Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
02:30
AUD
Австралия
Бизнес доверие на NAB
Август
8
-
7
04:00
CNY
Китай
Индустриално производство г/г
Октомври
6.2%
6.3%
6.6%
04:00
CNY
Китай
Продажби на дребно г/г
Октомври
10.0%
10.4%
10.3%
09:00
EUR
Германия
Индекс на потребителските цени - финален м/м
Октомври
0.0%
0.0%
0.0%
09:00
EUR
Германия
Индекс на потребителските цени - финален г/г
Октомври
1.6%
1.6%
1.6%
09:00
EUR
Германия
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
Q3
0.8%
0.6%
0.6%
09:00
EUR
Германия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален м/м
Октомври
-0.1%
-0.1%
-0.1%
09:00
EUR
Германия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
Октомври
1.5%
1.5%
1.5%
09:00
NOK
Норвегия
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
Q3
0.7%
0.5%
1.1%
09:00
EUR
Финландия
Индекс на потребителските цени г/г
Октомври
0.5%
-
0.8%
09:00
EUR
Финландия
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
Септември
3.8%
-
2.7%
10:00
EUR
Испания
Индекс на потребителските цени м/м
Октомври
0.9%
0.9%
0.2%
10:00
EUR
Испания
Индекс на потребителските цени – финален г/г
Октомври
1.6%
1.6%
1.8%
10:00
EUR
Испания
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
Октомври
0.6%
0.6%
0.6%
10:00
EUR
Испания
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
Октомври
1.7%
1.7%
1.7%
10:15
CHF
Швейцария
Индекс на производствените и импортни цени м/м
Октомври
0.5%
0.2%
0.5%
10:15
CHF
Швейцария
Индекс на производствените и импортни цени г/г
Октомври
1.2%
-
0.8%
10:30
SEK
Швеция
Индекс на потребителските цени м/м
Октомври
-0.1%
-
0.1%
10:30
SEK
Швеция
Индекс на потребителските цени г/г
Октомври
1.7%
-
2.1%
10:30
EUR
Холандия
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
Q3
0.4%
0.5%
1.5%
10:30
EUR
Холандия
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен г/г
Q3
3.0%
-
3.3%
10:30
EUR
Холандия
Търговски баланс
Септември
6.26 млрд. EUR
-
4.02 млрд. EUR R (4.70 млрд. EUR)
11:00
EUR
Италия
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
Q2
0.5%
0.4%
0.3% R (0.4%)
11:00
EUR
Италия
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен г/г
Q2
1.8%
1.7%
1.5%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на потребителските цени м/м
Октомври
0.1%
0.2%
0.3%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на потребителските цени г/г
Октомври
3.0%
3.1%
3.0%
11:30
GBP
Великобритания
Основен индекс на потребителските цени г/г
Октомври
2.7%
-
2.7%
11:30
GBP
Великобритания
Основен индекс на производствените цени на изхода м/м
Октомври
0.1%
0.1%
-0.1% R (0.2%)
11:30
GBP
Великобритания
Основен индекс на производствените цени на изхода г/г
Октомври
2.1%
2.2%
2.5%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на производствените цени на входа м/м
Октомври
1.0%
1.1%
0.2% R (0.4%)
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на производствените цени на входа г/г
Октомври
4.6%
4.8%
8.1% R (8.4%)
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на производствените цени на изхода м/м
Октомври
0.2%
0.2%
0.2%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на производствените цени на изхода г/г
Октомври
2.8%
2.9%
3.3%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на цените на дребно м/м
Октомври
0.1%
0.2%
0.1%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на цените на дребно г/г
Октомври
4.0%
4.1%
3.9%
12:00
EUR
Еврозона
Изявление на председателя на ЕЦБ - Марио Драги
14.11.2017
 
-
-
12:00
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED - Джером Пауъл
14.11.2017
 
-
-
12:00
GBP
Великобритания
Изявление на управителя на Bank of England - Карни
14.11.2017
 
-
-
12:00
JPY
Япония
Изявление на управителя на Bank of Japan - Курода
14.11.2017
 
-
-
12:00
EUR
Италия
Индекс на потребителските цени - финален м/м
Октомври
-0.2%
-0.2%
-0.3%
12:00
EUR
Италия
Индекс на потребителските цени - финален г/г
Октомври
1.0%
1.1%
1.1%
12:00
EUR
Италия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален м/м
Октомври
0.0%
0.0%
0.0%
12:00
EUR
Италия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
Октомври
1.1%
1.1%
1.1%
12:00
EUR
Германия
ZEW индекс на икономическите очаквания
Ноември
18.7
-
17.6
12:00
EUR
Германия
ZEW индекс на текущите условия
Ноември
88.8
88.0
87.0
12:00
EUR
Еврозона
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
Q3
0.6%
0.6%
0.6%
12:00
EUR
Еврозона
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен г/г
Q3
2.5%
2.5%
2.5%
12:00
EUR
Еврозона
ZEW индекс на икономическите очаквания
Ноември
30.9
29.3
26.7
12:00
EUR
Еврозона
Индустриално производство м/м
Септември
-0.6%
-0.6%
1.4%
12:00
EUR
Еврозона
Индустриално производство г/г
Септември
3.3%
3.2%
3.9% R (3.8%)
13:00
USD
САЩ
Индекс за условията за малкия и среден бизнес на NFIB
Октомври
103.8
104.2
103.0
15:30
USD
САЩ
Индекс на производствените цени м/м
Октомври
0.4%
0.1%
0.4%
15:30
USD
САЩ
Индекс на производствените цени г/г
Октомври
2.8%
2.4%
2.6%
15:30
USD
САЩ
Основен индекс на производствените цени м/м
Октомври
0.4%
0.2%
0.4%
15:30
USD
САЩ
Основен индекс на производствените цени г/г
Октомври
2.4%
-
2.2%
15:55
USD
САЩ
Доклад Червена книга
Седм. до 06.11.2017
-1.2%
-
-1.0%
22:30
USD
САЩ
Запаси от петрол на API (промяна)
Седм. до
6.513 млн. барела
-
-1.562 млн. барела
02:30
Бизнес доверие на NAB
АвстралияAUD
Период
Август
Стойност
8
Прогноза
-
Предишна стойност
7
National Australia Bank (NAB) Business Confidence. Показателят представлява проучване на текущото състояние на бизнес сектора в Австралия. Той се базира на запитвания към стотици различни по големина компании. Националната Банка на Австралия използва тези статистически данни и представя месечни и тримесечни отчети. Компаниите са запитвани относно стойността на новите поръчки, условията за търговия, продажбите, свързани с експорта, печалбите и разходите. Стойности над нулата показват, че са повече компаниите, които очакват техния бизнес да се развива в положителна посока, отколкото тези, които очакват той да се развива в отрицателна посока. Тримесечният доклад има по-голямо влияние, тъй-като обхваща по-голям обем от данни и допълнителни въпроси относно очакванията на участниците в проучването.
04:00
Индустриално производство г/г
КитайCNY
Период
Октомври
Стойност
6.2%
Прогноза
6.3%
Предишна стойност
6.6%
Industrial Production. Показва промяната в общата коригирана спрямо инфлацията стойност на продукцията на производствени компании, мини и доставчици на комунални услуги. Това е процентна промяна спрямо същия период на предходната година.
04:00
Продажби на дребно г/г
КитайCNY
Период
Октомври
Стойност
10.0%
Прогноза
10.4%
Предишна стойност
10.3%
Retail Sales. Общи продажби на дребно на потребителски стоки: означава продажбите на физически стоки или постъпленията от кетъринг услуги, продавани или предоставяни от компании на физически лица и социални лица за непроизводствени и неоперативни цели.
09:00
Индекс на потребителските цени - финален м/м
ГерманияEUR
Период
Октомври
Стойност
0.0%
Прогноза
0.0%
Предишна стойност
0.0%
Final Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва средната промяна в цените на всички стоки и услуги, потребявани от домакинствата. Той предоставя обща картина на движението на цените в Германия. Показателят покрива всички типове домакинства, всички провинции в страната и всички стоки и услуги, които са търсени - наеми, хранителни продукти, облекло, автомобили; услуги като фризьорство или ремонт. Изчислението на индекса на потребителските цени се основава на т.нар. потребителска кошница от стоки и услуги. тя включва всички стоки и услуги, които са свързани с потреблението в Германия. Потребителската кошница се обновява постоянно, с цел включването на стоки, които са по-често купувани от потребителите в текущото ценово изследване. Това е финална оценка на показателя, представляваща процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на потребителските цени - финален г/г
ГерманияEUR
Период
Октомври
Стойност
1.6%
Прогноза
1.6%
Предишна стойност
1.6%
Final Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва средната промяна в цените на всички стоки и услуги, потребявани от домакинствата. Той предоставя обща картина на движението на цените в Германия. Показателят покрива всички типове домакинства, всички провинции в страната и всички стоки и услуги, които са търсени - наеми, хранителни продукти, облекло, автомобили; услуги като фризьорство или ремонт. Изчислението на индекса на потребителските цени се основава на т.нар. потребителска кошница от стоки и услуги. тя включва всички стоки и услуги, които са свързани с потреблението в Германия. Потребителската кошница се обновява постоянно, с цел включването на стоки, които са по-често купувани от потребителите в текущото ценово изследване. Това е финална оценка на показателя, представляваща процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
ГерманияEUR
Период
Q3
Стойност
0.8%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
0.6%
Preliminary Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) измерва развитието на националната икономика през отчетния период. Представлява общата стойност на всички стоки и услуги, произведени от икономиката на страната (остойностени), освен ако не участват в междинен процес на обработка при производството на стоки и услуги. В Германия БВП се изчислява, като се прилага производствения и разходен методи. Производственият метод означава, че БВП е получен калкулирайки стойността, добавена от всеки производител като разлика от стойността на произведените стоки и услуги и консумираните такива в междинните процеси на обработка, добавяйки таксите за обработка (такива са тютюневите изделия, минералните масла и добавените разходи за обработка). Така получената стойност се разделя на стойността на субсидиите за продуктите. БВП може да бъде определен също и от страна на разходите. Калкулират се разходите за крайна обработка на стоките и услугите (на домакинствата, на правителството), натрупване на основен капитал (инвестиции) и баланса между експорта и импорта. Това е първо, предварително изчисление на показателя, показващо процентната му промяна спрямо предходното тримесечие.
09:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален м/м
ГерманияEUR
Период
Октомври
Стойност
-0.1%
Прогноза
-0.1%
Предишна стойност
-0.1%
Final Harmonized Index of Consumer Prices. Хармонизираният индекс на потребителските цени се използва, за да може да се сравнява инфлацията в международен контекст, главно за страните от Еврозоната. Изчисленията му са съобразени с методите и процедурите на хармонизирания подход и отразяват развитието на цените в различните държави, базирано на модел на потреблението. Информацията, която се събира при изчислението на националния индекс на потребителските цени на Германия се използва също и при пресмятането на Хармонизирания индекс на потребителските цени. Разликата между двата индекса се състои главно във включването на цените на някои частни недвижими имоти и данъка върху автомобилите в страната при калкулирането на националния индекс на потребителските цени. Това е финална оценка на показателя, изчислена като процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
ГерманияEUR
Период
Октомври
Стойност
1.5%
Прогноза
1.5%
Предишна стойност
1.5%
Final Harmonized Index of Consumer Prices. Хармонизираният индекс на потребителските цени се използва, за да може да се сравнява инфлацията в международен контекст, главно за страните от Еврозоната. Изчисленията му са съобразени с методите и процедурите на хармонизирания подход и отразяват развитието на цените в различните държави, базирано на модел на потреблението. Информацията, която се събира при изчислението на националния индекс на потребителските цени на Германия се използва също и при пресмятането на Хармонизирания индекс на потребителските цени. Разликата между двата индекса се състои главно във включването на цените на някои частни недвижими имоти и данъка върху автомобилите в страната при калкулирането на националния индекс на потребителските цени. Това е финална оценка на показателя, изчислена като процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
НорвегияNOK
Период
Q3
Стойност
0.7%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
1.1%
Gross Domestic Product (GDP). Показателят измерва общия обем продукция, произведена в страната. Той включва добавената стойност при всички пазарно ориентирани бизнес дейности, както и в сектора на публичната администрация, неправителствените организации и производство за собствени цели. Това е процентно изменение спрямо предходното тримесечие.
09:00
Индекс на потребителските цени г/г
ФинландияEUR
Период
Октомври
Стойност
0.5%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.8%
Consumer Price Index (CPI). Индексът разглежда развитието на цените на стоките и услугите, потребявани от местните домакинства във Финландия. Индексът на потребителските цени се разглежда, като основен измерител на инфлацията. Той дава информация за промените в цените на стоките и услугите, съгласно структурата им на потребление на средностатистическо домакинство. Сравнява се промяната в цените общо за индекса, на стоковите групи и на 497 отделни стоки. Индексите на потребителските цени се преразглеждат през няколко години и са подходящи за краткосрочни анализи. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
09:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
ФинландияEUR
Период
Септември
Стойност
3.8%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.7%
Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт по пазарни цени отразява крайния резултат от производствената дейност на местните производствени мощности. Той може да бъде изчислен по три различни начина: Като брутна стойност на всички производствени сектори на различните индустрии, заедно с данъците, без субсидиите на продуктите; като сума на стоките и услугите предназначени за крайния потребител от местни единици (крайно потребление, брутен капитал, експорт минус импорт); както и сумата на приходната сметка (компенсациите на работниците, данъците за производство и вноса, без субсидиите, брутния текущ излишък и брутният смесен приход). Изчислява се като процентно изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година.
10:00
Индекс на потребителските цени м/м
ИспанияEUR
Период
Октомври
Стойност
0.9%
Прогноза
0.9%
Предишна стойност
0.2%
Consumer Price Index (CPI). Това е статистически измерител на развитието в цените на стоките и услугите, използвани от населението на ниво домакинство в Испания. Изразява процентното изменение на показателя спрямо предходния месец.
10:00
Индекс на потребителските цени – финален г/г
ИспанияEUR
Период
Октомври
Стойност
1.6%
Прогноза
1.6%
Предишна стойност
1.8%
Consumer Price Index (CPI). Това е статистически измерител на развитието в цените на стоките и услугите, използвани от населението на ниво домакинство в Испания. Изразява процентното изменение на показателя за съществуващия период спрямо съответстващия период на предходната година по окончателни данни.
10:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
ИспанияEUR
Период
Октомври
Стойност
0.6%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
0.6%
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Това е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, което улеснява международните сравнения и съответствие с изискванията на споразумението от Маастрихт за Европейския паричен съюз (Еврозона). Изразява процентното изменение на показателя спрямо предходния месец. Това е предварително изчисление на показателя.
10:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
ИспанияEUR
Период
Октомври
Стойност
1.7%
Прогноза
1.7%
Предишна стойност
1.7%
Final Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Това е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, което улеснява международните сравнения и съответствие с изискванията на споразумението от Маастрихт за Европейския паричен съюз (Еврозона). Изразява процентното изменение на показателя спрямо съответстващия период от предходната година.
10:15
Индекс на производствените и импортни цени м/м
ШвейцарияCHF
Период
Октомври
Стойност
0.5%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.5%
Producer and Import Prices. Индексът на производствените цени се отнася за стоките, произвеждани и продавани на вътрешния пазар или изнасяни от предприятията в Швейцария. Стоките включват суровините или изходните материали, полуфабрикатите и крайните продукти. Цените на стоките се измерват на първото маркетингово стъпало в производството на продукта, по цени FOB или ЕXW, като ДДС-то не се включва, за разлика от косвените данъци. Индексът на импортните цени има сходна структура, с този на производствените цени, като отразява цените на вносните продукти (по цена, преди митническо облагане, без ДДС). Комбинираният индекс на производствените и импортните цени отразява промените общо и за двата индекса, които обединява, като сумира стойностите им. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
10:15
Индекс на производствените и импортни цени г/г
ШвейцарияCHF
Период
Октомври
Стойност
1.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.8%
Producer and Import Prices. Индексът на производствените цени се отнася за стоките, произвеждани и продавани на вътрешния пазар или изнасяни от предприятията в Швейцария. Стоките включват суровините или изходните материали, полуфабрикатите и крайните продукти. Цените на стоките се измерват на първото маркетингово стъпало в производството на продукта, по цени FOB или ЕXW, като ДДС-то не се включва, за разлика от косвените данъци. Индексът на импортните цени има сходна структура, с този на производствените цени, като отразява цените на вносните продукти (по цена, преди митническо облагане, без ДДС). Комбинираният индекс на производствените и импортните цени отразява промените общо и за двата индекса, които обединява, като сумира стойностите им. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
10:30
Индекс на потребителските цени м/м
ШвецияSEK
Период
Октомври
Стойност
-0.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.1%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени е най-разпространеният модел за измерване на промените в потребителските цени. Използва се за измерване на инфлацията и други изчисления. Когато CPI се използва за изчисления, се взимат конкретните стойности на индекса, а не на инфлацията. CPI показва развитието на средните потребителски цени за частния сектор. Показателите отчитат реалните цени, които потребителите заплащат, като в тях участва ДДС и субсидиите. Преките данъци и социалните придобивки не са включени при изчисляването му. Тъй като на практика е много трудно да се включат цените на абсолютно всички стоки и услуги, които се потребяват, се взима представителна извадка от стоки, включени в потребителска кошница, наречена "представителни продукти". Относителната степен на важност между "представителните продукти" се изчислява чрез даването им на тежест. Тя показва колко голям дял заема съответния продукт в общият дял от частното потребление. Това е процентно изменение спрямо предходния месец.
10:30
Индекс на потребителските цени г/г
ШвецияSEK
Период
Октомври
Стойност
1.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.1%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени е най-разпространеният модел за измерване на промените в потребителските цени. Използва се за измерване на инфлацията и други изчисления. Когато CPI се използва за изчисления, се взимат конкретните стойности на индекса, а не на инфлацията. CPI показва развитието на средните потребителски цени за частния сектор. Показателите отчитат реалните цени, които потребителите заплащат, като в тях участва ДДС и субсидиите. Преките данъци и социалните придобивки не са включени при изчисляването му. Тъй като на практика е много трудно да се включат цените на абсолютно всички стоки и услуги, които се потребяват, се взима представителна извадка от стоки, включени в потребителска кошница, наречена "представителни продукти". Относителната степен на важност между "представителните продукти" се изчислява чрез даването им на тежест. Тя показва колко голям дял заема съответния продукт в общият дял от частното потребление. Това е процентно изменение спрямо съответния месец на предходната година.
10:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
ХоландияEUR
Период
Q3
Стойност
0.4%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
1.5%
Gross Domestic Product (GDP). Дава количествена оценка за развитието на националната икономика. Отразява стойностите на стоките и услугите, произведени в страната, които не се използват за суровини или последваща обработка за други материали, а се явяват краен продукт на икономиката, или принадената стойност. От продуктова гледна точка, се показва разпределението на принадената стойност по сектори и дейности. Разходният метод за изчисляване на БВП показва как се разпределя показателя на базата на разходите в икономиката от гледна точка на потребителските разходи, капиталовите разходи и международната търговия. Определя се като сума на частните потребителски разходи, правителствените разходи, брутният капитал, промяната в запасите, придобивания и търговския баланс. Това е процентно изменение на показателя спрямо предходното тримесечие, на база предварителни данни.
10:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен г/г
ХоландияEUR
Период
Q3
Стойност
3.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
3.3%
Gross Domestic Product (GDP). Дава количествена оценка за развитието на националната икономика. Отразява стойностите на стоките и услугите, произведени в страната, които не се използват за суровини или последваща обработка за други материали, а се явяват краен продукт на икономиката, или принадената стойност. От продуктова гледна точка, се показва разпределението на принадената стойност по сектори и дейности. Разходният метод за изчисляване на БВП показва как се разпределя показателя на базата на разходите в икономиката от гледна точка на потребителските разходи, капиталовите разходи и международната търговия. Определя се като сума на частните потребителски разходи, правителствените разходи, брутният капитал, промяната в запасите, придобивания и търговския баланс. Това е процентно изменение на показателя спрямо съответното тримесечие, година по-рано, на база предварителни данни.
10:30
Търговски баланс
ХоландияEUR
Период
Септември
Стойност
6.26 млрд. EUR
Прогноза
-
Предишна стойност
4.02 млрд. EUR R (4.70 млрд. EUR)
Trade Balance. Този индикатор представя разликата (в EUR) в стойността между стоките и услугите, които са били изнесени и внесени в страната по време на отчетния месец. Това е най-големият компонент в текущата сметка на страната. Когато експортът е по-голям от импорта, то налице е търговски излишък. В обратния случай, когато вносът е по-голям от износа на лице е търговски дефицит. Страни с голям дисбаланс не са независими - или защото разчитат изцяло на чуждите пазари да поръчват техните стоки (в случай на положително салдо), или защото не произвеждат достатъчно стоки в страната, за да задоволят търсенето (в случай на дефицит).
11:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
ИталияEUR
Период
Q2
Стойност
0.5%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.3% R (0.4%)
Preliminary Gross domestic product (GDP) е измерител на икономическата активност. Определя се като разлика между стойността на всички произведени стоки и услуги и суровините и разходите, използвани за създаването им. БВП, измерен по пазарни цени отразява производствената дейност на местните предприятия. Разходният метод се прилага по следния начин: БВП = частни окончателни разходи + държавни разходи + брутни фиксирани капиталови разходи + промяна в запасите + инвестициите, с изключение на тези, направени в ценни метали + вноса - износа. Изразява се като процентно изменение спрямо предходното тримесечие.
11:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен г/г
ИталияEUR
Период
Q2
Стойност
1.8%
Прогноза
1.7%
Предишна стойност
1.5%
Preliminary Gross domestic product (GDP) е измерител на икономическата активност. Определя се като разлика между стойността на всички произведени стоки и услуги и суровините и разходите, използвани за създаването им. БВП, измерен по пазарни цени отразява производствената дейност на местните предприятия. Разходният метод се прилага по следния начин: БВП = частни окончателни разходи + държавни разходи + брутни фиксирани капиталови разходи + промяна в запасите + инвестициите, с изключение на тези, направени в ценни метали + вноса - износа. Изразява се като процентно изменение спрямо съответното тримесечие, година по-рано.
11:30
Индекс на потребителските цени м/м
ВеликобританияGBP
Период
Октомври
Стойност
0.1%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.3%
Consumer Prices Index (CPI). Индексът на потребителските цени е основният измерител на инфлацията във Великобритания за макроикономически цели и формира базата на инфлационната цел, поставена от правителството. Всеки месец се правят около 120 000 извадки, изследвайки промяната на цените на около 650 продукта. Те представляват „потребителската кошница“ на стоки и услуги за самия индекс. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Индекс на потребителските цени г/г
ВеликобританияGBP
Период
Октомври
Стойност
3.0%
Прогноза
3.1%
Предишна стойност
3.0%
Consumer Prices Index (CPI). Индексът на потребителските цени е основният измерител на инфлацията във Великобритания за макроикономически цели и формира базата на инфлационната цел, поставена от правителството. Всеки месец се правят около 120 000 извадки, изследвайки промяната на цените на около 650 продукта. Те представляват „потребителската кошница“ на стоки и услуги за самия индекс. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Основен индекс на потребителските цени г/г
ВеликобританияGBP
Период
Октомври
Стойност
2.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.7%
Core Consumer Price Index (CPI). Основният индекс на потребителските цени измерва промяната в цените на стоките и услугите, поръчани от потребителите, като от тях са извадени волатилни компоненти като хранителни стоки, енергийни продукти, алкохолни и тютюневи изделия. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Основен индекс на производствените цени на изхода м/м
ВеликобританияGBP
Период
Октомври
Стойност
0.1%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
-0.1% R (0.2%)
Core Output Producer Price Index. Индексът на производствените цени на изхода измерва промяната в цените на стоките, произведени от британските производители (наричани още "заводски цени"). Основният индекс на производствените цени изключва волатилни компоненти като хранителни стоки и енергийни продукти. Той дава по-изчистена информация за промяната на производствената инфлация, тъй като от него са изключени компоненти, имащи краткосрочно влияние върху цените. Така стойността му се смята за минимално повлияна от такива фактори. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Основен индекс на производствените цени на изхода г/г
ВеликобританияGBP
Период
Октомври
Стойност
2.1%
Прогноза
2.2%
Предишна стойност
2.5%
Core Output Producer Price Index. Индексът на производствените цени на изхода измерва промяната в цените на стоките, произведени от британските производители (наричани още "заводски цени"). Основният индекс на производствените цени изключва волатилни компоненти като хранителни стоки и енергийни продукти. Той дава по-изчистена информация за промяната на производствената инфлация, тъй като от него са изключени компоненти, имащи краткосрочно влияние върху цените. Така стойността му се смята за минимално повлияна от такива фактори. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Индекс на производствените цени на входа м/м
ВеликобританияGBP
Период
Октомври
Стойност
1.0%
Прогноза
1.1%
Предишна стойност
0.2% R (0.4%)
Input Producer Price Index (PPI). Индикаторът се представя чрез месечно проучване, измерващо промените в цените на стоките, купени и продадени от производителите във Великобритания. Всеки месец се изследва промяната в цените на широка гама от представителни продукти. Индексът на производствените цени на входа измерва промените в цените на материалите и горивата, закупени от британските производители за производствени цели. Те не са ограничени само до тези материали, използвани в крайните продукти, но също така включват и тези, които се изискват за нормалното всекидневно функционираме на компанията. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Индекс на производствените цени на входа г/г
ВеликобританияGBP
Период
Октомври
Стойност
4.6%
Прогноза
4.8%
Предишна стойност
8.1% R (8.4%)
Input Producer Price Index (PPI). Индикаторът се представя чрез месечно проучване, измерващо промените в цените на стоките, купени и продадени от производителите във Великобритания. Всеки месец се изследва промяната в цените на широка гама от представителни продукти. Индексът на производствените цени на входа измерва промените в цените на материалите и горивата, закупени от британските производители за производствени цели. Те не са ограничени само до тези материали, използвани в крайните продукти, но също така включват и тези, които се изискват за нормалното всекидневно функционираме на компанията. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Индекс на производствените цени на изхода м/м
ВеликобританияGBP
Период
Октомври
Стойност
0.2%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.2%
Output Producer Price Index (PPI). Индикаторът се представя чрез месечно проучване, измерващо промените в цените на стоките, купени и продадени от производителите във Великобритания. Всеки месец се изследва промяната в цените на широка гама от представителни продукти. Индексът на производствените цени на изхода измерва промените в цените на стоките, създадени от производителите в страната. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Индекс на производствените цени на изхода г/г
ВеликобританияGBP
Период
Октомври
Стойност
2.8%
Прогноза
2.9%
Предишна стойност
3.3%
Output Producer Price Index (PPI). Индикаторът се представя чрез месечно проучване, измерващо промените в цените на стоките, купени и продадени от производителите във Великобритания. Всеки месец се изследва промяната в цените на широка гама от представителни продукти. Индексът на производствените цени на изхода измерва промените в цените на стоките, създадени от производителите в страната. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Индекс на цените на дребно м/м
ВеликобританияGBP
Период
Октомври
Стойност
0.1%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.1%
Retail Prices Index (RPI). Индексът на цените на дребно е най-известният общ показател за инфлацията във Великобритания. Той често се използва при сключването на договори за обновяване на заплащането и наемите за недвижими имоти. Измерва средната промяна в цените на стоките и услугите, поръчвани от повечето домакинства в страната. Потребителската кошница, на която е базиран този индекс се обновява всяка година, използвайки информация от проучвания за разходи и хранителни продукти. Показателят се съставя на база представителна извадка за около 650 стоки и услуги, чиито цени се проследяват в 150 147 обекта във Великобритания. Около 120 000 отделни измервания се използват при изчислението на индекса, който се публикува всеки месец. Това е процентна промяна спрямо нивото от предходния месец.
11:30
Индекс на цените на дребно г/г
ВеликобританияGBP
Период
Октомври
Стойност
4.0%
Прогноза
4.1%
Предишна стойност
3.9%
Retail Prices Index (RPI). Индексът на цените на дребно е най-известният общ показател за инфлацията във Великобритания. Той често се използва при сключването на договори за обновяване на заплащането и наемите за недвижими имоти. Измерва средната промяна в цените на стоките и услугите, поръчвани от повечето домакинства в страната. Потребителската кошница, на която е базиран този индекс се обновява всяка година, използвайки информация от проучвания за разходи и хранителни продукти. Показателят се съставя на база представителна извадка за около 650 стоки и услуги, чиито цени се проследяват в 150 147 обекта във Великобритания. Около 120 000 отделни измервания се използват при изчислението на индекса, който се публикува всеки месец. Това е процентна промяна спрямо нивото от съответния месец, година по-рано.
12:00
Изявление на председателя на ЕЦБ - Марио Драги
ЕврозонаEUR
Период
14.11.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Марио Драги заема поста Председател на Европейската централна банка (ЕЦБ) през ноември 2011 г. с мандат от осем години.
12:00
Изявление на председателя на FED - Джером Пауъл
САЩUSD
Период
14.11.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Джером Пауъл зае мястото на Джанет Йелън като председател на Федералния резерв на САЩ през февруари 2018 г. с 4-годишен мандат.
12:00
Изявление на управителя на Bank of England - Карни
ВеликобританияGBP
Период
14.11.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
12:00
Изявление на управителя на Bank of Japan - Курода
ЯпонияJPY
Период
14.11.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Харухико Курода заема поста Управител на Bank of Japan през март 2013 г. с мандат от пет години.
12:00
Индекс на потребителските цени - финален м/м
ИталияEUR
Период
Октомври
Стойност
-0.2%
Прогноза
-0.2%
Предишна стойност
-0.3%
Final Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва промените в цените на определени продукти или (кошница продукти) за определен период от време, като приема поръчваните количества за постоянни за 2 съответстващи периода. Той обхваща кошница от стоки и услуги, използвани от домакинствата като краен продукт. Цените, формиращи индекса на потребителските цени се явяват представителни и подробно подбрани за домакинствата, независимо от конкретното потребление на стоките, участващи в кошницата. Всеки месец се събират 300 000 оферти в 25 000 магазина и 12 000 домакинства. Проучването изключва домакинства, притежаващи собствени жилища. Изразява се като окончателно процентно изменение спрямо предходния месец.
12:00
Индекс на потребителските цени - финален г/г
ИталияEUR
Период
Октомври
Стойност
1.0%
Прогноза
1.1%
Предишна стойност
1.1%
Final Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва промените в цените на определени продукти или (кошница продукти) за определен период от време, като приема поръчваните количества за постоянни за 2 съответстващи периода. Той обхваща кошница от стоки и услуги, използвани от домакинствата като краен продукт. Цените, формиращи индекса на потребителските цени се явяват представителни и подробно подбрани за домакинствата, независимо от конкретното потребление на стоките, участващи в кошницата. Всеки месец се събират 300 000 оферти в 25 000 магазина и 12 000 домакинства. Проучването изключва домакинства, притежаващи собствени жилища. Изразява се като окончателно процентно изменение спрямо съответния период, година по-рано.
12:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален м/м
ИталияEUR
Период
Октомври
Стойност
0.0%
Прогноза
0.0%
Предишна стойност
0.0%
Final Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираният индекс на потребителските цени се определя на базата на "крайните домакински потребителски разходи", определени чрез концепцията на Европейската система за сметки (European System of Accounts). Това е месечен индекс, който се използва за измерване на инфлацията. Той покрива всички форми на домакинските разходи, без да включва възстановените разходи, субсидии и отстъпки. Изразен е като финално процентно изменение спрямо предходния месец.
12:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
ИталияEUR
Период
Октомври
Стойност
1.1%
Прогноза
1.1%
Предишна стойност
1.1%
Final Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираният индекс на потребителските цени се определя на базата на "крайните домакински потребителски разходи", определени чрез концепцията на Европейската система за сметки (European System of Accounts). Това е месечен индекс, който се използва за измерване на инфлацията. Той покрива всички форми на домакинските разходи, без да включва възстановените разходи, субсидии и отстъпки. Изразен е като финално процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
12:00
ZEW индекс на икономическите очаквания
ГерманияEUR
Период
Ноември
Стойност
18.7
Прогноза
-
Предишна стойност
17.6
ZEW Economic Sentiment. ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) индексът на икономическите очаквания се публикува месечно. В изследването участват до 350 финансови експерти. Индикаторът отразява разликата между дела на анализаторите, които са оптимистично настроени и тези, които са песимисти за очакваното икономическо развитие на Германия през следващите шест месеца. Пример: Ако 30% от участниците очакват икономическото положение на Германия да се подобри в рамките на следващите шест месеца, 30% не очакват промяна и 40% очакват икономическата ситуация да се влоши, ZEW индексът на икономическото доверие ще бъде -10 пункта. По този начин, положително число означава, че дялът на оптимистите е по-голям от този на песимистите и обратно.
12:00
ZEW индекс на текущите условия
ГерманияEUR
Период
Ноември
Стойност
88.8
Прогноза
88.0
Предишна стойност
87.0
ZEW Current Situation. ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) индексът на текущите условия е базиран върху резултати от проучване, което е насочено към икономическото състояние на Германия. В изследването участват до 350 финансови експерти. Техните становища по въпроса дали текущата ситуация е подобрена, влошена или непроменена се обработват, като от позитивните становища се изваждат негативните. По-висок резултат означава по-силна икономика и по-добър бизнес климат.
12:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
ЕврозонаEUR
Период
Q3
Стойност
0.6%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
0.6%
Advance Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) измерва общата икономическа активност. Дефинира се като стойността на всички произведени стоки и услуги, като от нея е извадена стойността на стоките и услугите, използвани при създаването им. Индексът на обема на БВП се изразява по отношение на ЕС, като средната му стойност е приета за 100 пункта. Ако индексът на дадена страна е по-висок от 100, нивото на БВП на глава от населението е по-висок от средния за ЕС и обратно. БВП по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на съществуващите производствени единици. От разходна гледна точка БВП може да се изрази както следва: БВП = частни потребителски разходи + правителствени разходи + брутен основен капитал + промените в запасите + придобивания + експорт - импорт. Това е предварителна оценка на показателя, изразена като процентна промяна спрямо предходното тримесечие.
12:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен г/г
ЕврозонаEUR
Период
Q3
Стойност
2.5%
Прогноза
2.5%
Предишна стойност
2.5%
Advance Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) измерва общата икономическа активност. Дефинира се като стойността на всички произведени стоки и услуги, като от нея е извадена стойността на стоките и услугите, използвани при създаването им. Индексът на обема на БВП се изразява по отношение на ЕС, като средната му стойност е приета за 100 пункта. Ако индексът на дадена страна е по-висок от 100, нивото на БВП на глава от населението е по-висок от средния за ЕС и обратно. БВП по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на съществуващите производствени единици. От разходна гледна точка БВП може да се изрази както следва: БВП = частни потребителски разходи + правителствени разходи + брутен основен капитал + промените в запасите + придобивания + експорт - импорт. Това е предварителна оценка на показателя, изразена като процентна промяна спрямо съответното тримесечие, година по-рано.
12:00
ZEW индекс на икономическите очаквания
ЕврозонаEUR
Период
Ноември
Стойност
30.9
Прогноза
29.3
Предишна стойност
26.7
ZEW Economic Sentiment. ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) индексът на икономическите очаквания се публикува месечно. В изследването участват до 350 финансови експерти. Индикаторът отразява разликата между дела на анализаторите, които са оптимистично настроени и тези, които са песимисти за очакваното икономическо развитие в Еврозоната през следващите шест месеца. Пример: Ако 30% от участниците очакват икономическото положение на Еврозоната да се подобри в рамките на следващите шест месеца, 30% не очакват промяна и 40% очакват икономическата ситуация да се влоши, ZEW индексът на икономическото доверие ще бъде -10 пункта. По този начин, положително число означава, че делът на оптимистите е по-голям от този на песимистите и обратно.
12:00
Индустриално производство м/м
ЕврозонаEUR
Период
Септември
Стойност
-0.6%
Прогноза
-0.6%
Предишна стойност
1.4%
Industrial Production. Индустриалното производство е индикатор на бизнес цикъла, който показва активността и развитието в индустрията като цяло. Измерва промяната в обема на производството за определен период от време. Информация за индустриалното производство се набира чрез специализирани проучвания, които за членовете на ЕС се наричат Prodcom. Те покриват между 5 000 и 6 000 продукта. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
12:00
Индустриално производство г/г
ЕврозонаEUR
Период
Септември
Стойност
3.3%
Прогноза
3.2%
Предишна стойност
3.9% R (3.8%)
Industrial Production. Индустриалното производство е индикатор на бизнес цикъла, който показва активността и развитието в индустрията като цяло. Измерва промяната в обема на производството за определен период от време. Информация за индустриалното производство се набира чрез специализирани проучвания, които за членовете на ЕС се наричат Prodcom. Те покриват между 5 000 и 6 000 продукта. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
13:00
Индекс за условията за малкия и среден бизнес на NFIB
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
103.8
Прогноза
104.2
Предишна стойност
103.0
NFIB Small Business Index. Индексът за условията за малкия и среден бизнес на Националната федерация на независимия бизнес (NFIB) е съставен от десет сезонно коригирани компонента, базиращи се на отговорите на членовете на NFIB на следните въпроси: планове за увеличаване на заетостта, планове за капиталови разходи, планове за увеличаване на запасите, очаквания за подобряване на икономиката, очаквания за повишаване на реалните продажби, текущи наличности, текущи свободни работни места, очаквани кредитни условия, очаквани кредитни условия, настоящия момент като добра възможност за разширяване, очаквани кредитни условия, тенденции в печалбите.
15:30
Индекс на производствените цени м/м
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
0.4%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
0.4%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени се изготвя от Бюрото по труда (BLS) и се състои от няколко индекса, които измерват средната промяна в цената на производителите на стоки и услуги от САЩ за определен период от време. Индикаторът измерва промяната в цената от гледна точка на продавача. Това е в контраст спрямо други индекси, като Индекса на потребителските цени (CPI). CPI измерва промяната в цените от гледна точка на купувача. Цените при продавачите и купувачите се различават, заради държавните субсидии, данъците и разходите за дистрибуция. Данните обхващат информация за над 8 000 самостоятелни продукта и продуктови групи, които формират показателя и се публикуват всеки месец. Той се базира на продажните цени, докладвани от различните типове производители, избрани по определени критерии. Данните се предоставят на доброволни начала. Изчислява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
15:30
Индекс на производствените цени г/г
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
2.8%
Прогноза
2.4%
Предишна стойност
2.6%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени се изготвя от Бюрото по труда (BLS) и се състои от няколко индекса, които измерват средната промяна в цената на производителите на стоки и услуги от САЩ за определен период от време. Индикаторът измерва промяната в цената от гледна точка на продавача. Това е в контраст спрямо други индекси, като Индекса на потребителските цени (CPI). CPI измерва промяната в цените от гледна точка на купувача. Цените при продавачите и купувачите се различават, заради държавните субсидии, данъците и разходите за дистрибуция. Данните обхващат информация за над 8 000 самостоятелни продукта и продуктови групи, които формират показателя и се публикуват всеки месец. Той се базира на продажните цени, докладвани от различните типове производители, избрани по определени критерии. Данните се предоставят на доброволни начала. Изчислява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Основен индекс на производствените цени м/м
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
0.4%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.4%
Core Producer Price Index (PPI). Тъй като цените на хранителните и енергийните продукти се изменят в най-голяма степен, някой икономисти предпочитат да обърнат повече внимание на индекса, който измерва цените на готовите продукти, различни от храната и енергията, като по-добър измерител на т.нар. базово или основно ниво на инфлацията. Индексът на суровините, различни от храна и енергия е доста чувствителен по отношение на промяната в общото търсене и може да бъде използван за водещ индикатор на щатската икономика. Тъй като е с по-ограничен обхват, не може да се използва за предвиждане на бъдещата инфлация. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
15:30
Основен индекс на производствените цени г/г
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
2.4%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.2%
Core Producer Price Index (PPI). Тъй като цените на хранителните и енергийните продукти се изменят в най-голяма степен, някой икономисти предпочитат да обърнат повече внимание на индекса, който измерва цените на готовите продукти, различни от храната и енергията, като по-добър измерител на т.нар. базово или основно ниво на инфлацията. Индексът на суровините, различни от храна и енергия е доста чувствителен по отношение на промяната в общото търсене и може да бъде използван за водещ индикатор на щатската икономика. Тъй като е с по-ограничен обхват, не може да се използва за предвиждане на бъдещата инфлация. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
15:55
Доклад Червена книга
САЩUSD
Период
Седм. до 06.11.2017
Стойност
-1.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
-1.0%
Redbook Retail Sales (LJR Redbook). Проучването разглежда 15 големи супермаркети всяка седмица, за да определи промяната в продажбите. Отчетът е месечен, прави се до определена дата, където: първата седмица от месеца се съпоставя с предишния месец, през втората седмица се сравняват първите 2 седмици от текущия месец, спрямо предишния и т.н. Докладът Червена Книга е подходящ индикатор, даващ информация за ръста в продажбите на дребно и осигурява предварителни изчисления за трендовете в продажбите на дребно, независимо от официалните източници.
22:30
Запаси от петрол на API (промяна)
САЩUSD
Период
Седм. до
Стойност
6.513 млн. барела
Прогноза
-
Предишна стойност
-1.562 млн. барела
API Weekly Crude Stocks. Седмичен статистически бюлетин на API. Американският петролен институт (API) е най-голямата търговска асоциация в САЩ в областта на производството на петрол и природен газ. Тя представлява около 400 корпорации, занимаващи се с производството, рафинирането, дистрибуцията и други аспекти на петролната промишленост. Седмичният статистически бюлетин се публикува всеки вторник в 23:30. Той предоставя обобщени данни за САЩ и отделните региони по отношение на дейността на рафинериите и производството на основните нефтени продукти, съставляващи над 80% от общото производство на рафинериите.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.