Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
Цял ден
USD
САЩ
Почивен ден
10.04.2020
 
-
-
Цял ден
GBP
Великобритания
Почивен ден
10.04.2020
 
-
-
Цял ден
CHF
Швейцария
Почивен ден
10.04.2020
 
-
-
Цял ден
EUR
Италия
Почивен ден
10.04.2020
 
-
-
Цял ден
EUR
Франция
Почивен ден
10.04.2020
 
-
-
Цял ден
EUR
Германия
Почивен ден
10.04.2020
 
-
-
Цял ден
EUR
Холандия
Почивен ден
10.04.2020
 
-
-
Цял ден
EUR
Испания
Почивен ден
10.04.2020
 
-
-
Цял ден
EUR
Финландия
Почивен ден
10.04.2020
 
-
-
Цял ден
AUD
Австралия
Почивен ден
10.04.2020
 
-
-
Цял ден
NZD
Нова Зеландия
Почивен ден
10.04.2020
 
-
-
04:30
CNY
Китай
Индекс на потребителските цени г/г
Април
 
4.8%
5.2%
04:30
CNY
Китай
Индекс на производствените цени г/г
Април
 
-1.1%
-0.4%
08:30
EUR
Холандия
Търговски баланс
Февруари
 
-
4.19 млрд. EUR
09:45
EUR
Франция
Индустриално производство м/м
Февруари
 
0.1%
1.2%
15:30
USD
САЩ
Индекс на потребителските цени м/м
Март
 
-0.3%
0.1%
15:30
USD
САЩ
Индекс на потребителските цени г/г
Март
 
1.6%
2.3%
15:30
USD
САЩ
Основен индекс на потребителските цени м/м
Март
 
0.1%
0.2%
15:30
USD
САЩ
Основен индекс на потребителските цени г/г
Март
 
2.3%
2.4%
Цял ден
Почивен ден
САЩUSD
Период
10.04.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Цял ден
Почивен ден
ВеликобританияGBP
Период
10.04.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Цял ден
Почивен ден
ШвейцарияCHF
Период
10.04.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Цял ден
Почивен ден
ИталияEUR
Период
10.04.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Цял ден
Почивен ден
ФранцияEUR
Период
10.04.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Цял ден
Почивен ден
ГерманияEUR
Период
10.04.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Цял ден
Почивен ден
ХоландияEUR
Период
10.04.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Цял ден
Почивен ден
ИспанияEUR
Период
10.04.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Цял ден
Почивен ден
ФинландияEUR
Период
10.04.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Цял ден
Почивен ден
АвстралияAUD
Период
10.04.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Цял ден
Почивен ден
Нова ЗеландияNZD
Период
10.04.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
04:30
Индекс на потребителските цени г/г
КитайCNY
Период
Април
Стойност
 
Прогноза
4.8%
Предишна стойност
5.2%
Consumer Price Index. Индексът на потребителските цени (CPI) измерва промените в цените на потребителски стоки и услуги.
04:30
Индекс на производствените цени г/г
КитайCNY
Период
Април
Стойност
 
Прогноза
-1.1%
Предишна стойност
-0.4%
Producer Price Index. Индексът на производствените цени на стоки се състои от индекса на цените на продукцията и на цените на суровините. Индексът на производствените цени в промишлеността отразява тенденцията и нивото на ценови промени при първоначалната продажба на продукцията. Индексът на покупателната сила в промишлеността отразява тенденцията и нивото на ценови промени за продукти, закупени от промишлени предприятия като междинни суровини.
08:30
Търговски баланс
ХоландияEUR
Период
Февруари
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
4.19 млрд. EUR
Trade Balance. Този индикатор представя разликата (в EUR) в стойността между стоките и услугите, които са били изнесени и внесени в страната по време на отчетния месец. Това е най-големият компонент в текущата сметка на страната. Когато експортът е по-голям от импорта, то налице е търговски излишък. В обратния случай, когато вносът е по-голям от износа на лице е търговски дефицит. Страни с голям дисбаланс не са независими - или защото разчитат изцяло на чуждите пазари да поръчват техните стоки (в случай на положително салдо), или защото не произвеждат достатъчно стоки в страната, за да задоволят търсенето (в случай на дефицит).
09:45
Индустриално производство м/м
ФранцияEUR
Период
Февруари
Стойност
 
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
1.2%
Industrial Production Index (IPI). Индексът на индустриалното производство (IPI) покрива 90.8% от обема на стоките, произведени от т.н. "незанаятчийски" предприятия, или компании с над 10 човека персонал. Той не покрива рециклирането. Секторът "Общи производства на стоки" се обхваща от общия индустриален индекс на Eurostat. Продуктите, участващи в проучванията са включени във всички нива от производствения процес, като по този начин предоставят пълна картина за цялата индустриална дейност. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
15:30
Индекс на потребителските цени м/м
САЩUSD
Период
Март
Стойност
 
Прогноза
-0.3%
Предишна стойност
0.1%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени изследва промяната в цените на определен кръг стоки в различни категории на потребителските разходи, като храна, облекла, наеми и медицинско обслужване, от които хората не могат да се лишат в ежедневието си. Показателят обхваща потребителския сектор от икономиката на САЩ. От него са изключени инвестиционните разходи, например в акции, облигации, недвижимо имущество и бизнес разходи. Застраховките живот, също са изключени от схемата, въпреки че здравните застраховки, застраховките върху недвижимото имущество и транспортни средства присъстват в проучването. Покупките на домове, предмети с антикварна стойност и такива с цел колекциониране, се разглеждат като инвестиционни разходи, поради което са изключени от проучването. При съставянето на индекса, градската територия на САЩ е разделена на 38 географски области, наречени индекс райони, като всички стоки и услуги, поръчвани от населението са разделени в 211 категории. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
15:30
Индекс на потребителските цени г/г
САЩUSD
Период
Март
Стойност
 
Прогноза
1.6%
Предишна стойност
2.3%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени изследва промяната в цените на определен кръг стоки в различни категории на потребителските разходи, като храна, облекла, наеми и медицинско обслужване, от които хората не могат да се лишат в ежедневието си. Показателят обхваща потребителския сектор от икономиката на САЩ. От него са изключени инвестиционните разходи, например в акции, облигации, недвижимо имущество и бизнес разходи. Застраховките живот, също са изключени от схемата, въпреки че здравните застраховки, застраховките върху недвижимото имущество и транспортни средства присъстват в проучването. Покупките на домове, предмети с антикварна стойност и такива с цел колекциониране, се разглеждат като инвестиционни разходи, поради което са изключени от проучването. При съставянето на индекса, градската територия на САЩ е разделена на 38 географски области, наречени индекс райони, като всички стоки и услуги, поръчвани от населението са разделени в 211 категории. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Основен индекс на потребителските цени м/м
САЩUSD
Период
Март
Стойност
 
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
0.2%
Core Consumer Price Index (CPI). Бюрото по труда също така изготвя и публикува индекси за специални съвкупности, като цените на енергийните източници, които са заложени в схемата на класификация. Всички цени, с изключение на тези, за храна и енергия се използват при изчисляване на основния индекс на потребителските цени. Цените за храна и енергия са двата най-волатилни компонента в индекса на потребителските цени. Поради тази причина, много анализатори предпочитат да използват именно основната инфлация за своите цели. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
15:30
Основен индекс на потребителските цени г/г
САЩUSD
Период
Март
Стойност
 
Прогноза
2.3%
Предишна стойност
2.4%
Core Consumer Price Index (CPI). Бюрото по труда също така изготвя и публикува индекси за специални съвкупности, като цените на енергийните източници, които са заложени в схемата на класификация. Всички цени, с изключение на тези, за храна и енергия се използват при изчисляване на основния индекс на потребителските цени. Цените за храна и енергия са двата най-волатилни компонента в индекса на потребителските цени. Поради тази причина, много анализатори предпочитат да използват именно основната инфлация за своите цели. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.