Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
02:30
AUD
Австралия
Протокол от срещата на Reserve Bank of Australia
20.11.2017
 
-
-
09:00
CHF
Швейцария
Търговски баланс
Октомври
2.333 млрд. CHF
3.200 млрд. CHF
2.815 млрд. CHF R (2.918 млрд. CHF)
09:00
EUR
Финландия
Ниво на безработица
Октомври
8.5%
-
8.7%
11:05
AUD
Австралия
Изявление на управителя на Reserve Bank of Australia - Филип Лоу
21.11.2017
 
-
-
11:30
GBP
Великобритания
Нетни заеми в публичния сектор
Октомври
7.464 млрд. GBP
6.600 млрд. GBP
4.432 млрд. GBP R (5.326 млрд. GBP)
13:00
GBP
Великобритания
Баланс по индустриалните поръчки на CBI
Ноември
17
3
-2
15:30
USD
САЩ
FED индекс на Чикаго
Октомври
0.65
0.20
0.36 R (0.17)
15:30
CAD
Канада
Продажби на едро м/м
Септември
-1.2%
0.3%
0.4% R (0.5%)
15:55
USD
САЩ
Доклад Червена книга
Седм. до 13.11.2017
-0.7%
-
-1.2%
17:00
USD
САЩ
Продажби на съществуващи домове
Октомври
5.48 млн.
5.42 млн.
5.37 млн. R (5.39 млн.)
02:30
Протокол от срещата на Reserve Bank of Australia
АвстралияAUD
Период
20.11.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Протоколът от срещите на централната банка на Австралия се публикува две седмици след всяка такава. Reserve Bank of Australia обикновено заседава 11 пъти в годината, във всеки първи вторник на месеца без януари.
09:00
Търговски баланс
ШвейцарияCHF
Период
Октомври
Стойност
2.333 млрд. CHF
Прогноза
3.200 млрд. CHF
Предишна стойност
2.815 млрд. CHF R (2.918 млрд. CHF)
Trade Balance. Този показател измерва разликата между импорта и експорта в млрд. швейцарски франка. Вносът на стоки, отразява цените на стоките при влизането им на територията на страната, независимо от крайното им местоназначение. Износът на стоки измерва цените, по които стоките напускат територията на страната, независимо от мястото на тяхното производство (на или извън територията на страната).
09:00
Ниво на безработица
ФинландияEUR
Период
Октомври
Стойност
8.5%
Прогноза
-
Предишна стойност
8.7%
Unemployment Rate. Представлява отношение на броя на безработните спрямо цялата работна сила. Официално безработицата се изчислява като процент на безработните между населението от 15 до 74 годишна възраст. Класификацията за безработни включва всички лица, които са без работа през цялата работна седмица по време на проучването и активно са търсели работа през последните четири седмици като работници или самонаети, склонни да започнат нова работа в срок от две седмици. Всички лица на възраст между 15 и 74 годишна възраст, които са наети или безработни за времето на седмицата на проучването се класифицират като работна сила.
11:05
Изявление на управителя на Reserve Bank of Australia - Филип Лоу
АвстралияAUD
Период
21.11.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
11:30
Нетни заеми в публичния сектор
ВеликобританияGBP
Период
Октомври
Стойност
7.464 млрд. GBP
Прогноза
6.600 млрд. GBP
Предишна стойност
4.432 млрд. GBP R (5.326 млрд. GBP)
Public Sector Net Borrowing (PSNB). Показателят измерва разликата в стойността на разходите и приходите на компаниите от публичния сектор, централното правителство и местните такива, направени през отчетния период. Ако нетният резултат е отрицателен, това означава, че Великобритания има бюджетен излишък и обратно.
13:00
Баланс по индустриалните поръчки на CBI
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
17
Прогноза
3
Предишна стойност
-2
CBI (The Confederation of British Industry) Industrial Orders. Проучването предоставя отделно ниво в детайлните анализи, фокусирайки ги върху ключови сектори на британската промишленост и допълвайки ги с тримесечни прогнози по сектори. То се използва от изготвящите политиките на Bank of England и Министерството на финансите, бизнес общността, академиите и топ анализаторите на финансовите пазари. Това е най-дълго съществуващия индикатор в частния сектор, показващ посоката на развитие на индустрията във Великобритания. Проучването дава експертната оценка на големи промишлени компании за миналите и бъдещите посоки на развитие в производството, експорта, цените, разходите, намеренията за инвестиране, бизнес доверието и степента на използване на капацитета.
15:30
FED индекс на Чикаго
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
0.65
Прогноза
0.20
Предишна стойност
0.36 R (0.17)
Chicago Fed National Activity Index. FED индексът на Чикаго (CFNAI) е месечен индекс, предназначен за измерване на общата икономическа дейност и свързания с нея инфлационен натиск. CFNAI е средно претеглена стойност на 85 съществуващи месечни индикатори за икономическата дейност на страната. Има средна стойност нула и стандартно отклонение единица. Тъй като икономическата дейност клони към ръст на тенденцията с течение на времето, положителна стойност на индекса означава ръст над тенденцията, а негативна стойност означава ръст под тенденцията.
15:30
Продажби на едро м/м
КанадаCAD
Период
Септември
Стойност
-1.2%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.4% R (0.5%)
Wholesale Sales. Това проучване представя месечните продажби на канадските търговци на едро от всяка провинция или регион. То осигурява информация за положението в сектора продажби на едро и е важен индикатор за състоянието на канадската икономика. Общата стойност на продажбите се изчислява чрез дефлация на текущата им стойност в долари, с помощта на индексите за импорта и индустриалните цени. Тъй като много от продуктите на търговците на едро в страната са обект на внос, колебанията в курса на канадския долар, могат да имат сериозно влияние върху цените на стоките, купувани и продавани от тях. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
15:55
Доклад Червена книга
САЩUSD
Период
Седм. до 13.11.2017
Стойност
-0.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
-1.2%
Redbook Retail Sales (LJR Redbook). Проучването разглежда 15 големи супермаркети всяка седмица, за да определи промяната в продажбите. Отчетът е месечен, прави се до определена дата, където: първата седмица от месеца се съпоставя с предишния месец, през втората седмица се сравняват първите 2 седмици от текущия месец, спрямо предишния и т.н. Докладът Червена Книга е подходящ индикатор, даващ информация за ръста в продажбите на дребно и осигурява предварителни изчисления за трендовете в продажбите на дребно, независимо от официалните източници.
17:00
Продажби на съществуващи домове
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
5.48 млн.
Прогноза
5.42 млн.
Предишна стойност
5.37 млн. R (5.39 млн.)
Existing Home Sales. Националната асоциация на търговците с недвижимо имущество (National Association of Realtor's - NAR) е първичният източник на ибформация за нивото в продажбите на съществуващите домове на пазара на недвижими имоти. До 25-то число всеки месец NAR изготвя статистика за продажбите и цените на съществуващите еднофамилни домове на национално ниво за четирите региона. От 25 февруари 2005, данните включват и информация за кооперациите в допълнение към данните за еднофамилните домове.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.