Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
09:00
EUR
Финландия
Потребителско доверие
Ноември
23.0
-
23.1
10:15
CHF
Швейцария
Брой заети
Q3
4.956 млн.
-
4.915 млн.
11:00
EUR
Италия
Бизнес доверие
Ноември
110.8
-
110.9 R (111.0)
11:00
EUR
Италия
Потребителско доверие
Ноември
114.3
116.4
116.0 R (116.1)
17:00
USD
САЩ
Продажби на нови домове
Октомври
0.685 млн.
0.620 млн.
0.667 млн.
17:30
USD
САЩ
FED индекс на Далас
Ноември
19.4
24.0
27.6
09:00
Потребителско доверие
ФинландияEUR
Период
Ноември
Стойност
23.0
Прогноза
-
Предишна стойност
23.1
Consumer Confidence. Потребителският барометър отразявва мнението на анкетираните относно важни икономически въпроси. Индивидуалните подиндекси се базират на следните въпроси: оценка на потребителите за развитието на финландската икономика, както и развитието на потребителските цени през изминалата и предстоящата година; оценката им за безработицата през следващите 12 месеца; оценка на ситуацията свързана с покупката на основни стоки, спестявания или заеми; оценката им за предстоящите разходи на стоки за дълготрайна употреба през следващата година, спрямо текущата.
10:15
Брой заети
ШвейцарияCHF
Период
Q3
Стойност
4.956 млн.
Прогноза
-
Предишна стойност
4.915 млн.
Employment. Федералният статистически офис (FSO) провежда Изследване за работната сила в Швейцария (SLFS) на годишна база. Целта е да се съберат данни за работния климат и обща информация за пазара на труда. SLFS се базира на представителна извадка от 48 000 души, за да се избегнат разходите за алтернативно проучване, обхващащо цялото население на страната. Терминът "постоянно пребиваващо население" се отнася за лица, които официално пребивават в страната за целият период от една година. Терминът "заети лица" се отнася за тези от "постоянно пребиваващото население" над 15 годишна възраст, които през отчетния период: са работили за срок от минимум 1 час срещу заплащане; или които независимо от временното отсъствие от работа (поради болест, отпуска, майчинство или военна служба) са имали постоянна работа (независимо дали са били наети или самонаети); или такива, които са били заети в семеен бизнес, без определено заплащане. Броят на заетите се отъждествява с този от термина "заети лица".
11:00
Бизнес доверие
ИталияEUR
Период
Ноември
Стойност
110.8
Прогноза
-
Предишна стойност
110.9 R (111.0)
Business Confidence. ISAE изследва цикличното развитие на производствения сектор в Италия чрез проучване на 4 000 италиански бизнес компании. Основно се разглежда настоящата тенденция (вътрешна и международна) в поръчките, производството и запасите, в краткосрочните прогнози относно поръчките, производството и цените, както и общата икономическа ситуация. Участниците в проучването също изготвят прогноза за техните планувани разходи за нвестиции в настоящата, следващата и по-следващата година, като правят оценка на инвестиционните цени за същите години.
11:00
Потребителско доверие
ИталияEUR
Период
Ноември
Стойност
114.3
Прогноза
116.4
Предишна стойност
116.0 R (116.1)
Consumer Confidence. Индексът измерва мнението на потребителите, чрез отговор на 9 въпроса за икономическата ситуация в страната и тази на семейството им относно безработицата, спестяванията, поръчката на стоки за дълготрайна употреба и финансовата им ситуация. Данните са първоначално измерени като процентно отношение между позитивните и негативните отговори. За въпросите с 5 възможни отговора, при маркиране на най-крайните стойности, резултата се удвоява. След което се изготвя средна претеглена стойност на отговорите. Индикаторът е представен под формата на индекс. В проучването участва население над 18 годишна възраст. Общият брой на участниците в проучването е приблизително 2 000 души.
17:00
Продажби на нови домове
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
0.685 млн.
Прогноза
0.620 млн.
Предишна стойност
0.667 млн.
New Home Sales. Измерването на продажбите на нови семейни домове се извършва чрез проучването за строителството (SOC). То се състои от 2 части: (1) Проучване за издадените разрешителни (SUP), което изчислява количеството продадени нови домове в районите, в които се изисква подобен документ и (2) Проучване, не обхващащо издадените разрешителни за строеж (NP), което изчислява количеството продадени нови домове в районите, в които не се изисква подобен документ. Къщата се приема за продадена при капариране или подписване на договор за покупко-продажба. В изследването се включват къщи, за които съществува подписан договор или депозирано капаро преди започване на самия строеж, както и такива продадени по време на изграждането им или след това. Проучването не проследява процеса до самото приключване на сделката, и дори и тя да не е завършена, къщата се приема за продадена. Домовете се обявяват за продажба при издаване на разрешителното за строеж или започване на строителните работи с изграждане на основите или изкопните дейности в районите, където разрешителни за строеж не са необходими и до този момент не е сключен договор за покупко-продажба или депозирано капаро.
17:30
FED индекс на Далас
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
19.4
Прогноза
24.0
Предишна стойност
27.6
Dallas Fed Manufacturing Activity. Проучването за прогноза за производството в Тексас (TMOS) представлява месечно проучване на производителите в района. Ръководителите на компаниите докладват за това как бизнес условията са се променили по отношение на редица индикатори, като производство, нови поръчки, заетост, цени и перспективи на компанията. Иска се и мнението им за промяната в по-широките икономически условия (обща бизнес дейност). За всички въпроси участниците се запитват дали индикаторът е нараснал, намалял или останал непроменен. Отговорите обхващат промени през последния месец и очаквания за дейността през следващите шест месеца. Индексът се изчислява, като се изважда процента на отчелите спад от процента на докладвалите увеличение. Когато по-голямата част от компаниите отчитат увеличение, стойността на индекса е над нула, което означава, че индикаторът е нараснал спрямо предходния месец.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.