Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
01:50
JPY
Япония
Продажби на дребно г/г
Октомври
-0.2%
-0.2%
2.3% R (2.2%)
09:45
EUR
Франция
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
Q3
0.5%
0.5%
0.5%
09:45
EUR
Франция
Потребителски разходи м/м
Октомври
-1.9%
0.5%
1.0% R (0.9%)
10:00
SEK
Швеция
Потребителско доверие
Ноември
108.0
104.0
105.9 R (105.3)
10:00
SEK
Швеция
Доверие в производствения сектор
Ноември
121.9
-
121.2 R (121.1)
10:00
EUR
Испания
Индекс на потребителските цени – предварителен г/г
Ноември
1.6%
1.6%
1.6%
10:00
EUR
Испания
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
Ноември
1.7%
1.9%
1.7%
10:30
SEK
Швеция
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
Q3
2.9%
3.5%
3.1%
10:30
SEK
Швеция
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
Q3
0.8%
0.8%
1.3%
11:00
CHF
Швейцария
ZEW Индекс на икономическите очаквания
Ноември
40.7
-
32.0
11:30
GBP
Великобритания
Потребителски кредити
Октомври
1.451 млрд. GBP
1.500 млрд. GBP
1.484 млрд. GBP R (1.606 млрд. GBP)
11:30
GBP
Великобритания
Нетни заеми в публичния сектор без финансови намеси
Септември
4.8 млрд. GBP
4.3 млрд. GBP
5.5 млрд. GBP
11:30
GBP
Великобритания
Ипотечни заеми
Октомври
3.39 млрд. GBP
3.60 млрд. GBP
3.75 млрд. GBP R (3.85 млрд. GBP)
11:30
GBP
Великобритания
Парично предлагане М4 м/м
Октомври
0.6%
0.3%
-0.1% R (-0.2%)
12:00
EUR
Еврозона
Бизнес климат
Ноември
1.5
1.5
1.4
12:00
EUR
Еврозона
Доверие в сектора на услугите
Ноември
16.3
16.8
16.2
12:00
EUR
Еврозона
Потребителско доверие
Ноември
0.1
0.1
-1.0
12:00
EUR
Еврозона
Индустриално доверие
Ноември
8.2
8.7
8.0 R (7.9)
12:00
EUR
Еврозона
Икономическо доверие
Ноември
114.6
114.6
114.1 R (114.0)
14:00
USD
САЩ
Заявки за ипотечни кредити на MBA
Седм. до 24.11.2017
-3.1%
-
0.1%
15:00
EUR
Германия
Индекс на потребителските цени - предварителен м/м
Ноември
0.3%
0.3%
0.0%
15:00
EUR
Германия
Индекс на потребителските цени - предварителен г/г
Ноември
1.8%
1.7%
1.6%
15:00
EUR
Германия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен м/м
Ноември
0.3%
0.2%
-0.1%
15:00
EUR
Германия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
Ноември
1.8%
1.7%
1.5%
15:30
USD
САЩ
Брутен вътрешен продукт (БВП) - ревизиран 3м/г
Q3
3.3%
3.2%
3.0%
15:30
USD
САЩ
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/г
Q3
2.1%
2.2%
2.2%
15:30
USD
САЩ
Основен индекс на потребителските разходи - финален 3м/г
Q2
1.4%
1.4%
1.3%
15:30
USD
САЩ
Потребителски разходи - предварителни 3м/г
Q3
2.3%
2.6%
2.4%
15:30
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Ню Йорк - Дъдли
29.11.2017
 
-
-
17:00
USD
САЩ
Предстоящи продажби на съществуващи домове м/м
Октомври
3.5%
1.0%
-0.4% R (0.0%)
17:00
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED - Джером Пауъл
29.11.2017
 
-
-
17:30
USD
САЩ
Запаси от петрол
Седм. до 24.11.2017
453.7 млн. барела
-
457.1 млн. барела
19:45
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Сан Франциско - Уилямс
29.11.2017
 
-
-
21:00
USD
САЩ
Бежова книга
29.11.2017
 
-
-
01:50
Продажби на дребно г/г
ЯпонияJPY
Период
Октомври
Стойност
-0.2%
Прогноза
-0.2%
Предишна стойност
2.3% R (2.2%)
Retail Sales. Индексът отразява месечните промени в общата стойност на продажбите на дребно. Нивото на продажбите, след месец април 1989 г. включва и данъците върху оборота. Продажбата на автомобили и гориво също влизат в индекса, за разлика от разходите за ремонт на лични и домакински вещи. Проучването обхваща магазините за продажби на дребно (без да включва заведенията за хранене), които попадат в група J от Стандартите за класификация на индустриите на Япония. Магазините се избират от регистрите на търговската палата. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
09:45
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
ФранцияEUR
Период
Q3
Стойност
0.5%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
0.5%
Preliminary Gross Domestic Product (GDP). Френските тримесечни национални сметки отразяват транзакциите на стоки и услуги, тези свързани с дистрибуцията, като ги синхронизират. От разходна гледна точка, БВП може да бъде измерен по следния начин: БВП = частните потребителски разходи + разходите на правителството + брутният капитал + промяната в запасите + придобивания + експорта - импорта. Стойностите на тримесечните салда по сметките се публикуват три пъти. Първата публикация, озаглавена "предварителни изчисления" се оповестява 42 или 43 дни, след края на тримесечието и предоставя информация за тримесечният прираст на БВП, на база на цени от 1995 г., сезонно коригирани. Втората, озаглавена "ревизирани данни" се публикува 50 дни след края на тримесечието. Тя осигурява предварителни изчисления за транзакциите на стоки и услуги (търговия, производство, крайно потребление, брутен капитал, промяна в запасите), сезонно коригирани, разбити в 16 индустриални групи и продукти. Последната публикация, наречена "подробни данни", се оповестява 90 дни след края на тримесечието, като осигурява подробна информация за транзакциите на стоки и услуги, както и за сметките на домакинствата и предприятията, сезонно коригирани. Това е процентна промяна спрямо предходните три месеца.
09:45
Потребителски разходи м/м
ФранцияEUR
Период
Октомври
Стойност
-1.9%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
1.0% R (0.9%)
Consumer Spending. Индексът измерва промяната в общата стойност на коригираните с инфлацията потребителските разходи. Той предоставя краткосрочна картина за поведението на домакинствата. Фокусира се върху домакинските разходи, свързани с краткосрочния икономически анализ. Разходите на домакинствата за други продукти, както и общите правителствени разходи, се публикуват всяко тримесечие, като част от тримесечната национална текуща сметка. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
10:00
Потребителско доверие
ШвецияSEK
Период
Ноември
Стойност
108.0
Прогноза
104.0
Предишна стойност
105.9 R (105.3)
Consumer Confidence. Потребителското доверие се базира на месечно проучване сред домакинствата в Швеция. Целта му е да направи бърза качествена оценка на плановете на домакинствата, свързани с поръчката на нови продукти, като изследва икономическата ситуация в Швеция и състоянието на личните финанси, както и очакванията на хората, свързани с инфлацията и спестяванията. Данните от проучването включват т.нар. нетни проценти или данни показващи разликата между позитивно и негативно настроените домакинства.
10:00
Доверие в производствения сектор
ШвецияSEK
Период
Ноември
Стойност
121.9
Прогноза
-
Предишна стойност
121.2 R (121.1)
Manufacturing Confidence. Проучването за бизнес развитието обхваща компаниите в бизнес сектора. Разработено е да предоставя бърза и качествена информация за реалните разходи и очаквания, относно основните икономически променливи, за които до момента на публикуване все още няма официална информация. Променливите, включени в проучването отразяват новите поръчки, производството и безработицата. Наред с другата информация от проучването са и нетните проценти, които показват дела на компаниите, отбелязващи положителен прираст в съответната променлива, спрямо негативните.
10:00
Индекс на потребителските цени – предварителен г/г
ИспанияEUR
Период
Ноември
Стойност
1.6%
Прогноза
1.6%
Предишна стойност
1.6%
Flash Consumer Price Index. Индексът на потребителските цени (CPI) е статистически показател за развитието на цените на стоки и услуги, потребявани от населението, обитаващо семейни жилища в Испания. Показва предварителна процентна промяна спрямо съответния период на предходната година.
10:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
ИспанияEUR
Период
Ноември
Стойност
1.7%
Прогноза
1.9%
Предишна стойност
1.7%
Flash Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Това е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, което улеснява международните сравнения и съответствие с изискванията на споразумението от Маастрихт за Европейския паричен съюз (Еврозона). Изразява процентното изменение на показателя спрямо съответстващия период от предходната година. Това е предварително изчисление на показателя.
10:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
ШвецияSEK
Период
Q3
Стойност
2.9%
Прогноза
3.5%
Предишна стойност
3.1%
Gross Domestic Product (GDP). Дава количествена оценка за развитието на националната икономика. Отразява стойностите на стоките и услугите, произведени в страната, които не се използват за суровини или последваща обработка за други материали, а се явяват краен продукт на икономиката, или принадената стойност. От продуктова гледна точка, се показва разпределението на принадената стойност по сектори и дейности. Разходният метод за изчисляване на БВП показва как се разпределя показателя на базата на разходите в икономиката от гледна точка на потребителските разходи, капиталовите разходи и международната търговия. Определя се като сума на частните потребителски разходи, правителствените разходи, брутният капитал, промяната в запасите, придобивания и търговския баланс. Това е финална стойност, пресметната като процентно изменение спрямо съответното тримесечие, година по-рано.
10:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
ШвецияSEK
Период
Q3
Стойност
0.8%
Прогноза
0.8%
Предишна стойност
1.3%
Gross Domestic Product (GDP). Дава количествена оценка за развитието на националната икономика. Отразява стойностите на стоките и услугите, произведени в страната, които не се използват за суровини или последваща обработка за други материали, а се явяват краен продукт на икономиката, или принадената стойност. От продуктова гледна точка, се показва разпределението на принадената стойност по сектори и дейности. Разходният метод за изчисляване на БВП показва как се разпределя показателя на базата на разходите в икономиката от гледна точка на потребителските разходи, капиталовите разходи и международната търговия. Определя се като сума на частните потребителски разходи, правителствените разходи, брутният капитал, промяната в запасите, придобивания и търговския баланс. Това е финална стойност, пресметната като процентно изменение спрямо предходното тримесечие.
11:00
ZEW Индекс на икономическите очаквания
ШвейцарияCHF
Период
Ноември
Стойност
40.7
Прогноза
-
Предишна стойност
32.0
ZEW Economic Sentiment. ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) индексът на икономическите очаквания се публикува месечно. Индикаторът отразява разликата между дела на анализаторите, които са оптимистично настроени и тези, които са песимисти за очакваното икономическо развитие в Швейцария през следващите шест месеца. Положителна стойност означава, че делът на оптимистите е по-голям от този на песимистите и обратно.
11:30
Потребителски кредити
ВеликобританияGBP
Период
Октомври
Стойност
1.451 млрд. GBP
Прогноза
1.500 млрд. GBP
Предишна стойност
1.484 млрд. GBP R (1.606 млрд. GBP)
Net Consumer Credit. Показателят измерва неуредените все още кредити на потребителите. Нивата на потребителските кредити се движат в унисон с циклите на икономиката, нараствайки по време на подем и намалявайки по време на рецесия. Ръстът в потребителските кредити предполага, че потребителите имат възможност за по-високи разходи, които могат да захранят националната икономика. Твърди високи нива на дълг обаче, могат да предизвикат забавяне в икономическия ръст в дългосрочен период.
11:30
Нетни заеми в публичния сектор без финансови намеси
ВеликобританияGBP
Период
Септември
Стойност
4.8 млрд. GBP
Прогноза
4.3 млрд. GBP
Предишна стойност
5.5 млрд. GBP
Public Sector Net Borrowing ex Interventions. След 2007/08 г. правителството се намесва няколко пъти във финансовия сектор на Обединеното кралство в отговор на световната финансова криза. В резултат от тези намеси, някои банки и други финансови институции, които по-рано са функционирали като частни компании, променят класификацията си на публични финансови корпорации. Правителствената намеса и включването на банкови групи като Royal Bank of Scotland and Lloyds в публичния сектор оказват значително влияние върху финансите на публичния сектор. В резултат от това в доклада Pre-Budget Report през 2009 г. се въвежда индикатор, който измерва нетните заеми в публичния сектор без тези за финансови намеси (наричан PSNB ex).
11:30
Ипотечни заеми
ВеликобританияGBP
Период
Октомври
Стойност
3.39 млрд. GBP
Прогноза
3.60 млрд. GBP
Предишна стойност
3.75 млрд. GBP R (3.85 млрд. GBP)
Net Lending Secured on Dwellings. Заемите, отпускани към частни лица се състоят от парични такива, осигурени с имот (например с ипотека) и от парични потребителски кредити, отпуснати към лица, пребиваващи във Великобритания. Към тях се добавят и заемите, отпускани към асоциации, занимаващите се с недвижими имоти. В допълнение към данните за стойността на отпуснатите кредити се предоставя информация и за броя на одобрените заявки за ипотечни заеми. Данните за ипотечните заеми се различават от тези за паричното предлагане М4 отнесено към частни лица, защото включват заеми към институции, различни от банки и строителни асоциации, а също и заеми към асоциации, свързани с недвижими имоти.
11:30
Парично предлагане М4 м/м
ВеликобританияGBP
Период
Октомври
Стойност
0.6%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
-0.1% R (-0.2%)
M4 Money Supply. Паричното предлагане М4 или т.нар. "широк" паричен агрегат измерва промяната в паричния поток извън банките (например предлагането на парична маса на публични или нефинансови компании) + депозитите в частния сектор (в банки за търговия на едро и на дребно) и тези на строителните асоциации + депозитните сертификати. Това е процентна промяна на показателя спрямо предходния месец.
12:00
Бизнес климат
ЕврозонаEUR
Период
Ноември
Стойност
1.5
Прогноза
1.5
Предишна стойност
1.4
Business Climate Indicator. Генералната дирекция за икономически и финансови въпроси (DG ECFIN) провежда редовни хармонизирани проучвания за различните сектори на икономиките в Европейския съюз и страните кандидатки. Те са адресирани до представители на индустриалното производство, услугите, търговията на дребно и строителния сектор, както и до потребителите. Тези изследвания позволяват да се правят сравнения между бизнес циклите на различни страни и са се превърнали в незаменим инструмент за мониторинг на еволюцията на ЕС и икономиките в Еврозоната, както и мониторинг на развитието в страните-кандидатки.
12:00
Доверие в сектора на услугите
ЕврозонаEUR
Период
Ноември
Стойност
16.3
Прогноза
16.8
Предишна стойност
16.2
Services Confidence. Това един от компонентите на Индикатора на икономическото доверие (Economic Sentiment Indicator/ESI).
12:00
Потребителско доверие
ЕврозонаEUR
Период
Ноември
Стойност
0.1
Прогноза
0.1
Предишна стойност
-1.0
Consumer Confidence. Това един от компонентите на Индикатора на икономическото доверие (Economic Sentiment Indicator/ESI).
12:00
Индустриално доверие
ЕврозонаEUR
Период
Ноември
Стойност
8.2
Прогноза
8.7
Предишна стойност
8.0 R (7.9)
Industrial Confidence. Това един от компонентите на Индикатора на икономическото доверие (Economic Sentiment Indicator/ESI).
12:00
Икономическо доверие
ЕврозонаEUR
Период
Ноември
Стойност
114.6
Прогноза
114.6
Предишна стойност
114.1 R (114.0)
Economic Confidence/Economic Sentiment Indicator (ESI). Индексът на икономическото доверие е съставен индикатор, състоящ се от пет компонента, отразяващи настроението в различните сектори. Те са представени с различна тежест в съставния индекс и са следните: Индустриално доверие, Доверие в сектора на услугите, Потребителско доверие, Доверие в строителния сектор и Доверие в сектора на продажбите на дребно. Индексите на различните видове доверия представляват сезонно коригирани баланси, образувани от отговорите на определен брой въпроси, пряко свързани със сектора, който описват (например индустриално производство за Индустриалното доверие). Проучванията са дефинирани и хармонизирани в съвместната програма на ЕС за бизнес и потребителски проучвания.
14:00
Заявки за ипотечни кредити на MBA
САЩUSD
Период
Седм. до 24.11.2017
Стойност
-3.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.1%
MBA Mortgage Applications. В проучването относно заявките на ипотечни кредити на MBA са включени 15 индекса, покриващи всички аспекти на ипотечните кредити, като: лихва (фиксирана или променлива), държавни заеми за жилищно строителство и рефинансиране. Новите данни се публикуват всяка сряда и отразяват бизнес активността в сектора през изминалата седмица. Началото на публикациите е от 1990 г. The Mortgage Bankers Association (MBA) е национална асоциация, представляваща сектора на недвижимите имоти.
15:00
Индекс на потребителските цени - предварителен м/м
ГерманияEUR
Период
Ноември
Стойност
0.3%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.0%
Preliminary Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва средната промяна в цените на всички стоки и услуги, потребявани от домакинствата. Той предоставя обща картина на движението на цените в Германия. Показателят покрива всички типове домакинства, всички провинции в страната и всички стоки и услуги, които са търсени - наеми, хранителни продукти, облекло, автомобили; услуги като фризьорство или ремонт. Изчислението на индекса на потребителските цени се основава на т.нар. потребителска кошница от стоки и услуги. тя включва всички стоки и услуги, които са свързани с потреблението в Германия. Потребителската кошница се обновява постоянно, с цел включването на стоки, които са по-често купувани от потребителите в текущото ценово изследване. Това е предварителна оценка на показателя, представляваща процентна промяна спрямо предходния месец.
15:00
Индекс на потребителските цени - предварителен г/г
ГерманияEUR
Период
Ноември
Стойност
1.8%
Прогноза
1.7%
Предишна стойност
1.6%
Preliminary Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва средната промяна в цените на всички стоки и услуги, потребявани от домакинствата. Той предоставя обща картина на движението на цените в Германия. Показателят покрива всички типове домакинства, всички провинции в страната и всички стоки и услуги, които са търсени - наеми, хранителни продукти, облекло, автомобили; услуги като фризьорство или ремонт. Изчислението на индекса на потребителските цени се основава на т.нар. потребителска кошница от стоки и услуги. тя включва всички стоки и услуги, които са свързани с потреблението в Германия. Потребителската кошница се обновява постоянно, с цел включването на стоки, които са по-често купувани от потребителите в текущото ценово изследване. Това е предварителна оценка на показателя, представляваща процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
15:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен м/м
ГерманияEUR
Период
Ноември
Стойност
0.3%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
-0.1%
Preliminary Harmonized Index of Consumer Prices. Хармонизираният индекс на потребителските цени се използва, за да може да се сравнява инфлацията в международен контекст, главно за страните от Еврозоната. Изчисленията му са съобразени с методите и процедурите на хармонизирания подход и отразяват развитието на цените в различните държави, базирано на модел на потреблението. Информацията, която се събира при изчислението на националния индекс на потребителските цени на Германия се използва също и при пресмятането на Хармонизирания индекс на потребителските цени. Разликата между двата индекса се състои главно във включването на цените на някои частни недвижими имоти и данъка върху автомобилите в страната при калкулирането на националния индекс на потребителските цени. Това е предварителна оценка на показателя, изчислена като процентна промяна спрямо предходния месец.
15:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
ГерманияEUR
Период
Ноември
Стойност
1.8%
Прогноза
1.7%
Предишна стойност
1.5%
Preliminary Harmonized Index of Consumer Prices. Хармонизираният индекс на потребителските цени се използва, за да може да се сравнява инфлацията в международен контекст, главно за страните от Еврозоната. Изчисленията му са съобразени с методите и процедурите на хармонизирания подход и отразяват развитието на цените в различните държави, базирано на модел на потреблението. Информацията, която се събира при изчислението на националния индекс на потребителските цени на Германия се използва също и при пресмятането на Хармонизирания индекс на потребителските цени. Разликата между двата индекса се състои главно във включването на цените на някои частни недвижими имоти и данъка върху автомобилите в страната при калкулирането на националния индекс на потребителските цени. Това е предварителна оценка на показателя, изчислена като процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) - ревизиран 3м/г
САЩUSD
Период
Q3
Стойност
3.3%
Прогноза
3.2%
Предишна стойност
3.0%
Preliminary (Revised) Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП), измерва развитието на американската икономика и представлява пазарната стойност на стоките и услугите, произведени от американска работна ръка и производствени мощности, разположени в границите на САЩ, независимо от националността им. БВП се измерва като сума от разходите за лично потребление, брутни инвестиции в частния сектор, нетен износ на стоки и услуги (износ-внос), както и държавните разходи и брутни инвестиции. БВП не включва междинните покупки на стоки и услуги от бизнеса. Личните потребителски разходи (PCE) включват тези за стоки и услуги, направени от гражданите на САЩ. Брутните инвестиции в частния сектор на вътрешния пазар, се състоят от инвестиции в основен капитал и промяната в запасите. Инвестициите в основен капитал се състоят от тези на гражданите на САЩ, както и на чуждестранните такива. Държавните разходи и брутните инвестиции се състоят от 2 основни компонента: Текущи потребителски разходи от държавата и брутни инвестиции от държавата и държавните предприятия. Има 3 варианта на БВП, които се публикуват всеки месец: Предварителен, Ревизиран и Финален. Това е втората поред - ревизирана стойност на показателя.
15:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/г
САЩUSD
Период
Q3
Стойност
2.1%
Прогноза
2.2%
Предишна стойност
2.2%
Advance (Flash) Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП), измерва развитието на американската икономика и представлява пазарната стойност на стоките и услугите, произведени от американска работна ръка и производствени мощности, разположени в границите на САЩ, независимо от националността им. БВП се измерва като сума от разходите за лично потребление, брутни инвестиции в частния сектор, нетен износ на стоки и услуги (износ-внос), както и държавните разходи и брутни инвестиции. БВП не включва междинните покупки на стоки и услуги от бизнеса. Личните потребителски разходи (PCE) включват тези за стоки и услуги, направени от гражданите на САЩ. Брутните инвестиции в частния сектор на вътрешния пазар, се състоят от инвестиции в основен капитал и промяната в запасите. Инвестициите в основен капитал се състоят от тези на гражданите на САЩ, както и на чуждестранните такива. Държавните разходи и брутните инвестиции се състоят от 2 основни компонента: Текущи потребителски разходи от държавата и брутни инвестиции от държавата и държавните предприятия. Има 3 варианта на БВП, които се публикуват всеки месец: Предварителен, Ревизиран и Финален. Предварителният е най-ранният и поради тази причина има най-силно влияние върху пазара. Правят се тримесечни изчисления, без сезонните колебания включени в тях.
15:30
Основен индекс на потребителските разходи - финален 3м/г
САЩUSD
Период
Q2
Стойност
1.4%
Прогноза
1.4%
Предишна стойност
1.3%
Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index. Основният индекс на потребителските разходи измерва промяната в цените на стоките и услугите, за които американските граждани са направили разходи. Към разходите влизат основно поръчки на нови стоки или услуги от лица в частния сектор. По-малко волатилното изражение на индекса на потребителските разходи е основният индекс на потребителските разходи, който не включва най-променливите сезонни цени на храната и енергията. Тримесечните изчисления се правят на база на сезонно-коригирани данни, приведени за цяла година.
15:30
Потребителски разходи - предварителни 3м/г
САЩUSD
Период
Q3
Стойност
2.3%
Прогноза
2.6%
Предишна стойност
2.4%
Consumer Spending (Personal Consumption Expenditures - PCE). Индексът на потребителските разходи измерва промяната в разходите на американските домакинства за стоки и услуги. Той отчита основно поръчките на нови стоки и услуги на частните лица. В допълнение, индикаторът отразява и поръчките на нови стоки и услуги от неправителствените организации (включително фондовете за компенсиране на работещите), нетните покупки на употребявани стоки от частните лица и неправителствените организации, както и инвестиции зад граница за покупка на стоки и услуги на гражданите на САЩ. Показателят също включва покупката на определени стоки и услуги от правителството и държавните предприятия, като разходите за обучение във висшите държавни училища, разходи за медицинско обслужване, водоснабдяване и други санитарни разходи. Последно, индексът включва в себе си информация за това дали жилището е наето или е собствено, дали финансовите услуги са допълнително обложени с данък или дали работниците получават работната си заплата в брой или по банков път. Изчислява се като процентна промяна спрямо предходното тримесечие, коригиран за цяла година.. Това е предварителна стойност на показателя.
15:30
Изявление на председателя на FED за Ню Йорк - Дъдли
САЩUSD
Период
29.11.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
17:00
Предстоящи продажби на съществуващи домове м/м
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
3.5%
Прогноза
1.0%
Предишна стойност
-0.4% R (0.0%)
Pending Home Sales. Националната асоциация на търговците с недвижимо имущество (National Association of Realtor's - NAR) публикува индекса на предстоящите продажби на домове (PHSI) през първата седмица на всеки месец. Индексът отчита активността по подписване на договори за покупка на жилища. Той се базира на договорите за покупка на жилища за съществуващите еднофамилни къщи и кооперации. Продажбите се отразяват като предстоящи, когато договорът е подписан, но все още не е направено плащане, приемат се за изпълнени в срок от един до два месеца след сключване на сделката. Индекс със стойности 100 пункта съответства на базата през 2001 г., първата наблюдавана година с рекордни стойности при сключване на договори за покупка на жилища. Индексът на предстоящите продажби на съществуващи домове се базира на широка национална извадка, обхващаща около 20% от транзакциите на съществуващите домове.
17:00
Изявление на председателя на FED - Джером Пауъл
САЩUSD
Период
29.11.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Джером Пауъл зае мястото на Джанет Йелън като председател на Федералния резерв на САЩ през февруари 2018 г. с 4-годишен мандат.
17:30
Запаси от петрол
САЩUSD
Период
Седм. до 24.11.2017
Стойност
453.7 млн. барела
Прогноза
-
Предишна стойност
457.1 млн. барела
Crude Oil Inventories (The Weekly Petroleum Status Report - WPSR). Данните осигуряват информация относно доставките и цените на петрола и петролните продукти за база, с цел от тези данни да се изработват бъдещи прогнози. Запасите на петрол включват вътрешните, както и тези, преминали митническо оформяне чужди петролни запаси, намиращи се в рафинерии, тръбопроводи, резервоари или на път към рафинериите. Запасите не включват петрола от Стратегическия държавен резерв. Данните се събират от компаниите на седмична база, до петък 12:00 GMT. Те се разпространяват по електронен път след 15:30 GMT всяка сряда. 1 американски барел = 42 американски галона или 159 литра.
19:45
Изявление на председателя на FED за Сан Франциско - Уилямс
САЩUSD
Период
29.11.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
21:00
Бежова книга
САЩUSD
Период
29.11.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Beige Book. Докладът "Бежова книга" се публикува осем пъти в годината. Всяка една от щатските банки събира информация за текущите икономически условия в своя щат чрез доклади от банката, ключови бизнес контакти, икономисти, пазарни експерти и други източници. Бежовата книга обобщава тази информация по щати и по сектори. Цялостното резюме за 12те щата се подготвя от определена банка на ротационен принцип.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.