Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
05:30
AUD
Австралия
Решение на Reserve Bank of Australia относно лихвените нива
07.11.2017
1.50%
1.50%
1.50%
05:30
AUD
Австралия
Изявление на Reserve Bank of Australia относно лихвените нива
07.11.2017
 
-
-
09:00
EUR
Германия
Индустриално производство м/м
Септември
-1.6%
0.7%
2.6%
09:00
NOK
Норвегия
Промишлено производство м/м
Септември
2.6%
3.4%
-5.7%
09:45
EUR
Франция
Бюджетен баланс
Септември
 
-
-93.0 млрд. EUR
11:00
EUR
Еврозона
Изявление на председателя на ЕЦБ - Марио Драги
07.11.2017
 
-
-
11:00
EUR
Италия
Продажби на дребно м/м
Септември
0.9%
-
-0.1% R (-0.3%)
11:00
EUR
Италия
Продажби на дребно г/г
Септември
3.4%
0.2%
-0.2% R (-0.5%)
12:00
EUR
Еврозона
Продажби на дребно м/м
Септември
0.7%
0.6%
-0.1% R (-0.5%)
12:00
EUR
Еврозона
Продажби на дребно г/г
Септември
3.7%
2.7%
2.3% R (1.2%)
12:00
EUR
Еврозона
Среща на финансовите министри от ЕС
07.11.2017
 
-
-
15:55
USD
САЩ
Доклад Червена книга
Седм. до 30.10.2017
 
-
-1.3%
17:00
USD
САЩ
Нови работни места и текучество (JOLTS)
Септември
6.093 млн.
6.091 млн.
6.090 млн. R (6.082 млн.)
17:00
USD
САЩ
Икономическо доверие на IBD/TIPP
Ноември
53.6
51.2
50.3
19:55
CAD
Канада
Изявление на управителя на Bank of Canada - Полоз
07.10.2017
 
-
-
21:30
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED - Джером Пауъл
07.10.2017
 
-
-
22:00
USD
САЩ
Потребителски кредити
Септември
20.83 млрд. USD
18.00 млрд. USD
13.06 млрд. USD
23:30
USD
САЩ
Запаси от петрол на API (промяна)
Седм. до 03.11.2017
-1.562 млн. барела
-2.700 млн. барела
-5.087 млн. барела
05:30
Решение на Reserve Bank of Australia относно лихвените нива
АвстралияAUD
Период
07.11.2017
Стойност
1.50%
Прогноза
1.50%
Предишна стойност
1.50%
Reserve Bank of Australia Interest Rate Decision. Паричната политика и решението относно лихвените нива се изразяват от гледна точка на 'cash rate' която е основната лихва със срок един ден (overnight rate). Останалите лихвени нива за икономиката са на база тази основна лихва, така че поведението на кредиторите и получателите на кредит на финансовите пазари е зависимо основно от провежданата парична политика. Основната цел на паричната политика в средносрочен план е да контролира инфлацията. За формулировката на тази политика е отговорен бордът на Централната Банка на Австралия - Reserve Bank of Australia. Срещите на борда се провеждат обикновено 11 пъти в годината в първия вторник от месеца (с изключение на януари). Обясненията на борда относно паричната политика, провеждана от Банката се публикуват на сайта й в 2.30 след обяд (5.30 ч. българско време), в деня на срещата. Всяка промяна в основната лихва става валидна от следващия ден.
05:30
Изявление на Reserve Bank of Australia относно лихвените нива
АвстралияAUD
Период
07.11.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
09:00
Индустриално производство м/м
ГерманияEUR
Период
Септември
Стойност
-1.6%
Прогноза
0.7%
Предишна стойност
2.6%
Industrial Production. Индексът на производството представя месечното развитие на индустрията в Германия. Поради своята периодичност, навременна наличност и детайлно представяне по отрасли, индикаторът важен и актуален за развитието на бизнес активността. Всеки месец статистическата служба провежда национално проучване на местните производствени звена с 50 или повече служители. Това проучване събира информация за количеството и стойността на месечното производство на повече от 6 000 индустриални продукта. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Промишлено производство м/м
НорвегияNOK
Период
Септември
Стойност
2.6%
Прогноза
3.4%
Предишна стойност
-5.7%
Manufacturing Production. Основната цел на индекса на промишленото производство е да отрази принадената стойност (производство - междинно потребление) в различните индустриални сектори. Промишленото производство дава около 80% дял от общият обем на цялото индустриално производство, като е доминиращ отрасъл в икономиката, с най-важно значение за пазара. Това е процентно изменение спрямо предходния месец.
09:45
Бюджетен баланс
ФранцияEUR
Период
Септември
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-93.0 млрд. EUR
Central Government Balance. Правителственият бюджет е официален документ, който се преглежда от законодателната власт и се одобрява от председателя или президента. Само определени приходи от държавата могат да бъдат събирани и използвани от него. Данъкът върху собствеността е най-разпространеният фактор, попълващ бюджета на общините и местните власти на страната, данъците наложени върху продажбите/или данък печалбата са източник на финансиране на централната власт, като корпоративният данък печалба формира голяма част от националните приходи. Основните два компонента на всеки бюджет са приходите и разходите. Приходите се генерират предимно от данъците. Държавните разходи включват разходите направени от правителството за покупка на определени стоки и услуги, наричани от икономистите държавни поръчки, инвестиционните разходи за инфраструктура и проучвания; както и трансферните разходи за помощи на безработните или пенсиите.
11:00
Изявление на председателя на ЕЦБ - Марио Драги
ЕврозонаEUR
Период
07.11.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Марио Драги заема поста Председател на Европейската централна банка (ЕЦБ) през ноември 2011 г. с мандат от осем години.
11:00
Продажби на дребно м/м
ИталияEUR
Период
Септември
Стойност
0.9%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.1% R (-0.3%)
Retail Sales. Индексът измерва месечното изменение в цените на основните стоки за търговия на дребно. Стойността се определя въз основата на общата сума, платена от клиентите с ДДС, лихвите по кредитите и допълнителните такси по доставката, без да се отчитат търговските отстъпки. Общият брой обхваща около 8 000 предприятия, в 16 000 населени места от страната, с цел да гарантира присъствието на основните географски региони в проучването. Големите центрове за продажби на дребно са включени в данните. Това са големи търговски центрове и вериги магазини, наброяващи над 20 работника. Обектите, които предлагат продажба на стоки с висока отстъпка, както и минимаркети се избягват и не се включват в проучването. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
11:00
Продажби на дребно г/г
ИталияEUR
Период
Септември
Стойност
3.4%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
-0.2% R (-0.5%)
Retail Sales. Индексът измерва месечното изменение в цените на основните стоки за търговия на дребно. Стойността се определя въз основата на общата сума, платена от клиентите с ДДС, лихвите по кредитите и допълнителните такси по доставката, без да се отчитат търговските отстъпки. Общият брой обхваща около 8 000 предприятия, в 16 000 населени места от страната, с цел да гарантира присъствието на основните географски региони в проучването. Големите центрове за продажби на дребно са включени в данните. Това са големи търговски центрове и вериги магазини, наброяващи над 20 работника. Обектите, които предлагат продажба на стоки с висока отстъпка, както и минимаркети се избягват и не се включват в проучването. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
12:00
Продажби на дребно м/м
ЕврозонаEUR
Период
Септември
Стойност
0.7%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
-0.1% R (-0.5%)
Retail Sales. Индексите измерващи оборота на продажбите на дребно са част от индикаторите за бизнес циклите, които наблюдават месечната активност на сектора за продажби на дребно, като изследват общата му стойност и оборота му. Това са краткосрочни индикатори даващи информация за националното потребление. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
12:00
Продажби на дребно г/г
ЕврозонаEUR
Период
Септември
Стойност
3.7%
Прогноза
2.7%
Предишна стойност
2.3% R (1.2%)
Retail Sales. Индексите измерващи оборота на продажбите на дребно са част от индикаторите за бизнес циклите, които наблюдават месечната активност на сектора за продажби на дребно, като изследват общата му стойност и оборота му. Това са краткосрочни индикатори даващи информация за националното потребление. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
12:00
Среща на финансовите министри от ЕС
ЕврозонаEUR
Период
07.11.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Economic and Financial Affairs Council. Съвет на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси. Това е един от най-старите състави на Съвета и е познат като Съвет ECOFIN или само "ECOFIN". Състои се от министрите на икономиката и финансите на държавите-членки, както и министрите на бюджета, когато се обсъждат бюджетни въпроси. Той заседава веднъж месечно и обхваща политиката на ЕС в редица области, включително: координацията на икономическата политика, икономически надзор, мониторинг на бюджетната политика и публичните финанси на държавите-членки, финансовите пазари, движенията на капитали и икономическите отношения с трети страни.
15:55
Доклад Червена книга
САЩUSD
Период
Седм. до 30.10.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-1.3%
Redbook Retail Sales (LJR Redbook). Проучването разглежда 15 големи супермаркети всяка седмица, за да определи промяната в продажбите. Отчетът е месечен, прави се до определена дата, където: първата седмица от месеца се съпоставя с предишния месец, през втората седмица се сравняват първите 2 седмици от текущия месец, спрямо предишния и т.н. Докладът Червена Книга е подходящ индикатор, даващ информация за ръста в продажбите на дребно и осигурява предварителни изчисления за трендовете в продажбите на дребно, независимо от официалните източници.
17:00
Нови работни места и текучество (JOLTS)
САЩUSD
Период
Септември
Стойност
6.093 млн.
Прогноза
6.091 млн.
Предишна стойност
6.090 млн. R (6.082 млн.)
Job Openings and Labor Turnover Survey. Проучването за нови работни места и текучество на персонала (JOLTS) се провежда от Бюрото по трудова статистика към Департамента по труда на САЩ. Програмата включва месечното събиране, обработка и разпространяване на данни за нови работни места и текучество на персонала. Данните, които се събират от извадка от компании на доброволен принцип, включват заетост, нови работни места, наети служители, напуснали, съкращения и уволнения, както и други начини за прекратяване на трудови отношения. Броят незапълнени работни места – който се използва за изчисляване на темпа на откриване на работни места – е важна мярка за незадоволено търсене на трудова сила. Благодарение на тази статистика е възможно да се представи по-пълна картина на пазара на труда в САЩ, отколкото ако се разглежда единствено процента на безработица, който измерва излишък на предлагане на труд.
17:00
Икономическо доверие на IBD/TIPP
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
53.6
Прогноза
51.2
Предишна стойност
50.3
IBD/TIPP Economic Optimism. Индексът на икономическото доверие на изданието Investor's Business Daily (IBD)/ Институт по политика TechnoMetrica измерва настроението на потребителите по отношение на икономическите условия. 900 души по света оценяват „шестмесечната си финансова прогноза“, „лични финансови перспективи“, както и „увереността си във федералната икономическа политика“. Стойности над 50 означават оптимизъм, а под 50 – песимизъм.
19:55
Изявление на управителя на Bank of Canada - Полоз
КанадаCAD
Период
07.10.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Стивън Полоз заема поста Управител на Bank of Canada през юни 2013 г. с мандат от седем години.
21:30
Изявление на председателя на FED - Джером Пауъл
САЩUSD
Период
07.10.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Джером Пауъл зае мястото на Джанет Йелън като председател на Федералния резерв на САЩ през февруари 2018 г. с 4-годишен мандат.
22:00
Потребителски кредити
САЩUSD
Период
Септември
Стойност
20.83 млрд. USD
Прогноза
18.00 млрд. USD
Предишна стойност
13.06 млрд. USD
Consumer Credit. Покрива краткосрочните и средносрочните потребителски кредити, отпускани на частни лица, без такива със залог на недвижимо имущество.
23:30
Запаси от петрол на API (промяна)
САЩUSD
Период
Седм. до 03.11.2017
Стойност
-1.562 млн. барела
Прогноза
-2.700 млн. барела
Предишна стойност
-5.087 млн. барела
API Weekly Crude Stocks. Седмичен статистически бюлетин на API. Американският петролен институт (API) е най-голямата търговска асоциация в САЩ в областта на производството на петрол и природен газ. Тя представлява около 400 корпорации, занимаващи се с производството, рафинирането, дистрибуцията и други аспекти на петролната промишленост. Седмичният статистически бюлетин се публикува всеки вторник в 23:30. Той предоставя обобщени данни за САЩ и отделните региони по отношение на дейността на рафинериите и производството на основните нефтени продукти, съставляващи над 80% от общото производство на рафинериите.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.