Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
02:30
JPY
Япония
Индекс на потребителските цени м/м
Юни
 
-
0.0%
02:30
JPY
Япония
Индекс на потребителските цени г/г
Юни
 
0.7%
0.7%
02:30
JPY
Япония
Основен (без хранителни продукти) индекс на потребителските цени г/г
Юни
 
0.6%
0.8%
06:00
NZD
Нова Зеландия
Разходи, направени с кредитни карти (промяна) г/г
Юни
 
-
6.6%
07:30
JPY
Япония
Индекс на бизнес активността в сектора на индустрията м/м
Юни
 
0.3%
0.9%
09:00
EUR
Германия
Индекс на производствените цени м/м
Юни
 
-0.1%
-0.1%
09:00
EUR
Германия
Индекс на производствените цени г/г
Юни
 
1.4%
1.9%
09:00
EUR
Германия
Индекс на цените на едро м/м
Юли
 
-
0.3%
09:00
EUR
Германия
Индекс на цените на едро г/г
Юли
 
-
1.6%
11:00
EUR
Еврозона
Текуща сметка
Май
 
21.2 млрд. EUR
20.9 млрд. EUR
11:00
EUR
Еврозона
Текуща сметка - сезонно коригирана
Май
 
-
19.2 млрд. EUR
11:30
GBP
Великобритания
Нетни заеми в публичния сектор
Юни
 
3.40 млрд. GBP
4.46 млрд. GBP
15:30
CAD
Канада
Продажби на дребно без автомобили м/м
Май
 
0.3%
0.1%
15:30
CAD
Канада
Продажби на дребно м/м
Май
 
0.3%
0.1%
18:05
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Сейнт Луис - Булард
19.07.2019
 
-
-
02:30
Индекс на потребителските цени м/м
ЯпонияJPY
Период
Юни
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
0.0%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени се калкулира, чрез измерване на средните промени в цените на стоките и услугите, поръчвани от домакинствата в страната. Той отразява промените в разходите за поръчка на определени стоки и услуги от т. нар. "потребителска кошница" на домакинствата. Той не е предназначен да измерва промяната в житейските разходи, дължащи се на промяна на вида, количеството и качеството на потребяваните стоки. Данъците (преки и косвени), социални осигуровки и др. потребителски разходи, не са включени в обхвата на индекса. Индексът отразява данните за предходния месец за цялата страна, представяйки също и предварителни стойности за региона на Токио. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
02:30
Индекс на потребителските цени г/г
ЯпонияJPY
Период
Юни
Стойност
 
Прогноза
0.7%
Предишна стойност
0.7%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени се калкулира, чрез измерване на средните промени в цените на стоките и услугите, поръчвани от домакинствата в страната. Той отразява промените в разходите за поръчка на определени стоки и услуги от т. нар. "потребителска кошница" на домакинствата. Той не е предназначен да измерва промяната в житейските разходи, дължащи се на промяна на вида, количеството и качеството на потребяваните стоки. Данъците (преки и косвени), социални осигуровки и др. потребителски разходи, не са включени в обхвата на индекса. Индексът отразява данните за предходния месец за цялата страна, представяйки също и предварителни стойности за региона на Токио. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
02:30
Основен (без хранителни продукти) индекс на потребителските цени г/г
ЯпонияJPY
Период
Юни
Стойност
 
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
0.8%
Consumer Price Index (CPI) ex Food. Индексът на потребителските цени се калкулира, чрез измерване на средните промени в цените на стоките и услугите, поръчвани от домакинствата в страната. Той отразява промените в разходите за поръчка на определени стоки и услуги от т. нар. "потребителска кошница" на домакинствата. Той не е предназначен да измерва промяната в житейските разходи, дължащи се на промяна на вида, количеството и качеството на потребяваните стоки. Данъците (преки и косвени), социални осигуровки и др. потребителски разходи, не са включени в обхвата на индекса. Индексът отразява данните за предходния месец за цялата страна, представяйки също и предварителни стойности за региона на Токио. От това проучване се изключват данните за прясната храна. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
06:00
Разходи, направени с кредитни карти (промяна) г/г
Нова ЗеландияNZD
Период
Юни
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
6.6%
Credit Card Spending. Използват се данните от проучването за използване на кредитни карти. То обхваща карти, издадени от шест регистрирани банки (ANZ, ASB, BNZ, Kiwibank, TSB и Westpac), American Express, Diners Club, GE Money и Warehouse. Предоставя информация за разходите, направени с кредитни карти в Нова Зеландия и чужбина, както и разходите, направени в Нова Зеландия с издадени в чужбина кредитни карти.
07:30
Индекс на бизнес активността в сектора на индустрията м/м
ЯпонияJPY
Период
Юни
Стойност
 
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.9%
All Industries Activity Index. Индексът на бизнес активността в сектора на индустрията изследва 11 индустриални сектора в страната. Той включва в себе си индексът на бизнес активността в сектора на услугите, заедно с този на строителството, селското стопанство и рибната индустрия, публичният сектор и индустриалното производство. Индексът е ранен индикатор, отразяващ развитието на БВП в страната, през призмата на индустриалния сектор и сектора на услугите. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на производствените цени м/м
ГерманияEUR
Период
Юни
Стойност
 
Прогноза
-0.1%
Предишна стойност
-0.1%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени за индустриалните продукти (отнасящ се за вътрешните продажби) представя развитието на цените на продуктите, произведени в промишлеността, енергетиката, водоснабдяването и мините и продадени на територията на страната. Статистиката за тези цени покрива продажбите на промишлени стоки на местни купувачи в различните стадии на производство и продажбите между самите производствени компании. Тъй като показателят измерва промяната в цените на ранен етап в производствения процес, той може да се разглежда като индикатор за бъдещ инфлационен натиск. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на производствените цени г/г
ГерманияEUR
Период
Юни
Стойност
 
Прогноза
1.4%
Предишна стойност
1.9%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени за индустриалните продукти (отнасящ се за вътрешните продажби) представя развитието на цените на продуктите, произведени в промишлеността, енергетиката, водоснабдяването и мините и продадени на територията на страната. Статистиката за тези цени покрива продажбите на промишлени стоки на местни купувачи в различните стадии на производство и продажбите между самите производствени компании. Тъй като показателят измерва промяната в цените на ранен етап в производствения процес, той може да се разглежда като индикатор за бъдещ инфлационен натиск. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Индекс на цените на едро м/м
ГерманияEUR
Период
Юли
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
0.3%
Wholesale Price Index. Индексът на продажните цени в търговията на едро измерва развитието на цените на стоките, продадени от търговците на едро в Германия. Тези продажби трябва да са включени в търговията на едро, като например договорите, сключени с дистрибутори, преработватели или други прекупвачи на едро. Индексът акумулира в себе си цените на стоките, произведени в германия и на тези, които са внесени. От него са изключени продажбите от производителите директно към търговците на дребно, както и към крайните потребители. Стойността на общия индекс представлява сумата на всички обороти на едро за отчетния период, с изключение на продажбите на дребно и други продажби, които не принадлежат към търговията на дребно и без стойността на експорта. Около 1 030 бизнес единици от търговията на едро се анкетират за промени в цените на продажните цени на едро на около 406 продукта от представителна извадка от стоки. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на цените на едро г/г
ГерманияEUR
Период
Юли
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
1.6%
Wholesale Price Index. Индексът на продажните цени в търговията на едро измерва развитието на цените на стоките, продадени от търговците на едро в Германия. Тези продажби трябва да са включени в търговията на едро, като например договорите, сключени с дистрибутори, преработватели или други прекупвачи на едро. Индексът акумулира в себе си цените на стоките, произведени в германия и на тези, които са внесени. От него са изключени продажбите от производителите директно към търговците на дребно, както и към крайните потребители. Стойността на общия индекс представлява сумата на всички обороти на едро за отчетния период, с изключение на продажбите на дребно и други продажби, които не принадлежат към търговията на дребно и без стойността на експорта. Около 1 030 бизнес единици от търговията на едро се анкетират за промени в цените на продажните цени на едро на около 406 продукта от представителна извадка от стоки. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:00
Текуща сметка
ЕврозонаEUR
Период
Май
Стойност
 
Прогноза
21.2 млрд. EUR
Предишна стойност
20.9 млрд. EUR
Current Account. Текущата сметка представлява сумата от баланса на търговията (експорт минус импорт на стоки и услуги), нетни капиталови приходи (от лихви и дивиденти) и трансферни плащания (като международна помощ). Текущата сметка е част от трите пера на баланса за плащанията, заедно с капиталовата и финансовата сметка. Баланса на плащанията е статистически документ, отразяващ систематично икономическите транзакции за определен период от време между националната икономика и останалият свят. Данните са млрд. евро.
11:00
Текуща сметка - сезонно коригирана
ЕврозонаEUR
Период
Май
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
19.2 млрд. EUR
Current Account SA. За краткосрочните индикатори, циклите, които са свързани с икономическите трендове и които са с период на повтаряемост по-голям от една година, са засегнати от краткосрочни колебания (тренд, икономически колебания, сезонни колебания, календарни ефекти, остатъчни или неправилни колебания). В следствие на това, анализирането на текущия бизнес цикъл става доста трудно. За подобряване точността на анализиране на икономическите трендове се прилагат математически филтри, които премахват тези нежелани колебания от индикаторите.
11:30
Нетни заеми в публичния сектор
ВеликобританияGBP
Период
Юни
Стойност
 
Прогноза
3.40 млрд. GBP
Предишна стойност
4.46 млрд. GBP
Public Sector Net Borrowing (PSNB). Показателят измерва разликата в стойността на разходите и приходите на компаниите от публичния сектор, централното правителство и местните такива, направени през отчетния период. Ако нетният резултат е отрицателен, това означава, че Великобритания има бюджетен излишък и обратно.
15:30
Продажби на дребно без автомобили м/м
КанадаCAD
Период
Май
Стойност
 
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.1%
Retail Sales ex Autos. Представя измененията в общата стойност на продажбите на дребно без тази на автомобилите. Те съставляват около 20% от общата стойност, но поради високата си волатилност се изключват, тъй като могат значително да повлияят на общия тренд. Данните без продажбата на автомобили се приемат за по-представителни и определящи за посоката на развитието на показателя. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
15:30
Продажби на дребно м/м
КанадаCAD
Период
Май
Стойност
 
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.1%
Retail Sales. Продажбите на дребно, получени от търговците на дребно, са ключов месечен индикатор за потребителските поръчки в Канада. Наред с това, продажбите на дребно са важен компонент от БВП, който измерва производството на канадската икономика. В продажбите на дребно не е включена нито една форма на директните продажби, заобикаляща търговците на дребно, като например продажбите от врата до врата, автоматите за кафе и др., продажбата на вестници или списания директно от печатницата или издателите, продажбите направени чрез абонамент или клубни карти. Продажбите на дребно, направени през Интернет са включени в проучването само, когато се провеждат по същата правна схема. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
18:05
Изявление на председателя на FED за Сейнт Луис - Булард
САЩUSD
Период
19.07.2019
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.