Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
03:30
JPY
Япония
Индекс PMI в сферата на производството
Октомври
52.5
53.1
52.9
09:00
EUR
Финландия
Ниво на безработица
Септември
8.7%
-
8.7% R (8.6%)
09:00
EUR
Финландия
Индекс на производствените цени г/г
Септември
4.0%
-
3.8%
09:45
EUR
Франция
Бизнес доверие
Октомври
111
110
111 R (110)
10:00
EUR
Франция
Индекс PMI в сферата на производството - предварителен
Октомври
56.7
56.0
56.1
10:00
EUR
Франция
Индекс PMI в сферата на услугите - предварителен
Октомври
57.4
56.9
57.0
10:30
EUR
Германия
Индекс PMI в сферата на производството - предварителен
Октомври
60.5
-
60.6
10:30
EUR
Германия
Индекс PMI в сферата на услугите - предварителен
Октомври
55.2
53.8
55.6
11:00
EUR
Еврозона
Индекс PMI в сферата на производството - предварителен
Септември
58.6
57.8
58.1
11:00
EUR
Еврозона
Индекс PMI в сферата на услугите - предварителен
Септември
54.9
55.6
55.8
11:00
EUR
Италия
Търговски баланс със страните извън Европейския съюз
Септември
3.54 млрд. EUR
-
2.53 млрд. EUR
15:55
USD
САЩ
Доклад Червена книга
Седм. до 16.10.2017
-1.3%
-
-1.4%
16:45
USD
САЩ
Индекс PMI в сферата на производството на Markit - предварителен
Октомври
54.5
53.5
53.1
16:45
USD
САЩ
Индекс PMI в сферата на услугите на Markit - предварителен
Октомври
55.9
55.6
55.3
17:00
USD
САЩ
FED индекс на Ричмънд
Октомври
12
17
19
23:30
USD
САЩ
Запаси от петрол на API (промяна)
Седм. до 20.10.2017
0.519 млн. барела
-
-7.130 млн. барела
03:30
Индекс PMI в сферата на производството
ЯпонияJPY
Период
Октомври
Стойност
52.5
Прогноза
53.1
Предишна стойност
52.9
Nomura/JMMA Japan PMI (Purchasing Managers Index). Индексът се публикува от Markit Economics, заедно с Nomura (www.nomura.co.jp) и JMMA - Асоциация за Управление на Суровините в Япония (www.jmma.gr.jp). Индексът е базиран на месечните проучвания на внимателно подбрани, определени компании, които са достатъчно представителни за отразяване на промените в частният сектор на икономиката, като се наблюдават промените в показателите като: производство, нови поръчки, пазарен дял, заетост и цени в сектора на производството. PMI е първият месечен икономически индикатор, осигуряващ достатъчно доказателства на променящата се икономическа среда, предоставящ достоверна информация, преди държавните статистически изследвания. Индексът е представен в стойности от 1 до 100. Стойностите над 50, обуславят позитивно икономическо развитие. Стойностите под 50 говорят за икономическо свиване.
09:00
Ниво на безработица
ФинландияEUR
Период
Септември
Стойност
8.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
8.7% R (8.6%)
Unemployment Rate. Представлява отношение на броя на безработните спрямо цялата работна сила. Официално безработицата се изчислява като процент на безработните между населението от 15 до 74 годишна възраст. Класификацията за безработни включва всички лица, които са без работа през цялата работна седмица по време на проучването и активно са търсели работа през последните четири седмици като работници или самонаети, склонни да започнат нова работа в срок от две седмици. Всички лица на възраст между 15 и 74 годишна възраст, които са наети или безработни за времето на седмицата на проучването се класифицират като работна сила.
09:00
Индекс на производствените цени г/г
ФинландияEUR
Период
Септември
Стойност
4.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
3.8%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени измерва средната промяна в цените на произвежданите стоки, продавани на домакинствата. Той включва и стоките, предназначени за външният пазар. Цената на произведените стоки, която се следи и се използва за вътрешния пазар, е цена на производителя, без данъците. Индексът включва над 500 групи и приблизително 2 700 различни стоки. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:45
Бизнес доверие
ФранцияEUR
Период
Октомври
Стойност
111
Прогноза
110
Предишна стойност
111 R (110)
Business Confidence. Бизнес проучването отразява резултатите от оценките на бизнесмените за развитието на икономиката в близкото минало, настоящата ситуация и перспективите през следващите месеци относно техните собствени компании. Проучването обхваща части от индустриалния сектор, производството, поръчките и складовите наличности на произведени стоки. 4 500 предприятия се анкетират всеки месец, с изключение през месец август. Проучването се извършва от Икономическият отдел за изследванията към NSEE. То покрива около 70% от общите продажби в производствената индустрия.
10:00
Индекс PMI в сферата на производството - предварителен
ФранцияEUR
Период
Октомври
Стойност
56.7
Прогноза
56.0
Предишна стойност
56.1
Advance Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в производствения сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с CDAF (www.cdaf.asso.fr). Това е предварителна стойност на показателя.
10:00
Индекс PMI в сферата на услугите - предварителен
ФранцияEUR
Период
Октомври
Стойност
57.4
Прогноза
56.9
Предишна стойност
57.0
Advance Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в обслужващия сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с CDAF (www.cdaf.asso.fr). Това е предварителна оценка на показателя.
10:30
Индекс PMI в сферата на производството - предварителен
ГерманияEUR
Период
Октомври
Стойност
60.5
Прогноза
-
Предишна стойност
60.6
Advance Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в производствения сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с BME (www.bme.de). Това е предварителна стойност на показателя.
10:30
Индекс PMI в сферата на услугите - предварителен
ГерманияEUR
Период
Октомври
Стойност
55.2
Прогноза
53.8
Предишна стойност
55.6
Advance Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в обслужващия сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с BME (www.bme.de). Това е предварителна оценка на показателя.
11:00
Индекс PMI в сферата на производството - предварителен
ЕврозонаEUR
Период
Септември
Стойност
58.6
Прогноза
57.8
Предишна стойност
58.1
Advance Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в производствения сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics. Това е предварителна стойност на показателя.
11:00
Индекс PMI в сферата на услугите - предварителен
ЕврозонаEUR
Период
Септември
Стойност
54.9
Прогноза
55.6
Предишна стойност
55.8
Advance Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в обслужващия сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics. Това е предварителна оценка на показателя.
11:00
Търговски баланс със страните извън Европейския съюз
ИталияEUR
Период
Септември
Стойност
3.54 млрд. EUR
Прогноза
-
Предишна стойност
2.53 млрд. EUR
Trade Balance non EU. Показателят е изразен в милиарди евро и представлява стойността на износа към страните, не членуващи в състава на Европейския съюз, извадена от вноса им в страната. Положителният баланс говори за търговски излишък, докато отрицателното салдо съответства на търговски дефицит.
15:55
Доклад Червена книга
САЩUSD
Период
Седм. до 16.10.2017
Стойност
-1.3%
Прогноза
-
Предишна стойност
-1.4%
Redbook Retail Sales (LJR Redbook). Проучването разглежда 15 големи супермаркети всяка седмица, за да определи промяната в продажбите. Отчетът е месечен, прави се до определена дата, където: първата седмица от месеца се съпоставя с предишния месец, през втората седмица се сравняват първите 2 седмици от текущия месец, спрямо предишния и т.н. Докладът Червена Книга е подходящ индикатор, даващ информация за ръста в продажбите на дребно и осигурява предварителни изчисления за трендовете в продажбите на дребно, независимо от официалните източници.
16:45
Индекс PMI в сферата на производството на Markit - предварителен
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
54.5
Прогноза
53.5
Предишна стойност
53.1
Markit Flash U.S. Manufacturing PMI. Индексът PMI в сферата на производството се базира на данните, получени от мениджърите за поръчки и доставки в производствения сектор в национален мащаб. Обхванатата група в проучването се определя от системата за класификация на индустриите NAICS, в зависимост от приноса на всеки вид индустриална дейност към БВП. Проучването отразява промяната в данните на месечна база за разглеждания период, спрямо предишния. За всички индикатори, включени в индекса (нови поръчки, съществуващи поръчки, нови поръчки за износ, внос, производство, доставки, запаси, запаси на клиентите, заетост и цени) данните показват процентното изменение в разликата между отговорите с положителна икономическа прогноза (по-висок обем, по-добри и по-бавни темпове на доставки) и тези с отрицателна такава (по-нисък обем, по-лоши и бързи темпове на доставки) и индекса на разсейване (на същото равнище като предишното). В предварителните данни се включват около 85-90% от общите отговори. Индекс PMI, показващ нива над 50 пункта, е индикатор за разширяване в сектора на производството; нива под 50 пункта показват спад в сектора. Проучването в сферата на производството се провежда всеки месец от Markit Economics (www.markiteconomics.com).
16:45
Индекс PMI в сферата на услугите на Markit - предварителен
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
55.9
Прогноза
55.6
Предишна стойност
55.3
Markit Flash U.S. Services PMI. PMI (индекс на мениджъри, отговорни за снабдяването) в сферата на услугите в САЩ е базиран на данни, получени чрез проучване сред над 400 компании в сектора на услугите в САЩ. Той е съставен индекс, базиран на пет от индивидуалните индекси: нови поръчки, производство, заетост, време за доставка, запаси от покупки. Индексите на дифузия са водещи индикатори и са удобни обобщаващи измерители на основната посока на промяна. Стойност на индекса над 50 означава цялостно увеличение на съответната променлива, а под 50 – цялостно понижение. Предварителната стойност обикновено е базирана на 85%–90% от общия брой отговори в месечното проучване и има за цел да предостави точна ранна индикация за окончателните данни за PMI. Данните се събират и публикуват от Markit Economics (www.markiteconomics.com).
17:00
FED индекс на Ричмънд
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
12
Прогноза
17
Предишна стойност
19
Richmond FED Manufacturing Index. Индексът е широк показател за активността в производствен сектор на областта. Това е съставен индекс, който отразява средно претеглено величината на продажбите (33%), новите поръчки (40%) и заетостта (27%). Нулата се възприема като сигнал за дивергенция. Всички изследвани компании се намират в петата област на Федералния резерв, която включва следните щати: Колумбия, Мериленд, Северна Каролина, Южна Каролина, Вирджиния и по-голямата част на Западна Вирджиния. Всеки месец, проучването за производствената дейност се изпраща електронно или по пощата до над 220 участника, чиито фирмен профил, големина и местоположение съответства на общия профил на производствените компании от областта. Фирмите предоставят информация за текущата си дейност, като включват доставките, новите поръчки, неизпълнени поръчки и запасите си. В допълнение, производителите информират относно условията на заетост, цените и техните очаквания за бизнес дейността си през следващите шест месеца.
23:30
Запаси от петрол на API (промяна)
САЩUSD
Период
Седм. до 20.10.2017
Стойност
0.519 млн. барела
Прогноза
-
Предишна стойност
-7.130 млн. барела
API Weekly Crude Stocks. Седмичен статистически бюлетин на API. Американският петролен институт (API) е най-голямата търговска асоциация в САЩ в областта на производството на петрол и природен газ. Тя представлява около 400 корпорации, занимаващи се с производството, рафинирането, дистрибуцията и други аспекти на петролната промишленост. Седмичният статистически бюлетин се публикува всеки вторник в 23:30. Той предоставя обобщени данни за САЩ и отделните региони по отношение на дейността на рафинериите и производството на основните нефтени продукти, съставляващи над 80% от общото производство на рафинериите.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.