Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
09:00
EUR
Германия
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
Q3
0.8%
0.8%
0.8%
09:00
EUR
Германия
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
Q3
2.3%
2.6%
2.3%
09:45
EUR
Франция
Бизнес доверие
Ноември
112
111
111
10:00
EUR
Франция
Индекс PMI в сферата на услугите - предварителен
Ноември
60.2
-
57.4
10:00
EUR
Франция
Индекс PMI в сферата на производството - предварителен
Ноември
57.5
55.9
56.1
10:30
EUR
Германия
Индекс PMI в сферата на производството - предварителен
Ноември
62.5
60.3
60.6
10:30
EUR
Германия
Индекс PMI в сферата на услугите - предварителен
Ноември
54.9
55.0
54.7
11:00
EUR
Еврозона
Индекс PMI в сферата на услугите - предварителен
Октомври
56.2
55.2
55.0
11:00
EUR
Еврозона
Индекс PMI в сферата на производството - предварителен
Октомври
60.0
58.3
58.5
11:00
EUR
Италия
Търговски баланс със страните извън Европейския съюз
Октомври
4.55 млрд. EUR
-
3.54 млрд. EUR
11:30
GBP
Великобритания
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
Q3
0.4%
0.4%
0.4%
11:30
GBP
Великобритания
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
Q3
1.5%
1.5%
1.5%
11:30
GBP
Великобритания
Бизнес инвестиции 3м/3м
Q3
0.2%
0.4%
0.5%
11:30
GBP
Великобритания
Бизнес инвестиции г/г
Q3
1.3%
1.4%
2.5%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на услугите 3м/3м
3те мес. до
0.4%
-
0.5% R (0.4%)
13:00
GBP
Великобритания
Баланс по продажбите на дребно на CBI
Ноември
26
5
-36
14:30
EUR
Еврозона
Изявление на председателя на ЕЦБ относно паричната политика на банката
23.11.2017
 
-
-
15:30
CAD
Канада
Продажби на дребно м/м
Септември
0.1%
0.9%
-0.1% R (-0.3%)
15:30
CAD
Канада
Продажби на дребно без автомобили м/м
Септември
0.3%
1.0%
-0.4% R (-0.7%)
18:30
CHF
Швейцария
Изявление на управителя на Swiss National Bank (SNB)
23.11.2017
 
-
-
23:45
NZD
Нова Зеландия
Търговски баланс
Октомври
-0.871 млрд. NZD
-0.75 млрд. NZD
-1.143 млрд. NZD
09:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
ГерманияEUR
Период
Q3
Стойност
0.8%
Прогноза
0.8%
Предишна стойност
0.8%
Final Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) измерва развитието на националната икономика през отчетния период. Представлява общата стойност на всички стоки и услуги, произведени от икономиката на страната (остойностени), освен ако не участват в междинен процес на обработка при производството на стоки и услуги. В Германия БВП се изчислява, като се прилага производствения и разходен методи. Производственият метод означава, че БВП е получен калкулирайки стойността, добавена от всеки производител като разлика от стойността на произведените стоки и услуги и консумираните такива в междинните процеси на обработка, добавяйки таксите за обработка (такива са тютюневите изделия, минералните масла и добавените разходи за обработка). Така получената стойност се разделя на стойността на субсидиите за продуктите. БВП може да бъде определен също и от страна на разходите. Калкулират се разходите за крайна обработка на стоките и услугите (на домакинствата, на правителството), натрупване на основен капитал (инвестиции) и баланса между експорта и импорта. Предварителното изчисление на показателя може да се ревизира няколко пъти, включвайки данни, които не са били налични по време на публикуването му. Това е процентната му промяна спрямо предходното тримесечие.
09:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
ГерманияEUR
Период
Q3
Стойност
2.3%
Прогноза
2.6%
Предишна стойност
2.3%
Final Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) измерва развитието на националната икономика през отчетния период. Представлява общата стойност на всички стоки и услуги, произведени от икономиката на страната (остойностени), освен ако не участват в междинен процес на обработка при производството на стоки и услуги. В Германия БВП се изчислява, като се прилага производствения и разходен методи. Производственият метод означава, че БВП е получен калкулирайки стойността, добавена от всеки производител като разлика от стойността на произведените стоки и услуги и консумираните такива в междинните процеси на обработка, добавяйки таксите за обработка (такива са тютюневите изделия, минералните масла и добавените разходи за обработка). Така получената стойност се разделя на стойността на субсидиите за продуктите. БВП може да бъде определен също и от страна на разходите. Калкулират се разходите за крайна обработка на стоките и услугите (на домакинствата, на правителството), натрупване на основен капитал (инвестиции) и баланса между експорта и импорта. Предварителното изчисление на показателя може да се ревизира няколко пъти, включвайки данни, които не са били налични по време на публикуването му. Това е процентната му промяна спрямо съответното тримесечие, година по-рано.
09:45
Бизнес доверие
ФранцияEUR
Период
Ноември
Стойност
112
Прогноза
111
Предишна стойност
111
Business Confidence. Бизнес проучването отразява резултатите от оценките на бизнесмените за развитието на икономиката в близкото минало, настоящата ситуация и перспективите през следващите месеци относно техните собствени компании. Проучването обхваща части от индустриалния сектор, производството, поръчките и складовите наличности на произведени стоки. 4 500 предприятия се анкетират всеки месец, с изключение през месец август. Проучването се извършва от Икономическият отдел за изследванията към NSEE. То покрива около 70% от общите продажби в производствената индустрия.
10:00
Индекс PMI в сферата на услугите - предварителен
ФранцияEUR
Период
Ноември
Стойност
60.2
Прогноза
-
Предишна стойност
57.4
Advance Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в обслужващия сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с CDAF (www.cdaf.asso.fr). Това е предварителна оценка на показателя.
10:00
Индекс PMI в сферата на производството - предварителен
ФранцияEUR
Период
Ноември
Стойност
57.5
Прогноза
55.9
Предишна стойност
56.1
Advance Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в производствения сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с CDAF (www.cdaf.asso.fr). Това е предварителна стойност на показателя.
10:30
Индекс PMI в сферата на производството - предварителен
ГерманияEUR
Период
Ноември
Стойност
62.5
Прогноза
60.3
Предишна стойност
60.6
Advance Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в производствения сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с BME (www.bme.de). Това е предварителна стойност на показателя.
10:30
Индекс PMI в сферата на услугите - предварителен
ГерманияEUR
Период
Ноември
Стойност
54.9
Прогноза
55.0
Предишна стойност
54.7
Advance Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в обслужващия сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с BME (www.bme.de). Това е предварителна оценка на показателя.
11:00
Индекс PMI в сферата на услугите - предварителен
ЕврозонаEUR
Период
Октомври
Стойност
56.2
Прогноза
55.2
Предишна стойност
55.0
Advance Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в обслужващия сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics. Това е предварителна оценка на показателя.
11:00
Индекс PMI в сферата на производството - предварителен
ЕврозонаEUR
Период
Октомври
Стойност
60.0
Прогноза
58.3
Предишна стойност
58.5
Advance Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в производствения сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics. Това е предварителна стойност на показателя.
11:00
Търговски баланс със страните извън Европейския съюз
ИталияEUR
Период
Октомври
Стойност
4.55 млрд. EUR
Прогноза
-
Предишна стойност
3.54 млрд. EUR
Trade Balance non EU. Показателят е изразен в милиарди евро и представлява стойността на износа към страните, не членуващи в състава на Европейския съюз, извадена от вноса им в страната. Положителният баланс говори за търговски излишък, докато отрицателното салдо съответства на търговски дефицит.
11:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
ВеликобританияGBP
Период
Q3
Стойност
0.4%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.4%
Final Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) е неразделна част от Националната сметка на Великобритания и измерва общата икономическа активност на страната. БВП още е наричан един от главните "общи показатели" за икономическата активност и представя "ръста на икономиката" за последното тримесечие. Това е трето изчисление на показателя и предоставя пълни данни за Националната сметка на страната. Публикува се 12 седмици след края на отчетното тримесечие. Представя финалната стойност на показателя като процентна промяна спрямо предходното тримесечие.
11:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
ВеликобританияGBP
Период
Q3
Стойност
1.5%
Прогноза
1.5%
Предишна стойност
1.5%
Final Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) е неразделна част от Националната сметка на Великобритания и измерва общата икономическа активност на страната. БВП още е наричан един от главните "общи показатели" за икономическата активност и представя "ръста на икономиката" за последното тримесечие. Това е трето изчисление на показателя и предоставя пълни данни за Националната сметка на страната. Публикува се 12 седмици след края на отчетното тримесечие. Представя финалната стойност на показателя като процентна промяна спрямо съответното тримесечие, година по-рано.
11:30
Бизнес инвестиции 3м/3м
ВеликобританияGBP
Период
Q3
Стойност
0.2%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.5%
Total Business Investment. Тримесечно проучване за капиталовите разходи в различни индустриални групи по активи. То се провежда измежду 32 000 компании от частния сектор. Към тях са включени такива в компютърната сфера, строителството, автомобилния сектор и други. Това е процентна промяна спрямо предходното тримесечие.
11:30
Бизнес инвестиции г/г
ВеликобританияGBP
Период
Q3
Стойност
1.3%
Прогноза
1.4%
Предишна стойност
2.5%
Total Business Investment. Тримесечно проучване за капиталовите разходи в различни индустриални групи по активи. То се провежда измежду 32 000 компании от частния сектор. Към тях са включени такива в компютърната сфера, строителството, автомобилния сектор и други. Това е процентна промяна спрямо съответното тримесечие, година по-рано.
11:30
Индекс на услугите 3м/3м
ВеликобританияGBP
Период
3те мес. до
Стойност
0.4%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.5% R (0.4%)
Index of Services (IoS). Индексът показва промените в брутната стойност на услугите, предлагани от съответните индустрии. Секторът на услугите покрива около 75% от БВП на Великобритания и включва услугите в частния и правителствения сектори. Промяната в брутната стойност на показателя е важен индикатор за икономиката на страната. Тя отразява разликата между стойностите на доставените услуги (при производството им) и тези на стоките и услугите, използвани при предоставянето на тези услуги (при потреблението им). Това е средна стойност на показателя, показваща процентната му промяна спрямо предходните три месеца.
13:00
Баланс по продажбите на дребно на CBI
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
26
Прогноза
5
Предишна стойност
-36
CBI (The Confederation of British Industry) Distributive Trades. Този индикатор отразява тенденциите в краткосрочен план в секторите на продажби на дребно и едро във Великобритания. Той носи значителна тежест при формулирането на икономическата политика на Bank of England и тази на правителството. Това е високо ценен барометър на търговията по главните улици. Представлява проучване между изпълнителните директори и мениджърите относно продажби, поръчки и складови наличности.
14:30
Изявление на председателя на ЕЦБ относно паричната политика на банката
ЕврозонаEUR
Период
23.11.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
15:30
Продажби на дребно м/м
КанадаCAD
Период
Септември
Стойност
0.1%
Прогноза
0.9%
Предишна стойност
-0.1% R (-0.3%)
Retail Sales. Продажбите на дребно, получени от търговците на дребно, са ключов месечен индикатор за потребителските поръчки в Канада. Наред с това, продажбите на дребно са важен компонент от БВП, който измерва производството на канадската икономика. В продажбите на дребно не е включена нито една форма на директните продажби, заобикаляща търговците на дребно, като например продажбите от врата до врата, автоматите за кафе и др., продажбата на вестници или списания директно от печатницата или издателите, продажбите направени чрез абонамент или клубни карти. Продажбите на дребно, направени през Интернет са включени в проучването само, когато се провеждат по същата правна схема. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
15:30
Продажби на дребно без автомобили м/м
КанадаCAD
Период
Септември
Стойност
0.3%
Прогноза
1.0%
Предишна стойност
-0.4% R (-0.7%)
Retail Sales ex Autos. Представя измененията в общата стойност на продажбите на дребно без тази на автомобилите. Те съставляват около 20% от общата стойност, но поради високата си волатилност се изключват, тъй като могат значително да повлияят на общия тренд. Данните без продажбата на автомобили се приемат за по-представителни и определящи за посоката на развитието на показателя. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
18:30
Изявление на управителя на Swiss National Bank (SNB)
ШвейцарияCHF
Период
23.11.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
23:45
Търговски баланс
Нова ЗеландияNZD
Период
Октомври
Стойност
-0.871 млрд. NZD
Прогноза
-0.75 млрд. NZD
Предишна стойност
-1.143 млрд. NZD
Trade Balance. Информацията се предоставя от документите за оборота по износа и вноса от и в страната от новозеландските митнически служби. Износът, който включва и сделки по реекспорт, се оценява на условия (free on board) F.O.B. в новозеландски долари. Вносът се изчислява на условия, отчитащи разходите за застраховки (C.I.F.) в новозеландски долари. Търговският баланс на страната изразява разликата между стойностите на износа и вноса, изчислени съответно на база C.I.F. и F.O.B. цени.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.