Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
03:00
JPY
Япония
Изявление на управителя на Bank of Japan - Курода
06.11.2017
 
-
-
04:00
NZD
Нова Зеландия
Инфлационни очаквания на RBNZ 3м/3м
Q3
2.0%
-
2.1%
09:00
EUR
Германия
Фабрични поръчки м/м
Септември
1.0%
-.15%
4.1% R (3.6%)
10:15
CHF
Швейцария
Индекс на потребителските цени м/м
Октомври
0.1%
0.2%
0.2%
10:15
CHF
Швейцария
Индекс на потребителските цени г/г
Октомври
0.7%
0.8%
0.7%
10:15
EUR
Испания
Индекс PMI в сферата на услугите
Октомври
54.6
55.5
56.7
10:30
SEK
Швеция
Индустриално производство м/м
Септември
2.2%
0.1%
-1.7%
10:30
SEK
Швеция
Индустриално производство г/г
Септември
4.5%
-
7.5% R (7.3%)
10:45
EUR
Италия
Индекс PMI в сферата на услугите
Октомври
52.1
-
53.2
10:50
EUR
Франция
Индекс PMI в сферата на услугите - финален
Октомври
57.3
57.4
57.4
10:55
EUR
Германия
Индекс PMI в сферата на услугите - финален
Октомври
54.7
55.2
55.2
11:00
EUR
Еврозона
Индекс PMI в сферата на услугите - финален
Октомври
55.0
54.9
54.9
11:30
EUR
Еврозона
Инвеститорско доверие SENTIX
Ноември
34.0
30.8
29.7
12:00
EUR
Еврозона
Среща на финансовите министри от еврозоната (Еврогрупата)
06.11.2017
 
-
-
12:00
EUR
Еврозона
Индекс на производствените цени м/м
Септември
0.6%
0.4%
0.3%
12:00
EUR
Еврозона
Индекс на производствените цени г/г
Септември
2.9%
2.8%
2.5%
17:00
CAD
Канада
Индекс IVEY PMI - сезонно коригиран
Октомври
63.8
60.2
59.6
19:00
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Ню Йорк - Дъдли
06.11.2017
 
-
-
03:00
Изявление на управителя на Bank of Japan - Курода
ЯпонияJPY
Период
06.11.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Харухико Курода заема поста Управител на Bank of Japan през март 2013 г. с мандат от пет години.
04:00
Инфлационни очаквания на RBNZ 3м/3м
Нова ЗеландияNZD
Период
Q3
Стойност
2.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.1%
RBNZ Inflation Expectations. Централната банка на Нова Зеландия извършва проучване относно инфлационните очаквания на всеки три месеца, включващо голям брой мениджъри. Проучването се извършва в средата на месеца от ACNeilson за централната банка Данните включват възприемането и очакванията за паричните условия, индекса на потребителските цени, лихвите, валутния курс, БВП, текущата сметка, почасовите трудови възнаграждения и нивото на безработица. Наред с въпросите за паричните условия, проучването изисква участниците да направят качествена оценка на тези показатели.
09:00
Фабрични поръчки м/м
ГерманияEUR
Период
Септември
Стойност
1.0%
Прогноза
-.15%
Предишна стойност
4.1% R (3.6%)
Factory Orders. Индикаторът отразява стойността на всички получени поръчки (без данъка върху оборота), които са приети от местните производствени единици с минимум 50 служители през отчетния период. Тези поръчки се отнасят за собствена продукция или за такава, получена чрез договори от други компании. Месечният индекс на фабричните поръчки се смята като един от най-важните индикатори за проследяване и анализиране на краткосрочния икономически тренд в Германия. Това е процентна промяна, спрямо предходния месец.
10:15
Индекс на потребителските цени м/м
ШвейцарияCHF
Период
Октомври
Стойност
0.1%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.2%
Consumer Price Index (CPI). Индексът измерва измененията в покупателната способност, като отразява изменението на цените на стоките и услугите, потребявани от домакинствата през последният месец, година или друг определен период. Познат също като ценова инфлация или инфлационно равнище, това се явява един от най-важните икономически индикатори. Проучването обхваща само частните домакинства, състоящи се от постоянно пребиваващи граждани в страната. В пазарната кошница се включват основните стоки и услуги, потребявани от домакинствата. Разгледани са различни видове продукти: хранителни стоки, дрехи, разходи за дома, обзавеждане и здравни услуги, заедно с разходите на транспорт, комуникации и други. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
10:15
Индекс на потребителските цени г/г
ШвейцарияCHF
Период
Октомври
Стойност
0.7%
Прогноза
0.8%
Предишна стойност
0.7%
Consumer Price Index (CPI). Индексът измерва измененията в покупателната способност, като отразява изменението на цените на стоките и услугите, потребявани от домакинствата през последният месец, година или друг определен период. Познат също като ценова инфлация или инфлационно равнище, това се явява един от най-важните икономически индикатори. Проучването обхваща само частните домакинства, състоящи се от постоянно пребиваващи граждани в страната. В пазарната кошница се включват основните стоки и услуги, потребявани от домакинствата. Разгледани са различни видове продукти: хранителни стоки, дрехи, разходи за дома, обзавеждане и здравни услуги, заедно с разходите на транспорт, комуникации и други. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
10:15
Индекс PMI в сферата на услугите
ИспанияEUR
Период
Октомври
Стойност
54.6
Прогноза
55.5
Предишна стойност
56.7
Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът е базиран на месечните проучвания на внимателно подбрани, определени компании, които са достатъчно представителни за отразяване на промените в частният сектор на икономиката, като се наблюдават промените в показателите като: производство, нови поръчки, пазарен дял, заетост и цени в сектора на услугите. PMI е първият месечен икономически индикатор, осигуряващ достатъчно доказателства на променящата се икономическа среда, предоставящ достоверна информация, преди държавните статистически изследвания. Индексът е представен в стойности от 1 до 100. Стойностите над 50, обуславят позитивно икономическо развитие. Стойностите под 50 очертават по мрачно бъдеще пред икономиката на страната.
10:30
Индустриално производство м/м
ШвецияSEK
Период
Септември
Стойност
2.2%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
-1.7%
Industrial Production. Индексът на индустриалното производство отразява промените в обема на производството. Данните се събират в месечно проучване. Обхващат се предприятия с персонал над 10 човека от следните индустрии: С (минна или добивна индустрия), D (производство) или Е (енергетика), съгласно индустриалната класификация на SNI 2002. Това е процентно изменение спрямо предходния месец.
10:30
Индустриално производство г/г
ШвецияSEK
Период
Септември
Стойност
4.5%
Прогноза
-
Предишна стойност
7.5% R (7.3%)
Industrial Production. Индексът на индустриалното производство отразява промените в обема на производството. Данните се събират в месечно проучване. Обхващат се предприятия с персонал над 10 човека от следните индустрии: С (минна или добивна индустрия), D (производство) или Е (енергетика), съгласно индустриалната класификация на SNI 2002. Това е процентно изменение спрямо съответния месец на предходната година.
10:45
Индекс PMI в сферата на услугите
ИталияEUR
Период
Октомври
Стойност
52.1
Прогноза
-
Предишна стойност
53.2
Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в обслужващия сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с ADACI (www.adaci.it).
10:50
Индекс PMI в сферата на услугите - финален
ФранцияEUR
Период
Октомври
Стойност
57.3
Прогноза
57.4
Предишна стойност
57.4
Final Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в обслужващия сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с CDAF (www.cdaf.asso.fr). Това е финална оценка на показателя.
10:55
Индекс PMI в сферата на услугите - финален
ГерманияEUR
Период
Октомври
Стойност
54.7
Прогноза
55.2
Предишна стойност
55.2
Final Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в обслужващия сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с BME (www.bme.de). Това е финална оценка на показателя.
11:00
Индекс PMI в сферата на услугите - финален
ЕврозонаEUR
Период
Октомври
Стойност
55.0
Прогноза
54.9
Предишна стойност
54.9
Final Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в обслужващия сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics. Това е финална оценка на показателя.
11:30
Инвеститорско доверие SENTIX
ЕврозонаEUR
Период
Ноември
Стойност
34.0
Прогноза
30.8
Предишна стойност
29.7
SENTIX Investor Confidence. SENTIX е едно от водещите проучвания за инвеститорското мнение в Германия. То осигурява данни относно това какво инвеститорите мислят за пазара. Самото проучване се провежда между 2400 души (от тях 510 са институционални инвеститори) относно мнението им за 10 различни пазара. Проучването се състои от очакванията на инвеститорите за 1 и 6-месечен период. Самият индекс се изчислява като от броя на инвеститорите, очакващи покачване на даден пазар, се извади броя на тези, очакващи понижение, и резултатът се раздели на общия брой запитани.
12:00
Среща на финансовите министри от еврозоната (Еврогрупата)
ЕврозонаEUR
Период
06.11.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Еврогрупата е неформална организация, която обединява финансовите министри на страните от еврозоната. Заместник председателя на Комисията по икономическите и паричните въпроси, както и управителят на Европейската централна банка, също участват в срещите на Еврогрупата. Ролята на Еврогрупата е да се осигури тясна координация на икономическите политики в рамките на еврозоната. Тя също така има за цел да създаде благоприятни условия за по-висок икономически растеж, както и за подпомагане на финансовата стабилност. Еврогрупата обикновено заседава веднъж месечно, в навечерието на заседанието на Съвета на Европейския съюз за икономически и финансови въпроси - ECOFIN).
12:00
Индекс на производствените цени м/м
ЕврозонаEUR
Период
Септември
Стойност
0.6%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.3%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени е индикатор на бизнес цикъла, който показва месечното развитие на цените в производствения цикъл. Той може да бъде ранен сигнал за инфлационен натиск върху икономиката, както и да отчете развитие на цените в по-дългосрочен период от време. Този индекс се състои от два подиндекса - индекс на производствените цени вътре в Еврозона и такъв за страните извън нея. Този за вътрешния пазар измерва развитието на цените на всички стоки и услуги, които са в резултат от активността в района и продадени на вътрешния пазар. Другият индекс показва ценовото развитие (превърнато в местната валута) на всички стоки и услуги от активността в района, но продадени вън от Еврозоната. Когато се комбинират тези два индекса се получава ценовото развитие на всички стоки и услуги от икономическата активност в района. Индикаторът представлява процентно изменение спрямо предходния месец.
12:00
Индекс на производствените цени г/г
ЕврозонаEUR
Период
Септември
Стойност
2.9%
Прогноза
2.8%
Предишна стойност
2.5%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени е индикатор на бизнес цикъла, който показва месечното развитие на цените в производствения цикъл. Той може да бъде ранен сигнал за инфлационен натиск върху икономиката, както и да отчете развитие на цените в по-дългосрочен период от време. Този индекс се състои от два подиндекса - индекс на производствените цени вътре в Еврозона и такъв за страните извън нея. Този за вътрешния пазар измерва развитието на цените на всички стоки и услуги, които са в резултат от активността в района и продадени на вътрешния пазар. Другият индекс показва ценовото развитие (превърнато в местната валута) на всички стоки и услуги от активността в района, но продадени вън от Еврозоната. Когато се комбинират тези два индекса се получава ценовото развитие на всички стоки и услуги от икономическата активност в района. Индикаторът представлява процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
17:00
Индекс IVEY PMI - сезонно коригиран
КанадаCAD
Период
Октомври
Стойност
63.8
Прогноза
60.2
Предишна стойност
59.6
Ivey PMI (Purchasing Manager's Index). Проучването се спонсорира от Richard Ivey School of Business и Purchasing Management Association в Canada и показва месечното изменение в икономическата активност. Този индикатор измерва в долари промяната в покупките сред определени мениджъри, отговарящи за тях в страната. В проучването участват 175 представители, които са внимателно подбрани по географското им разположение и сектора на активност, за да покрият канадската икономика като цяло. Индексът включва както публичните, така и частните сектори. Запитаните членове дават сигнал дали активността в техните организации е по-висока, същата или по-ниска спрямо предходния месец. Това се случва в 5 категории - покупки, заетост, запаси, доставки и цени. Този индикатор дава отговор на един единствен въпрос: „Бяха ли вашите покупки, измерени в долари, през миналия месец по-високи, същите, или по-ниски спрямо предходния месец?“ Всяка стойност над 50 пункта показва ръст, докато под 50 пункта е сигнал за забавяне.
19:00
Изявление на председателя на FED за Ню Йорк - Дъдли
САЩUSD
Период
06.11.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.