Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
03:30
AUD
Австралия
Индекс на потребителските цени 3м/3м
Q3
0.6%
0.8%
0.2%
03:30
AUD
Австралия
Индекс на потребителските цени г/г
Q3
1.8%
2.0%
1.9%
09:00
CHF
Швейцария
Индикатор на потреблението UBS
Септември
1.56
-
1.50 R (1.53)
10:00
EUR
Испания
Индекс на производствените цени г/г
Септември
3.4%
-
3.3% R (3.2%)
11:00
CHF
Швейцария
ZEW Индекс на икономическите очаквания
Октомври
32.0
-
28.0
11:00
EUR
Италия
Индустриални продажби м/м
Август
2.00%
-
-0.20% R (-0.30%)
11:00
EUR
Италия
Индустриални продажби г/г
Август
3.40%
-
4.00%
11:00
EUR
Италия
Индустриални поръчки м/м
Август
8.7%
-
0.4% R (0.2%)
11:00
EUR
Италия
Индустриални поръчки г/г
Август
12.2%
-
10.1%
11:00
EUR
Германия
IFO индекс на икономическите очаквания
Октомври
109.1
107.3
107.4
11:00
EUR
Германия
IFO индекс на текущите условия
Октомври
124.8
123.5
123.6
11:00
EUR
Германия
IFO индекс на бизнес климата
Октомври
116.7
-
115.2
11:30
GBP
Великобритания
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
Q4
0.4%
0.3%
0.3%
11:30
GBP
Великобритания
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен г/г
Q4
1.5%
1.4%
1.5%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на услугите 3м/3м
3те мес. до 09.2017
0.4%
-
0.5%
14:00
USD
САЩ
Заявки за ипотечни кредити на MBA
Седм. до 20.10.2017
-4.6%
-
3.6%
15:30
USD
САЩ
Поръчки за стоки с дълготрайна употреба
Септември
2.2%
0.9%
2.0%
15:30
USD
САЩ
Поръчки за стоки с дълготрайна употреба без транспорт
Септември
0.7%
0.5%
0.7% R (0.5%)
15:30
USD
САЩ
Поръчки за стоки с дълготрайна употреба без отбрана
Септември
2.0%
-
2.6% R (2.5%)
16:00
USD
САЩ
Индекс на цените на жилища м/м
Август
 
0.4%
0.2%
17:00
USD
САЩ
Продажби на нови домове
Септември
0.667 млн.
0.550 млн.
0.561 млн. R (0.560 млн.)
17:00
CAD
Канада
Решение на Bank of Canada относно лихвените нива
25.10.2017
1.00%
1.00%
1.00%
17:30
USD
САЩ
Запаси от петрол
Седм. до
457.3 млн. барела
-
456.5 млн. барела
18:15
CAD
Канада
Изявление на управителя на Bank of Canada - Полоз
25.10.2017
 
-
-
03:30
Индекс на потребителските цени 3м/3м
АвстралияAUD
Период
Q3
Стойност
0.6%
Прогноза
0.8%
Предишна стойност
0.2%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени отразява промяната в цената на стоките и услугите, включени в потребителската кошница за австралийските домакинства. Повишение на този индекс е индикатор, че са необходими повече австралийски долари, за покупката на едни и същи потребителски стоки. За разлика от повечето страни, Австралия публикува този показател тримесечно и отразява промяната спрямо предходното тримесечие.
03:30
Индекс на потребителските цени г/г
АвстралияAUD
Период
Q3
Стойност
1.8%
Прогноза
2.0%
Предишна стойност
1.9%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени отразява промяната в цената на стоките и услугите, включени в потребителската кошница за австралийските домакинства. Повишение на този индекс е индикатор, че са необходими повече австралийски долари, за покупката на едни и същи потребителски стоки. За разлика от повечето страни, Австралия публикува този показател тримесечно и отразява промяната спрямо съответното тримесечие на предходната година.
09:00
Индикатор на потреблението UBS
ШвейцарияCHF
Период
Септември
Стойност
1.56
Прогноза
-
Предишна стойност
1.50 R (1.53)
UBS (Union Bank of Switzerland) Consumption Indicator. Индикаторът проследява тенденциите в частното потребление в Швейцария, като изпреварва официалната статистика с повече от три месеца. Частното потребление покрива 58% от структурата на БВП, което го прави един от най-важните му компоненти. UBS AG изчислява този водещ индикатор на базата на 5 потребителски параметъра: продажба на нови коли, бизнес ситуацията в сектора продажби на дребно, брой нощувки направени от швейцарски граждани на територията на Швейцария, индекс на потребителското настроение и транзакциите с кредитни карти, направени през UBS на терминалите в Швейцария. С изключение на индекса на потребителското настроение, всички други параметри са налични всеки месец. Дългосрочно, средно претеглената стойност на индекса е 1.50 пункта.
10:00
Индекс на производствените цени г/г
ИспанияEUR
Период
Септември
Стойност
3.4%
Прогноза
-
Предишна стойност
3.3% R (3.2%)
Industrial Price Index (IPRI); (Producer Price Index). Това е индикатор, който измерва месечното развитие на цените на продуктите, произвеждани и продавани на вътрешния пазар, на първо пазарно ниво. С други думи, продажните цени на продуктите, по които те излизат от фабриките, без комисионната на прекупвачите, транспорта и ДДС. Изразява процентното изменение на показателя, спрямо съответстващия период на предходната година.
11:00
ZEW Индекс на икономическите очаквания
ШвейцарияCHF
Период
Октомври
Стойност
32.0
Прогноза
-
Предишна стойност
28.0
ZEW Economic Sentiment. ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) индексът на икономическите очаквания се публикува месечно. Индикаторът отразява разликата между дела на анализаторите, които са оптимистично настроени и тези, които са песимисти за очакваното икономическо развитие в Швейцария през следващите шест месеца. Положителна стойност означава, че делът на оптимистите е по-голям от този на песимистите и обратно.
11:00
Индустриални продажби м/м
ИталияEUR
Период
Август
Стойност
2.00%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.20% R (-0.30%)
Industrial Sales. Данните се събират чрез проучване на предприятия, избрани съгласно икономическата им активност в промишлеността. Промишлеността обхваща следните сектори: текстил, кожухарство, продукти от дървесина, металургия, оптично и електропроизводство и транспорт. Изследват се само предприятия с персонал над 20 души. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
11:00
Индустриални продажби г/г
ИталияEUR
Период
Август
Стойност
3.40%
Прогноза
-
Предишна стойност
4.00%
Industrial Sales. Данните се събират чрез проучване на предприятия, избрани съгласно икономическата им активност в промишлеността. Промишлеността обхваща следните сектори: текстил, кожухарство, продукти от дървесина, металургия, оптично и електропроизводство и транспорт. Изследват се само предприятия с персонал над 20 души. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
11:00
Индустриални поръчки м/м
ИталияEUR
Период
Август
Стойност
8.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.4% R (0.2%)
Industrial Orders. Данните са свързани с новите поръчки, които измерват развитието на поръчките на всички видове продукти, получени от индустриалните предприятия от вътрешните и международни клиенти по текущи цени. Те са събирани от предприятията, избрани съгласно сектора в който работят. Индустриалното производство обхваща следните сектори: текстил, кожухарство, продукти от дървесина, металургия, оптично и електропроизводство и транспорт. Изследват се само предприятия с персонал над 20 души. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
11:00
Индустриални поръчки г/г
ИталияEUR
Период
Август
Стойност
12.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
10.1%
Industrial Orders. Данните са свързани с новите поръчки, които измерват развитието на поръчките на всички видове продукти, получени от индустриалните предприятия от вътрешните и международни клиенти по текущи цени. Те са събирани от предприятията, избрани съгласно сектора в който работят. Индустриалното производство обхваща следните сектори: текстил, кожухарство, продукти от дървесина, металургия, оптично и електропроизводство и транспорт. Изследват се само предприятия с персонал над 20 души. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
11:00
IFO индекс на икономическите очаквания
ГерманияEUR
Период
Октомври
Стойност
109.1
Прогноза
107.3
Предишна стойност
107.4
IFO Expectations. Ifo индексът на бизнес климата е съставен от два подиндекса, участващи с еднаква тежест в него: този на текущите условия и този на икономическите очаквания. Ifo индексът на икономическите очаквания е базиран на мнението на анкетираните относно очакванията им за следващите 6 месеца, като оценката е "по-благоприятна", "непроменена" и "по-неблагоприятна".
11:00
IFO индекс на текущите условия
ГерманияEUR
Период
Октомври
Стойност
124.8
Прогноза
123.5
Предишна стойност
123.6
IFO Current Assessment. Ifo индексът на бизнес климатът е съставен от два подиндекса, участващи с еднаква тежест в него: този на текущите условия и този на икономическите очаквания. Ifo индексът на текущите условия е базиран на мнението на анкетираните относно текущите бизнес условия в Германия, без да се включват в тях очакванията за предстоящите месеци.
11:00
IFO индекс на бизнес климата
ГерманияEUR
Период
Октомври
Стойност
116.7
Прогноза
-
Предишна стойност
115.2
IFO Business Climate. Индексът се основава на отговорите на около 7000 анкетирани от компании в промишлеността, строителството, продажбите на едро и на дребно. Участниците в проучването дават своята оценка за текущата бизнес ситуация и за очакванията им за следващите 6 месеца. Те характеризират тяхната ситуация като "добра", "задоволителна" или "слаба", а техните очаквания за развитието на бизнеса им през следващите 6 месеца като "по-благоприятни", "непроменени" или "по-неблагоприятни". Стойността на баланса по текущата бизнес ситуация е разликата между процентите на анкетираните дали отговор "добра" и тези дали оценка "лоша", а стойността по баланса за бъдещите бизнес очаквания е разликата между процентите на отговорилите "по-благоприятна" и тези дали оценка "по-неблагоприятна". Ifo индексът на бизнес климата представлява средна стойност между балансите по текущите условия и икономическите очаквания. Индексът използва стойност от 100 пункта като разделител между позитивна и негативна прогноза. Колкото повече резултатът се отдалечава от 100 пункта, толкова по-голямо е доверието на анкетираните.
11:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
ВеликобританияGBP
Период
Q4
Стойност
0.4%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.3%
Advance Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) е неразделна част от Националната сметка на Великобритания и измерва общата икономическа активност на страната. БВП още е наричан един от главните "общи показатели" за икономическата активност и представя "ръста на икономиката" за последното тримесечие. Това е първо изчисление на индикатора, базирано на данни от производството и се публикува 3.5 седмици след завършване на тримесечието. Представя предварителна стойност на показателя като процентна промяна спрямо предходното тримесечие.
11:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен г/г
ВеликобританияGBP
Период
Q4
Стойност
1.5%
Прогноза
1.4%
Предишна стойност
1.5%
Advance Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) е неразделна част от Националната сметка на Великобритания и измерва общата икономическа активност на страната. БВП още е наричан един от главните "общи показатели" за икономическата активност и представя "ръста на икономиката" за последното тримесечие. Това е първо изчисление на индикатора, базирано на данни от производството и се публикува 3.5 седмици след завършване на тримесечието. Представя предварителна стойност на показателя като процентна промяна спрямо съответното тримесечие, година по-рано.
11:30
Индекс на услугите 3м/3м
ВеликобританияGBP
Период
3те мес. до 09.2017
Стойност
0.4%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.5%
Index of Services (IoS). Индексът показва промените в брутната стойност на услугите, предлагани от съответните индустрии. Секторът на услугите покрива около 75% от БВП на Великобритания и включва услугите в частния и правителствения сектори. Промяната в брутната стойност на показателя е важен индикатор за икономиката на страната. Тя отразява разликата между стойностите на доставените услуги (при производството им) и тези на стоките и услугите, използвани при предоставянето на тези услуги (при потреблението им). Това е средна стойност на показателя, показваща процентната му промяна спрямо предходните три месеца.
14:00
Заявки за ипотечни кредити на MBA
САЩUSD
Период
Седм. до 20.10.2017
Стойност
-4.6%
Прогноза
-
Предишна стойност
3.6%
MBA Mortgage Applications. В проучването относно заявките на ипотечни кредити на MBA са включени 15 индекса, покриващи всички аспекти на ипотечните кредити, като: лихва (фиксирана или променлива), държавни заеми за жилищно строителство и рефинансиране. Новите данни се публикуват всяка сряда и отразяват бизнес активността в сектора през изминалата седмица. Началото на публикациите е от 1990 г. The Mortgage Bankers Association (MBA) е национална асоциация, представляваща сектора на недвижимите имоти.
15:30
Поръчки за стоки с дълготрайна употреба
САЩUSD
Период
Септември
Стойност
2.2%
Прогноза
0.9%
Предишна стойност
2.0%
Durable Goods Orders. Стоки с дълготрайна употреба са нови и втора употреба, обикновено със срок на употреба над 3 години. Търговците на едро на стоки с дълготрайна употреба се занимават с продажба на стоки като: моторни превозни средства, обзавеждане, материали за строителството, машини и оборудване (включително домакинско оборудване), метали и минерали (без петрол), спортни стоки, играчки и стоки за хоби, възобновими материали и резервни части.
15:30
Поръчки за стоки с дълготрайна употреба без транспорт
САЩUSD
Период
Септември
Стойност
0.7%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
0.7% R (0.5%)
Durable Goods Orders ex Transportation. За поръчките на стоки с дълготрайна употреба също се предоставят данни, от които са извадени разходите за транспорт. Поръчките на автомобили, предназначени за гражданска употреба например са обикновено с висока стойност, като могат да варират в широки граници, затова са извадени от състава на индекса. По този начин се предоставят по-достоверни данни, относно поръчките на стоките за дълготрайна употреба.
15:30
Поръчки за стоки с дълготрайна употреба без отбрана
САЩUSD
Период
Септември
Стойност
2.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.6% R (2.5%)
Durable Goods Orders ex Defense. За поръчките на стоки с дълготрайна употреба също се предоставят данни, от които са извадени разходите за отбрана. Поръчките за военни самолети например са обикновено с висока стойност, като могат да варират в широки граници, затова са извадени от състава на индекса. По този начин се предоставят по-достоверни данни, относно поръчките на стоките за дълготрайна употреба. Към сферата на отбраната влизат поръчки, свързани с договори на чуждестранни правителства, сключени с Министерството на отбраната, а също и такива, направени от посредници, чиито краен изпълнител е Министерството на отбраната.
16:00
Индекс на цените на жилища м/м
САЩUSD
Период
Август
Стойност
 
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.2%
House Price Index (HPI). Индексът на цените на жилищата е широк измерител за движението в цените на еднофамилните къщи. Показателят е претеглен индекс върху продажбите, което означава, че отразява средното изменение в цените при препродажбата или рефинансирането на същата собственност. Информацията се събира от транзакциите по ипотечните кредити, за еднофамилните къщи, чиито ипотеки са били сключени от Fannie Mae или Freddie Mac преди м. януари 1975. Публикува се от Office of Federal Housing Enterprise Oversight (OFHEO). Представлява процентно изменение спрямо предходния месец.
17:00
Продажби на нови домове
САЩUSD
Период
Септември
Стойност
0.667 млн.
Прогноза
0.550 млн.
Предишна стойност
0.561 млн. R (0.560 млн.)
New Home Sales. Измерването на продажбите на нови семейни домове се извършва чрез проучването за строителството (SOC). То се състои от 2 части: (1) Проучване за издадените разрешителни (SUP), което изчислява количеството продадени нови домове в районите, в които се изисква подобен документ и (2) Проучване, не обхващащо издадените разрешителни за строеж (NP), което изчислява количеството продадени нови домове в районите, в които не се изисква подобен документ. Къщата се приема за продадена при капариране или подписване на договор за покупко-продажба. В изследването се включват къщи, за които съществува подписан договор или депозирано капаро преди започване на самия строеж, както и такива продадени по време на изграждането им или след това. Проучването не проследява процеса до самото приключване на сделката, и дори и тя да не е завършена, къщата се приема за продадена. Домовете се обявяват за продажба при издаване на разрешителното за строеж или започване на строителните работи с изграждане на основите или изкопните дейности в районите, където разрешителни за строеж не са необходими и до този момент не е сключен договор за покупко-продажба или депозирано капаро.
17:00
Решение на Bank of Canada относно лихвените нива
КанадаCAD
Период
25.10.2017
Стойност
1.00%
Прогноза
1.00%
Предишна стойност
1.00%
Bank of Canada Interest Rate Decision. Централната банка на Канада провежда паричната си политика определяйки краткосрочните лихвени нива. Това се осъществява чрез промяна на т.нар "overnight" лихва. Това е лихвата, която основните финансови институции плащат като лихва при размяна на средства помежду си за една нощ ; Банката определя целевия размер на лихвата. Промените му влияят върху другите лихви, като тези на потребителските заеми, както и тези обвързани с ипотека. Целта на канадската паричната политика е да поддържа нивото на инфлация, измервана чрез индекса на потребителските цени на годишна база, като за тази цел банката работи в тясна връзка с правителството. От 1995 г. целевият диапазон е между 1 и 3 процента. През Ноември 2000 г. банката въвежда система от 8 фиксирани през годината дати, на които се обсъждат евентуални промени на лихвените равнища. Решенията се взимат на базата на консенсус. Управителният съвет започва заседанието в петъка преди официалната дата за среща, с разработване на общ икономически анализ и бъдещ модел за развитие на икономиката, като наред с това се определят тренда и инфлацията. Заседанието продължава в понеделник отново, като до края на деня се взема решение относно основната лихва и се изготвя съобщение за пресата относно взетото решение.
17:30
Запаси от петрол
САЩUSD
Период
Седм. до
Стойност
457.3 млн. барела
Прогноза
-
Предишна стойност
456.5 млн. барела
Crude Oil Inventories (The Weekly Petroleum Status Report - WPSR). Данните осигуряват информация относно доставките и цените на петрола и петролните продукти за база, с цел от тези данни да се изработват бъдещи прогнози. Запасите на петрол включват вътрешните, както и тези, преминали митническо оформяне чужди петролни запаси, намиращи се в рафинерии, тръбопроводи, резервоари или на път към рафинериите. Запасите не включват петрола от Стратегическия държавен резерв. Данните се събират от компаниите на седмична база, до петък 12:00 GMT. Те се разпространяват по електронен път след 15:30 GMT всяка сряда. 1 американски барел = 42 американски галона или 159 литра.
18:15
Изявление на управителя на Bank of Canada - Полоз
КанадаCAD
Период
25.10.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Стивън Полоз заема поста Управител на Bank of Canada през юни 2013 г. с мандат от седем години.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.