Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
00:45
NZD
Нова Зеландия
Търговски баланс
Септември
-1.143 млрд. NZD
-0.900 млрд. NZD
-1.179 млрд. NZD R (-1.235 млрд. NZD)
02:50
JPY
Япония
Индекс CSPI г/г
Октомври
0.9%
0.9%
0.8%
03:30
AUD
Австралия
Индекс на цените на импорта 3м/3м
Q3
-1.6%
-1.4%
-0.1%
03:30
AUD
Австралия
Индекс на цените на експорта 3м/3м
Q3
-3.0%
-6.3%
-5.7%
09:00
EUR
Германия
Потребителско доверие на Gfk
Ноември
10.7
10.8
10.8
09:00
NOK
Норвегия
Ниво на безработица
Август
4.1%
4.2%
4.2%
10:00
EUR
Испания
Ниво на безработица
Q3
16.38%
16.50%
17.22%
10:30
SEK
Швеция
Търговски баланс
Септември
2.60 млрд. SEK
-
-6.60 млрд. SEK R (-5.40 млрд. SEK)
10:30
SEK
Швеция
Решение на Sveriges Riksbank относно лихвените нива
26.10.2017
-0.5%
-0.5%
-0.5%
10:30
SEK
Швеция
Индекс на производствените цени м/м
Септември
0.4%
-
-0.8%
10:30
SEK
Швеция
Индекс на производствените цени г/г
Септември
4.3%
-
3.8%
11:00
NOK
Норвегия
Решение на Norges Bank относно лихвените нива
26.10.2017
0.5%
0.5%
0.5%
11:00
EUR
Италия
Бизнес доверие
Октомври
111.0
110.0
110.5 R (110.4)
11:00
EUR
Италия
Потребителско доверие
Октомври
116.1
114.9
115.6 R (115.5)
11:00
EUR
Еврозона
Заеми в частния сектор г/г
Септември
2.7%
2.9%
2.7%
13:00
GBP
Великобритания
Баланс по продажбите на дребно на CBI
Октомври
-36
15
42
14:45
EUR
Еврозона
Решение на Европейската централна банка относно лихвените нива
26.10.2017
 
0.00%
0.00%
15:30
EUR
Еврозона
Изявление на председателя на ЕЦБ относно паричната политика на банката
26.10.2017
 
-
-
15:30
USD
САЩ
Молби за помощи за безработни
Седм. до 20.10.2017
233 000
235 000
223 000 R (222 000)
17:00
USD
САЩ
Продажби на съществуващи домове
Септември
0.0 млн.
0.2 млн.
-2.8 млн. R (-2.6 млн.)
17:30
USD
САЩ
Запаси от природен газ
Седм. до 20.10.2017
3 710 млрд. куб. фута
-
3 646 млрд. куб. фута
00:45
Търговски баланс
Нова ЗеландияNZD
Период
Септември
Стойност
-1.143 млрд. NZD
Прогноза
-0.900 млрд. NZD
Предишна стойност
-1.179 млрд. NZD R (-1.235 млрд. NZD)
Trade Balance. Информацията се предоставя от документите за оборота по износа и вноса от и в страната от новозеландските митнически служби. Износът, който включва и сделки по реекспорт, се оценява на условия (free on board) F.O.B. в новозеландски долари. Вносът се изчислява на условия, отчитащи разходите за застраховки (C.I.F.) в новозеландски долари. Търговският баланс на страната изразява разликата между стойностите на износа и вноса, изчислени съответно на база C.I.F. и F.O.B. цени.
02:50
Индекс CSPI г/г
ЯпонияJPY
Период
Октомври
Стойност
0.9%
Прогноза
0.9%
Предишна стойност
0.8%
Corporate Services Price Index (CSPI). Индексът (CSPI) се фокусира върху промяната в цените на услугите, предоставяни между корпорациите в страната. Той може да се разглежда като сходен индекс на CGPI, който изследва промените в цените на стоките. Основната му цел е да разследва движението на цените, които пряко рефлектират върху условията на търсенето и предлагането на пазара на стоките за лична употреба, с поглед върху макроикономическите фактори. CSPI включва в себе си цените на услугите, предлагани на вътрешния пазар, както и тези от чужди резиденти, с изключение на услугите предоставяни на крайните потребители. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
03:30
Индекс на цените на импорта 3м/3м
АвстралияAUD
Период
Q3
Стойност
-1.6%
Прогноза
-1.4%
Предишна стойност
-0.1%
Import Price Index. Този индекс измерва промяната в цените на целия внос към Австралия. Индикаторът за всяко тримесечие се свързва с пристигналия импорт в Австралия през този период. Стоките, включени в индекса са избрани на база стойността на вноса пристигнал в страната през 1999-2000 г. Това е процентно изменение спрямо предходното тримесечие.
03:30
Индекс на цените на експорта 3м/3м
АвстралияAUD
Период
Q3
Стойност
-3.0%
Прогноза
-6.3%
Предишна стойност
-5.7%
Export Price Index. Индексът измерва промяната в цените на целия експорт от Австралия, вкл. и реекспорта (това са стоките, които са внесени в Австралия и изнесени по-късно, без да бъдат физически променяни). Тъй като цените, използвани в индекса, са в австралийска валута, то промяната й спрямо другите валути може да окаже директно и значително влияние върху цените на стоките, които се продават в друга валута. В повечето случаи цените са обвързани помежду си. Това е процентно изменение спрямо предходното тримесечие.
09:00
Потребителско доверие на Gfk
ГерманияEUR
Период
Ноември
Стойност
10.7
Прогноза
10.8
Предишна стойност
10.8
Gfk Consumer Confidence. Индексът се изчислява на базата на проучване, наречено "GfK-Wirtschaftsdienst Konsum - und Sparklima" (Икономическо проучване на Gfk относно потреблението и спестяванията), което се публикува групата за изследване на пазарите - GfK Marktforschung. Проучването се основава на месечни интервюта с потребители, по поръчка на Европейската комисия. На представителна извадка от около 2500 избрани участници са задавани въпроси относно техните очаквания за икономическата ситуация и за това как те оценяват собственото си финансово състояние.
09:00
Ниво на безработица
НорвегияNOK
Период
Август
Стойност
4.1%
Прогноза
4.2%
Предишна стойност
4.2%
Unemployment Rate. Заетите лица са тези, които получават приходи от работа. Безработните се определят като лица без приходи от работна дейност, които активно търсят работа и могат да започнат работа веднага. Изчислява се като процент от цялата работна сила. Работната сила включва заетите и безработните лица. Съществуват 2 начина за измерване на безработицата в Норвегия: Чрез проучване на безработицата от Директората по труда и от националния статистически офис на Норвегия. Разликата между двата начина е, че в проучването се включват и безработните лица, които не са регистрирани в бюрата по труда.
10:00
Ниво на безработица
ИспанияEUR
Период
Q3
Стойност
16.38%
Прогноза
16.50%
Предишна стойност
17.22%
Unemployment Rate. The Economically Active Population Survey (EAPS) (EAPS). Това е статистическо проучване, насочено към домакинствата, целта е да събере информация за работната сила на населението, като го разделя на 2 показателя: заети и незаети. Заето население: всички лица над 16 годишна възраст, които съчетават следните условия: през изследваният период от 1 седмица са били наети от трети лица или са извършвали самостоятелна трудова дейност срещу икономическа изгода. Незаети лица: всички лица над 16 годишна възраст, които съчетават следните условия: способни да извършват трудова дейност, но остават незаети. Активно население = заети + незаети лица. Общо ниво на безработица: Съотношение между общият брой на активното население, спрямо броя на населението. Ниво на безработица: Съотношение между общият брой на незаетите лица, спрямо броя на населението.
10:30
Търговски баланс
ШвецияSEK
Период
Септември
Стойност
2.60 млрд. SEK
Прогноза
-
Предишна стойност
-6.60 млрд. SEK R (-5.40 млрд. SEK)
Trade Balance. Този показател измерва разликата между импорта и експорта в млрд. шведски крони. Вносът на стоки, отразява цените на стоките при влизането им на територията на страната, независимо от крайното им местоназначение. Износът на стоки измерва цените, по които стоките напускат територията на страната, независимо от мястото на тяхното производство (на или извън територията на страната). Данните се базират на информация от митническите документи за стоките, обмитени от митниците при търговия със страните, които не са членки на ЕС и данните на Intrastat за вътрешнообщностната търговия.
10:30
Решение на Sveriges Riksbank относно лихвените нива
ШвецияSEK
Период
26.10.2017
Стойност
-0.5%
Прогноза
-0.5%
Предишна стойност
-0.5%
Sveriges Riksbank Interest Rate Decision. Съгласно поставените цели, паричната политика на централната банка на Швеция - Sveriges Riksbank трябва да поддържа ценова стабилност, което означава да запазва инфлацията около 2% годишно, измервана чрез индекса на потребителските цени (CPI). Съществува ниво на толеранс в размер на 1% около целевото равнище. За да се запази равнището на инфлацията около 2%, Riksbank променя нивата на основната си лихва. Бордът на директорите на Riksbank провежда 6 срещи годишно с цел обсъждане на паричната политика, като изготвя стратегия относно лихвеното равнище в страната. От месец юни 1994 това е основният инструмент на паричната политика. Един ден след провеждане на срещата се публикува официално прессъобщение.
10:30
Индекс на производствените цени м/м
ШвецияSEK
Период
Септември
Стойност
0.4%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.8%
Producer Price Index (PPI). Ценовите индекси на производствените и импортните цени целят да покажат средните промени в цените на производителите и вносителите за различните индустриални групи продукти на първия етап на дистрибуция, когато стоките се доставят до шведските производители или влизат в страната. Стоките са класифицирани в три групи, наречени: Стоки, произведени за вътрешния пазар, Стоки, произведени за износ, Вносни стоки. Продуктите се класифицират съгласно международната номенклатура, включваща около 6 800 бройки. Основната променлива е производствената цена, съгласно която продукта се продава през първият етап. Тя се изчислява на база E.X.W.(ex works) за вътрешния пазар и F.O.B. (free on board) за износните продукти. За вносните стоки се прилагат изчисления, направени на база C.I.F. (cost, insurance, freight). Взима се средната месечна цена по фактури. ДДС и другите данъци не са включени. За петролните продукти, данъците за замърсяване на околната среда и енергийните данъци са включени в цената. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
10:30
Индекс на производствените цени г/г
ШвецияSEK
Период
Септември
Стойност
4.3%
Прогноза
-
Предишна стойност
3.8%
Producer Price Index (PPI). Ценовите индекси на производствените и импортните цени целят да покажат средните промени в цените на производителите и вносителите за различните индустриални групи продукти на първия етап на дистрибуция, когато стоките се доставят до шведските производители или влизат в страната. Стоките са класифицирани в три групи, наречени: Стоки, произведени за вътрешния пазар, Стоки, произведени за износ, Вносни стоки. Продуктите се класифицират съгласно международната номенклатура, включваща около 6 800 бройки. Основната променлива е производствената цена, съгласно която продукта се продава през първият етап. Тя се изчислява на база E.X.W.(ex works) за вътрешния пазар и F.O.B. (free on board) за износните продукти. За вносните стоки се прилагат изчисления, направени на база C.I.F. (cost, insurance, freight). Взима се средната месечна цена по фактури. ДДС и другите данъци не са включени. За петролните продукти, данъците за замърсяване на околната среда и енергийните данъци са включени в цената. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
11:00
Решение на Norges Bank относно лихвените нива
НорвегияNOK
Период
26.10.2017
Стойност
0.5%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
0.5%
Norges Bank Interest Rate Decision. Norges Bank е централната банка на Норвегия. Тя има управляваща и съветваща функция в областта на паричната политика, като е отговорна за стабилна и добре функционираща платежна система и финансови пазари. Оперативната цел на паричната политика е поддържане на годишно ниво на инфлация, в размер на средно 2.5%. Наред с това паричната политика цели да допринася за стабилни нива на заетостта и производството. Най-важният инструмент на Norges Bank е основният лихвен процент, който се прилага към банковите депозити в страната. Основната лихва влияе върху краткосрочните лихви на паричния пазар. Вземат се и ключови решения, по отношение на бъдещото развитие на лихвите по държавните облигации. Бордът на директорите на банката определя основната лихва. Той се назначава от генералния директор, като се състои от управителя, заместник управителя и 5 външни членове. Борда на директорите функционира като единна общност, като членовете носят колективна отговорност за решенията на банката. На базата на анализи и дискусия, Борда на директорите взима решение за бъдещите лихвени равнища и разработва стратегията на паричната политика, включително алтернативни варианти на развитие. Решението прилагане на стратегията на паричната политика се публикува в деня на изготвянето му.
11:00
Бизнес доверие
ИталияEUR
Период
Октомври
Стойност
111.0
Прогноза
110.0
Предишна стойност
110.5 R (110.4)
Business Confidence. ISAE изследва цикличното развитие на производствения сектор в Италия чрез проучване на 4 000 италиански бизнес компании. Основно се разглежда настоящата тенденция (вътрешна и международна) в поръчките, производството и запасите, в краткосрочните прогнози относно поръчките, производството и цените, както и общата икономическа ситуация. Участниците в проучването също изготвят прогноза за техните планувани разходи за нвестиции в настоящата, следващата и по-следващата година, като правят оценка на инвестиционните цени за същите години.
11:00
Потребителско доверие
ИталияEUR
Период
Октомври
Стойност
116.1
Прогноза
114.9
Предишна стойност
115.6 R (115.5)
Consumer Confidence. Индексът измерва мнението на потребителите, чрез отговор на 9 въпроса за икономическата ситуация в страната и тази на семейството им относно безработицата, спестяванията, поръчката на стоки за дълготрайна употреба и финансовата им ситуация. Данните са първоначално измерени като процентно отношение между позитивните и негативните отговори. За въпросите с 5 възможни отговора, при маркиране на най-крайните стойности, резултата се удвоява. След което се изготвя средна претеглена стойност на отговорите. Индикаторът е представен под формата на индекс. В проучването участва население над 18 годишна възраст. Общият брой на участниците в проучването е приблизително 2 000 души.
11:00
Заеми в частния сектор г/г
ЕврозонаEUR
Период
Септември
Стойност
2.7%
Прогноза
2.9%
Предишна стойност
2.7%
Private Sector Loans. Измерват промяната в общата стойност на заемите взети от крайните потребители и бизнес единиците в частния сектор. Заемите в частния сектор, отпуснати от паричните финансови институции (Monetary Financial Institutions - MFI), са най-големият компонент в паричното предлагане М3, най-изявеният сред паричните агрегати, наблюдавани от ЕЦБ. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
13:00
Баланс по продажбите на дребно на CBI
ВеликобританияGBP
Период
Октомври
Стойност
-36
Прогноза
15
Предишна стойност
42
CBI (The Confederation of British Industry) Distributive Trades. Този индикатор отразява тенденциите в краткосрочен план в секторите на продажби на дребно и едро във Великобритания. Той носи значителна тежест при формулирането на икономическата политика на Bank of England и тази на правителството. Това е високо ценен барометър на търговията по главните улици. Представлява проучване между изпълнителните директори и мениджърите относно продажби, поръчки и складови наличности.
14:45
Решение на Европейската централна банка относно лихвените нива
ЕврозонаEUR
Период
26.10.2017
Стойност
 
Прогноза
0.00%
Предишна стойност
0.00%
European Central Bank Interest Rate Decision. Основната цел на паричната политика на Европейската централната банка (ЕЦБ) е да поддържа ценова стабилност. ЕЦБ цели постигане на годишна инфлация в размер на 2% или по-малко, но близо до тези нива. Естествената роля на паричната политика в икономиката е да се поддържа ценова стабилност. Паричната политика може да се отрази върху реалната дейност само в краткосрочен план. ЕЦБ е основният издател на банкноти и съдържател на банковия резерв на зоната. Това означава, че тази институция е монополист в предоставянето на пари в обръщение. Съгласно това правило, банката определя условията, според които търговските банки заемат капитал от централната банка. По този начин тя влияе на условията, по които банките търгуват една с друга на паричния пазар. ЕЦБ осигурява средства за банковата система и начислява лихви, като има пълната свобода да определя основната лихва. Промяната на основната лихва пряко засяга лихвите на паричния пазар, а непряко лихвите по кредитите и депозитите, предлагани от банките на техните клиенти.
15:30
Изявление на председателя на ЕЦБ относно паричната политика на банката
ЕврозонаEUR
Период
26.10.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
15:30
Молби за помощи за безработни
САЩUSD
Период
Седм. до 20.10.2017
Стойност
233 000
Прогноза
235 000
Предишна стойност
223 000 R (222 000)
Initial Jobless Claims. Молбите за помощи за безработни се отразяват всяка седмица в отчет, изготвен от Бюрото по труда в САЩ. "Първоначалната молба" (Initial Claim) означава попълнен документ от безработните лица до местните власти, който се счита за искане за обезщетение или възможност за компенсация. Чрез него се отбелязва началото на период, през който заявителят получава помощи за безработица. Проучването обхваща броят на молбите, регистрирани предходната седмица. Това е важен измерител за пазара на труда на САЩ.
17:00
Продажби на съществуващи домове
САЩUSD
Период
Септември
Стойност
0.0 млн.
Прогноза
0.2 млн.
Предишна стойност
-2.8 млн. R (-2.6 млн.)
Existing Home Sales. Националната асоциация на търговците с недвижимо имущество (National Association of Realtor's - NAR) е първичният източник на ибформация за нивото в продажбите на съществуващите домове на пазара на недвижими имоти. До 25-то число всеки месец NAR изготвя статистика за продажбите и цените на съществуващите еднофамилни домове на национално ниво за четирите региона. От 25 февруари 2005, данните включват и информация за кооперациите в допълнение към данните за еднофамилните домове.
17:30
Запаси от природен газ
САЩUSD
Период
Седм. до 20.10.2017
Стойност
3 710 млрд. куб. фута
Прогноза
-
Предишна стойност
3 646 млрд. куб. фута
Natural Gas Storage. Този показател отразява запасите на природен газ в подземните хранилища. За седмични запаси обикновено се приемат обемите на използвания газ до отчетния период/ден в края на седмицата. Промените в запасите се свързват с общия обем природен газ в подземните хранилища, включително под налягане, извлечен и категоризиран от основен на работен газ. Изчисленията се публикуват всеки четвъртък в 15:30 GMT.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.