Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
00:45
NZD
Нова Зеландия
Търговски баланс
Август
-1.235 млрд. NZD
-0.825 млрд. NZD
0.098 млрд. NZD R (0.085 млрд. NZD)
02:50
JPY
Япония
Изявление на Bank of Japan относно паричната ѝ политика
26.09.2017
 
-
-
09:00
EUR
Германия
Индекс на цените на импорта м/м
Август
0.0%
0.1%
-0.4%
09:00
EUR
Германия
Индекс на цените на импорта г/г
Август
2.1%
2.1%
1.9%
09:00
EUR
Финландия
Ниво на безработица
Август
8.6%
-
8.7% R (8.6%)
10:30
SEK
Швеция
Индекс на производствените цени м/м
Август
-0.8%
-
0.6%
10:30
SEK
Швеция
Индекс на производствените цени г/г
Август
3.8%
-
5.7%
11:00
EUR
Италия
Търговски баланс със страните извън Европейския съюз
Август
2.53 млрд. EUR
-
4.5 млрд. EUR
11:30
GBP
Великобритания
Брой одобрени заявки за ипотечни кредити на BBA
Август
41 807
41 700
41 600
16:00
USD
САЩ
Индекс на цените на жилища S&P/Case-Shiller 20 City г/г
Юли
5.8%
5.8%
5.6% R (5.7%)
17:00
USD
САЩ
Потребителско доверие
Септември
119.8
120.0
120.4 R (122.9)
17:00
USD
САЩ
Продажби на нови домове
Август
0.560 млн.
0.574 млн.
0.580 млн. R (0.571 млн.)
17:00
USD
САЩ
FED индекс на Ричмънд
Септември
19
13
14
19:45
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED - Джанет Йелън
26.09.2017
 
-
-
23:30
USD
САЩ
Запаси от петрол на API (промяна)
Седм. до 22.09.2017
 
-
1.443 млн. барела
00:45
Търговски баланс
Нова ЗеландияNZD
Период
Август
Стойност
-1.235 млрд. NZD
Прогноза
-0.825 млрд. NZD
Предишна стойност
0.098 млрд. NZD R (0.085 млрд. NZD)
Trade Balance. Информацията се предоставя от документите за оборота по износа и вноса от и в страната от новозеландските митнически служби. Износът, който включва и сделки по реекспорт, се оценява на условия (free on board) F.O.B. в новозеландски долари. Вносът се изчислява на условия, отчитащи разходите за застраховки (C.I.F.) в новозеландски долари. Търговският баланс на страната изразява разликата между стойностите на износа и вноса, изчислени съответно на база C.I.F. и F.O.B. цени.
02:50
Изявление на Bank of Japan относно паричната ѝ политика
ЯпонияJPY
Период
26.09.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
09:00
Индекс на цените на импорта м/м
ГерманияEUR
Период
Август
Стойност
0.0%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
-0.4%
Import Price Index. Индексите на чуждестранните цени при търговията измерват развитието на цените на всички продукти, търгувани между Германия и другите държави. Външните цени при търговията се отчитат всеки месец от представителна извадка от отчетните единици. Индексът на цените на импорта се използва за отчитане на влиянието на цените вътре в страната от тези в чужбина. Около 2 700 компании са анкетирани за техните вносни цени, отнасящи се за общо 5 391 стоки. Данните за цените се отнасят за средните такива от всички сравними договори, сключени през отчетния месец. Обществените задължения (митнически налози, парични компенсации, данъци върху оборота при внос, също така и данъкa върху оборота, акцизите и субсидиите) не са включени при определянето на цените. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на цените на импорта г/г
ГерманияEUR
Период
Август
Стойност
2.1%
Прогноза
2.1%
Предишна стойност
1.9%
Import Price Index. Индексите на чуждестранните цени при търговията измерват развитието на цените на всички продукти, търгувани между Германия и другите държави. Външните цени при търговията се отчитат всеки месец от представителна извадка от отчетните единици. Индексът на цените на импорта се използва за отчитане на влиянието на цените вътре в страната от тези в чужбина. Около 2 700 компании са анкетирани за техните вносни цени, отнасящи се за общо 5 391 стоки. Данните за цените се отнасят за средните такива от всички сравними договори, сключени през отчетния месец. Обществените задължения (митнически налози, парични компенсации, данъци върху оборота при внос, също така и данък върху оборота, акцизите и субсидиите) не са включени при определянето на цените. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Ниво на безработица
ФинландияEUR
Период
Август
Стойност
8.6%
Прогноза
-
Предишна стойност
8.7% R (8.6%)
Unemployment Rate. Представлява отношение на броя на безработните спрямо цялата работна сила. Официално безработицата се изчислява като процент на безработните между населението от 15 до 74 годишна възраст. Класификацията за безработни включва всички лица, които са без работа през цялата работна седмица по време на проучването и активно са търсели работа през последните четири седмици като работници или самонаети, склонни да започнат нова работа в срок от две седмици. Всички лица на възраст между 15 и 74 годишна възраст, които са наети или безработни за времето на седмицата на проучването се класифицират като работна сила.
10:30
Индекс на производствените цени м/м
ШвецияSEK
Период
Август
Стойност
-0.8%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.6%
Producer Price Index (PPI). Ценовите индекси на производствените и импортните цени целят да покажат средните промени в цените на производителите и вносителите за различните индустриални групи продукти на първия етап на дистрибуция, когато стоките се доставят до шведските производители или влизат в страната. Стоките са класифицирани в три групи, наречени: Стоки, произведени за вътрешния пазар, Стоки, произведени за износ, Вносни стоки. Продуктите се класифицират съгласно международната номенклатура, включваща около 6 800 бройки. Основната променлива е производствената цена, съгласно която продукта се продава през първият етап. Тя се изчислява на база E.X.W.(ex works) за вътрешния пазар и F.O.B. (free on board) за износните продукти. За вносните стоки се прилагат изчисления, направени на база C.I.F. (cost, insurance, freight). Взима се средната месечна цена по фактури. ДДС и другите данъци не са включени. За петролните продукти, данъците за замърсяване на околната среда и енергийните данъци са включени в цената. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
10:30
Индекс на производствените цени г/г
ШвецияSEK
Период
Август
Стойност
3.8%
Прогноза
-
Предишна стойност
5.7%
Producer Price Index (PPI). Ценовите индекси на производствените и импортните цени целят да покажат средните промени в цените на производителите и вносителите за различните индустриални групи продукти на първия етап на дистрибуция, когато стоките се доставят до шведските производители или влизат в страната. Стоките са класифицирани в три групи, наречени: Стоки, произведени за вътрешния пазар, Стоки, произведени за износ, Вносни стоки. Продуктите се класифицират съгласно международната номенклатура, включваща около 6 800 бройки. Основната променлива е производствената цена, съгласно която продукта се продава през първият етап. Тя се изчислява на база E.X.W.(ex works) за вътрешния пазар и F.O.B. (free on board) за износните продукти. За вносните стоки се прилагат изчисления, направени на база C.I.F. (cost, insurance, freight). Взима се средната месечна цена по фактури. ДДС и другите данъци не са включени. За петролните продукти, данъците за замърсяване на околната среда и енергийните данъци са включени в цената. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
11:00
Търговски баланс със страните извън Европейския съюз
ИталияEUR
Период
Август
Стойност
2.53 млрд. EUR
Прогноза
-
Предишна стойност
4.5 млрд. EUR
Trade Balance non EU. Показателят е изразен в милиарди евро и представлява стойността на износа към страните, не членуващи в състава на Европейския съюз, извадена от вноса им в страната. Положителният баланс говори за търговски излишък, докато отрицателното салдо съответства на търговски дефицит.
11:30
Брой одобрени заявки за ипотечни кредити на BBA
ВеликобританияGBP
Период
Август
Стойност
41 807
Прогноза
41 700
Предишна стойност
41 600
BBA Loans for House Purchase. Този индикатор показва броя нови одобрени ипотеки за покупка на жилища от BBA (British Bankers' Association) през предходния месец. BBA представлява основните банки в страната, които съставляват около 60% от общото ипотечно кредитиране във Великобритания.
16:00
Индекс на цените на жилища S&P/Case-Shiller 20 City г/г
САЩUSD
Период
Юли
Стойност
5.8%
Прогноза
5.8%
Предишна стойност
5.6% R (5.7%)
S&P/Case-Shiller Composite-20 Home Price Index. Индексът на цените на жилища S&P/Case-Shiller 20 City измерва измененията в цените на жилищния пазар, като проследява промените в 20 големи града на територията на САЩ. Тези индекси използват техниката на повтарящите продажби, за да измерят измененията в цените на жилищата на пазара. Разработен е от Karl Case и Robert Shiller, като първоначално се използва за събиране на данни относно препродажбата на еднофамилни къщи, като разграничава първоначалната цена от тази при препродажбата. Индексът включва 20 регионални индекса и 2 съставни индекса, които дават представа за всеки регион, включен в изследването. Индексът на цените на жилищата S&P/Case-Shiller 20 City се калкулира на месечна база, като се публикува с два месеца закъснение. Данните излизат в 14.00 GMT всеки последен четвъртък в месеца. Показателят се публикува от Standard & Poor's, Fiserv и MacroMarkets LLC, на базата на договорни отношения.
17:00
Потребителско доверие
САЩUSD
Период
Септември
Стойност
119.8
Прогноза
120.0
Предишна стойност
120.4 R (122.9)
Consumer Confidence. Проучването за потребителското доверие е базирано на представителна извадка от над 5 000 американски домакинства. Месечното проучване се провежда от TNS за частната изследователска група Conference Board. TNS е най-голямата в света компания, за изследване на потребителски данни. Анкетираните дават мнението си за относителното ниво на текущите и бъдещите икономически условия (текущи условия и очаквания), включително за пазара на труда, бизнес условията и цялостната картина на икономиката. При публикуването на резултатите за база 100 се приема изходната година 1985. (1985=100 пункта).
17:00
Продажби на нови домове
САЩUSD
Период
Август
Стойност
0.560 млн.
Прогноза
0.574 млн.
Предишна стойност
0.580 млн. R (0.571 млн.)
New Home Sales. Измерването на продажбите на нови семейни домове се извършва чрез проучването за строителството (SOC). То се състои от 2 части: (1) Проучване за издадените разрешителни (SUP), което изчислява количеството продадени нови домове в районите, в които се изисква подобен документ и (2) Проучване, не обхващащо издадените разрешителни за строеж (NP), което изчислява количеството продадени нови домове в районите, в които не се изисква подобен документ. Къщата се приема за продадена при капариране или подписване на договор за покупко-продажба. В изследването се включват къщи, за които съществува подписан договор или депозирано капаро преди започване на самия строеж, както и такива продадени по време на изграждането им или след това. Проучването не проследява процеса до самото приключване на сделката, и дори и тя да не е завършена, къщата се приема за продадена. Домовете се обявяват за продажба при издаване на разрешителното за строеж или започване на строителните работи с изграждане на основите или изкопните дейности в районите, където разрешителни за строеж не са необходими и до този момент не е сключен договор за покупко-продажба или депозирано капаро.
17:00
FED индекс на Ричмънд
САЩUSD
Период
Септември
Стойност
19
Прогноза
13
Предишна стойност
14
Richmond FED Manufacturing Index. Индексът е широк показател за активността в производствен сектор на областта. Това е съставен индекс, който отразява средно претеглено величината на продажбите (33%), новите поръчки (40%) и заетостта (27%). Нулата се възприема като сигнал за дивергенция. Всички изследвани компании се намират в петата област на Федералния резерв, която включва следните щати: Колумбия, Мериленд, Северна Каролина, Южна Каролина, Вирджиния и по-голямата част на Западна Вирджиния. Всеки месец, проучването за производствената дейност се изпраща електронно или по пощата до над 220 участника, чиито фирмен профил, големина и местоположение съответства на общия профил на производствените компании от областта. Фирмите предоставят информация за текущата си дейност, като включват доставките, новите поръчки, неизпълнени поръчки и запасите си. В допълнение, производителите информират относно условията на заетост, цените и техните очаквания за бизнес дейността си през следващите шест месеца.
19:45
Изявление на председателя на FED - Джанет Йелън
САЩUSD
Период
26.09.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Джанет Йелън зае мястото на Бен Бернанке като председател на Федералния резерв на САЩ през февруари 2014 г. с 4-годишен мандат. В публичните си прояви досега Йелън поддържа умерен тон и позицията, че за възстановяването на американската икономика е необходима парична политика на ниски лихви и финансови стимули.
23:30
Запаси от петрол на API (промяна)
САЩUSD
Период
Седм. до 22.09.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
1.443 млн. барела
API Weekly Crude Stocks. Седмичен статистически бюлетин на API. Американският петролен институт (API) е най-голямата търговска асоциация в САЩ в областта на производството на петрол и природен газ. Тя представлява около 400 корпорации, занимаващи се с производството, рафинирането, дистрибуцията и други аспекти на петролната промишленост. Седмичният статистически бюлетин се публикува всеки вторник в 23:30. Той предоставя обобщени данни за САЩ и отделните региони по отношение на дейността на рафинериите и производството на основните нефтени продукти, съставляващи над 80% от общото производство на рафинериите.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Авус Капитал не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Чат с нас