chat icon

Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
02:00
AUD
Австралия
Продажби на нови домове м/м
Декември
6.1%
-
3.5%
03:00
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED - Джанет Йелън
20.01.2017
 
-
-
04:00
CNY
Китай
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
Q4
6.8%
6.7%
6.7%
04:00
CNY
Китай
Продажби на дребно г/г
Декември
10.9%
10.7%
10.8%
04:00
CNY
Китай
Индустриално производство г/г
Декември
6.0%
6.1%
6.2%
09:00
EUR
Германия
Индекс на производствените цени м/м
Декември
0.4%
0.4%
0.3%
09:00
EUR
Германия
Индекс на производствените цени г/г
Декември
1.0%
1.0%
0.1%
11:30
GBP
Великобритания
Продажби на дребно без горива м/м
Декември
-2.0%
0.2%
0.5% R (0.2%)
11:30
GBP
Великобритания
Продажби на дребно без горива г/г
Декември
4.9%
7.8%
6.6%
11:30
GBP
Великобритания
Продажби на дребно м/м
Декември
-1.9%
0.2%
0.2%
11:30
GBP
Великобритания
Продажби на дребно г/г
Декември
4.3%
7.3%
5.9%
15:30
CAD
Канада
Продажби на дребно м/м
Ноември
0.2%
0.5%
1.2% R (1.1%)
15:30
CAD
Канада
Продажби на дребно без автомобили м/м
Ноември
0.1%
0.1%
1.4%
15:30
CAD
Канада
Индекс на потребителските цени м/м
Декември
-0.2%
0.0%
-0.4%
15:30
CAD
Канада
Индекс на потребителските цени г/г
Декември
1.5%
1.7%
1.2%
15:30
CAD
Канада
Основен индекс на потребителските цени м/м
Декември
-0.3%
-
-0.5%
15:30
CAD
Канада
Основен индекс на потребителските цени г/г
Декември
1.6%
-
1.5%
20:00
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Сан Франциско - Уилямс
20.01.2017
 
-
-
02:00
Продажби на нови домове м/м
АвстралияAUD
Период
Декември
Стойност
6.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
3.5%
HIA New Home Sales. Проучването се провежда от Housing Industry Association (HIA) - най-голямата строителна асоциация в Австралия. Икономическата група към нея е водеща в събирането, анализирането и представянето на фактите, данните и прогнозите, свързани с жилищния пазар в страната. Продажбите на нови домове дават най-добра представа за нагласата на купувачите. Данните се събират всеки месец на база извадка от стоте най-големи строители в Австралия. Докладът съдържа данни за продажбите както на къщи, така и на кооперации. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
03:00
Изявление на председателя на FED - Джанет Йелън
САЩUSD
Период
20.01.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Джанет Йелън зае мястото на Бен Бернанке като председател на Федералния резерв на САЩ през февруари 2014 г. с 4-годишен мандат. В публичните си прояви досега Йелън поддържа умерен тон и позицията, че за възстановяването на американската икономика е необходима парична политика на ниски лихви и финансови стимули.
04:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
КитайCNY
Период
Q4
Стойност
6.8%
Прогноза
6.7%
Предишна стойност
6.7%
Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) измерва общото производство в дадена страна (или регион) за определен период от време. БВП се изразява в три различни форми – като стойност, доход и продукция. Стойността се отнася за общата стойност на всички стоки и услуги, произведени за определен период, доходната стойност обхваща генерирания доход, разпределен между граждани и предприятия, а продуктовата стойност се отнася за стойността на всички финални стоки и услуги, използвани от населението, плюс стойността на нетния износ за определен период. В националното счетоводство БВП се изчислява чрез три подхода – продуктов, доходен и разходен подход, които отразяват индикатора и неговия състав от различни гледни точки. Показва процентна промяна спрямо същия период на предходната година.
04:00
Продажби на дребно г/г
КитайCNY
Период
Декември
Стойност
10.9%
Прогноза
10.7%
Предишна стойност
10.8%
Retail Sales. Общи продажби на дребно на потребителски стоки: означава продажбите на физически стоки или постъпленията от кетъринг услуги, продавани или предоставяни от компании на физически лица и социални лица за непроизводствени и неоперативни цели.
04:00
Индустриално производство г/г
КитайCNY
Период
Декември
Стойност
6.0%
Прогноза
6.1%
Предишна стойност
6.2%
Industrial Production. Показва промяната в общата коригирана спрямо инфлацията стойност на продукцията на производствени компании, мини и доставчици на комунални услуги. Това е процентна промяна спрямо същия период на предходната година.
09:00
Индекс на производствените цени м/м
ГерманияEUR
Период
Декември
Стойност
0.4%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.3%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени за индустриалните продукти (отнасящ се за вътрешните продажби) представя развитието на цените на продуктите, произведени в промишлеността, енергетиката, водоснабдяването и мините и продадени на територията на страната. Статистиката за тези цени покрива продажбите на промишлени стоки на местни купувачи в различните стадии на производство и продажбите между самите производствени компании. Тъй като показателят измерва промяната в цените на ранен етап в производствения процес, той може да се разглежда като индикатор за бъдещ инфлационен натиск. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на производствените цени г/г
ГерманияEUR
Период
Декември
Стойност
1.0%
Прогноза
1.0%
Предишна стойност
0.1%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени за индустриалните продукти (отнасящ се за вътрешните продажби) представя развитието на цените на продуктите, произведени в промишлеността, енергетиката, водоснабдяването и мините и продадени на територията на страната. Статистиката за тези цени покрива продажбите на промишлени стоки на местни купувачи в различните стадии на производство и продажбите между самите производствени компании. Тъй като показателят измерва промяната в цените на ранен етап в производствения процес, той може да се разглежда като индикатор за бъдещ инфлационен натиск. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Продажби на дребно без горива м/м
ВеликобританияGBP
Период
Декември
Стойност
-2.0%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.5% R (0.2%)
Retail Sales ex Fuel. Индексът на продажбите на дребно (RSI) измерва стойността и обема на продажбите на дребно във Великобритания. Те са ключов икономически индикатор и са най-ранният сигнал за развитието на икономическата активност. Използват се за определяне нивото на потребителските разходи за стоки в сектора на дребно. Те от своя страна се използват при изчислението на националните сметки на страната. Показателят се публикува в специален бюлетин за търговията на дребно и се представя в два варианта - с и без включени автомобилни горива, разделен на 4 подгрупи: хранителни продукти, нехранителни продукти, търговия на дребно извън магазините, и търговия на дребно с автомобилни горива. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Продажби на дребно без горива г/г
ВеликобританияGBP
Период
Декември
Стойност
4.9%
Прогноза
7.8%
Предишна стойност
6.6%
Retail Sales ex Fuel. Индексът на продажбите на дребно (RSI) измерва стойността и обема на продажбите на дребно във Великобритания. Те са ключов икономически индикатор и са най-ранният сигнал за развитието на икономическата активност. Използват се за определяне нивото на потребителските разходи за стоки в сектора на дребно. Те от своя страна се използват при изчислението на националните сметки на страната. Показателят се публикува в специален бюлетин за търговията на дребно и се представя в два варианта - с и без включени автомобилни горива, разделен на 4 подгрупи: хранителни продукти, нехранителни продукти, търговия на дребно извън магазините, и търговия на дребно с автомобилни горива. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Продажби на дребно м/м
ВеликобританияGBP
Период
Декември
Стойност
-1.9%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.2%
Retail Sales. Индикаторът измерва промяната в обема на продажбите, направени от търговците на дребно във Великобритания. Информацията се получава от месечно проучване на големите търговци на дребно и представителна извадка за малките такива. По-високи обеми на продажбите на дребно означават по-голямо потребителско търсене, по-голямо производство и икономически ръст. Това е процентна промяна на показателя спрямо предходния месец.
11:30
Продажби на дребно г/г
ВеликобританияGBP
Период
Декември
Стойност
4.3%
Прогноза
7.3%
Предишна стойност
5.9%
Retail Sales. Индикаторът измерва промяната в обема на продажбите, направени от търговците на дребно във Великобритания. Информацията се получава от месечно проучване на големите търговци на дребно и представителна извадка за малките такива. По-високи обеми на продажбите на дребно означават по-голямо потребителско търсене, по-голямо производство и икономически ръст. Това е процентна промяна на показателя спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Продажби на дребно м/м
КанадаCAD
Период
Ноември
Стойност
0.2%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
1.2% R (1.1%)
Retail Sales. Продажбите на дребно, получени от търговците на дребно, са ключов месечен индикатор за потребителските поръчки в Канада. Наред с това, продажбите на дребно са важен компонент от БВП, който измерва производството на канадската икономика. В продажбите на дребно не е включена нито една форма на директните продажби, заобикаляща търговците на дребно, като например продажбите от врата до врата, автоматите за кафе и др., продажбата на вестници или списания директно от печатницата или издателите, продажбите направени чрез абонамент или клубни карти. Продажбите на дребно, направени през Интернет са включени в проучването само, когато се провеждат по същата правна схема. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
15:30
Продажби на дребно без автомобили м/м
КанадаCAD
Период
Ноември
Стойност
0.1%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
1.4%
Retail Sales ex Autos. Представя измененията в общата стойност на продажбите на дребно без тази на автомобилите. Те съставляват около 20% от общата стойност, но поради високата си волатилност се изключват, тъй като могат значително да повлияят на общия тренд. Данните без продажбата на автомобили се приемат за по-представителни и определящи за посоката на развитието на показателя. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
15:30
Индекс на потребителските цени м/м
КанадаCAD
Период
Декември
Стойност
-0.2%
Прогноза
0.0%
Предишна стойност
-0.4%
Consumer Price Index (CPI). Това е индикатор, който отчита промените в потребителските цени на стоките и услугите потребявани от канадците. Получава се чрез съпоставка на цените на определена потребителска кошница от стоки, потребявани от домакинствата, за различни периоди от време. Индексът отразява само нетните изменения в цените, тъй като той съдържа само стоки с еднакво качество и количество спрямо предишните периоди. Показателят се използва като индикатор за промяна в основните потребителски цени и оттам за инфлацията. Промените в цените на стоките и услугите от потребителската кошница са представени по относителната им тежест съгласно направените разходи от потребителите за тяхното придобиване. Елементите потребителската кошница се обновяват на всеки 4 години; Те се получават от проучване, направено за домакинствата (проучване за домакинските спестявания и разходи за храна). Това е процентно изменение на индекса спрямо предходния месец.
15:30
Индекс на потребителските цени г/г
КанадаCAD
Период
Декември
Стойност
1.5%
Прогноза
1.7%
Предишна стойност
1.2%
Consumer Price Index (CPI). Това е индикатор, който отчита промените в потребителските цени на стоките и услугите потребявани от канадците. Получава се чрез съпоставка на цените на определена потребителска кошница от стоки, потребявани от домакинствата, за различни периоди от време. Индексът отразява само нетните изменения в цените, тъй като той съдържа само стоки с еднакво качество и количество спрямо предишните периоди. Показателят се използва като индикатор за промяна в основните потребителски цени и оттам за инфлацията. Промените в цените на стоките и услугите от потребителската кошница са представени по относителната им тежест съгласно направените разходи от потребителите за тяхното придобиване. Елементите потребителската кошница се обновяват на всеки 4 години; Те се получават от проучване, направено за домакинствата (проучване за домакинските спестявания и разходи за храна). Това е процентно изменение на индекса спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Основен индекс на потребителските цени м/м
КанадаCAD
Период
Декември
Стойност
-0.3%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.5%
Core Consumer Price Index (CPI). Измерването на основния индекс на потребителските цени се различава от общия такъв по изключването на косвените данъци и осемте най-волатилни компонента, определени от Централната банка на Канада: плодове, преработка на плодове и ядки; разходи по ипотечни кредити, природен газ и други горива, масла и други смазочни материали, градски транспорт, тютюневи изделия и консумативи. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
15:30
Основен индекс на потребителските цени г/г
КанадаCAD
Период
Декември
Стойност
1.6%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.5%
Core Consumer Price Index (CPI). Измерването на основния индекс на потребителските цени се различава от общия такъв по изключването на косвените данъци и осемте най-волатилни компонента, определени от Централната банка на Канада: плодове, преработка на плодове и ядки; разходи по ипотечни кредити, природен газ и други горива, масла и други смазочни материали, градски транспорт, тютюневи изделия и консумативи. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
20:00
Изявление на председателя на FED за Сан Франциско - Уилямс
САЩUSD
Период
20.01.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Авус Капитал не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.