Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
01:30
AUD
Австралия
Продажби на нови автомобили м/м
Октомври
0.0%
-
-0.6% R (-0.5%)
10:30
EUR
Еврозона
Изявление на председателя на ЕЦБ - Марио Драги
17.11.2017
 
-
-
11:00
EUR
Еврозона
Текуща сметка
Септември
41.8 млрд. EUR
-
30.8 млрд. EUR R (29.6 млрд. EUR)
11:00
EUR
Еврозона
Текуща сметка - сезонно коригирана
Септември
37.8 млрд. EUR
-
34.5 млрд. EUR R (33.3 млрд. EUR)
15:30
USD
САЩ
Разрешителни за строеж
Октомври
1.297 млн.
1.247 млн.
1.225 млн.
15:30
USD
САЩ
Начално жилищно строителство
Октомври
1.29 млн.
1.185 млн.
1.135 млн.
15:30
CAD
Канада
Индекс на потребителските цени м/м
Октомври
0.1%
0.1%
0.2%
15:30
CAD
Канада
Индекс на потребителските цени г/г
Октомври
1.4%
1.4%
1.6%
15:30
CAD
Канада
Основен индекс на потребителските цени м/м
Октомври
0.2%
-
0.1%
15:30
CAD
Канада
Основен индекс на потребителските цени г/г
Октомври
0.9%
-
0.8%
01:30
Продажби на нови автомобили м/м
АвстралияAUD
Период
Октомври
Стойност
0.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.6% R (-0.5%)
New Auto Sales. Този показател измерва стойността на продажбите на нови автомобили в Австралия. Използва се като индикатор на потребителското доверие. Повишение в търсенето на скъпи стоки с дълготрайна употреба показва, че потребителите се чувстват уверени в тяхното бъдещо финансово състояние и са готови да харчат по-големи суми. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
10:30
Изявление на председателя на ЕЦБ - Марио Драги
ЕврозонаEUR
Период
17.11.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Марио Драги заема поста Председател на Европейската централна банка (ЕЦБ) през ноември 2011 г. с мандат от осем години.
11:00
Текуща сметка
ЕврозонаEUR
Период
Септември
Стойност
41.8 млрд. EUR
Прогноза
-
Предишна стойност
30.8 млрд. EUR R (29.6 млрд. EUR)
Current Account. Текущата сметка представлява сумата от баланса на търговията (експорт минус импорт на стоки и услуги), нетни капиталови приходи (от лихви и дивиденти) и трансферни плащания (като международна помощ). Текущата сметка е част от трите пера на баланса за плащанията, заедно с капиталовата и финансовата сметка. Баланса на плащанията е статистически документ, отразяващ систематично икономическите транзакции за определен период от време между националната икономика и останалият свят. Данните са млрд. евро.
11:00
Текуща сметка - сезонно коригирана
ЕврозонаEUR
Период
Септември
Стойност
37.8 млрд. EUR
Прогноза
-
Предишна стойност
34.5 млрд. EUR R (33.3 млрд. EUR)
Current Account SA. За краткосрочните индикатори, циклите, които са свързани с икономическите трендове и които са с период на повтаряемост по-голям от една година, са засегнати от краткосрочни колебания (тренд, икономически колебания, сезонни колебания, календарни ефекти, остатъчни или неправилни колебания). В следствие на това, анализирането на текущия бизнес цикъл става доста трудно. За подобряване точността на анализиране на икономическите трендове се прилагат математически филтри, които премахват тези нежелани колебания от индикаторите.
15:30
Разрешителни за строеж
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
1.297 млн.
Прогноза
1.247 млн.
Предишна стойност
1.225 млн.
Building Permits. Статистиката за жилищното строителство се изчислява на база издадени разрешителни за строеж, включително такива на местната власт. Не всички региони на страната изискват разрешителни за строеж. Статистиката отразява само тези, в които то е задължително. Текущите проучвания свързани със строителството обхващат само този процент строителни дейности, предприети на база разрешителни. По-голямата част от данните за отчетния период не е налична в момента на публикуването им и поради тази причина статистиката не предоставя данни за реално започнатите строежи за посочения период.
15:30
Начално жилищно строителство
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
1.29 млн.
Прогноза
1.185 млн.
Предишна стойност
1.135 млн.
Housing Starts. Началото на строителството се счита моментът на започване на строителните работи - изкопни дейности или изработване на основите на сградата. Всички сгради, представляващи еднофамилни къщи, се приемат за започнати, при началото на изкопните работи. Статистиката се използва от 1992 г., като включва началното жилищно строителство и основния ремонт на сгради, върху съществуваща основа. Индексът обхваща цялата територия на страната, независимо дали са необходими разрешения за строеж.
15:30
Индекс на потребителските цени м/м
КанадаCAD
Период
Октомври
Стойност
0.1%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
0.2%
Consumer Price Index (CPI). Това е индикатор, който отчита промените в потребителските цени на стоките и услугите потребявани от канадците. Получава се чрез съпоставка на цените на определена потребителска кошница от стоки, потребявани от домакинствата, за различни периоди от време. Индексът отразява само нетните изменения в цените, тъй като той съдържа само стоки с еднакво качество и количество спрямо предишните периоди. Показателят се използва като индикатор за промяна в основните потребителски цени и оттам за инфлацията. Промените в цените на стоките и услугите от потребителската кошница са представени по относителната им тежест съгласно направените разходи от потребителите за тяхното придобиване. Елементите потребителската кошница се обновяват на всеки 4 години; Те се получават от проучване, направено за домакинствата (проучване за домакинските спестявания и разходи за храна). Това е процентно изменение на индекса спрямо предходния месец.
15:30
Индекс на потребителските цени г/г
КанадаCAD
Период
Октомври
Стойност
1.4%
Прогноза
1.4%
Предишна стойност
1.6%
Consumer Price Index (CPI). Това е индикатор, който отчита промените в потребителските цени на стоките и услугите потребявани от канадците. Получава се чрез съпоставка на цените на определена потребителска кошница от стоки, потребявани от домакинствата, за различни периоди от време. Индексът отразява само нетните изменения в цените, тъй като той съдържа само стоки с еднакво качество и количество спрямо предишните периоди. Показателят се използва като индикатор за промяна в основните потребителски цени и оттам за инфлацията. Промените в цените на стоките и услугите от потребителската кошница са представени по относителната им тежест съгласно направените разходи от потребителите за тяхното придобиване. Елементите потребителската кошница се обновяват на всеки 4 години; Те се получават от проучване, направено за домакинствата (проучване за домакинските спестявания и разходи за храна). Това е процентно изменение на индекса спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Основен индекс на потребителските цени м/м
КанадаCAD
Период
Октомври
Стойност
0.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.1%
Core Consumer Price Index (CPI). Измерването на основния индекс на потребителските цени се различава от общия такъв по изключването на косвените данъци и осемте най-волатилни компонента, определени от Централната банка на Канада: плодове, преработка на плодове и ядки; разходи по ипотечни кредити, природен газ и други горива, масла и други смазочни материали, градски транспорт, тютюневи изделия и консумативи. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
15:30
Основен индекс на потребителските цени г/г
КанадаCAD
Период
Октомври
Стойност
0.9%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.8%
Core Consumer Price Index (CPI). Измерването на основния индекс на потребителските цени се различава от общия такъв по изключването на косвените данъци и осемте най-волатилни компонента, определени от Централната банка на Канада: плодове, преработка на плодове и ядки; разходи по ипотечни кредити, природен газ и други горива, масла и други смазочни материали, градски транспорт, тютюневи изделия и консумативи. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.