Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
09:00
EUR
Германия
Индекс на цените на импорта м/м
Октомври
0.6%
0.6%
0.9%
09:00
EUR
Германия
Индекс на цените на импорта г/г
Октомври
2.6%
2.6%
2.9%
09:30
GBP
Великобритания
Изявление на управителя на Bank of England - Карни
28.11.2017
 
-
-
09:45
EUR
Франция
Потребителско доверие
Ноември
102
101
100
10:00
EUR
Испания
Продажби на дребно г/г
Октомври
-0.1%
2.0%
2.1%
10:30
SEK
Швеция
Търговски баланс
Октомври
-3.10 млрд. SEK
-
3.20 млрд. SEK R (2.60 млрд. SEK)
10:30
SEK
Швеция
Продажби на дребно м/м
Октомври
0.1%
0.2%
0.8%
10:30
SEK
Швеция
Продажби на дребно г/г
Октомври
2.6%
3.4%
4.6%
11:00
EUR
Еврозона
Парично предлагане М3 3м/г
3те мес. до 10.2017
5.1%
-
4.9%
11:00
EUR
Еврозона
Парично предлагане М3 г/г
Октомври
5.0%
5.1%
5.1%
11:00
EUR
Еврозона
Заеми в частния сектор г/г
Октомври
2.7%
2.8%
2.5%
14:00
EUR
Германия
Потребителско доверие на Gfk
Декември
10.7
10.8
10.7
15:30
CAD
Канада
Индекс на цените на индустриалната продукция м/м
Октомври
1.0%
0.5%
-0.3%
15:30
CAD
Канада
Индекс на цените на суровините м/м
Октомври
3.8%
2.0%
-0.2% R (-0.1%)
15:30
USD
САЩ
Запаси при продажбите на едро м/м
Ноември
-0.4%
0.3%
0.3%
15:55
USD
САЩ
Доклад Червена книга
Седм. до 20.11.2017
-0.2%
-
-0.7%
16:00
USD
САЩ
Индекс на цените на жилища м/м
Септември
0.3%
0.6%
0.8% R (0.7%)
16:00
USD
САЩ
Индекс на цените на жилища S&P/Case-Shiller 20 City г/г
Септември
6.2%
6.1%
5.8% R (5.9%)
17:00
USD
САЩ
Потребителско доверие
Ноември
129.5
124.0
126.2 R (125.9)
17:00
USD
САЩ
FED индекс на Ричмънд
Ноември
30
14
12
17:30
CAD
Канада
Доклад на Bank of Canada относно паричната политика
28.11.2017
 
-
-
18:15
CAD
Канада
Изявление на управителя на Bank of Canada - Полоз
28.11.2017
 
-
-
23:30
USD
САЩ
Запаси от петрол на API (промяна)
Седм. до 17.11.2017
1.821 млн. барела
-2.500 млн. барела
-6.513 млн. барела
09:00
Индекс на цените на импорта м/м
ГерманияEUR
Период
Октомври
Стойност
0.6%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
0.9%
Import Price Index. Индексите на чуждестранните цени при търговията измерват развитието на цените на всички продукти, търгувани между Германия и другите държави. Външните цени при търговията се отчитат всеки месец от представителна извадка от отчетните единици. Индексът на цените на импорта се използва за отчитане на влиянието на цените вътре в страната от тези в чужбина. Около 2 700 компании са анкетирани за техните вносни цени, отнасящи се за общо 5 391 стоки. Данните за цените се отнасят за средните такива от всички сравними договори, сключени през отчетния месец. Обществените задължения (митнически налози, парични компенсации, данъци върху оборота при внос, също така и данъкa върху оборота, акцизите и субсидиите) не са включени при определянето на цените. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на цените на импорта г/г
ГерманияEUR
Период
Октомври
Стойност
2.6%
Прогноза
2.6%
Предишна стойност
2.9%
Import Price Index. Индексите на чуждестранните цени при търговията измерват развитието на цените на всички продукти, търгувани между Германия и другите държави. Външните цени при търговията се отчитат всеки месец от представителна извадка от отчетните единици. Индексът на цените на импорта се използва за отчитане на влиянието на цените вътре в страната от тези в чужбина. Около 2 700 компании са анкетирани за техните вносни цени, отнасящи се за общо 5 391 стоки. Данните за цените се отнасят за средните такива от всички сравними договори, сключени през отчетния месец. Обществените задължения (митнически налози, парични компенсации, данъци върху оборота при внос, също така и данък върху оборота, акцизите и субсидиите) не са включени при определянето на цените. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:30
Изявление на управителя на Bank of England - Карни
ВеликобританияGBP
Период
28.11.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
09:45
Потребителско доверие
ФранцияEUR
Период
Ноември
Стойност
102
Прогноза
101
Предишна стойност
100
Consumer Confidence Indicator. Месечното проучване предоставя картина за мнението на домакинствата, относно икономическата среда и някои аспекти на личните финанси. Индексът предоставя информация за поведението на потребителите и техните очаквания, във връзка с техните разходи и спестявания. Той обхваща краткосрочните фактори като цени, безработица и спестявания, съгласно възприятията на домакинствата, необвързани с други индикатори. Индексът включва в себе си 5 допълнителни индикатора: стандарта на живот във Франция (през изминалия период / прогноза за следващите месеци); лични финанси (през изминалия период / прогноза за следващите месеци), времеви период за осъществяване на по-големи поръчки. За всеки въпрос се взима предвид разликата между позитивните и негативните отговори. В телефонното проучването участват около 2 000 домакинства.
10:00
Продажби на дребно г/г
ИспанияEUR
Период
Октомври
Стойност
-0.1%
Прогноза
2.0%
Предишна стойност
2.1%
Retail Trade; Retail Sales Indices (RTI). Този индекс дава основна характеристика на компаниите, работещи в сектора за продажба на дребно в Испания, в краткосрочен план. За събирането на необходимата информация, съставляваща индекса, фирмите, ангажирани в сектора предоставят месечни данни за продажбата на 4 основни групи стоки: храна, лично оборудване, оборудване на домакинствата и информация за други потребителски стоки, съгласно тримесечните отчети за приходи и разходи. Изразява процентното изменение на показателя спрямо съответстващия период предходната година.
10:30
Търговски баланс
ШвецияSEK
Период
Октомври
Стойност
-3.10 млрд. SEK
Прогноза
-
Предишна стойност
3.20 млрд. SEK R (2.60 млрд. SEK)
Trade Balance. Този показател измерва разликата между импорта и експорта в млрд. шведски крони. Вносът на стоки, отразява цените на стоките при влизането им на територията на страната, независимо от крайното им местоназначение. Износът на стоки измерва цените, по които стоките напускат територията на страната, независимо от мястото на тяхното производство (на или извън територията на страната). Данните се базират на информация от митническите документи за стоките, обмитени от митниците при търговия със страните, които не са членки на ЕС и данните на Intrastat за вътрешнообщностната търговия.
10:30
Продажби на дребно м/м
ШвецияSEK
Период
Октомври
Стойност
0.1%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.8%
Retail Sales. Индексът предоставя данни за оборота на предприятията, чиято основна дейност е специализирана в търговията на дребно. От 1990 година данните изключват продажбата на моторни превозни средства, фармацевтични стоки и напитки. Данните се събират чрез проучване сред предприятията. Всички предприятия с оборот над 1 млрд. SEK, според регистъра на ДДС, са включени в проучването. Тези с оборот по-нисък от 2 млн. SEK не се включват. Това е процентно изменение спрямо предходния месец.
10:30
Продажби на дребно г/г
ШвецияSEK
Период
Октомври
Стойност
2.6%
Прогноза
3.4%
Предишна стойност
4.6%
Retail Sales. Индексът предоставя данни за оборота на предприятията, чиято основна дейност е специализирана в търговията на дребно. От 1990 година данните изключват продажбата на моторни превозни средства, фармацевтични стоки и напитки. Данните се събират чрез проучване сред предприятията. Всички предприятия с оборот над 1 млрд. SEK, според регистъра на ДДС, са включени в проучването. Тези с оборот по-нисък от 2 млн. SEK не се включват. Това е процентно изменение спрямо съответния месец на предходната година.
11:00
Парично предлагане М3 3м/г
ЕврозонаEUR
Период
3те мес. до 10.2017
Стойност
5.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
4.9%
M3 Money Supply. М3 е т.нар. "широк" паричен агрегат. Той се състои от М2 плюс споразуменията за обратно изкупуване, пазарния дял на паричните фондове, както и на дългови ценни книжа с матуритет до 2 години. М2 е т.нар "междинен" паричен агрегат, който включва М1 и депозити с договорен матуритет до две години и депозити, договорени за ползване след предизвестие от три месеца. М1 е т.нар. "тесен" паричен агрегат, който се състои от валутата в обръщение и овърнайт депозитите. Това е процента промяна на показателя спрямо съответния месец на предходната година.
11:00
Парично предлагане М3 г/г
ЕврозонаEUR
Период
Октомври
Стойност
5.0%
Прогноза
5.1%
Предишна стойност
5.1%
M3 Money Supply. М3 е т.нар. "широк" паричен агрегат. Той се състои от М2 плюс споразуменията за обратно изкупуване, пазарния дял на паричните фондове, както и на дългови ценни книжа с матуритет до 2 години. М2 е т.нар "междинен" паричен агрегат, който включва М1 и депозити с договорен матуритет до две години и депозити, договорени за ползване след предизвестие от три месеца. М1 е т.нар. "тесен" паричен агрегат, който се състои от валутата в обръщение и овърнайт депозитите. Това е процента промяна на показателя спрямо съответния месец на предходната година.
11:00
Заеми в частния сектор г/г
ЕврозонаEUR
Период
Октомври
Стойност
2.7%
Прогноза
2.8%
Предишна стойност
2.5%
Private Sector Loans. Измерват промяната в общата стойност на заемите взети от крайните потребители и бизнес единиците в частния сектор. Заемите в частния сектор, отпуснати от паричните финансови институции (Monetary Financial Institutions - MFI), са най-големият компонент в паричното предлагане М3, най-изявеният сред паричните агрегати, наблюдавани от ЕЦБ. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
14:00
Потребителско доверие на Gfk
ГерманияEUR
Период
Декември
Стойност
10.7
Прогноза
10.8
Предишна стойност
10.7
Gfk Consumer Confidence. Индексът се изчислява на базата на проучване, наречено "GfK-Wirtschaftsdienst Konsum - und Sparklima" (Икономическо проучване на Gfk относно потреблението и спестяванията), което се публикува групата за изследване на пазарите - GfK Marktforschung. Проучването се основава на месечни интервюта с потребители, по поръчка на Европейската комисия. На представителна извадка от около 2500 избрани участници са задавани въпроси относно техните очаквания за икономическата ситуация и за това как те оценяват собственото си финансово състояние.
15:30
Индекс на цените на индустриалната продукция м/м
КанадаCAD
Период
Октомври
Стойност
1.0%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
-0.3%
Industrial Production Price Index (IPPI). Отразява цените, които канадските производители получават за стоките си при напускането им от предприятието. Индексът не отразява цената, по която купува крайният потребител. За разлика от Индекса на потребителките цени, IPPI не включва косвените данъци, както и всички разходи, възникващи по времето на доставката на стоките от предприятието до крайния потребител, включително транспорт, продажбата на едро и дребно. Всички цени, използвани за изготвяне на индекса IPPI са отразени в щатски долари, като след това се обръщат в канадски долари. В този аспект, промените в курса на канадския долар срещу щатския, могат да повлияят на обемите на IPPI. Изчислява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
15:30
Индекс на цените на суровините м/м
КанадаCAD
Период
Октомври
Стойност
3.8%
Прогноза
2.0%
Предишна стойност
-0.2% R (-0.1%)
Raw Materials Price Index (RMPI). Измерва ценовите промени в суровините, използвани за индустриалното производство в Канада. Като индекс на купувачите, той отразява всички разходи на консуматорите на суровини в процеса на доставка на стоки до тяхната производствена база. По този начин транспортните разходи, нетните разходи и митата са включени, както и всички субсидии, изплащани на купувача. Индексът осигурява информация за промяната в цените на група основни производства в икономиката. Той помага да се покрият редица данни за ценовите промени в канадската икономика, като е в пряка зависимост от цените на компонентите формиращи използваните материали. Състава на кошницата от суровини, включени в определянето на индекса, се преразглежда на всеки 5 години. Изчислява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
15:30
Запаси при продажбите на едро м/м
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
-0.4%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.3%
Wholesale Inventories. Секторът за продажби на едро сравнява субектите, участващи в продажбите на стоки, основно без допълнителна преработка и услугите по тяхната реализация в търговската мрежа. Продукцията, разглеждана в този индикатор включва в себе си произведеното в селското стопанство, минната индустрия, индустриалното производство и информационните индустрии, като печатарството. Продажбите на едро се явяват междинна стъпка в дистрибуцията на стоки. Търговците на едро едновременно закупуват и продават стоки за препродажба (т.е. стоки продадени на други търговци на едро или на дребно), капиталови активи и дълготрайни стоки, суровини и изходни материали, използвани в производството. Индексът измерва промяната в общата стойност на стоките, държани като запаси при търговците на едро през отчетния месец, спрямо предишния.
15:55
Доклад Червена книга
САЩUSD
Период
Седм. до 20.11.2017
Стойност
-0.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.7%
Redbook Retail Sales (LJR Redbook). Проучването разглежда 15 големи супермаркети всяка седмица, за да определи промяната в продажбите. Отчетът е месечен, прави се до определена дата, където: първата седмица от месеца се съпоставя с предишния месец, през втората седмица се сравняват първите 2 седмици от текущия месец, спрямо предишния и т.н. Докладът Червена Книга е подходящ индикатор, даващ информация за ръста в продажбите на дребно и осигурява предварителни изчисления за трендовете в продажбите на дребно, независимо от официалните източници.
16:00
Индекс на цените на жилища м/м
САЩUSD
Период
Септември
Стойност
0.3%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
0.8% R (0.7%)
House Price Index (HPI). Индексът на цените на жилищата е широк измерител за движението в цените на еднофамилните къщи. Показателят е претеглен индекс върху продажбите, което означава, че отразява средното изменение в цените при препродажбата или рефинансирането на същата собственност. Информацията се събира от транзакциите по ипотечните кредити, за еднофамилните къщи, чиито ипотеки са били сключени от Fannie Mae или Freddie Mac преди м. януари 1975. Публикува се от Office of Federal Housing Enterprise Oversight (OFHEO). Представлява процентно изменение спрямо предходния месец.
16:00
Индекс на цените на жилища S&P/Case-Shiller 20 City г/г
САЩUSD
Период
Септември
Стойност
6.2%
Прогноза
6.1%
Предишна стойност
5.8% R (5.9%)
S&P/Case-Shiller Composite-20 Home Price Index. Индексът на цените на жилища S&P/Case-Shiller 20 City измерва измененията в цените на жилищния пазар, като проследява промените в 20 големи града на територията на САЩ. Тези индекси използват техниката на повтарящите продажби, за да измерят измененията в цените на жилищата на пазара. Разработен е от Karl Case и Robert Shiller, като първоначално се използва за събиране на данни относно препродажбата на еднофамилни къщи, като разграничава първоначалната цена от тази при препродажбата. Индексът включва 20 регионални индекса и 2 съставни индекса, които дават представа за всеки регион, включен в изследването. Индексът на цените на жилищата S&P/Case-Shiller 20 City се калкулира на месечна база, като се публикува с два месеца закъснение. Данните излизат в 14.00 GMT всеки последен четвъртък в месеца. Показателят се публикува от Standard & Poor's, Fiserv и MacroMarkets LLC, на базата на договорни отношения.
17:00
Потребителско доверие
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
129.5
Прогноза
124.0
Предишна стойност
126.2 R (125.9)
Consumer Confidence. Проучването за потребителското доверие е базирано на представителна извадка от над 5 000 американски домакинства. Месечното проучване се провежда от TNS за частната изследователска група Conference Board. TNS е най-голямата в света компания, за изследване на потребителски данни. Анкетираните дават мнението си за относителното ниво на текущите и бъдещите икономически условия (текущи условия и очаквания), включително за пазара на труда, бизнес условията и цялостната картина на икономиката. При публикуването на резултатите за база 100 се приема изходната година 1985. (1985=100 пункта).
17:00
FED индекс на Ричмънд
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
30
Прогноза
14
Предишна стойност
12
Richmond FED Manufacturing Index. Индексът е широк показател за активността в производствен сектор на областта. Това е съставен индекс, който отразява средно претеглено величината на продажбите (33%), новите поръчки (40%) и заетостта (27%). Нулата се възприема като сигнал за дивергенция. Всички изследвани компании се намират в петата област на Федералния резерв, която включва следните щати: Колумбия, Мериленд, Северна Каролина, Южна Каролина, Вирджиния и по-голямата част на Западна Вирджиния. Всеки месец, проучването за производствената дейност се изпраща електронно или по пощата до над 220 участника, чиито фирмен профил, големина и местоположение съответства на общия профил на производствените компании от областта. Фирмите предоставят информация за текущата си дейност, като включват доставките, новите поръчки, неизпълнени поръчки и запасите си. В допълнение, производителите информират относно условията на заетост, цените и техните очаквания за бизнес дейността си през следващите шест месеца.
17:30
Доклад на Bank of Canada относно паричната политика
КанадаCAD
Период
28.11.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Bank of Canada Monetary Policy Report. Тримесечен доклад, изготвен от управителя на централната банка на Канада и представящ прогнозите на институцията относно инфлацията и ръста на канадската икономика, както и оценката за рисковете.
18:15
Изявление на управителя на Bank of Canada - Полоз
КанадаCAD
Период
28.11.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Стивън Полоз заема поста Управител на Bank of Canada през юни 2013 г. с мандат от седем години.
23:30
Запаси от петрол на API (промяна)
САЩUSD
Период
Седм. до 17.11.2017
Стойност
1.821 млн. барела
Прогноза
-2.500 млн. барела
Предишна стойност
-6.513 млн. барела
API Weekly Crude Stocks. Седмичен статистически бюлетин на API. Американският петролен институт (API) е най-голямата търговска асоциация в САЩ в областта на производството на петрол и природен газ. Тя представлява около 400 корпорации, занимаващи се с производството, рафинирането, дистрибуцията и други аспекти на петролната промишленост. Седмичният статистически бюлетин се публикува всеки вторник в 23:30. Той предоставя обобщени данни за САЩ и отделните региони по отношение на дейността на рафинериите и производството на основните нефтени продукти, съставляващи над 80% от общото производство на рафинериите.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.