Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
02:30
JPY
Япония
Индекс на потребителските цени м/м
Септември
0.0%
0.0%
0.7%
02:30
JPY
Япония
Индекс на потребителските цени г/г
Септември
0.7%
0.7%
0.7%
02:30
JPY
Япония
Основен (без хранителни продукти) индекс на потребителските цени м/м
Септември
0.0%
-
0.1%
02:30
JPY
Япония
Основен (без хранителни продукти) индекс на потребителските цени г/г
Септември
0.7%
0.8%
0.7%
02:30
JPY
Япония
Индекс на потребителските цени за Токио м/м
Октомври
-0.1%
-
-0.1%
02:30
JPY
Япония
Индекс на потребителските цени за Токио г/г
Октомври
-0.2%
0.1%
0.5%
02:30
JPY
Япония
Основен (без хранителни продукти) индекс на потребителските цени за Токио м/м
Октомври
0.1%
-
0.0%
02:30
JPY
Япония
Основен (без хранителни продукти) индекс на потребителските цени за Токио г/г
Октомври
0.6%
0.5%
0.5%
03:30
AUD
Австралия
Индекс на производствените цени 3м/3м
Q3
0.2%
0.4%
0.5%
03:30
AUD
Австралия
Индекс на производствените цени г/г
Q3
1.6%
-
1.7%
09:00
EUR
Германия
Индекс на цените на импорта м/м
Септември
0.9%
0.4%
0.0%
09:00
EUR
Германия
Индекс на цените на импорта г/г
Септември
3.0%
2.6%
2.1%
09:00
EUR
Финландия
Потребителско доверие
Октомври
23.1
-
23.7
09:45
EUR
Франция
Потребителско доверие
Октомври
100
101
101
10:00
SEK
Швеция
Потребителско доверие
Октомври
105.3
102.0
101.8
10:00
SEK
Швеция
Доверие в производствения сектор
Октомври
121.1
-
124.8 R (124.6)
10:00
EUR
Испания
Продажби на дребно г/г
Септември
2.1%
2.0%
1.6%
10:30
SEK
Швеция
Продажби на дребно м/м
Септември
0.8%
0.2%
-0.1%
10:30
SEK
Швеция
Продажби на дребно г/г
Септември
4.6%
3.2%
2.8%
15:30
USD
САЩ
Брутен вътрешен продукт (БВП) - ревизиран 3м/г
Q3
3.0%
2.5%
3.1%
15:30
USD
САЩ
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/г
Q3
2.1%
1.8%
1.0%
15:30
USD
САЩ
Потребителски разходи - предварителни 3м/г
Q3
1.5%
1.2%
0.3%
15:30
USD
САЩ
Основен индекс на потребителските разходи - предварителен 3м/г
Q3
1.3%
1.3%
0.9%
17:00
USD
САЩ
Мичигански индекс на потребителското доверие - финален
Октомври
100.7
100.9
101.1
02:30
Индекс на потребителските цени м/м
ЯпонияJPY
Период
Септември
Стойност
0.0%
Прогноза
0.0%
Предишна стойност
0.7%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени се калкулира, чрез измерване на средните промени в цените на стоките и услугите, поръчвани от домакинствата в страната. Той отразява промените в разходите за поръчка на определени стоки и услуги от т. нар. "потребителска кошница" на домакинствата. Той не е предназначен да измерва промяната в житейските разходи, дължащи се на промяна на вида, количеството и качеството на потребяваните стоки. Данъците (преки и косвени), социални осигуровки и др. потребителски разходи, не са включени в обхвата на индекса. Индексът отразява данните за предходния месец за цялата страна, представяйки също и предварителни стойности за региона на Токио. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
02:30
Индекс на потребителските цени г/г
ЯпонияJPY
Период
Септември
Стойност
0.7%
Прогноза
0.7%
Предишна стойност
0.7%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени се калкулира, чрез измерване на средните промени в цените на стоките и услугите, поръчвани от домакинствата в страната. Той отразява промените в разходите за поръчка на определени стоки и услуги от т. нар. "потребителска кошница" на домакинствата. Той не е предназначен да измерва промяната в житейските разходи, дължащи се на промяна на вида, количеството и качеството на потребяваните стоки. Данъците (преки и косвени), социални осигуровки и др. потребителски разходи, не са включени в обхвата на индекса. Индексът отразява данните за предходния месец за цялата страна, представяйки също и предварителни стойности за региона на Токио. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
02:30
Основен (без хранителни продукти) индекс на потребителските цени м/м
ЯпонияJPY
Период
Септември
Стойност
0.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.1%
Consumer Price Index (CPI) ex Food. Индексът на потребителските цени се калкулира, чрез измерване на средните промени в цените на стоките и услугите, поръчвани от домакинствата в страната. Той отразява промените в разходите за поръчка на определени стоки и услуги от т. нар. "потребителска кошница" на домакинствата. Той не е предназначен да измерва промяната в житейските разходи, дължащи се на промяна на вида, количеството и качеството на потребяваните стоки. Данъците (преки и косвени), социални осигуровки и др. потребителски разходи, не са включени в обхвата на индекса. Индексът отразява данните за предходния месец за цялата страна, представяйки също и предварителни стойности за региона на Токио. От това проучване се изключват данните за прясната храна. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
02:30
Основен (без хранителни продукти) индекс на потребителските цени г/г
ЯпонияJPY
Период
Септември
Стойност
0.7%
Прогноза
0.8%
Предишна стойност
0.7%
Consumer Price Index (CPI) ex Food. Индексът на потребителските цени се калкулира, чрез измерване на средните промени в цените на стоките и услугите, поръчвани от домакинствата в страната. Той отразява промените в разходите за поръчка на определени стоки и услуги от т. нар. "потребителска кошница" на домакинствата. Той не е предназначен да измерва промяната в житейските разходи, дължащи се на промяна на вида, количеството и качеството на потребяваните стоки. Данъците (преки и косвени), социални осигуровки и др. потребителски разходи, не са включени в обхвата на индекса. Индексът отразява данните за предходния месец за цялата страна, представяйки също и предварителни стойности за региона на Токио. От това проучване се изключват данните за прясната храна. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
02:30
Индекс на потребителските цени за Токио м/м
ЯпонияJPY
Период
Октомври
Стойност
-0.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.1%
Consumer Price Index (CPI) for Ku-area of Tokyo. Индексът на потребителските цени се калкулира, чрез измерване на средните промени в цените на стоките и услугите, поръчвани от домакинствата в страната. Той отразява промените в разходите за поръчка на определени стоки и услуги от т. нар. "потребителска кошница" на домакинствата. Той не е предназначен да измерва промяната в житейските разходи, дължащи се на промяна на вида, количеството и качеството на потребяваните стоки. Данъците (преки и косвени), социални осигуровки и др. потребителски разходи, не са включени в обхвата на индекса. Индексът отразява данните за предходния месец за цялата страна, представяйки също и предварителни стойности за региона на Токио. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
02:30
Индекс на потребителските цени за Токио г/г
ЯпонияJPY
Период
Октомври
Стойност
-0.2%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
0.5%
Consumer Price Index (CPI) for Ku-area of Tokyo. Индексът на потребителските цени се калкулира, чрез измерване на средните промени в цените на стоките и услугите, поръчвани от домакинствата в страната. Той отразява промените в разходите за поръчка на определени стоки и услуги от т. нар. "потребителска кошница" на домакинствата. Той не е предназначен да измерва промяната в житейските разходи, дължащи се на промяна на вида, количеството и качеството на потребяваните стоки. Данъците (преки и косвени), социални осигуровки и др. потребителски разходи, не са включени в обхвата на индекса. Индексът отразява данните за предходния месец за цялата страна, представяйки също и предварителни стойности за региона на Токио. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
02:30
Основен (без хранителни продукти) индекс на потребителските цени за Токио м/м
ЯпонияJPY
Период
Октомври
Стойност
0.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.0%
Consumer Price Index (CPI) ex Food for Ku-area of Tokyo. Индексът на потребителските цени се калкулира, чрез измерване на средните промени в цените на стоките и услугите, поръчвани от домакинствата в страната. Той отразява промените в разходите за поръчка на определени стоки и услуги от т. нар. "потребителска кошница" на домакинствата. Той не е предназначен да измерва промяната в житейските разходи, дължащи се на промяна на вида, количеството и качеството на потребяваните стоки. Данъците (преки и косвени), социални осигуровки и др. потребителски разходи, не са включени в обхвата на индекса. Индексът отразява данните за предходния месец за цялата страна, представяйки също и предварителни стойности за региона на Токио. От това проучване се изключват данните за прясната храна. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
02:30
Основен (без хранителни продукти) индекс на потребителските цени за Токио г/г
ЯпонияJPY
Период
Октомври
Стойност
0.6%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
0.5%
Consumer Price Index (CPI) ex Food for Ku-area of Tokyo. Индексът на потребителските цени се калкулира, чрез измерване на средните промени в цените на стоките и услугите, поръчвани от домакинствата в страната. Той отразява промените в разходите за поръчка на определени стоки и услуги от т. нар. "потребителска кошница" на домакинствата. Той не е предназначен да измерва промяната в житейските разходи, дължащи се на промяна на вида, количеството и качеството на потребяваните стоки. Данъците (преки и косвени), социални осигуровки и др. потребителски разходи, не са включени в обхвата на индекса. Индексът отразява данните за предходния месец за цялата страна, представяйки също и предварителни стойности за региона на Токио. От това проучване се изключват данните за прясната храна. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
03:30
Индекс на производствените цени 3м/3м
АвстралияAUD
Период
Q3
Стойност
0.2%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.5%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени отразява промяната в цените на вече произведените стоки и услуги, които се продават от производителите. Той се отнася за промяната в цената, която възниква преди стоките да достигнат крайния потребител. По този начин дава по-ранна информация за инфлационния натиск, който потребителите ще посрещнат на по-късен етап при закупуването на готовите стоки. Индексът се публикува като процентна промяна спрямо предходното тримесечие.
03:30
Индекс на производствените цени г/г
АвстралияAUD
Период
Q3
Стойност
1.6%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.7%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени отразява промяната в цените на вече произведените стоки и услуги, които се продават от производителите. Той се отнася за промяната в цената, която възниква преди стоките да достигнат крайния потребител. По този начин дава по-ранна информация за инфлационния натиск, който потребителите ще посрещнат на по-късен етап при закупуването на готовите стоки. Индексът се публикува като процентна промяна спрямо съответното тримесечие на предходната година.
09:00
Индекс на цените на импорта м/м
ГерманияEUR
Период
Септември
Стойност
0.9%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.0%
Import Price Index. Индексите на чуждестранните цени при търговията измерват развитието на цените на всички продукти, търгувани между Германия и другите държави. Външните цени при търговията се отчитат всеки месец от представителна извадка от отчетните единици. Индексът на цените на импорта се използва за отчитане на влиянието на цените вътре в страната от тези в чужбина. Около 2 700 компании са анкетирани за техните вносни цени, отнасящи се за общо 5 391 стоки. Данните за цените се отнасят за средните такива от всички сравними договори, сключени през отчетния месец. Обществените задължения (митнически налози, парични компенсации, данъци върху оборота при внос, също така и данъкa върху оборота, акцизите и субсидиите) не са включени при определянето на цените. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на цените на импорта г/г
ГерманияEUR
Период
Септември
Стойност
3.0%
Прогноза
2.6%
Предишна стойност
2.1%
Import Price Index. Индексите на чуждестранните цени при търговията измерват развитието на цените на всички продукти, търгувани между Германия и другите държави. Външните цени при търговията се отчитат всеки месец от представителна извадка от отчетните единици. Индексът на цените на импорта се използва за отчитане на влиянието на цените вътре в страната от тези в чужбина. Около 2 700 компании са анкетирани за техните вносни цени, отнасящи се за общо 5 391 стоки. Данните за цените се отнасят за средните такива от всички сравними договори, сключени през отчетния месец. Обществените задължения (митнически налози, парични компенсации, данъци върху оборота при внос, също така и данък върху оборота, акцизите и субсидиите) не са включени при определянето на цените. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Потребителско доверие
ФинландияEUR
Период
Октомври
Стойност
23.1
Прогноза
-
Предишна стойност
23.7
Consumer Confidence. Потребителският барометър отразявва мнението на анкетираните относно важни икономически въпроси. Индивидуалните подиндекси се базират на следните въпроси: оценка на потребителите за развитието на финландската икономика, както и развитието на потребителските цени през изминалата и предстоящата година; оценката им за безработицата през следващите 12 месеца; оценка на ситуацията свързана с покупката на основни стоки, спестявания или заеми; оценката им за предстоящите разходи на стоки за дълготрайна употреба през следващата година, спрямо текущата.
09:45
Потребителско доверие
ФранцияEUR
Период
Октомври
Стойност
100
Прогноза
101
Предишна стойност
101
Consumer Confidence Indicator. Месечното проучване предоставя картина за мнението на домакинствата, относно икономическата среда и някои аспекти на личните финанси. Индексът предоставя информация за поведението на потребителите и техните очаквания, във връзка с техните разходи и спестявания. Той обхваща краткосрочните фактори като цени, безработица и спестявания, съгласно възприятията на домакинствата, необвързани с други индикатори. Индексът включва в себе си 5 допълнителни индикатора: стандарта на живот във Франция (през изминалия период / прогноза за следващите месеци); лични финанси (през изминалия период / прогноза за следващите месеци), времеви период за осъществяване на по-големи поръчки. За всеки въпрос се взима предвид разликата между позитивните и негативните отговори. В телефонното проучването участват около 2 000 домакинства.
10:00
Потребителско доверие
ШвецияSEK
Период
Октомври
Стойност
105.3
Прогноза
102.0
Предишна стойност
101.8
Consumer Confidence. Потребителското доверие се базира на месечно проучване сред домакинствата в Швеция. Целта му е да направи бърза качествена оценка на плановете на домакинствата, свързани с поръчката на нови продукти, като изследва икономическата ситуация в Швеция и състоянието на личните финанси, както и очакванията на хората, свързани с инфлацията и спестяванията. Данните от проучването включват т.нар. нетни проценти или данни показващи разликата между позитивно и негативно настроените домакинства.
10:00
Доверие в производствения сектор
ШвецияSEK
Период
Октомври
Стойност
121.1
Прогноза
-
Предишна стойност
124.8 R (124.6)
Manufacturing Confidence. Проучването за бизнес развитието обхваща компаниите в бизнес сектора. Разработено е да предоставя бърза и качествена информация за реалните разходи и очаквания, относно основните икономически променливи, за които до момента на публикуване все още няма официална информация. Променливите, включени в проучването отразяват новите поръчки, производството и безработицата. Наред с другата информация от проучването са и нетните проценти, които показват дела на компаниите, отбелязващи положителен прираст в съответната променлива, спрямо негативните.
10:00
Продажби на дребно г/г
ИспанияEUR
Период
Септември
Стойност
2.1%
Прогноза
2.0%
Предишна стойност
1.6%
Retail Trade; Retail Sales Indices (RTI). Този индекс дава основна характеристика на компаниите, работещи в сектора за продажба на дребно в Испания, в краткосрочен план. За събирането на необходимата информация, съставляваща индекса, фирмите, ангажирани в сектора предоставят месечни данни за продажбата на 4 основни групи стоки: храна, лично оборудване, оборудване на домакинствата и информация за други потребителски стоки, съгласно тримесечните отчети за приходи и разходи. Изразява процентното изменение на показателя спрямо съответстващия период предходната година.
10:30
Продажби на дребно м/м
ШвецияSEK
Период
Септември
Стойност
0.8%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
-0.1%
Retail Sales. Индексът предоставя данни за оборота на предприятията, чиято основна дейност е специализирана в търговията на дребно. От 1990 година данните изключват продажбата на моторни превозни средства, фармацевтични стоки и напитки. Данните се събират чрез проучване сред предприятията. Всички предприятия с оборот над 1 млрд. SEK, според регистъра на ДДС, са включени в проучването. Тези с оборот по-нисък от 2 млн. SEK не се включват. Това е процентно изменение спрямо предходния месец.
10:30
Продажби на дребно г/г
ШвецияSEK
Период
Септември
Стойност
4.6%
Прогноза
3.2%
Предишна стойност
2.8%
Retail Sales. Индексът предоставя данни за оборота на предприятията, чиято основна дейност е специализирана в търговията на дребно. От 1990 година данните изключват продажбата на моторни превозни средства, фармацевтични стоки и напитки. Данните се събират чрез проучване сред предприятията. Всички предприятия с оборот над 1 млрд. SEK, според регистъра на ДДС, са включени в проучването. Тези с оборот по-нисък от 2 млн. SEK не се включват. Това е процентно изменение спрямо съответния месец на предходната година.
15:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) - ревизиран 3м/г
САЩUSD
Период
Q3
Стойност
3.0%
Прогноза
2.5%
Предишна стойност
3.1%
Preliminary (Revised) Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП), измерва развитието на американската икономика и представлява пазарната стойност на стоките и услугите, произведени от американска работна ръка и производствени мощности, разположени в границите на САЩ, независимо от националността им. БВП се измерва като сума от разходите за лично потребление, брутни инвестиции в частния сектор, нетен износ на стоки и услуги (износ-внос), както и държавните разходи и брутни инвестиции. БВП не включва междинните покупки на стоки и услуги от бизнеса. Личните потребителски разходи (PCE) включват тези за стоки и услуги, направени от гражданите на САЩ. Брутните инвестиции в частния сектор на вътрешния пазар, се състоят от инвестиции в основен капитал и промяната в запасите. Инвестициите в основен капитал се състоят от тези на гражданите на САЩ, както и на чуждестранните такива. Държавните разходи и брутните инвестиции се състоят от 2 основни компонента: Текущи потребителски разходи от държавата и брутни инвестиции от държавата и държавните предприятия. Има 3 варианта на БВП, които се публикуват всеки месец: Предварителен, Ревизиран и Финален. Това е втората поред - ревизирана стойност на показателя.
15:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/г
САЩUSD
Период
Q3
Стойност
2.1%
Прогноза
1.8%
Предишна стойност
1.0%
Advance (Flash) Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП), измерва развитието на американската икономика и представлява пазарната стойност на стоките и услугите, произведени от американска работна ръка и производствени мощности, разположени в границите на САЩ, независимо от националността им. БВП се измерва като сума от разходите за лично потребление, брутни инвестиции в частния сектор, нетен износ на стоки и услуги (износ-внос), както и държавните разходи и брутни инвестиции. БВП не включва междинните покупки на стоки и услуги от бизнеса. Личните потребителски разходи (PCE) включват тези за стоки и услуги, направени от гражданите на САЩ. Брутните инвестиции в частния сектор на вътрешния пазар, се състоят от инвестиции в основен капитал и промяната в запасите. Инвестициите в основен капитал се състоят от тези на гражданите на САЩ, както и на чуждестранните такива. Държавните разходи и брутните инвестиции се състоят от 2 основни компонента: Текущи потребителски разходи от държавата и брутни инвестиции от държавата и държавните предприятия. Има 3 варианта на БВП, които се публикуват всеки месец: Предварителен, Ревизиран и Финален. Предварителният е най-ранният и поради тази причина има най-силно влияние върху пазара. Правят се тримесечни изчисления, без сезонните колебания включени в тях.
15:30
Потребителски разходи - предварителни 3м/г
САЩUSD
Период
Q3
Стойност
1.5%
Прогноза
1.2%
Предишна стойност
0.3%
Consumer Spending (Personal Consumption Expenditures - PCE). Индексът на потребителските разходи измерва промяната в разходите на американските домакинства за стоки и услуги. Той отчита основно поръчките на нови стоки и услуги на частните лица. В допълнение, индикаторът отразява и поръчките на нови стоки и услуги от неправителствените организации (включително фондовете за компенсиране на работещите), нетните покупки на употребявани стоки от частните лица и неправителствените организации, както и инвестиции зад граница за покупка на стоки и услуги на гражданите на САЩ. Показателят също включва покупката на определени стоки и услуги от правителството и държавните предприятия, като разходите за обучение във висшите държавни училища, разходи за медицинско обслужване, водоснабдяване и други санитарни разходи. Последно, индексът включва в себе си информация за това дали жилището е наето или е собствено, дали финансовите услуги са допълнително обложени с данък или дали работниците получават работната си заплата в брой или по банков път. Изчислява се като процентна промяна спрямо предходното тримесечие, коригиран за цяла година.. Това е предварителна стойност на показателя.
15:30
Основен индекс на потребителските разходи - предварителен 3м/г
САЩUSD
Период
Q3
Стойност
1.3%
Прогноза
1.3%
Предишна стойност
0.9%
Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index. Основният индекс на потребителските разходи измерва промяната в цените на стоките и услугите, за които американските граждани са направили разходи. Към разходите влизат основно поръчки на нови стоки или услуги от лица в частния сектор. По-малко волатилното изражение на индекса на потребителските разходи е основният индекс на потребителските разходи, който не включва най-променливите сезонни цени на храната и енергията. Тримесечните изчисления се правят на база на сезонно-коригирани данни, приведени за цяла година.
17:00
Мичигански индекс на потребителското доверие - финален
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
100.7
Прогноза
100.9
Предишна стойност
101.1
Final University of Michigan Confidence. Проучването относно потребителското доверие измерва нивото на доверие на домакинствата в националната икономика. The Reuters/University of Michigan Surveys of Consumers са месечни проучвания на потребителското отношение и очаквания за щатската икономика. Те предоставят данни за потребителските очаквания за промени в икономическата среда. Едната част от проучването - Индексът на потребителските очаквания е официален компонент на индекса на водещите индикатори в САЩ. Месечното проучване на потребителите е национално проучване, което се базира на приблизително 500 анкети по телефона с пълнолетни мъже и жени, живеещи в домакинствата на територията на САЩ. При изготвяне на всяко месечно проучване се използва определен модел на домакинствата, разработен от независими специалисти. Запитаните, избрани в изследването, се интервюират и 6 месеца по-късно. Използва се въртящ принцип, за обобщаване на резултатите, като 60% от тях се подновяват с нови домакинства, като 40% се интервюират за втори път. Това са финални данни за индекса, в които са включени 100% от получените резултати.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.