Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
02:01
GBP
Великобритания
Потребителско доверие на Gfk
Ноември
-12
-10
-10
02:30
AUD
Австралия
Разрешителни за строеж м/м
Октомври
0.9%
-1.8%
1.5%
02:30
AUD
Австралия
Разходи в частния сектор 3м/3м
Q3
1.0%
1.0%
0.8%
02:30
AUD
Австралия
Заеми в частния сектор м/м
Октомври
0.4%
0.4%
0.3%
02:30
AUD
Австралия
Заеми в частния сектор г/г
Октомври
5.3%
-
5.4%
03:00
CNY
Китай
Индекс PMI в сферата на услугите (официален)
Ноември
54.8
-
54.3
03:00
CNY
Китай
Индекс PMI в сферата на производството (официален)
Ноември
51.8
51.4
51.6
07:00
JPY
Япония
Начално жилищно строителство г/г
Октомври
-4.8%
-3.6%
-2.9%
07:00
JPY
Япония
Поръчки за строителство г/г
Октомври
6.7%
-
-11.6%
08:45
CHF
Швейцария
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
Q3
0.6%
0.6%
0.4%
08:45
CHF
Швейцария
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
Q3
1.2%
0.9%
0.5%
09:00
EUR
Германия
Продажби на дребно м/м
Октомври
-1.2%
0.3%
0.5%
09:00
EUR
Германия
Продажби на дребно г/г
Октомври
-1.4%
-
4.1%
09:00
NOK
Норвегия
Продажби на дребно м/м
Октомври
-0.2%
0.6%
-1.0% R (-0.8%)
09:45
EUR
Франция
Индекс на производствените цени м/м
Октомври
0.2%
-
0.5%
10:00
CHF
Швейцария
Водещ индикатор KOF
Ноември
110.3
-
109.8 R (109.1)
10:00
EUR
Испания
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
Q3
0.8%
0.8%
0.8%
10:00
EUR
Испания
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
Q3
3.1%
3.1%
3.1%
11:00
EUR
Германия
Брой безработни (промяна)
Ноември
-18 000
-10 000
-12 000 R (-11 000)
11:00
EUR
Германия
Ниво на безработица
Ноември
5.6%
5.6%
5.6%
11:00
EUR
Италия
Ниво на безработица
Октомври
 
11.1%
11.1%
12:00
EUR
Еврозона
Ниво на безработица
Октомври
8.8%
8.9%
8.9%
12:00
EUR
Еврозона
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
Ноември
1.5%
1.6%
1.4%
12:00
EUR
Еврозона
Основен хармонизиран индекс на потребителските цени – предварителен г/г
Ноември
0.9%
1.0%
0.9%
12:00
EUR
Италия
Индекс на потребителските цени - предварителен м/м
Ноември
-0.2%
-0.2%
-0.2%
12:00
EUR
Италия
Индекс на потребителските цени - предварителен г/г
Ноември
0.9%
1.1%
1.0%
12:00
EUR
Италия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен м/м
Ноември
-0.2%
-0.1%
0.0%
12:00
EUR
Италия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
Ноември
1.1%
1.3%
1.1%
13:00
EUR
Италия
Индекс на производствените цени м/м
Октомври
0.3%
-
0.1% R (0.3%)
13:00
EUR
Италия
Индекс на производствените цени г/г
Октомври
2.0%
-
1.6% R (1.8%)
15:30
USD
САЩ
Основен индекс на потребителските разходи м/м
Октомври
0.2%
0.2%
0.2% R (0.1%)
15:30
USD
САЩ
Основен индекс на потребителските разходи г/г
Октомври
1.4%
1.4%
1.4% R (1.3%)
15:30
USD
САЩ
Лични разходи м/м
Октомври
0.3%
-
0.9% R (1.0%)
15:30
USD
САЩ
Лични доходи м/м
Октомври
0.4%
0.3%
0.4%
15:30
CAD
Канада
Текуща сметка
Q3
-19.4 млрд. CAD
-19.5 млрд. CAD
-15.6 млрд. CAD R (-16.3 млрд. CAD)
15:30
USD
САЩ
Молби за помощи за безработни
Седм. до 24.11.2017
238 000
240 000
240 000 R (239 000)
16:45
USD
САЩ
Чикагски индекс на бизнес активността
Ноември
63.9
63,0
66.2
17:30
USD
САЩ
Запаси от природен газ
Седм. до 24,11,2017
3 693 млрд. куб. фута
3 689 млрд. куб. фута
3 726 млрд. куб. фута
02:01
Потребителско доверие на Gfk
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
-12
Прогноза
-10
Предишна стойност
-10
Gfk Consumer Confidence. Потребителското доверие на GfK (Gesellschaft für Konsumforschung) се прави сред извадка от 2 000 души на възраст над 16 години. Квотата се определя на база възраст, пол, регион и социален статус, за да бъде извадката представителна за населението на Великобритания. Индексът се състои от четири компонентни индикатора: Лично финансово състояние, Обща финансова ситуация, Условия за големи покупки, Условия за бъдещи спестявания.
02:30
Разрешителни за строеж м/м
АвстралияAUD
Период
Октомври
Стойност
0.9%
Прогноза
-1.8%
Предишна стойност
1.5%
Buildings Approvals. Този показател измерва броя на разрешенията, издадени за нови строителни проекти. Той съдържа в себе си движението на корпоративните инвестиции (развитието на икономиката на Австралия). Строителството е важен отрасъл, тъй като то предоставя допълнителна икономическа активност - създава нови работни места за строителните работници, предприемачи и инспектори а също така строителят използва допълнително разнообразни строителни услуги. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
02:30
Разходи в частния сектор 3м/3м
АвстралияAUD
Период
Q3
Стойност
1.0%
Прогноза
1.0%
Предишна стойност
0.8%
Private Capital Expenditure. Този показател измерва инфлационно-коригираната стойност на новите разходи, направени от частния бизнес. Той е индикатор за икономическото състояние на страната - бизнесът е силно зависим от пазарните условия и промени в нивото на разходите могат да бъдат ранен сигнал за бъдеща икономическа активност. Този доклад се публикува веднъж на три месеца и се представя като процентна промяна спрямо предходното тримесечие.
02:30
Заеми в частния сектор м/м
АвстралияAUD
Период
Октомври
Стойност
0.4%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.3%
Private Sector Credit. Този индикатор отразява промяната в общия обем кредити, осигурени на частния сектор от финансовите посредници. Състои се от три компонента: Ипотечни кредити, Потребителски кредити и Бизнес кредити. Заемането и разходите са позитивно свързани - потребителите и компаниите търсят повече кредити, тогава, когато са уверени в техните бъдещи финансови позиции и са готови да харчат повече средства. Този индикатор представлява процентната промяна спрямо същия период, година по-рано.
02:30
Заеми в частния сектор г/г
АвстралияAUD
Период
Октомври
Стойност
5.3%
Прогноза
-
Предишна стойност
5.4%
Private Sector Credit. Този индикатор отразява промяната в общия обем кредити, осигурени на частния сектор от финансовите посредници. Състои се от три компонента: Ипотечни кредити, Потребителски кредити и Бизнес кредити. Заемането и разходите са позитивно свързани - потребителите и компаниите търсят повече кредити, тогава, когато са уверени в техните бъдещи финансови позиции и са готови да харчат повече средства. Този индикатор представлява процентната промяна спрямо същия период, година по-рано.
03:00
Индекс PMI в сферата на услугите (официален)
КитайCNY
Период
Ноември
Стойност
54.8
Прогноза
-
Предишна стойност
54.3
Non-Manufacturing PMI. Индексът PMI в сферата на услугите в Китай е базиран на данни, събрани от представителна извадка от 1 200 предприятия в сектора на услугите. Проучването включва десет въпроса за бизнес дейността, нови поръчки, нови поръчки за износ, индекс на текущите поръчки, наличност, средна цена, абонаментна цена, заетост, време за доставка, както и очаквания за бизнес дейността. За всеки въпрос се изчислява индекс на дифузия. PMI стойност над 50% означава разширяване на дейността спрямо предходния месец.
03:00
Индекс PMI в сферата на производството (официален)
КитайCNY
Период
Ноември
Стойност
51.8
Прогноза
51.4
Предишна стойност
51.6
Manufacturing PMI. Индекс PMI в сферата на производството в Китай предоставя ранни данни за икономическите дейности в производствения сектор в Китай на месечна база. Публикува се съвместно от Китайската федерация за логистика и снабдяване (CFLP) и Националното статистическо бюро (NBS) и е базиран на отговорите на въпроси, изпратени на 3 000 производствени предприятия в цял Китай. PMI представлява съставен индекс, базиран на сезонно коригираните индекси на дифузия на пет показателя: нови поръчки, производство, заетост, време за доставка, производствени запаси. Стойности над 50 са знак за разрастване в производствения сектор.
07:00
Начално жилищно строителство г/г
ЯпонияJPY
Период
Октомври
Стойност
-4.8%
Прогноза
-3.6%
Предишна стойност
-2.9%
Housing Starts. Статистиката осигурява информация за тренда на инвестициите в строителството, като представя обема на новото жилищно строителство на различни времеви интервали. Наред с това статистиката определя вида на строителството в няколко категории, като започнати домове, домове предназначени за отдаване под наем, жилища обект на инвестиция и регионалната им структура. Съществуват две определения по вид на строеж: 1. Нови жилищни сгради. Към тях се отнася новото строителство, включително разрешителните за реконструкция и реставрация на сгради. 2. Други. Това са случаи, когато строителните дейности не попадат в раздел реставрация или разширяване Повишенията в данните за жилищното строителство водят до развитие и положително влияние в икономиката. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
07:00
Поръчки за строителство г/г
ЯпонияJPY
Период
Октомври
Стойност
6.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
-11.6%
Construction Orders. Индексът предоставя информация за общата стойност на новите поръчки в строителството, получени в срок от един месец от 50-те водещи строителни компании. Данните отразяват общата стойност на първичните контракти, сключени за строителство, без договорите с подизпълнителите. Данните отразяват строителството на сгради и жилища. Държавните и частните поръчки участват в проучването. Данните се събират от проучването за строителните поръчки (Survey of Construction Orders Received), осъществено по пощата. То се извършва от Министерството на строителството. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
08:45
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
ШвейцарияCHF
Период
Q3
Стойност
0.6%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
0.4%
Gross Domestic Product (GDP). Дава количествена оценка за развитието на националната икономика. Отразява стойностите на стоките и услугите, произведени в страната, които не се използват за суровини или последваща обработка за други материали, а се явяват краен продукт на икономиката, или принадената стойност. БВП се изчислява по текущи цени на настоящата и изминалата година. По цени на изминалата година, БВП показва реалното икономическо развитие, изчистено от инфлационното влияние. Той се изчислява по 3 различни начина: приходен, разходен и смесен. По разходен метод се определя като сума на частните потребителски разходи, правителствените разходи, брутният капитал, промяната в запасите, придобиванията и търговският баланс. Това е процентно изменение на показателя спрямо предходното тримесечие.
08:45
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
ШвейцарияCHF
Период
Q3
Стойност
1.2%
Прогноза
0.9%
Предишна стойност
0.5%
Gross Domestic Product (GDP). Дава количествена оценка за развитието на националната икономика. Отразява стойностите на стоките и услугите, произведени в страната, които не се използват за суровини или последваща обработка за други материали, а се явяват краен продукт на икономиката, или принадената стойност. БВП се изчислява по текущи цени на настоящата и изминалата година. По цени на изминалата година, БВП показва реалното икономическо развитие, изчистено от инфлационното влияние. Той се изчислява по 3 различни начина: приходен, разходен и смесен. По разходен метод се определя като сума на частните потребителски разходи, правителствените разходи, брутният капитал, промяната в запасите, придобиванията и търговският баланс. Това е процентно изменение на показателя спрямо съответното тримесечие на предходната година.
09:00
Продажби на дребно м/м
ГерманияEUR
Период
Октомври
Стойност
-1.2%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.5%
Retail Sales. Индексът измерва оборота при търговията на дребно в Германия под формата на номинална или реална (по цени на заплащане) стойност и тяхната промяна. Статистиката се изготвя на база на представителна извадка. Около 27 000 от около 378 000 бизнес единици в търговията на дребно в Германия дават информация за техните обороти на статистическите офиси. 700 други големи компании в търговията на дребно дават информация директно на Федералния статистически офис. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Продажби на дребно г/г
ГерманияEUR
Период
Октомври
Стойност
-1.4%
Прогноза
-
Предишна стойност
4.1%
Retail Sales. Индексът измерва оборота при търговията на дребно в Германия под формата на номинална или реална (по цени на заплащане) стойност и тяхната промяна. Статистиката се изготвя на база на представителна извадка. Около 27 000 от около 378 000 бизнес единици в търговията на дребно в Германия дават информация за техните обороти на статистическите офиси. 700 други големи компании в търговията на дребно дават информация директно на Федералния статистически офис. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Продажби на дребно м/м
НорвегияNOK
Период
Октомври
Стойност
-0.2%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
-1.0% R (-0.8%)
Retail Sales. Търговията на дребно се определя като търговия на стоки, извършвана от свое име и за своя сметка, които са предназначени за потребление от домакинствата или частните потребители. В тази категория се включват и продажбите на моторни превозни средства, заедно с мотоциклетите за лична употреба, както и тяхното гориво, предлагано чрез посредници на крайните потребители. Продажбите на дребно включват също така офис оборудването и техниката, боите, дървесината и т.н. в случай че те се продават директно на крайните потребители. Използва се представителна извадка от над 13 200 единици от ДДС регистъра на страната, като тя обхваща 1/4 от всички в сектора. Включва в себе си допълнителна извадка за вериги от 10 200 магазина за стоки. Това е процентно изменение спрямо предходния месец.
09:45
Индекс на производствените цени м/м
ФранцияEUR
Период
Октомври
Стойност
0.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.5%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени за френския вътрешен пазар измерва развитието на производствените цени на стоките, продавани в страната, без включване в цената на ДДС. Индексът на производствените цени за стоките, предназначени за експорт показва развитието на производствените цени на стоките, продавани на международните пазари, калкулирани в евро на условия (FOB). Комбинацията на двата индекса формира общата стойност на Индекса на производствените цени. Базира се на месечните цени (или тримесечните цени при някои производства) на 26 000 различни стоки, събрани в представителна извадка от 3 900 предприятия, участващи в проучването. Това е процентно изменение спрямо предходния месец.
10:00
Водещ индикатор KOF
ШвейцарияCHF
Период
Ноември
Стойност
110.3
Прогноза
-
Предишна стойност
109.8 R (109.1)
KOF (Konjunkturforschungsstelle) Leading Indicator (KOF economic barometer). Индикаторът се базира на 3 различни модула: Основен БВП (представлява БВП без да включва строителството и банковият сектор), Модула на строителството и Банковото дело. Основният БВП отразява 92% от общото икономическо производство. В барометъра основният БВП се характеризира чрез подмодулите: Експорт към ЕС, индустрия и потребление.
10:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
ИспанияEUR
Период
Q3
Стойност
0.8%
Прогноза
0.8%
Предишна стойност
0.8%
Final Gross Domestic Product (GDP). The Quarterly Spanish National Accounts (QSNA) е краткосрочна обобщена статистическа информация, която предоставя данни за качеството на испанската икономическа дейност като цяло, в рамките на последното тримесечие в макроикономически аспект, изчислено на база разходен, приходен и смесен метод. Изразява процентното изменение на показателя на това тримесечие, спрямо предходното. Финална оценка.
10:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
ИспанияEUR
Период
Q3
Стойност
3.1%
Прогноза
3.1%
Предишна стойност
3.1%
Final Gross Domestic Product (GDP). The Quarterly Spanish National Accounts (QSNA) е краткосрочна обобщена статистическа информация, която предоставя данни за качеството на испанската икономическа дейност като цяло, в рамките на последната календарна година в макроикономически аспект, изчислено на база разходен, приходен и смесен метод. Изразява процентното изменение на показателя спрямо съответното тримесечие, година по-рано. Финална оценка.
11:00
Брой безработни (промяна)
ГерманияEUR
Период
Ноември
Стойност
-18 000
Прогноза
-10 000
Предишна стойност
-12 000 R (-11 000)
Unemployment Change. Според дефиницията на International Labour Organization (ILO), приета от ЕС, всеки човек на възраст между 15 и 74 години се приема за безработен, ако не е бил нает на работа през отчетния период, но активно е търсил такава през последните четири седмици преди периода на проучването. Продължителността на периода, през който човека е търсил работа е без значение. Необходимо е човекът да може да приеме предложение за работа в следващите две седмици. Не е задължително работата да бъде търсена чрез агенция или местна институция.
11:00
Ниво на безработица
ГерманияEUR
Период
Ноември
Стойност
5.6%
Прогноза
5.6%
Предишна стойност
5.6%
Unemployment Rate. Федералната агенция по заетостта счита хората като търсещи работа, когато са регистрирани като безработни в агенция по заетостта, временно са без работа или извършват незначително количество такава за период по-малко от 15 часа на седмица. Също така, търсещото работа лице трябва да бъде на разположение при получаване на предложение от агенциите за заетост, да не бъде в невъзможност за приемане на работа поради болест и все още да не е навършило 65 години. То също така трябва да търси работа, за която се плащат социални осигуровки и общата й продължителност да бъде над 15 часа на седмица. Разликата спрямо дефиницията на Международната организация по труда (ILO) се състои главно във включването към безработните на лицата, извършващи определена работа за по-малко от 15 часа на седмица.
11:00
Ниво на безработица
ИталияEUR
Период
Октомври
Стойност
 
Прогноза
11.1%
Предишна стойност
11.1%
Unemployment Rate. От 1992 обхваща населението между 17-74 годишна възраст, без работа, които са предприели определени действия да потърсят работа в рамките на 30 дни, преди датата на проучването и са били незабавно готови да започнат работа (в период от 2 седмици). Нивото на безработица се измерва спрямо общата работна сила, с изключение на донаборниците. Работната сила е равна на сбора между безработните и работещото население. Данните се събират от проучването на Тримесечното изследване на работната сила на домакинствата.
12:00
Ниво на безработица
ЕврозонаEUR
Период
Октомври
Стойност
8.8%
Прогноза
8.9%
Предишна стойност
8.9%
Unemployment Rate. За безработни се считат всички лица между 15 и 74 години, които не са били наети на работа по време на отчетния период, активно са търсили такава през последните четири седмици и са готови да приемат предложената им работа веднага или до две седмици. За заети се считат всички лица, които са работили срещу заплащане поне един час през отчетния период, или временно са отсъствали от работа. Нивото на безработица е отношението на броя на безработните към работната сила. Работната сила представлява общият брой на заетите и безработните.
12:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
ЕврозонаEUR
Период
Ноември
Стойност
1.5%
Прогноза
1.6%
Предишна стойност
1.4%
Flash Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираните индекси се използват с цел измерване и сравняване на инфлацията между различните страни-членки на ЕС. HICP се използва за допълнителна оценка на инфлацията, съгласно чл. 121 от споразумението в Амстердам и директивите на Европейската централна банка за постигане на ценова стабилност и осъществяване на паричната политика. HICP се изчислява на база международни хармонизирани стандарти, приети от държавите членки. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година, изчислена по предварителни данни.
12:00
Основен хармонизиран индекс на потребителските цени – предварителен г/г
ЕврозонаEUR
Период
Ноември
Стойност
0.9%
Прогноза
1.0%
Предишна стойност
0.9%
Flash Core Harmonized Index of Consumer Prices. Хармонизираните индекси на потребителските цени (HICP) са разработени с цел сравняване на инфлацията в потребителските цени между различни страни. Индикаторът представя HICP с изключение на енергия, храни, алкохол и тютюн – основната инфлация. Представлява предварителни данни за процентна промяна спрямо съответния период на преходната година.
12:00
Индекс на потребителските цени - предварителен м/м
ИталияEUR
Период
Ноември
Стойност
-0.2%
Прогноза
-0.2%
Предишна стойност
-0.2%
Preliminary Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва промените в цените на определени продукти или (кошница продукти) за определен период от време, като приема поръчваните количества за постоянни за 2 съответстващи периода. Той обхваща кошница от стоки и услуги, изпулвани от домакинствата като краен продукт. Цените, формиращи индексът на потребителските цени се явяват представителни и подробно подбрани за домакинствата, независимо от конкретното потребление на стоките, участващи в кошницата. Всеки месец се събират 300 000 оферти в 25 000 магазина и 12 000 домакинства. Проучването изключва домакинства, притежаващи собствени жилища. Изразява се като предварително процентно изменение спрямо предходния месец.
12:00
Индекс на потребителските цени - предварителен г/г
ИталияEUR
Период
Ноември
Стойност
0.9%
Прогноза
1.1%
Предишна стойност
1.0%
Preliminary Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва промените в цените на определени продукти или (кошница продукти) за определен период от време, като приема поръчваните количества за постоянни за 2 съответстващи периода. Той обхваща кошница от стоки и услуги, изпулвани от домакинствата като краен продукт. Цените, формиращи индексът на потребителските цени се явяват представителни и подробно подбрани за домакинствата, независимо от конкретното потребление на стоките, участващи в кошницата. Всеки месец се събират 300 000 оферти в 25 000 магазина и 12 000 домакинства. Проучването изключва домакинства, притежаващи собствени жилища. Изразява се като предварително процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
12:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен м/м
ИталияEUR
Период
Ноември
Стойност
-0.2%
Прогноза
-0.1%
Предишна стойност
0.0%
Preliminary Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираният индекс на потребителските цени се определя на базата на "крайните домакински потребителски разходи", определени чрез концепцията на Европейската система за сметки (European System of Accounts). Това е месечен индекс, който се използва за измерване на инфлацията. Той покрива всички форми на домакинските разходи, без да включва възстановените разходи, субсидии и отстъпки. Изразен е по предварителни данни, като процентно изменение спрямо предходния месец.
12:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
ИталияEUR
Период
Ноември
Стойност
1.1%
Прогноза
1.3%
Предишна стойност
1.1%
Preliminary Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираният индекс на потребителските цени се определя на базата на "крайните домакински потребителски разходи", определени чрез концепцията на Европейската система за сметки (European System of Accounts). Това е месечен индекс, който се използва за измерване на инфлацията. Той покрива всички форми на домакинските разходи, без да включва възстановените разходи, субсидии и отстъпки. Изразен е по предварителни данни, като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
13:00
Индекс на производствените цени м/м
ИталияEUR
Период
Октомври
Стойност
0.3%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.1% R (0.3%)
Producer Price Index (PPI). Измерва промяна в производствените цени на първо пазарно ниво. Изследванията обхващат стоките, продавани на вътрешния пазар, без мита, ДДС и всички други такси или акцизи, плащани от купувача. Продуктите включват целия индустриален сектор, без строителство, корабостроене, производство на самолети и космически кораби, производство на военна екипировка и ЖП оборудване. Цените на стоките, включени в кошницата са подредени в 1102 графи. Информацията се събира сред 3 667 предприятия, като се наблюдават общо 12 600 различни цени. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
13:00
Индекс на производствените цени г/г
ИталияEUR
Период
Октомври
Стойност
2.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.6% R (1.8%)
Producer Price Index (PPI). Измерва промяна в производствените цени на първо пазарно ниво. Изследванията обхващат стоките, продавани на вътрешния пазар, без мита, ДДС и всички други такси или акцизи, плащани от купувача. Продуктите включват целия индустриален сектор, без строителство, корабостроене, производство на самолети и космически кораби, производство на военна екипировка и ЖП оборудване. Цените на стоките, включени в кошницата са подредени в 1102 графи. Информацията се събира сред 3 667 предприятия, като се наблюдават общо 12 600 различни цени. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Основен индекс на потребителските разходи м/м
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
0.2%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.2% R (0.1%)
Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index. Основният индекс на потребителските разходи измерва промяната в цените на стоките и услугите, за които американските граждани са направили разходи. Към разходите влизат основно поръчки на нови стоки или услуги от лица в частния сектор. По-малко волатилното изражение на индекса на потребителските разходи е основният индекс на потребителските разходи, който не включва най-променливите сезонни цени на храната и енергията. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
15:30
Основен индекс на потребителските разходи г/г
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
1.4%
Прогноза
1.4%
Предишна стойност
1.4% R (1.3%)
Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index. Основният индекс на потребителските разходи измерва промяната в цените на стоките и услугите, за които американските граждани са направили разходи. Към разходите влизат основно поръчки на нови стоки или услуги от лица в частния сектор. По-малко волатилното изражение на индекса на потребителските разходи е основният индекс на потребителските разходи, който не включва най-променливите сезонни цени на храната и енергията. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Лични разходи м/м
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
0.3%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.9% R (1.0%)
Personal Spending. Личните разходи представляват сумата на личните потребителски разходи, лихвите и текущите транзакции на всеки човек. Личните текущи транзакции включват тези към държавата и останалия свят.
15:30
Лични доходи м/м
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
0.4%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.4%
Personal Income. Личен доход е доходът, който получава всеки човек, в замяна на предоставен труд, земя или капитал, използвани в дадено производство и нетните плащания, които всеки получава от бизнеса или правителството. Личният доход е равен на националният приход минус корпоративните печалби, с оценка на запасите и капиталовите корекции, подобно на данъци, мита и субсидии, приходите в държавните обществени фондове, нетни лихви, както и разнообразните плащания по активи, нетните бизнес транзакции, текущият излишък при държавните предприятия и начисленията за възнаграждения, плюс личните доходи получени от активи и лични текущи транзакции.
15:30
Текуща сметка
КанадаCAD
Период
Q3
Стойност
-19.4 млрд. CAD
Прогноза
-19.5 млрд. CAD
Предишна стойност
-15.6 млрд. CAD R (-16.3 млрд. CAD)
Current Account. Чрез този индикатор се следят транзакциите между канадските и чуждите граждани, разпределени съответно между текущата сметка, капиталовата и финансова сметка. Транзакциите представят измененията в общите стойности на трансферите между канадските и чуждестранните пазарни единици, от канадска гледна точка. Те могат да бъдат под формата на стоки, услуги, приходи от инвестиции или други финансови източници. Транзакциите се отчитат с помощта на двойна счетоводна система, автоматично отчитаща всяка от тях. Двойното действие се изразява в определянето на наредителя и получателя по всеки трансфер. Знакът "-" се използва за транзакциите по вноса или отлива на капитали извън страната, с което се увеличават активите зад граница. Със знак "+" се отбелязва износа или капиталовите инвестиции в страната, които се осъществяват от чуждестранни икономически единици.
15:30
Молби за помощи за безработни
САЩUSD
Период
Седм. до 24.11.2017
Стойност
238 000
Прогноза
240 000
Предишна стойност
240 000 R (239 000)
Initial Jobless Claims. Молбите за помощи за безработни се отразяват всяка седмица в отчет, изготвен от Бюрото по труда в САЩ. "Първоначалната молба" (Initial Claim) означава попълнен документ от безработните лица до местните власти, който се счита за искане за обезщетение или възможност за компенсация. Чрез него се отбелязва началото на период, през който заявителят получава помощи за безработица. Проучването обхваща броят на молбите, регистрирани предходната седмица. Това е важен измерител за пазара на труда на САЩ.
16:45
Чикагски индекс на бизнес активността
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
63.9
Прогноза
63,0
Предишна стойност
66.2
Chicago PMI (ISM-Chicago Business Survey). Чикагският индекс на бизнес активността се съставя на база месечно проучване, осигуряващо първоначална информация за активността в бизнес сектора, правителствения и неправителствения сектор от икономиката на САЩ. Публикува се в последният работен ден на всеки месец, като осигурява данни за разширяващата се или свиваща се икономическа дейност. Показателят се базира на представителна извадка, изготвена от членовете на института, като включва данни от международната бизнес дейност на компаниите, включени в изследването. Проучването за бизнес активността и политиката включва глобалния производствен и непроизводствен сектор на разглежданите корпорации. Индексът се състои от седем компонента, с помощта на които се измерва бизнес активността (+, без промяна, -, суровини и сезонно коригирани индекси): производство, нови поръчки, неизпълнени поръчки, заетост, запаси, цени на доставка и доставка на стоки. Всеки компонент разкрива нивото на развитие на дейността (за пропорцията на отговорите в проучването), в сравнение с предходния месец. Показателят се разглежда като съставен бизнес барометър осигурява цялостен поглед върху бизнес дейността.
17:30
Запаси от природен газ
САЩUSD
Период
Седм. до 24,11,2017
Стойност
3 693 млрд. куб. фута
Прогноза
3 689 млрд. куб. фута
Предишна стойност
3 726 млрд. куб. фута
Natural Gas Storage. Този показател отразява запасите на природен газ в подземните хранилища. За седмични запаси обикновено се приемат обемите на използвания газ до отчетния период/ден в края на седмицата. Промените в запасите се свързват с общия обем природен газ в подземните хранилища, включително под налягане, извлечен и категоризиран от основен на работен газ. Изчисленията се публикуват всеки четвъртък в 15:30 GMT.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.