с BME (www.bme.de). Това е предварителна стойност на показателя.
10:30
Индекс PMI в сферата на услугите - предварителен
ГерманияEUR
Период
Октомври
Стойност
 
Прогноза
55.5
Предишна стойност
55.9
Advance Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в обслужващия сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с BME (www.bme.de). Това е предварителна оценка на показателя.
11:00
Индекс PMI в сферата на производството - предварителен
ЕврозонаEUR
Период
Октомври
Стойност
 
Прогноза
52.9
Предишна стойност
53.2
Advance Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в производствения сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics. Това е предварителна стойност на показателя.
11:00
Индекс PMI в сферата на услугите - предварителен
ЕврозонаEUR
Период
Октомври
Стойност
 
Прогноза
54.4
Предишна стойност
54.7
Advance Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в обслужващия сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics. Това е предварителна оценка на показателя.
11:00
Парично предлагане М3 г/г
ЕврозонаEUR
Период
Септември
Стойност
 
Прогноза
3.5%
Предишна стойност
3.5%
M3 Money Supply. М3 е т.нар. "широк" паричен агрегат. Той се състои от М2 плюс споразуменията за обратно изкупуване, пазарния дял на паричните фондове, както и на дългови ценни книжа с матуритет до 2 години. М2 е т.нар "междинен" паричен агрегат, който включва М1 и депозити с договорен матуритет до две години и депозити, договорени за ползване след предизвестие от три месеца. М1 е т.нар. "тесен" паричен агрегат, който се състои от валутата в обръщение и овърнайт депозитите. Това е процента промяна на показателя спрямо съответния месец на предходната година.
11:00
Заеми в частния сектор г/г
ЕврозонаEUR
Период
Септември
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
3.1%
Private Sector Loans. Измерват промяната в общата стойност на заемите взети от крайните потребители и бизнес единиците в частния сектор. Заемите в частния сектор, отпуснати от паричните финансови институции (Monetary Financial Institutions - MFI), са най-големият компонент в паричното предлагане М3, най-изявеният сред паричните агрегати, наблюдавани от ЕЦБ. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
11:00
ZEW Индекс на икономическите очаквания
ШвейцарияCHF
Период
Октомври
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-30.8
ZEW Economic Sentiment. ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) индексът на икономическите очаквания се публикува месечно. Индикаторът отразява разликата между дела на анализаторите, които са оптимистично настроени и тези, които са песимисти за очакваното икономическо развитие в Швейцария през следващите шест месеца. Положителна стойност означава, че делът на оптимистите е по-голям от този на песимистите и обратно.
11:00
Търговски баланс със страните извън Европейския съюз
ИталияEUR
Период
Септември
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
3.00 млрд. EUR
Trade Balance non EU. Показателят е изразен в милиарди евро и представлява стойността на износа към страните, не членуващи в състава на Европейския съюз, извадена от вноса им в страната. Положителният баланс говори за търговски излишък, докато отрицателното салдо съответства на търговски дефицит.
11:30
Брой одобрени заявки за ипотечни кредити на BBA
ВеликобританияGBP
Период
Октомври
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
39 400
BBA Loans for House Purchase. Този индикатор показва броя нови одобрени ипотеки за покупка на жилища от BBA (British Bankers' Association) през предходния месец. BBA представлява основните банки в страната, които съставляват около 60% от общото ипотечно кредитиране във Великобритания.
14:00
Заявки за ипотечни кредити на MBA
САЩUSD
Период
Седм. до 19.10.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-7.1%
MBA Mortgage Applications. В проучването относно заявките на ипотечни кредити на MBA са включени 15 индекса, покриващи всички аспекти на ипотечните кредити, като: лихва (фиксирана или променлива), държавни заеми за жилищно строителство и рефинансиране. Новите данни се публикуват всяка сряда и отразяват бизнес активността в сектора през изминалата седмица. Началото на публикациите е от 1990 г. The Mortgage Bankers Association (MBA) е национална асоциация, представляваща сектора на недвижимите имоти.
14:50
Индекс CSPI г/г
ЯпонияJPY
Период
Септември
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
1.3%
Corporate Services Price Index (CSPI). Индексът (CSPI) се фокусира върху промяната в цените на услугите, предоставяни между корпорациите в страната. Той може да се разглежда като сходен индекс на CGPI, който изследва промените в цените на стоките. Основната му цел е да разследва движението на цените, които пряко рефлектират върху условията на търсенето и предлагането на пазара на стоките за лична употреба, с поглед върху макроикономическите фактори. CSPI включва в себе си цените на услугите, предлагани на вътрешния пазар, както и тези от чужди резиденти, с изключение на услугите предоставяни на крайните потребители. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
16:00
Индекс на цените на жилища м/м
САЩUSD
Период
Август
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
0.2%
House Price Index (HPI). Индексът на цените на жилищата е широк измерител за движението в цените на еднофамилните къщи. Показателят е претеглен индекс върху продажбите, което означава, че отразява средното изменение в цените при препродажбата или рефинансирането на същата собственност. Информацията се събира от транзакциите по ипотечните кредити, за еднофамилните къщи, чиито ипотеки са били сключени от Fannie Mae или Freddie Mac преди м. януари 1975. Публикува се от Office of Federal Housing Enterprise Oversight (OFHEO). Представлява процентно изменение спрямо предходния месец.
16:45
Индекс PMI в сферата на производството на Markit - предварителен
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
55.6
Markit Flash U.S. Manufacturing PMI. Индексът PMI в сферата на производството се базира на данните, получени от мениджърите за поръчки и доставки в производствения сектор в национален мащаб. Обхванатата група в проучването се определя от системата за класификация на индустриите NAICS, в зависимост от приноса на всеки вид индустриална дейност към БВП. Проучването отразява промяната в данните на месечна база за разглеждания период, спрямо предишния. За всички индикатори, включени в индекса (нови поръчки, съществуващи поръчки, нови поръчки за износ, внос, производство, доставки, запаси, запаси на клиентите, заетост и цени) данните показват процентното изменение в разликата между отговорите с положителна икономическа прогноза (по-висок обем, по-добри и по-бавни темпове на доставки) и тези с отрицателна такава (по-нисък обем, по-лоши и бързи темпове на доставки) и индекса на разсейване (на същото равнище като предишното). В предварителните данни се включват около 85-90% от общите отговори. Индекс PMI, показващ нива над 50 пункта, е индикатор за разширяване в сектора на производството; нива под 50 пункта показват спад в сектора. Проучването в сферата на производството се провежда всеки месец от Markit Economics (www.markiteconomics.com).
16:45
Индекс PMI в сферата на услугите на Markit - предварителен
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
53.5
Markit Flash U.S. Services PMI. PMI (индекс на мениджъри, отговорни за снабдяването) в сферата на услугите в САЩ е базиран на данни, получени чрез проучване сред над 400 компании в сектора на услугите в САЩ. Той е съставен индекс, базиран на пет от индивидуалните индекси: нови поръчки, производство, заетост, време за доставка, запаси от покупки. Индексите на дифузия са водещи индикатори и са удобни обобщаващи измерители на основната посока на промяна. Стойност на индекса над 50 означава цялостно увеличение на съответната променлива, а под 50 – цялостно понижение. Предварителната стойност обикновено е базирана на 85%–90% от общия брой отговори в месечното проучване и има за цел да предостави точна ранна индикация за окончателните данни за PMI. Данните се събират и публикуват от Markit Economics (www.markiteconomics.com).
17:00
Продажби на нови домове
САЩUSD
Период
Септември
Стойност
 
Прогноза
0.630 млн.
Предишна стойност
0.629 млн.
New Home Sales. Измерването на продажбите на нови семейни домове се извършва чрез проучването за строителството (SOC). То се състои от 2 части: (1) Проучване за издадените разрешителни (SUP), което изчислява количеството продадени нови домове в районите, в които се изисква подобен документ и (2) Проучване, не обхващащо издадените разрешителни за строеж (NP), което изчислява количеството продадени нови домове в районите, в които не се изисква подобен документ. Къщата се приема за продадена при капариране или подписване на договор за покупко-продажба. В изследването се включват къщи, за които съществува подписан договор или депозирано капаро преди започване на самия строеж, както и такива продадени по време на изграждането им или след това. Проучването не проследява процеса до самото приключване на сделката, и дори и тя да не е завършена, къщата се приема за продадена. Домовете се обявяват за продажба при издаване на разрешителното за строеж или започване на строителните работи с изграждане на основите или изкопните дейности в районите, където разрешителни за строеж не са необходими и до този момент не е сключен договор за покупко-продажба или депозирано капаро.
17:00
Решение на Bank of Canada относно лихвените нива
КанадаCAD
Период
24.10.2018
Стойност
 
Прогноза
1.75%
Предишна стойност
1.5%
Bank of Canada Interest Rate Decision. Централната банка на Канада провежда паричната си политика определяйки краткосрочните лихвени нива. Това се осъществява чрез промяна на т.нар "overnight" лихва. Това е лихвата, която основните финансови институции плащат като лихва при размяна на средства помежду си за една нощ ; Банката определя целевия размер на лихвата. Промените му влияят върху другите лихви, като тези на потребителските заеми, както и тези обвързани с ипотека. Целта на канадската паричната политика е да поддържа нивото на инфлация, измервана чрез индекса на потребителските цени на годишна база, като за тази цел банката работи в тясна връзка с правителството. От 1995 г. целевият диапазон е между 1 и 3 процента. През Ноември 2000 г. банката въвежда система от 8 фиксирани през годината дати, на които се обсъждат евентуални промени на лихвените равнища. Решенията се взимат на базата на консенсус. Управителният съвет започва заседанието в петъка преди официалната дата за среща, с разработване на общ икономически анализ и бъдещ модел за развитие на икономиката, като наред с това се определят тренда и инфлацията. Заседанието продължава в понеделник отново, като до края на деня се взема решение относно основната лихва и се изготвя съобщение за пресата относно взетото решение.
17:00
Доклад на Bank of Canada относно паричната политика
КанадаCAD
Период
24.10.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Bank of Canada Monetary Policy Report. Тримесечен доклад, изготвен от управителя на централната банка на Канада и представящ прогнозите на институцията относно инфлацията и ръста на канадската икономика, както и оценката за рисковете.
17:30
Запаси от петрол
САЩUSD
Период
Седм. до 19.10.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
416.4 млн. барела
Crude Oil Inventories (The Weekly Petroleum Status Report - WPSR). Данните осигуряват информация относно доставките и цените на петрола и петролните продукти за база, с цел от тези данни да се изработват бъдещи прогнози. Запасите на петрол включват вътрешните, както и тези, преминали митническо оформяне чужди петролни запаси, намиращи се в рафинерии, тръбопроводи, резервоари или на път към рафинериите. Запасите не включват петрола от Стратегическия държавен резерв. Данните се събират от компаниите на седмична база, до петък 12:00 GMT. Те се разпространяват по електронен път след 15:30 GMT всяка сряда. 1 американски барел = 42 американски галона или 159 литра.
20:00
Изявление на председателя на FED за Атланта - Бостик
САЩUSD
Период
24.10.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.