chat icon

Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
09:00
EUR
Финландия
Потребителско доверие
Май
24.1
-
21.5
10:00
EUR
Испания
Продажби на дребно г/г
Април
1.8%
-
1.3% R (0.9%)
10:30
SEK
Швеция
Търговски баланс
Април
-2.6 млрд. SEK
-
0.3 млрд. SEK R (-0.8 млрд. SEK)
11:00
EUR
Еврозона
Парично предлагане М3 3м/г
3те мес. до 04.2017
4.9%
5.2%
5.3%
11:00
EUR
Еврозона
Парично предлагане М3 г/г
Април
5.0%
-
4.9%
16:00
EUR
Еврозона
Изявление на председателя на ЕЦБ - Марио Драги
29.05.2017
 
-
-
09:00
Потребителско доверие
ФинландияEUR
Период
Май
Стойност
24.1
Прогноза
-
Предишна стойност
21.5
Consumer Confidence. Потребителският барометър отразявва мнението на анкетираните относно важни икономически въпроси. Индивидуалните подиндекси се базират на следните въпроси: оценка на потребителите за развитието на финландската икономика, както и развитието на потребителските цени през изминалата и предстоящата година; оценката им за безработицата през следващите 12 месеца; оценка на ситуацията свързана с покупката на основни стоки, спестявания или заеми; оценката им за предстоящите разходи на стоки за дълготрайна употреба през следващата година, спрямо текущата.
10:00
Продажби на дребно г/г
ИспанияEUR
Период
Април
Стойност
1.8%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.3% R (0.9%)
Retail Trade; Retail Sales Indices (RTI). Този индекс дава основна характеристика на компаниите, работещи в сектора за продажба на дребно в Испания, в краткосрочен план. За събирането на необходимата информация, съставляваща индекса, фирмите, ангажирани в сектора предоставят месечни данни за продажбата на 4 основни групи стоки: храна, лично оборудване, оборудване на домакинствата и информация за други потребителски стоки, съгласно тримесечните отчети за приходи и разходи. Изразява процентното изменение на показателя спрямо съответстващия период предходната година.
10:30
Търговски баланс
ШвецияSEK
Период
Април
Стойност
-2.6 млрд. SEK
Прогноза
-
Предишна стойност
0.3 млрд. SEK R (-0.8 млрд. SEK)
Trade Balance. Този показател измерва разликата между импорта и експорта в млрд. шведски крони. Вносът на стоки, отразява цените на стоките при влизането им на територията на страната, независимо от крайното им местоназначение. Износът на стоки измерва цените, по които стоките напускат територията на страната, независимо от мястото на тяхното производство (на или извън територията на страната). Данните се базират на информация от митническите документи за стоките, обмитени от митниците при търговия със страните, които не са членки на ЕС и данните на Intrastat за вътрешнообщностната търговия.
11:00
Парично предлагане М3 3м/г
ЕврозонаEUR
Период
3те мес. до 04.2017
Стойност
4.9%
Прогноза
5.2%
Предишна стойност
5.3%
M3 Money Supply. М3 е т.нар. "широк" паричен агрегат. Той се състои от М2 плюс споразуменията за обратно изкупуване, пазарния дял на паричните фондове, както и на дългови ценни книжа с матуритет до 2 години. М2 е т.нар "междинен" паричен агрегат, който включва М1 и депозити с договорен матуритет до две години и депозити, договорени за ползване след предизвестие от три месеца. М1 е т.нар. "тесен" паричен агрегат, който се състои от валутата в обръщение и овърнайт депозитите. Това е процента промяна на показателя спрямо съответния месец на предходната година.
11:00
Парично предлагане М3 г/г
ЕврозонаEUR
Период
Април
Стойност
5.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
4.9%
M3 Money Supply. М3 е т.нар. "широк" паричен агрегат. Той се състои от М2 плюс споразуменията за обратно изкупуване, пазарния дял на паричните фондове, както и на дългови ценни книжа с матуритет до 2 години. М2 е т.нар "междинен" паричен агрегат, който включва М1 и депозити с договорен матуритет до две години и депозити, договорени за ползване след предизвестие от три месеца. М1 е т.нар. "тесен" паричен агрегат, който се състои от валутата в обръщение и овърнайт депозитите. Това е процента промяна на показателя спрямо съответния месец на предходната година.
16:00
Изявление на председателя на ЕЦБ - Марио Драги
ЕврозонаEUR
Период
29.05.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Марио Драги заема поста Председател на Европейската централна банка (ЕЦБ) през ноември 2011 г. с мандат от осем години.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Авус Капитал не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.