Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
Без точен час
CNY
Китай
Търговски баланс
Октомври
38.17 млрд. USD
39.50 млрд. USD
28.61 млрд. USD R (28.50 млрд. USD)
07:00
JPY
Япония
Индекс на водещите индикатори
Септември
106.6
106.7
107.2
07:00
JPY
Япония
Индекс на съвпадащите индикатори
Септември
115.8
115.9
117.7
09:45
EUR
Франция
Текуща сметка
Септември
-3.10 млрд. EUR
-
-1.70 млрд. EUR R (-1.50 млрд. EUR)
09:45
EUR
Франция
Търговски баланс
Септември
-4.7 млрд. EUR
-4.8 млрд. EUR
-4.2 млрд. EUR R (-4.5 млрд. EUR)
10:00
EUR
Испания
Индустриално производство - сезонно коригирано г/г
Септември
3.4%
-
1.9% R (1.8%)
14:00
USD
САЩ
Заявки за ипотечни кредити на MBA
Седм. до 03.11.2017
0.0%
-
-2.6%
15:15
CAD
Канада
Начално жилищно строителство
Октомври
222 800
-
219 300 R (217 100)
15:30
CAD
Канада
Разрешителни за строеж м/м
Септември
3.8%
-0.2%
-5.1% R (-5.5%)
17:30
USD
САЩ
Запаси от петрол
Седм. до 03.11.2017
457.1 млн. барела
-
454.9 млн. барела
22:00
NZD
Нова Зеландия
Изявление на Reserve Bank of New Zealand относно лихвените нива
08.11.2017
 
-
-
22:00
NZD
Нова Зеландия
Изявление на Reserve Bank of New Zealand относно паричната ѝ политика
08.11.2017
 
-
-
22:00
NZD
Нова Зеландия
Решение на Reserve Bank of New Zealand относно лихвените нива
08.11.2017
1.75%
1.75%
1.75%
Без точен час
Търговски баланс
КитайCNY
Период
Октомври
Стойност
38.17 млрд. USD
Прогноза
39.50 млрд. USD
Предишна стойност
28.61 млрд. USD R (28.50 млрд. USD)
Trade Balance. Търговският баланс представлява разликата между паричната стойност на износа и вноса в икономиката за определен период от време. Положителният търговски баланс се нарича „излишък“ и се наблюдава, когато стойността на износа е по-висока от тази на вноса; отрицателният търговски баланс се нарича „дефицит“.
07:00
Индекс на водещите индикатори
ЯпонияJPY
Период
Септември
Стойност
106.6
Прогноза
106.7
Предишна стойност
107.2
Leading Index. Съставните индекси се използват, за да идентифицират обема на общите производствени дейности, чрез процентното изменение на формиращите го индикатори. Съществуват 3 типа съставни индекса. Индексът на водещите индикатори изпреварва този на съвпадащите индикатори с няколко месеца. Това предимство се използва за прогнозиране на промените в икономиката. Индексът на съвпадащите индикатори изцяло съвпада с бизнес цикъла. Използва се за определяне на текущото състояние на икономиката. Индексът на изоставащите индикатори следва индекса на водещите индикатори с шест месеца закъснение. Използва се за определяне на повратните точки и бизнес циклите в икономиката. На практика, когато индексът на съвпадащите индикатори расте, икономиката е във възходящ цикъл и обратно. Силата на промените в индекса на съвпадащите индикатори се отразява на темпото на развитие на икономиката. В момента, съставният индекс използва 29 различни индикатора: 12 водещи, 11 съвпадащи и 6 изоставащи. Списъкът с използваните индикатори се преразглежда веднъж на всеки пълен цикъл в икономиката. Това е предварителна оценка на показателя.
07:00
Индекс на съвпадащите индикатори
ЯпонияJPY
Период
Септември
Стойност
115.8
Прогноза
115.9
Предишна стойност
117.7
Coincident Index. Съставните индекси се използват, за да идентифицират обема на общите производствени дейности, чрез процентното изменение на формиращите го индикатори. Съществуват 3 типа съставни индекса. Индексът на водещите индикатори изпреварва този на съвпадащите индикатори с няколко месеца. Това предимство се използва за прогнозиране на промените в икономиката. Индексът на съвпадащите индикатори изцяло съвпада с бизнес цикъла. Използва се за определяне на текущото състояние на икономиката. Индексът на изоставащите индикатори следва индекса на водещите индикатори с шест месеца закъснение. Използва се за определяне на повратните точки и бизнес циклите в икономиката. На практика, когато индексът на съвпадащите индикатори расте, икономиката е във възходящ цикъл и обратно. Силата на промените в индекса на съвпадащите индикатори се отразява на темпото на развитие на икономиката. В момента, съставният индекс използва 29 различни индикатора: 12 водещи, 11 съвпадащи и 6 изоставащи. Списъкът с използваните индикатори се преразглежда веднъж на всеки пълен цикъл в икономиката. Това е предварителна оценка на показателя.
09:45
Текуща сметка
ФранцияEUR
Период
Септември
Стойност
-3.10 млрд. EUR
Прогноза
-
Предишна стойност
-1.70 млрд. EUR R (-1.50 млрд. EUR)
Current Account. Измерва транзакциите на националната икономика с останалия свят, за определен период от време. Повечето от тях включват такива между местните и чуждестранните граждани. Транзакциите обхващат: стоките, услугите и приходите от финансовите помощи, както пасивите за чуждите страни. Транзакцията се счита за финансов поток, който се отразява на създаването, трансформацията, обмяната, трансфера или намаляването на икономическата стойност, като води до промяната в собствеността на стоките или активите, предоставянето на услугите, трудовият капитал.
09:45
Търговски баланс
ФранцияEUR
Период
Септември
Стойност
-4.7 млрд. EUR
Прогноза
-4.8 млрд. EUR
Предишна стойност
-4.2 млрд. EUR R (-4.5 млрд. EUR)
Trade Balance. Той измерва разликата между вноса и износа на страната в милиарди евро. Импортът измерва стойността на стоките, които влизат във вътрешността на страната, независимо от крайната им дестинация. Експортът на стоки, подобно измерва стойността на стоките, които напускат вътрешната територия на страната, независимо от мястото им на производство.
10:00
Индустриално производство - сезонно коригирано г/г
ИспанияEUR
Период
Септември
Стойност
3.4%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.9% R (1.8%)
Industrial Production Index (IPI). Индустриалното производство е индикатор, който измерва месечното развитие на производствената активност в индустриалния сектор, изключвайки строителството. Той показва общото развитие на качество и количество, елиминирайки влиянието на цените. За тази цел се провежда месечно проучване между повече от 13 200 компании. Представлява процентно изменение спрямо същия период, година по-рано, сезонно коригирано спрямо работните дни за съответния месец.
14:00
Заявки за ипотечни кредити на MBA
САЩUSD
Период
Седм. до 03.11.2017
Стойност
0.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
-2.6%
MBA Mortgage Applications. В проучването относно заявките на ипотечни кредити на MBA са включени 15 индекса, покриващи всички аспекти на ипотечните кредити, като: лихва (фиксирана или променлива), държавни заеми за жилищно строителство и рефинансиране. Новите данни се публикуват всяка сряда и отразяват бизнес активността в сектора през изминалата седмица. Началото на публикациите е от 1990 г. The Mortgage Bankers Association (MBA) е национална асоциация, представляваща сектора на недвижимите имоти.
15:15
Начално жилищно строителство
КанадаCAD
Период
Октомври
Стойност
222 800
Прогноза
-
Предишна стойност
219 300 R (217 100)
Housing Starts. Началното строителството се определя съгласно условията на строителните работи, като не включва само жилищното строителство. За жилищно строителство се приема отделно място за живеене, обособено с вход. Данните за жилищното строителство се набавят чрез месечно проучване, обхващащо всички градове в страната с население над 10 000 души, които са участвали в преброяването през 1996 година. За градовете с население под 10 000 жители, започнатото жилищно строителство се различава от горния статистическия модел. Данните отразяват новите домове и апартаментите, използвани за постоянно, а не сезонно обитаване.
15:30
Разрешителни за строеж м/м
КанадаCAD
Период
Септември
Стойност
3.8%
Прогноза
-0.2%
Предишна стойност
-5.1% R (-5.5%)
Building Permits. Проучването за разрешителни за строеж обхваща всички провинции в страната, които издават такива разрешителни. Към момента, то се провежда измежду 2 400 общини в Канада, които представляват всички провинции и територии. Те съставляват около 95% от канадското население. Месечните статистически данни не отразяват отменените или изтеклите разрешителни, които обикновено са под 5%.
17:30
Запаси от петрол
САЩUSD
Период
Седм. до 03.11.2017
Стойност
457.1 млн. барела
Прогноза
-
Предишна стойност
454.9 млн. барела
Crude Oil Inventories (The Weekly Petroleum Status Report - WPSR). Данните осигуряват информация относно доставките и цените на петрола и петролните продукти за база, с цел от тези данни да се изработват бъдещи прогнози. Запасите на петрол включват вътрешните, както и тези, преминали митническо оформяне чужди петролни запаси, намиращи се в рафинерии, тръбопроводи, резервоари или на път към рафинериите. Запасите не включват петрола от Стратегическия държавен резерв. Данните се събират от компаниите на седмична база, до петък 12:00 GMT. Те се разпространяват по електронен път след 15:30 GMT всяка сряда. 1 американски барел = 42 американски галона или 159 литра.
22:00
Изявление на Reserve Bank of New Zealand относно лихвените нива
Нова ЗеландияNZD
Период
08.11.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
22:00
Изявление на Reserve Bank of New Zealand относно паричната ѝ политика
Нова ЗеландияNZD
Период
08.11.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
22:00
Решение на Reserve Bank of New Zealand относно лихвените нива
Нова ЗеландияNZD
Период
08.11.2017
Стойност
1.75%
Прогноза
1.75%
Предишна стойност
1.75%
Reserve Bank of New Zealand Interest Rate Decision. Централната Банка използва паричната си политика за поддържане на ценова стабилност, съгласно директивите заложени в Съглашението за политически цели (PTA). Настоящото съглашение изисква задържане на инфлацията на нива между 1 и 3 процента в средносрочен план. Банката провежда паричната си политика с помощта на определяне на лихва по овърнайт депозити (Official Cash Rate), която се преразглежда осем пъти годишно. Тази лихва влияе върху цената на кредитния ресурс в икономиката на Нова Зеландия, като по този начин предоставя възможност на Централната Банка да оказва влияние върху инфлацията и икономическата дейност. Това е общоприет и развит инструмент в световен мащаб. В Нова Зеландия, управителят на Централната банка е лично отговорен за всички решения, взимани относно провеждането на паричната политика в страната. За съпоставка, в Австралия, Бордът на директорите на австралийската Централна банка е отговорен за провеждането на паричната политика в страната.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.