Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
Цял ден
EUR
Германия
Почивен ден
31.10.2017
 
-
-
Без точен час
JPY
Япония
Решение на Bank of Japan относно лихвените нива
31.10.2017
-0.10%
-0.10%
-0.10%
Без точен час
JPY
Япония
Изявление на Bank of Japan относно паричната ѝ политика
31.10.2017
 
-
-
01:30
JPY
Япония
Разходи на домакинствата г/г
Септември
-0.3%
0.7%
0.6%
01:30
JPY
Япония
Ниво на безработица
Септември
2.8%
2.8%
2.8%
01:50
JPY
Япония
Индустриално производство м/м
Септември
-1.1%
-1.5%
2.0%
02:00
AUD
Австралия
Продажби на нови домове м/м
Септември
-6.1%
-
9.1%
02:01
GBP
Великобритания
Потребителско доверие на Gfk
Октомври
-10
-10
-9
02:30
AUD
Австралия
Заеми в частния сектор м/м
Септември
0.3%
0.5%
0.5%
03:00
CNY
Китай
Индекс PMI в сферата на производството (официален)
Октомври
51.6
52.0
52.4
08:30
EUR
Франция
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
Q3
0.5%
0.5%
0.5%
09:45
EUR
Франция
Потребителски разходи м/м
Септември
0.9%
0.5%
-0.2% R (-0.3%)
09:45
EUR
Франция
Индекс на производствените цени м/м
Септември
0.5%
-
0.4%
11:00
EUR
Италия
Ниво на безработица
Септември
11.1%
11.1%
11.1% R (11.2%)
11:00
EUR
Еврозона
Икономически прогнози на Европейската комисия
31.10.2017
 
-
-
12:00
EUR
Италия
Индекс на потребителските цени - предварителен м/м
Октомври
-0.2%
-0.1%
-0.3%
12:00
EUR
Италия
Индекс на потребителските цени - предварителен г/г
Октомври
1.0%
1.3%
1.1%
12:00
EUR
Италия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен м/м
Октомври
0.0%
0.2%
1.8%
12:00
EUR
Италия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
Октомври
1.1%
1.3%
1.3%
12:00
EUR
Еврозона
Основен хармонизиран индекс на потребителските цени – предварителен г/г
Октомври
0.9%
1.1%
1.1%
12:00
EUR
Еврозона
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
Октомври
1.4%
1.5%
1.5%
12:00
EUR
Еврозона
Ниво на безработица
Септември
8.9%
9.0%
9.0% R (9.1%)
12:00
EUR
Еврозона
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
Q4
0.6%
0.6%
0.6%
12:00
EUR
Еврозона
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен г/г
Q4
2.5%
2.1%
2.1%
13:00
EUR
Италия
Индекс на производствените цени м/м
Септември
0.3%
-
0.4%
13:00
EUR
Италия
Индекс на производствените цени г/г
Септември
1.8%
-
1.5%
14:30
USD
САЩ
Индекс на разходите за работна сила 3м/3м
Q3
0.7%
0.6%
0.5%
14:30
CAD
Канада
Брутен вътрешен продукт (БВП) м/м
Август
-0.1%
0.1%
0.0%
14:30
CAD
Канада
Индекс на цените на индустриалната продукция м/м
Септември
-0.3%
0.4%
0.4% R (0.3%)
14:30
CAD
Канада
Индекс на цените на суровините м/м
Септември
-0.1%
0.4%
0.9% R (1.0%)
14:55
USD
САЩ
Доклад Червена книга
Седм. до 23.10.2017
-1.3%
-
-1.3%
15:45
USD
САЩ
Чикагски индекс на бизнес активността
Октомври
66.2
61.0
65.2
16:00
USD
САЩ
Потребителско доверие
Октомври
125.9
121.0
120.6 R (119.8)
21:30
CAD
Канада
Изявление на управителя на Bank of Canada - Полоз
31.10.2017
 
-
-
22:30
USD
САЩ
Запаси от петрол на API (промяна)
Седм. до 27.10.2017
-5.087 млн. барела
-
0.591 млн. барела
23:45
NZD
Нова Зеландия
Индекс на разходите за работна сила 3м/3м
Q3
0.7%
0.7%
0.4%
23:45
NZD
Нова Зеландия
Ниво на безработица
Q3
4.6%
4.7%
4.8%
23:45
NZD
Нова Зеландия
Ниво на заетост 3м/3м
Q3
1.1%
0.8%
-0.2%
23:45
NZD
Нова Зеландия
Ниво на участие в трудовия процес
Q3
71.1%
70.2%
70.0%
Цял ден
Почивен ден
ГерманияEUR
Период
31.10.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Без точен час
Решение на Bank of Japan относно лихвените нива
ЯпонияJPY
Период
31.10.2017
Стойност
-0.10%
Прогноза
-0.10%
Предишна стойност
-0.10%
Bank of Japan Interest Rates Decision. Централната банка на Япония (Bank of Japan) взема решения и провежда паричната си политика по такъв начин, че да осигури ценова стабилност в страната. Чрез прилагането й, банката влияе върху парите в обръщение и основната лихва, с цел повишаване на валутния контрол, като наред с това извършва операции на отворения пазар, включително покупко-продажба на държавни ценни книжа (JGSs). Основните насоки на шаричната политика се дават на Срещата на Борда по паричната политика (MPMs). По време на тези срещи се дискутира икономическата и финансовата ситуация, като се обсъждат основните аспекти на предстоящите пазарни парични операции. Непосредствено след края на срещата, решенията се оповестяват публично. Съгласно взетите решения, банката определя дневните операции на паричния пазар, като избира подходящите за това инструменти и стимулира или ограничава парите в обръщение. Срещите на MPMs се провеждат веднъж или два пъти месечно за един или два дни. Всички решения се вземат с мнозинство чрез гласуване на 9-те члена на Борда, който се състои от Управител, двама заместник управителя и 6 други членове. Банката незабавно оповестява взетите решения относно паричната политика, като основните стратегии за операциите на отворения паричен пазар и оценката на финансовата и икономическата ситуация в страната. В допълнение, Управителят, който е и председател на борда дава пресконференция, на която пояснява детайлите относно взетите решения. Bank of Japan също така публикува протокола от срещата, си описващ дискусията по вземането на съответните решения, с цел по-голяма прозрачност. Като допълнение, централната банка подготвя и публикува шестмесечен доклад за валутния контрол. Това става през месец юни и декември всяка година, в който пояснява политиката си.
Без точен час
Изявление на Bank of Japan относно паричната ѝ политика
ЯпонияJPY
Период
31.10.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
01:30
Разходи на домакинствата г/г
ЯпонияJPY
Период
Септември
Стойност
-0.3%
Прогноза
0.7%
Предишна стойност
0.6%
Household Spending. Проучването се отнася за домакинствата, с изключение на тези, които се състоят само от едно лице, (например студентите), като обхваща цялата територия на страната. Представителната извадка се изгражда на тристепенен модел. Разглежданите единици се класифицират по община (град, по-малък град или село), район и домакинство. Данните се получават от четири различни вида въпросника, наречени Домакински план, Семеен бюджет, Годишен план на приходите и Пан на спестяванията. Участниците попълват в домакинския план от колко члена се състои домакинството, населеното място, в което живеят, сферата на работа, вида на жилището и т.н. В раздел семеен бюджет, домакинствата попълват дневните приходи и разходи. Членовете, работещи в домакинството или тези, които не работят попълват приходите и разходите си, като уточняват и вида им. Другите домакинства попълват само приходите и вида разходи. Тоа е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
01:30
Ниво на безработица
ЯпонияJPY
Период
Септември
Стойност
2.8%
Прогноза
2.8%
Предишна стойност
2.8%
Unemployment Rate. Ниво на безработица = (безработни лица) / (работна сила)*100 [%]; Работна сила: Работещи и безработни лица на възраст над 15 години; Работещи лица: работещи лица, които посещават работа и такива, които в момента не ходят на работа. Работещи лица, които посещават работа: Всички лица, които работят срещу заплащане или друго възнаграждение, или са извършвали домакинска работа без заплащане поне един час през отчетния период. Работещи лица не посещаващи работа: Лица, които имат постоянна работа, но не са я посещавали през отчетния период. Безработни лица: Това са лица, които отговарят на следните условия: без работа и такива, които не са работели през отчетния период на проучването, готови да започнат работа и активно си търсят такава през периода на проучването.
01:50
Индустриално производство м/м
ЯпонияJPY
Период
Септември
Стойност
-1.1%
Прогноза
-1.5%
Предишна стойност
2.0%
Industrial Production. Индексът измерва промяната в обема на производството и се отнася до количеството на произведените стоки от индустриалните предприятия. Данните се публикуват от министерство на икономиката, търговията и промишлеността (METI). Те се извличат от тези, предоставени в проучването за производството (Current Survey of Production). Проучването обхваща 530 вида стоки. Това е процентна промяна спрямо предходния месец, по предварителни данни.
02:00
Продажби на нови домове м/м
АвстралияAUD
Период
Септември
Стойност
-6.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
9.1%
HIA New Home Sales. Проучването се провежда от Housing Industry Association (HIA) - най-голямата строителна асоциация в Австралия. Икономическата група към нея е водеща в събирането, анализирането и представянето на фактите, данните и прогнозите, свързани с жилищния пазар в страната. Продажбите на нови домове дават най-добра представа за нагласата на купувачите. Данните се събират всеки месец на база извадка от стоте най-големи строители в Австралия. Докладът съдържа данни за продажбите както на къщи, така и на кооперации. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
02:01
Потребителско доверие на Gfk
ВеликобританияGBP
Период
Октомври
Стойност
-10
Прогноза
-10
Предишна стойност
-9
Gfk Consumer Confidence. Потребителското доверие на GfK (Gesellschaft für Konsumforschung) се прави сред извадка от 2 000 души на възраст над 16 години. Квотата се определя на база възраст, пол, регион и социален статус, за да бъде извадката представителна за населението на Великобритания. Индексът се състои от четири компонентни индикатора: Лично финансово състояние, Обща финансова ситуация, Условия за големи покупки, Условия за бъдещи спестявания.
02:30
Заеми в частния сектор м/м
АвстралияAUD
Период
Септември
Стойност
0.3%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
0.5%
Private Sector Credit. Този индикатор отразява промяната в общия обем кредити, осигурени на частния сектор от финансовите посредници. Състои се от три компонента: Ипотечни кредити, Потребителски кредити и Бизнес кредити. Заемането и разходите са позитивно свързани - потребителите и компаниите търсят повече кредити, тогава, когато са уверени в техните бъдещи финансови позиции и са готови да харчат повече средства. Този индикатор представлява процентната промяна спрямо същия период, година по-рано.
03:00
Индекс PMI в сферата на производството (официален)
КитайCNY
Период
Октомври
Стойност
51.6
Прогноза
52.0
Предишна стойност
52.4
Manufacturing PMI. Индекс PMI в сферата на производството в Китай предоставя ранни данни за икономическите дейности в производствения сектор в Китай на месечна база. Публикува се съвместно от Китайската федерация за логистика и снабдяване (CFLP) и Националното статистическо бюро (NBS) и е базиран на отговорите на въпроси, изпратени на 3 000 производствени предприятия в цял Китай. PMI представлява съставен индекс, базиран на сезонно коригираните индекси на дифузия на пет показателя: нови поръчки, производство, заетост, време за доставка, производствени запаси. Стойности над 50 са знак за разрастване в производствения сектор.
08:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
ФранцияEUR
Период
Q3
Стойност
0.5%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
0.5%
Final Gross Domestic Product (GDP). Френските тримесечни национални сметки отразяват транзакциите на стоки и услуги, тези свързани с дистрибуцията, като ги синхронизират. От разходна гледна точка, БВП може да бъде измерен по следния начин: БВП = частните потребителски разходи + разходите на правителството + брутният капитал + промяната в запасите + придобивания + експорта - импорта. Стойностите на тримесечните салда по сметките се публикуват три пъти. Първата публикация, озаглавена "предварителни изчисления" се оповестява 42 или 43 дни, след края на тримесечието и предоставя информация за тримесечният прираст на БВП, на база на цени от 1995 г., сезонно коригирани. Втората, озаглавена "ревизирани данни" се публикува 50 дни след края на тримесечието. Тя осигурява предварителни изчисления за транзакциите на стоки и услуги (търговия, производство, крайно потребление, брутен капитал, промяна в запасите), сезонно коригирани, разбити в 16 индустриални групи и продукти. Последната публикация, наречена "подробни данни", се оповестява 90 дни след края на тримесечието, като осигурява подробна информация за транзакциите на стоки и услуги, както и за сметките на домакинствата и предприятията, сезонно коригирани. Това е процентно изменение спрямо предходното тримесечие.
09:45
Потребителски разходи м/м
ФранцияEUR
Период
Септември
Стойност
0.9%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
-0.2% R (-0.3%)
Consumer Spending. Индексът измерва промяната в общата стойност на коригираните с инфлацията потребителските разходи. Той предоставя краткосрочна картина за поведението на домакинствата. Фокусира се върху домакинските разходи, свързани с краткосрочния икономически анализ. Разходите на домакинствата за други продукти, както и общите правителствени разходи, се публикуват всяко тримесечие, като част от тримесечната национална текуща сметка. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:45
Индекс на производствените цени м/м
ФранцияEUR
Период
Септември
Стойност
0.5%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.4%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени за френския вътрешен пазар измерва развитието на производствените цени на стоките, продавани в страната, без включване в цената на ДДС. Индексът на производствените цени за стоките, предназначени за експорт показва развитието на производствените цени на стоките, продавани на международните пазари, калкулирани в евро на условия (FOB). Комбинацията на двата индекса формира общата стойност на Индекса на производствените цени. Базира се на месечните цени (или тримесечните цени при някои производства) на 26 000 различни стоки, събрани в представителна извадка от 3 900 предприятия, участващи в проучването. Това е процентно изменение спрямо предходния месец.
11:00
Ниво на безработица
ИталияEUR
Период
Септември
Стойност
11.1%
Прогноза
11.1%
Предишна стойност
11.1% R (11.2%)
Unemployment Rate. От 1992 обхваща населението между 17-74 годишна възраст, без работа, които са предприели определени действия да потърсят работа в рамките на 30 дни, преди датата на проучването и са били незабавно готови да започнат работа (в период от 2 седмици). Нивото на безработица се измерва спрямо общата работна сила, с изключение на донаборниците. Работната сила е равна на сбора между безработните и работещото население. Данните се събират от проучването на Тримесечното изследване на работната сила на домакинствата.
11:00
Икономически прогнози на Европейската комисия
ЕврозонаEUR
Период
31.10.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Economic Forecasts. Главната дирекция по икономически и финансови въпроси (DG ECFIN) изготвя икономически прогнози от името на Европейската комисия. Прогнозите обхващат времеви хоризонт от поне две години и над 180 променливи величини. Прогнозите за ЕС и еврозоната се създават чрез събиране на данните от отделните страни членки и се публикуват три пъти в годината.
12:00
Индекс на потребителските цени - предварителен м/м
ИталияEUR
Период
Октомври
Стойност
-0.2%
Прогноза
-0.1%
Предишна стойност
-0.3%
Preliminary Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва промените в цените на определени продукти или (кошница продукти) за определен период от време, като приема поръчваните количества за постоянни за 2 съответстващи периода. Той обхваща кошница от стоки и услуги, изпулвани от домакинствата като краен продукт. Цените, формиращи индексът на потребителските цени се явяват представителни и подробно подбрани за домакинствата, независимо от конкретното потребление на стоките, участващи в кошницата. Всеки месец се събират 300 000 оферти в 25 000 магазина и 12 000 домакинства. Проучването изключва домакинства, притежаващи собствени жилища. Изразява се като предварително процентно изменение спрямо предходния месец.
12:00
Индекс на потребителските цени - предварителен г/г
ИталияEUR
Период
Октомври
Стойност
1.0%
Прогноза
1.3%
Предишна стойност
1.1%
Preliminary Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва промените в цените на определени продукти или (кошница продукти) за определен период от време, като приема поръчваните количества за постоянни за 2 съответстващи периода. Той обхваща кошница от стоки и услуги, изпулвани от домакинствата като краен продукт. Цените, формиращи индексът на потребителските цени се явяват представителни и подробно подбрани за домакинствата, независимо от конкретното потребление на стоките, участващи в кошницата. Всеки месец се събират 300 000 оферти в 25 000 магазина и 12 000 домакинства. Проучването изключва домакинства, притежаващи собствени жилища. Изразява се като предварително процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
12:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен м/м
ИталияEUR
Период
Октомври
Стойност
0.0%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
1.8%
Preliminary Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираният индекс на потребителските цени се определя на базата на "крайните домакински потребителски разходи", определени чрез концепцията на Европейската система за сметки (European System of Accounts). Това е месечен индекс, който се използва за измерване на инфлацията. Той покрива всички форми на домакинските разходи, без да включва възстановените разходи, субсидии и отстъпки. Изразен е по предварителни данни, като процентно изменение спрямо предходния месец.
12:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
ИталияEUR
Период
Октомври
Стойност
1.1%
Прогноза
1.3%
Предишна стойност
1.3%
Preliminary Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираният индекс на потребителските цени се определя на базата на "крайните домакински потребителски разходи", определени чрез концепцията на Европейската система за сметки (European System of Accounts). Това е месечен индекс, който се използва за измерване на инфлацията. Той покрива всички форми на домакинските разходи, без да включва възстановените разходи, субсидии и отстъпки. Изразен е по предварителни данни, като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
12:00
Основен хармонизиран индекс на потребителските цени – предварителен г/г
ЕврозонаEUR
Период
Октомври
Стойност
0.9%
Прогноза
1.1%
Предишна стойност
1.1%
Flash Core Harmonized Index of Consumer Prices. Хармонизираните индекси на потребителските цени (HICP) са разработени с цел сравняване на инфлацията в потребителските цени между различни страни. Индикаторът представя HICP с изключение на енергия, храни, алкохол и тютюн – основната инфлация. Представлява предварителни данни за процентна промяна спрямо съответния период на преходната година.
12:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
ЕврозонаEUR
Период
Октомври
Стойност
1.4%
Прогноза
1.5%
Предишна стойност
1.5%
Flash Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираните индекси се използват с цел измерване и сравняване на инфлацията между различните страни-членки на ЕС. HICP се използва за допълнителна оценка на инфлацията, съгласно чл. 121 от споразумението в Амстердам и директивите на Европейската централна банка за постигане на ценова стабилност и осъществяване на паричната политика. HICP се изчислява на база международни хармонизирани стандарти, приети от държавите членки. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година, изчислена по предварителни данни.
12:00
Ниво на безработица
ЕврозонаEUR
Период
Септември
Стойност
8.9%
Прогноза
9.0%
Предишна стойност
9.0% R (9.1%)
Unemployment Rate. За безработни се считат всички лица между 15 и 74 години, които не са били наети на работа по време на отчетния период, активно са търсили такава през последните четири седмици и са готови да приемат предложената им работа веднага или до две седмици. За заети се считат всички лица, които са работили срещу заплащане поне един час през отчетния период, или временно са отсъствали от работа. Нивото на безработица е отношението на броя на безработните към работната сила. Работната сила представлява общият брой на заетите и безработните.
12:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
ЕврозонаEUR
Период
Q4
Стойност
0.6%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
0.6%
Advance Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) измерва общата икономическа активност. Дефинира се като стойността на всички произведени стоки и услуги, като от нея е извадена стойността на стоките и услугите, използвани при създаването им. Индексът на обема на БВП се изразява по отношение на ЕС, като средната му стойност е приета за 100 пункта. Ако индексът на дадена страна е по-висок от 100, нивото на БВП на глава от населението е по-висок от средния за ЕС и обратно. БВП по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на съществуващите производствени единици. От разходна гледна точка БВП може да се изрази както следва: БВП = частни потребителски разходи + правителствени разходи + брутен основен капитал + промените в запасите + придобивания + експорт - импорт. Това е предварителна оценка на показателя, изразена като процентна промяна спрямо предходното тримесечие.
12:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен г/г
ЕврозонаEUR
Период
Q4
Стойност
2.5%
Прогноза
2.1%
Предишна стойност
2.1%
Advance Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) измерва общата икономическа активност. Дефинира се като стойността на всички произведени стоки и услуги, като от нея е извадена стойността на стоките и услугите, използвани при създаването им. Индексът на обема на БВП се изразява по отношение на ЕС, като средната му стойност е приета за 100 пункта. Ако индексът на дадена страна е по-висок от 100, нивото на БВП на глава от населението е по-висок от средния за ЕС и обратно. БВП по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на съществуващите производствени единици. От разходна гледна точка БВП може да се изрази както следва: БВП = частни потребителски разходи + правителствени разходи + брутен основен капитал + промените в запасите + придобивания + експорт - импорт. Това е предварителна оценка на показателя, изразена като процентна промяна спрямо съответното тримесечие, година по-рано.
13:00
Индекс на производствените цени м/м
ИталияEUR
Период
Септември
Стойност
0.3%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.4%
Producer Price Index (PPI). Измерва промяна в производствените цени на първо пазарно ниво. Изследванията обхващат стоките, продавани на вътрешния пазар, без мита, ДДС и всички други такси или акцизи, плащани от купувача. Продуктите включват целия индустриален сектор, без строителство, корабостроене, производство на самолети и космически кораби, производство на военна екипировка и ЖП оборудване. Цените на стоките, включени в кошницата са подредени в 1102 графи. Информацията се събира сред 3 667 предприятия, като се наблюдават общо 12 600 различни цени. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
13:00
Индекс на производствените цени г/г
ИталияEUR
Период
Септември
Стойност
1.8%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.5%
Producer Price Index (PPI). Измерва промяна в производствените цени на първо пазарно ниво. Изследванията обхващат стоките, продавани на вътрешния пазар, без мита, ДДС и всички други такси или акцизи, плащани от купувача. Продуктите включват целия индустриален сектор, без строителство, корабостроене, производство на самолети и космически кораби, производство на военна екипировка и ЖП оборудване. Цените на стоките, включени в кошницата са подредени в 1102 графи. Информацията се събира сред 3 667 предприятия, като се наблюдават общо 12 600 различни цени. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
14:30
Индекс на разходите за работна сила 3м/3м
САЩUSD
Период
Q3
Стойност
0.7%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
0.5%
Employment Cost Index (ECI). Индексът на разходите за работна сила измерва промяната на ставките за труд, без отчитане влиянието на работните смени в предприятията. Компенсациите за труд включват промяна във възнаграждението или работната заплата на определен служител според работата която извършва. Тези промени водят до изменения в двата компонента на компенсиране. Възнагражденията и работната заплата са определени като почасови ставки, а за работници, чиито труд не се заплаща на час, възнаграждението се разделя на работните часове. Почасовите възнаграждения и работна заплата са брутни приходи, преди облагането им с данъци, без допълнителните добавки за извънреден труд или работа през почивните дни и празници, както и продуктови бонуси. Индексът предоставя данни за цивилния сектор на икономиката, без земеделския сектор, частните домакинства и правителството. Частният индустриален сектор се разглежда отделно от местните държавни власти и предприятия и осигурява отделни данни за двата показателя.
14:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) м/м
КанадаCAD
Период
Август
Стойност
-0.1%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
0.0%
Gross Domestic Product (GDP). Индикаторът използва базови цени и измерва икономическото производство, което се извършва на територията на географските граници на Канада. Терминът "брутен" в БВП отъждествява разходния метод на изчисление, като включва и разходите извършени за преоценка на капиталови активи (сгради, машини и оборудване). Изчисленията са направени за 215 различни сектора на промишлеността, използвайки класификационната система North American Industrial Classification System (NAICS). БВП е показател за развитието на общата икономическа дейност, като добавя изчисленията за приходи и разходи, подготвени от съответния отдел, към системата от националния сметкоплан, (изготвен на месечна база) от таблиците за суровини-готова продукция на същия орган.
14:30
Индекс на цените на индустриалната продукция м/м
КанадаCAD
Период
Септември
Стойност
-0.3%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.4% R (0.3%)
Industrial Production Price Index (IPPI). Отразява цените, които канадските производители получават за стоките си при напускането им от предприятието. Индексът не отразява цената, по която купува крайният потребител. За разлика от Индекса на потребителките цени, IPPI не включва косвените данъци, както и всички разходи, възникващи по времето на доставката на стоките от предприятието до крайния потребител, включително транспорт, продажбата на едро и дребно. Всички цени, използвани за изготвяне на индекса IPPI са отразени в щатски долари, като след това се обръщат в канадски долари. В този аспект, промените в курса на канадския долар срещу щатския, могат да повлияят на обемите на IPPI. Изчислява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
14:30
Индекс на цените на суровините м/м
КанадаCAD
Период
Септември
Стойност
-0.1%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.9% R (1.0%)
Raw Materials Price Index (RMPI). Измерва ценовите промени в суровините, използвани за индустриалното производство в Канада. Като индекс на купувачите, той отразява всички разходи на консуматорите на суровини в процеса на доставка на стоки до тяхната производствена база. По този начин транспортните разходи, нетните разходи и митата са включени, както и всички субсидии, изплащани на купувача. Индексът осигурява информация за промяната в цените на група основни производства в икономиката. Той помага да се покрият редица данни за ценовите промени в канадската икономика, като е в пряка зависимост от цените на компонентите формиращи използваните материали. Състава на кошницата от суровини, включени в определянето на индекса, се преразглежда на всеки 5 години. Изчислява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
14:55
Доклад Червена книга
САЩUSD
Период
Седм. до 23.10.2017
Стойност
-1.3%
Прогноза
-
Предишна стойност
-1.3%
Redbook Retail Sales (LJR Redbook). Проучването разглежда 15 големи супермаркети всяка седмица, за да определи промяната в продажбите. Отчетът е месечен, прави се до определена дата, където: първата седмица от месеца се съпоставя с предишния месец, през втората седмица се сравняват първите 2 седмици от текущия месец, спрямо предишния и т.н. Докладът Червена Книга е подходящ индикатор, даващ информация за ръста в продажбите на дребно и осигурява предварителни изчисления за трендовете в продажбите на дребно, независимо от официалните източници.
15:45
Чикагски индекс на бизнес активността
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
66.2
Прогноза
61.0
Предишна стойност
65.2
Chicago PMI (ISM-Chicago Business Survey). Чикагският индекс на бизнес активността се съставя на база месечно проучване, осигуряващо първоначална информация за активността в бизнес сектора, правителствения и неправителствения сектор от икономиката на САЩ. Публикува се в последният работен ден на всеки месец, като осигурява данни за разширяващата се или свиваща се икономическа дейност. Показателят се базира на представителна извадка, изготвена от членовете на института, като включва данни от международната бизнес дейност на компаниите, включени в изследването. Проучването за бизнес активността и политиката включва глобалния производствен и непроизводствен сектор на разглежданите корпорации. Индексът се състои от седем компонента, с помощта на които се измерва бизнес активността (+, без промяна, -, суровини и сезонно коригирани индекси): производство, нови поръчки, неизпълнени поръчки, заетост, запаси, цени на доставка и доставка на стоки. Всеки компонент разкрива нивото на развитие на дейността (за пропорцията на отговорите в проучването), в сравнение с предходния месец. Показателят се разглежда като съставен бизнес барометър осигурява цялостен поглед върху бизнес дейността.
16:00
Потребителско доверие
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
125.9
Прогноза
121.0
Предишна стойност
120.6 R (119.8)
Consumer Confidence. Проучването за потребителското доверие е базирано на представителна извадка от над 5 000 американски домакинства. Месечното проучване се провежда от TNS за частната изследователска група Conference Board. TNS е най-голямата в света компания, за изследване на потребителски данни. Анкетираните дават мнението си за относителното ниво на текущите и бъдещите икономически условия (текущи условия и очаквания), включително за пазара на труда, бизнес условията и цялостната картина на икономиката. При публикуването на резултатите за база 100 се приема изходната година 1985. (1985=100 пункта).
21:30
Изявление на управителя на Bank of Canada - Полоз
КанадаCAD
Период
31.10.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Стивън Полоз заема поста Управител на Bank of Canada през юни 2013 г. с мандат от седем години.
22:30
Запаси от петрол на API (промяна)
САЩUSD
Период
Седм. до 27.10.2017
Стойност
-5.087 млн. барела
Прогноза
-
Предишна стойност
0.591 млн. барела
API Weekly Crude Stocks. Седмичен статистически бюлетин на API. Американският петролен институт (API) е най-голямата търговска асоциация в САЩ в областта на производството на петрол и природен газ. Тя представлява около 400 корпорации, занимаващи се с производството, рафинирането, дистрибуцията и други аспекти на петролната промишленост. Седмичният статистически бюлетин се публикува всеки вторник в 23:30. Той предоставя обобщени данни за САЩ и отделните региони по отношение на дейността на рафинериите и производството на основните нефтени продукти, съставляващи над 80% от общото производство на рафинериите.
23:45
Индекс на разходите за работна сила 3м/3м
Нова ЗеландияNZD
Период
Q3
Стойност
0.7%
Прогноза
0.7%
Предишна стойност
0.4%
Labour Cost Index. Индексът отразява движенията в цената на основната заплата и стандартните почасови възнаграждения, заедно с тези за извънредно работно време. Той се нарежда до Индекса на производствените цени на входа/PPI (който измерва промените в текущите цени на продукцията, без разходите за труд и капиталови разходи, както е описано в концепцията на новозеландския статистически институт, съгласно концепцията за потребление) и индекса за основните цени на стоките/CGPI (който следи промените в капиталовите разходи на бизнеса). Индекса обхваща всички дейности, извършвани от работници, получаващи възнаграждения във всички икономически сфери, с изключение на тези на частните домакинства, които наемат лица. Основната заплата и стандартните почасови възнаграждения, заедно с тези за извънредно работно време се получават чрез проучване направено между работниците на база на тримесечен период.
23:45
Ниво на безработица
Нова ЗеландияNZD
Период
Q3
Стойност
4.6%
Прогноза
4.7%
Предишна стойност
4.8%
Unemployment Rate. Следната дефиниция, разработена от Международната организация на труда се използва за определението "работна сила": Трудоспособно население: обикновените граждани, физически лица, които попадат към цивилното население на Нова Зеландия, по-възрастни или навършили 15 години. Работна сила: част от трудоспособното население, които през периода на проучването са определени като заети или незаети. Заети лица: всички лица, в трудоспособна възраст, които през периода на проучването са извършвали трудова дейност за период от 1 час или повече, като са получили възнаграждение или друга икономическа изгода влизащи в правоотношения с работодател или се определят като самонаети. Незаети лица: всички субекти, в трудоспособна възраст, които през периода на проучването не са извършвали трудова дейност, въпреки че са годни за работа и активно са търсели такава през последните 4 седмици, предхождащи седмицата, обхващаща проучването, или им предстои да започнат нова работа през следващите 4 седмици. Ниво на безработица: Броят на незаетите лица, изразен в процентно отношение, спрямо общият брой на работната сила.
23:45
Ниво на заетост 3м/3м
Нова ЗеландияNZD
Период
Q3
Стойност
1.1%
Прогноза
0.8%
Предишна стойност
-0.2%
Employment Change. Следната дефиниция, разработена от Международната организация на труда се използва за определението "работна сила": Трудоспособно население: обикновените граждани, физически лице, които попадат към цивилното население на Нова Зеландия, по-възрастни или навършили 15 години. Работна сила: част от трудоспособното население, които през периода на седмичното проучване са определени като заети или незаети. Заети лица: всички лица, в трудоспособна възраст, които през периода на седмичното проучване са извършвали трудова дейност за период от 1 час или повече, като са получили възнаграждение или друга икономическа изгода влизащи в правоотношения с работодател или се определят като самонаети. Изразява се като процентно изменение, сравнено с предишното тримесечие.
23:45
Ниво на участие в трудовия процес
Нова ЗеландияNZD
Период
Q3
Стойност
71.1%
Прогноза
70.2%
Предишна стойност
70.0%
Participation Rate. Следната дефиниция, разработена от Международната организация на труда се използва за определението "работна сила": Трудоспособно население: обикновените граждани, физически лице, които попадат към цивилното население на Нова Зеландия, по-възрастни или навършили 15 години. Работна сила: част от трудоспособното население, които през периода на седмичното проучване са определени като заети или незаети. Ниво на участие в трудовия процес: Общият брой работна сила, изразена в процентно изменение, спрямо населението в трудоспособна възраст.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.