Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
02:50
JPY
Япония
Продажби на дребно г/г
Септември
2.2%
2.5%
1.8%
09:00
EUR
Германия
Продажби на дребно м/м
Септември
0.5%
0.6%
-0.2% R (-0.4%)
09:00
EUR
Германия
Продажби на дребно г/г
Септември
4.1%
3.0%
3.0% R (2.8%)
10:00
CHF
Швейцария
Водещ индикатор KOF
Октомври
109.1
105.5
105.8
10:00
EUR
Испания
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
Q3
0.8%
0.8%
0.9%
10:00
EUR
Испания
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен г/г
Q3
3.1%
3.1%
3.1%
10:00
EUR
Испания
Индекс на потребителските цени – предварителен г/г
Октомври
1.6%
1.7%
1.8%
10:00
EUR
Испания
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
Октомври
1.7%
1.7%
1.8%
11:30
GBP
Великобритания
Потребителски кредити
Септември
1.606 млрд. GBP
1.500 млрд. GBP
1.760 млрд. GBP R (1.583 млрд. GBP)
11:30
GBP
Великобритания
Парично предлагане М4 м/м
Септември
-0.2%
0.7%
1.1% R (0.9%)
11:30
GBP
Великобритания
Ипотечни заеми
Септември
3.85 млрд. GBP
3.60 млрд. GBP
3.93 млрд. GBP R (4.04 млрд. GBP)
12:00
EUR
Еврозона
Потребителско доверие
Октомври
-1.0
-1.0
-1.0
12:00
EUR
Еврозона
Бизнес климат
Октомври
1.4
1.4
1.3
12:00
EUR
Еврозона
Икономическо доверие
Октомври
114.0
113.4
113.1 R (113.0)
12:00
EUR
Еврозона
Индустриално доверие
Октомври
7.9
7.1
6.7 R (6.6)
12:00
EUR
Еврозона
Доверие в сектора на услугите
Октомври
16.2
15.4
15.4 R (15.3)
14:30
USD
САЩ
Лични доходи м/м
Септември
0.4%
0.4%
0.2%
14:30
USD
САЩ
Лични разходи м/м
Септември
1.0%
0.8%
0.1%
14:30
USD
САЩ
Основен индекс на потребителските разходи м/м
Септември
0.1%
0.1%
0.1%
14:30
USD
САЩ
Основен индекс на потребителските разходи г/г
Септември
1.3%
1.3%
1.3%
15:00
EUR
Германия
Индекс на потребителските цени - предварителен м/м
Октомври
0.0%
0.1%
0.1%
15:00
EUR
Германия
Индекс на потребителските цени - предварителен г/г
Октомври
1.6%
1.8%
1.8%
15:00
EUR
Германия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен м/м
Октомври
-0.1%
0.1%
0.0%
15:00
EUR
Германия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
Октомври
1.5%
1.7%
1.8%
16:30
USD
САЩ
FED индекс на Далас
Октомври
27.6
21.0
21.3
02:50
Продажби на дребно г/г
ЯпонияJPY
Период
Септември
Стойност
2.2%
Прогноза
2.5%
Предишна стойност
1.8%
Retail Sales. Индексът отразява месечните промени в общата стойност на продажбите на дребно. Нивото на продажбите, след месец април 1989 г. включва и данъците върху оборота. Продажбата на автомобили и гориво също влизат в индекса, за разлика от разходите за ремонт на лични и домакински вещи. Проучването обхваща магазините за продажби на дребно (без да включва заведенията за хранене), които попадат в група J от Стандартите за класификация на индустриите на Япония. Магазините се избират от регистрите на търговската палата. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
09:00
Продажби на дребно м/м
ГерманияEUR
Период
Септември
Стойност
0.5%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
-0.2% R (-0.4%)
Retail Sales. Индексът измерва оборота при търговията на дребно в Германия под формата на номинална или реална (по цени на заплащане) стойност и тяхната промяна. Статистиката се изготвя на база на представителна извадка. Около 27 000 от около 378 000 бизнес единици в търговията на дребно в Германия дават информация за техните обороти на статистическите офиси. 700 други големи компании в търговията на дребно дават информация директно на Федералния статистически офис. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Продажби на дребно г/г
ГерманияEUR
Период
Септември
Стойност
4.1%
Прогноза
3.0%
Предишна стойност
3.0% R (2.8%)
Retail Sales. Индексът измерва оборота при търговията на дребно в Германия под формата на номинална или реална (по цени на заплащане) стойност и тяхната промяна. Статистиката се изготвя на база на представителна извадка. Около 27 000 от около 378 000 бизнес единици в търговията на дребно в Германия дават информация за техните обороти на статистическите офиси. 700 други големи компании в търговията на дребно дават информация директно на Федералния статистически офис. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
10:00
Водещ индикатор KOF
ШвейцарияCHF
Период
Октомври
Стойност
109.1
Прогноза
105.5
Предишна стойност
105.8
KOF (Konjunkturforschungsstelle) Leading Indicator (KOF economic barometer). Индикаторът се базира на 3 различни модула: Основен БВП (представлява БВП без да включва строителството и банковият сектор), Модула на строителството и Банковото дело. Основният БВП отразява 92% от общото икономическо производство. В барометъра основният БВП се характеризира чрез подмодулите: Експорт към ЕС, индустрия и потребление.
10:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
ИспанияEUR
Период
Q3
Стойност
0.8%
Прогноза
0.8%
Предишна стойност
0.9%
Final Gross Domestic Product (GDP). The Quarterly Spanish National Accounts (QSNA) е краткосрочна обобщена статистическа информация, която предоставя данни за качеството на испанската икономическа дейност като цяло, в рамките на последното тримесечие в макроикономически аспект, изчислено на база разходен, приходен и смесен метод. Изразява процентното изменение на показателя на това тримесечие, спрямо предходното. Финална оценка.
10:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен г/г
ИспанияEUR
Период
Q3
Стойност
3.1%
Прогноза
3.1%
Предишна стойност
3.1%
Preliminary Gross Domestic Product (GDP). The Quarterly Spanish National Accounts (QSNA) е краткосрочна обобщена статистическа информация, която предоставя данни за качеството на испанската икономическа дейност като цяло, на базата на екстраполация, като прогнозира стойностите на следващата годишна макро-икономическа рамка, изчислено на база разходен, приходен и смесен метод. Изразява процентното изменение на показателя на направената прогноза, спрямо съответното тримесечи на предишната година.
10:00
Индекс на потребителските цени – предварителен г/г
ИспанияEUR
Период
Октомври
Стойност
1.6%
Прогноза
1.7%
Предишна стойност
1.8%
Flash Consumer Price Index. Индексът на потребителските цени (CPI) е статистически показател за развитието на цените на стоки и услуги, потребявани от населението, обитаващо семейни жилища в Испания. Показва предварителна процентна промяна спрямо съответния период на предходната година.
10:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
ИспанияEUR
Период
Октомври
Стойност
1.7%
Прогноза
1.7%
Предишна стойност
1.8%
Flash Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Това е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, което улеснява международните сравнения и съответствие с изискванията на споразумението от Маастрихт за Европейския паричен съюз (Еврозона). Изразява процентното изменение на показателя спрямо съответстващия период от предходната година. Това е предварително изчисление на показателя.
11:30
Потребителски кредити
ВеликобританияGBP
Период
Септември
Стойност
1.606 млрд. GBP
Прогноза
1.500 млрд. GBP
Предишна стойност
1.760 млрд. GBP R (1.583 млрд. GBP)
Net Consumer Credit. Показателят измерва неуредените все още кредити на потребителите. Нивата на потребителските кредити се движат в унисон с циклите на икономиката, нараствайки по време на подем и намалявайки по време на рецесия. Ръстът в потребителските кредити предполага, че потребителите имат възможност за по-високи разходи, които могат да захранят националната икономика. Твърди високи нива на дълг обаче, могат да предизвикат забавяне в икономическия ръст в дългосрочен период.
11:30
Парично предлагане М4 м/м
ВеликобританияGBP
Период
Септември
Стойност
-0.2%
Прогноза
0.7%
Предишна стойност
1.1% R (0.9%)
M4 Money Supply. Паричното предлагане М4 или т.нар. "широк" паричен агрегат измерва промяната в паричния поток извън банките (например предлагането на парична маса на публични или нефинансови компании) + депозитите в частния сектор (в банки за търговия на едро и на дребно) и тези на строителните асоциации + депозитните сертификати. Това е процентна промяна на показателя спрямо предходния месец.
11:30
Ипотечни заеми
ВеликобританияGBP
Период
Септември
Стойност
3.85 млрд. GBP
Прогноза
3.60 млрд. GBP
Предишна стойност
3.93 млрд. GBP R (4.04 млрд. GBP)
Net Lending Secured on Dwellings. Заемите, отпускани към частни лица се състоят от парични такива, осигурени с имот (например с ипотека) и от парични потребителски кредити, отпуснати към лица, пребиваващи във Великобритания. Към тях се добавят и заемите, отпускани към асоциации, занимаващите се с недвижими имоти. В допълнение към данните за стойността на отпуснатите кредити се предоставя информация и за броя на одобрените заявки за ипотечни заеми. Данните за ипотечните заеми се различават от тези за паричното предлагане М4 отнесено към частни лица, защото включват заеми към институции, различни от банки и строителни асоциации, а също и заеми към асоциации, свързани с недвижими имоти.
12:00
Потребителско доверие
ЕврозонаEUR
Период
Октомври
Стойност
-1.0
Прогноза
-1.0
Предишна стойност
-1.0
Consumer Confidence. Това един от компонентите на Индикатора на икономическото доверие (Economic Sentiment Indicator/ESI).
12:00
Бизнес климат
ЕврозонаEUR
Период
Октомври
Стойност
1.4
Прогноза
1.4
Предишна стойност
1.3
Business Climate Indicator. Генералната дирекция за икономически и финансови въпроси (DG ECFIN) провежда редовни хармонизирани проучвания за различните сектори на икономиките в Европейския съюз и страните кандидатки. Те са адресирани до представители на индустриалното производство, услугите, търговията на дребно и строителния сектор, както и до потребителите. Тези изследвания позволяват да се правят сравнения между бизнес циклите на различни страни и са се превърнали в незаменим инструмент за мониторинг на еволюцията на ЕС и икономиките в Еврозоната, както и мониторинг на развитието в страните-кандидатки.
12:00
Икономическо доверие
ЕврозонаEUR
Период
Октомври
Стойност
114.0
Прогноза
113.4
Предишна стойност
113.1 R (113.0)
Economic Confidence/Economic Sentiment Indicator (ESI). Индексът на икономическото доверие е съставен индикатор, състоящ се от пет компонента, отразяващи настроението в различните сектори. Те са представени с различна тежест в съставния индекс и са следните: Индустриално доверие, Доверие в сектора на услугите, Потребителско доверие, Доверие в строителния сектор и Доверие в сектора на продажбите на дребно. Индексите на различните видове доверия представляват сезонно коригирани баланси, образувани от отговорите на определен брой въпроси, пряко свързани със сектора, който описват (например индустриално производство за Индустриалното доверие). Проучванията са дефинирани и хармонизирани в съвместната програма на ЕС за бизнес и потребителски проучвания.
12:00
Индустриално доверие
ЕврозонаEUR
Период
Октомври
Стойност
7.9
Прогноза
7.1
Предишна стойност
6.7 R (6.6)
Industrial Confidence. Това един от компонентите на Индикатора на икономическото доверие (Economic Sentiment Indicator/ESI).
12:00
Доверие в сектора на услугите
ЕврозонаEUR
Период
Октомври
Стойност
16.2
Прогноза
15.4
Предишна стойност
15.4 R (15.3)
Services Confidence. Това един от компонентите на Индикатора на икономическото доверие (Economic Sentiment Indicator/ESI).
14:30
Лични доходи м/м
САЩUSD
Период
Септември
Стойност
0.4%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.2%
Personal Income. Личен доход е доходът, който получава всеки човек, в замяна на предоставен труд, земя или капитал, използвани в дадено производство и нетните плащания, които всеки получава от бизнеса или правителството. Личният доход е равен на националният приход минус корпоративните печалби, с оценка на запасите и капиталовите корекции, подобно на данъци, мита и субсидии, приходите в държавните обществени фондове, нетни лихви, както и разнообразните плащания по активи, нетните бизнес транзакции, текущият излишък при държавните предприятия и начисленията за възнаграждения, плюс личните доходи получени от активи и лични текущи транзакции.
14:30
Лични разходи м/м
САЩUSD
Период
Септември
Стойност
1.0%
Прогноза
0.8%
Предишна стойност
0.1%
Personal Spending. Личните разходи представляват сумата на личните потребителски разходи, лихвите и текущите транзакции на всеки човек. Личните текущи транзакции включват тези към държавата и останалия свят.
14:30
Основен индекс на потребителските разходи м/м
САЩUSD
Период
Септември
Стойност
0.1%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
0.1%
Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index. Основният индекс на потребителските разходи измерва промяната в цените на стоките и услугите, за които американските граждани са направили разходи. Към разходите влизат основно поръчки на нови стоки или услуги от лица в частния сектор. По-малко волатилното изражение на индекса на потребителските разходи е основният индекс на потребителските разходи, който не включва най-променливите сезонни цени на храната и енергията. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
14:30
Основен индекс на потребителските разходи г/г
САЩUSD
Период
Септември
Стойност
1.3%
Прогноза
1.3%
Предишна стойност
1.3%
Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index. Основният индекс на потребителските разходи измерва промяната в цените на стоките и услугите, за които американските граждани са направили разходи. Към разходите влизат основно поръчки на нови стоки или услуги от лица в частния сектор. По-малко волатилното изражение на индекса на потребителските разходи е основният индекс на потребителските разходи, който не включва най-променливите сезонни цени на храната и енергията. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
15:00
Индекс на потребителските цени - предварителен м/м
ГерманияEUR
Период
Октомври
Стойност
0.0%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
0.1%
Preliminary Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва средната промяна в цените на всички стоки и услуги, потребявани от домакинствата. Той предоставя обща картина на движението на цените в Германия. Показателят покрива всички типове домакинства, всички провинции в страната и всички стоки и услуги, които са търсени - наеми, хранителни продукти, облекло, автомобили; услуги като фризьорство или ремонт. Изчислението на индекса на потребителските цени се основава на т.нар. потребителска кошница от стоки и услуги. тя включва всички стоки и услуги, които са свързани с потреблението в Германия. Потребителската кошница се обновява постоянно, с цел включването на стоки, които са по-често купувани от потребителите в текущото ценово изследване. Това е предварителна оценка на показателя, представляваща процентна промяна спрямо предходния месец.
15:00
Индекс на потребителските цени - предварителен г/г
ГерманияEUR
Период
Октомври
Стойност
1.6%
Прогноза
1.8%
Предишна стойност
1.8%
Preliminary Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва средната промяна в цените на всички стоки и услуги, потребявани от домакинствата. Той предоставя обща картина на движението на цените в Германия. Показателят покрива всички типове домакинства, всички провинции в страната и всички стоки и услуги, които са търсени - наеми, хранителни продукти, облекло, автомобили; услуги като фризьорство или ремонт. Изчислението на индекса на потребителските цени се основава на т.нар. потребителска кошница от стоки и услуги. тя включва всички стоки и услуги, които са свързани с потреблението в Германия. Потребителската кошница се обновява постоянно, с цел включването на стоки, които са по-често купувани от потребителите в текущото ценово изследване. Това е предварителна оценка на показателя, представляваща процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
15:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен м/м
ГерманияEUR
Период
Октомври
Стойност
-0.1%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
0.0%
Preliminary Harmonized Index of Consumer Prices. Хармонизираният индекс на потребителските цени се използва, за да може да се сравнява инфлацията в международен контекст, главно за страните от Еврозоната. Изчисленията му са съобразени с методите и процедурите на хармонизирания подход и отразяват развитието на цените в различните държави, базирано на модел на потреблението. Информацията, която се събира при изчислението на националния индекс на потребителските цени на Германия се използва също и при пресмятането на Хармонизирания индекс на потребителските цени. Разликата между двата индекса се състои главно във включването на цените на някои частни недвижими имоти и данъка върху автомобилите в страната при калкулирането на националния индекс на потребителските цени. Това е предварителна оценка на показателя, изчислена като процентна промяна спрямо предходния месец.
15:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
ГерманияEUR
Период
Октомври
Стойност
1.5%
Прогноза
1.7%
Предишна стойност
1.8%
Preliminary Harmonized Index of Consumer Prices. Хармонизираният индекс на потребителските цени се използва, за да може да се сравнява инфлацията в международен контекст, главно за страните от Еврозоната. Изчисленията му са съобразени с методите и процедурите на хармонизирания подход и отразяват развитието на цените в различните държави, базирано на модел на потреблението. Информацията, която се събира при изчислението на националния индекс на потребителските цени на Германия се използва също и при пресмятането на Хармонизирания индекс на потребителските цени. Разликата между двата индекса се състои главно във включването на цените на някои частни недвижими имоти и данъка върху автомобилите в страната при калкулирането на националния индекс на потребителските цени. Това е предварителна оценка на показателя, изчислена като процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
16:30
FED индекс на Далас
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
27.6
Прогноза
21.0
Предишна стойност
21.3
Dallas Fed Manufacturing Activity. Проучването за прогноза за производството в Тексас (TMOS) представлява месечно проучване на производителите в района. Ръководителите на компаниите докладват за това как бизнес условията са се променили по отношение на редица индикатори, като производство, нови поръчки, заетост, цени и перспективи на компанията. Иска се и мнението им за промяната в по-широките икономически условия (обща бизнес дейност). За всички въпроси участниците се запитват дали индикаторът е нараснал, намалял или останал непроменен. Отговорите обхващат промени през последния месец и очаквания за дейността през следващите шест месеца. Индексът се изчислява, като се изважда процента на отчелите спад от процента на докладвалите увеличение. Когато по-голямата част от компаниите отчитат увеличение, стойността на индекса е над нула, което означава, че индикаторът е нараснал спрямо предходния месец.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.