Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
00:30
AUD
Австралия
Индекс на AIG в сферата на производството
Ноември
57.3
-
51.1
01:30
JPY
Япония
Разходи на домакинствата г/г
Октомври
0.0%
-0.4%
-0.3%
01:30
JPY
Япония
Ниво на безработица
Октомври
2.8%
2.8%
2.8%
01:30
JPY
Япония
Индекс на потребителските цени м/м
Октомври
0%
0%
0.0%
01:30
JPY
Япония
Индекс на потребителските цени г/г
Октомври
0.2%
0.2%
0.7%
01:30
JPY
Япония
Индекс на потребителските цени за Токио м/м
Ноември
0.1%
0.1%
-0.1%
01:30
JPY
Япония
Индекс на потребителските цени за Токио г/г
Ноември
0.3%
-0.1%
-0.2%
01:30
JPY
Япония
Основен (без хранителни продукти) индекс на потребителските цени м/м
Октомври
0%
0%
0.0%
01:30
JPY
Япония
Основен (без хранителни продукти) индекс на потребителските цени г/г
Октомври
0.8%
0.8%
0.7%
01:30
JPY
Япония
Основен (без хранителни продукти) индекс на потребителските цени за Токио м/м
Ноември
0.1%
0.1%
0.1%
01:30
JPY
Япония
Основен (без хранителни продукти) индекс на потребителските цени за Токио г/г
Ноември
0.6%
0.6%
0.6%
01:50
JPY
Япония
Капиталови разходи г/г
Q3
4.2%
3.3%
1.5%
07:30
AUD
Австралия
Индекс на цените на стоките г/г
Ноември
-3.3%
-
9.1%
09:00
EUR
Финландия
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
Q3
0.4%
-
0.4%
09:00
EUR
Финландия
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
Q3
3.0%
-
3.0%
09:30
SEK
Швеция
Индекс PMI в сферата на производството
Ноември
63.3
-
59.3
10:00
NOK
Норвегия
Индекс PMI в сферата на производството
Ноември
57.1
55.0
54.8 R (54.5)
10:15
EUR
Испания
Индекс PMI в сферата на производството
Ноември
56.1
56.5
55.8
10:30
SEK
Швеция
Текуща сметка
Q3
50.7 млрд. SEK
-
34.2 млрд. SEK R (39.5 млрд. SEK)
10:30
CHF
Швейцария
Индекс SVME PMI в сферата на производството
Ноември
65.1
62.6
62.0
10:45
EUR
Италия
Индекс PMI в сферата на производството
Ноември
58.3
58.5
57.8
10:50
EUR
Франция
Индекс PMI в сферата на производството - финален
Ноември
57.7
57.5
56.1
10:55
EUR
Германия
Индекс PMI в сферата на производството - финален
Ноември
62.5
62.5
60.6
11:00
EUR
Еврозона
Индекс PMI в сферата на производството - финален
Ноември
60.1
60.0
60.0
11:00
EUR
Италия
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
Q2
1.7%
1.8%
1.7% R (1.8%)
11:00
EUR
Италия
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
Q2
0.4%
0.5%
0.4% R (0.5%)
11:00
NOK
Норвегия
Ниво на безработица
Ноември
2.30%
2.40%
2.40%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс PMI в сферата на производството на Markit/CIPS
Ноември
58.2
56.5
56.6 R (56.3)
15:30
CAD
Канада
Брой заети (промяна) м/м
Ноември
79 500
10 000
35 300
15:30
CAD
Канада
Ниво на безработица
Ноември
5.9%
6.2%
6.3%
15:30
CAD
Канада
Брутен вътрешен продукт (БВП) м/м
Септември
0.2%
0.1%
-0.1%
15:30
CAD
Канада
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
Q3
0.4%
-
1.0% R (1.1%)
16:30
CAD
Канада
Индекс PMI в сферата на производството на RBC
Ноември
54.4
-
54.3
16:45
USD
САЩ
Индекс PMI в сферата на производството на Markit - финален
Ноември
53.9
53.8
53.8
17:00
USD
САЩ
Разходи за строителство м/м
Октомври
1.4%
0.5%
0.3%
17:00
USD
САЩ
Индекс на ISM в сферата на производството
Ноември
58.2
58.4
58.7
00:30
Индекс на AIG в сферата на производството
АвстралияAUD
Период
Ноември
Стойност
57.3
Прогноза
-
Предишна стойност
51.1
AIG Manufacturing Index, PricewaterhouseCoopers Australian Performance of Manufacturing Index (Australian PMI). Проучването се провежда от Australian Industry Group (AIG), която е водеща в осигуряването на икономически прогнози и оценки в изследването на производството, сферата на услугите и тази на строителството. Този индекс е сезонно коригиран и е съставен от подиндекси за производство, нови поръчки, доставки, запаси и ниво на заетост в определено съотношение. Стойности над 50 пункта са индикатор за това, че производството като цяло се разширява. Резултат под 50 пункта говори за спад. Отдалечеността от стойността 50 показва силата на възхода или падението.
01:30
Разходи на домакинствата г/г
ЯпонияJPY
Период
Октомври
Стойност
0.0%
Прогноза
-0.4%
Предишна стойност
-0.3%
Household Spending. Проучването се отнася за домакинствата, с изключение на тези, които се състоят само от едно лице, (например студентите), като обхваща цялата територия на страната. Представителната извадка се изгражда на тристепенен модел. Разглежданите единици се класифицират по община (град, по-малък град или село), район и домакинство. Данните се получават от четири различни вида въпросника, наречени Домакински план, Семеен бюджет, Годишен план на приходите и Пан на спестяванията. Участниците попълват в домакинския план от колко члена се състои домакинството, населеното място, в което живеят, сферата на работа, вида на жилището и т.н. В раздел семеен бюджет, домакинствата попълват дневните приходи и разходи. Членовете, работещи в домакинството или тези, които не работят попълват приходите и разходите си, като уточняват и вида им. Другите домакинства попълват само приходите и вида разходи. Тоа е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
01:30
Ниво на безработица
ЯпонияJPY
Период
Октомври
Стойност
2.8%
Прогноза
2.8%
Предишна стойност
2.8%
Unemployment Rate. Ниво на безработица = (безработни лица) / (работна сила)*100 [%]; Работна сила: Работещи и безработни лица на възраст над 15 години; Работещи лица: работещи лица, които посещават работа и такива, които в момента не ходят на работа. Работещи лица, които посещават работа: Всички лица, които работят срещу заплащане или друго възнаграждение, или са извършвали домакинска работа без заплащане поне един час през отчетния период. Работещи лица не посещаващи работа: Лица, които имат постоянна работа, но не са я посещавали през отчетния период. Безработни лица: Това са лица, които отговарят на следните условия: без работа и такива, които не са работели през отчетния период на проучването, готови да започнат работа и активно си търсят такава през периода на проучването.
01:30
Индекс на потребителските цени м/м
ЯпонияJPY
Период
Октомври
Стойност
0%
Прогноза
0%
Предишна стойност
0.0%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени се калкулира, чрез измерване на средните промени в цените на стоките и услугите, поръчвани от домакинствата в страната. Той отразява промените в разходите за поръчка на определени стоки и услуги от т. нар. "потребителска кошница" на домакинствата. Той не е предназначен да измерва промяната в житейските разходи, дължащи се на промяна на вида, количеството и качеството на потребяваните стоки. Данъците (преки и косвени), социални осигуровки и др. потребителски разходи, не са включени в обхвата на индекса. Индексът отразява данните за предходния месец за цялата страна, представяйки също и предварителни стойности за региона на Токио. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
01:30
Индекс на потребителските цени г/г
ЯпонияJPY
Период
Октомври
Стойност
0.2%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.7%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени се калкулира, чрез измерване на средните промени в цените на стоките и услугите, поръчвани от домакинствата в страната. Той отразява промените в разходите за поръчка на определени стоки и услуги от т. нар. "потребителска кошница" на домакинствата. Той не е предназначен да измерва промяната в житейските разходи, дължащи се на промяна на вида, количеството и качеството на потребяваните стоки. Данъците (преки и косвени), социални осигуровки и др. потребителски разходи, не са включени в обхвата на индекса. Индексът отразява данните за предходния месец за цялата страна, представяйки също и предварителни стойности за региона на Токио. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
01:30
Индекс на потребителските цени за Токио м/м
ЯпонияJPY
Период
Ноември
Стойност
0.1%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
-0.1%
Consumer Price Index (CPI) for Ku-area of Tokyo. Индексът на потребителските цени се калкулира, чрез измерване на средните промени в цените на стоките и услугите, поръчвани от домакинствата в страната. Той отразява промените в разходите за поръчка на определени стоки и услуги от т. нар. "потребителска кошница" на домакинствата. Той не е предназначен да измерва промяната в житейските разходи, дължащи се на промяна на вида, количеството и качеството на потребяваните стоки. Данъците (преки и косвени), социални осигуровки и др. потребителски разходи, не са включени в обхвата на индекса. Индексът отразява данните за предходния месец за цялата страна, представяйки също и предварителни стойности за региона на Токио. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
01:30
Индекс на потребителските цени за Токио г/г
ЯпонияJPY
Период
Ноември
Стойност
0.3%
Прогноза
-0.1%
Предишна стойност
-0.2%
Consumer Price Index (CPI) for Ku-area of Tokyo. Индексът на потребителските цени се калкулира, чрез измерване на средните промени в цените на стоките и услугите, поръчвани от домакинствата в страната. Той отразява промените в разходите за поръчка на определени стоки и услуги от т. нар. "потребителска кошница" на домакинствата. Той не е предназначен да измерва промяната в житейските разходи, дължащи се на промяна на вида, количеството и качеството на потребяваните стоки. Данъците (преки и косвени), социални осигуровки и др. потребителски разходи, не са включени в обхвата на индекса. Индексът отразява данните за предходния месец за цялата страна, представяйки също и предварителни стойности за региона на Токио. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
01:30
Основен (без хранителни продукти) индекс на потребителските цени м/м
ЯпонияJPY
Период
Октомври
Стойност
0%
Прогноза
0%
Предишна стойност
0.0%
Consumer Price Index (CPI) ex Food. Индексът на потребителските цени се калкулира, чрез измерване на средните промени в цените на стоките и услугите, поръчвани от домакинствата в страната. Той отразява промените в разходите за поръчка на определени стоки и услуги от т. нар. "потребителска кошница" на домакинствата. Той не е предназначен да измерва промяната в житейските разходи, дължащи се на промяна на вида, количеството и качеството на потребяваните стоки. Данъците (преки и косвени), социални осигуровки и др. потребителски разходи, не са включени в обхвата на индекса. Индексът отразява данните за предходния месец за цялата страна, представяйки също и предварителни стойности за региона на Токио. От това проучване се изключват данните за прясната храна. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
01:30
Основен (без хранителни продукти) индекс на потребителските цени г/г
ЯпонияJPY
Период
Октомври
Стойност
0.8%
Прогноза
0.8%
Предишна стойност
0.7%
Consumer Price Index (CPI) ex Food. Индексът на потребителските цени се калкулира, чрез измерване на средните промени в цените на стоките и услугите, поръчвани от домакинствата в страната. Той отразява промените в разходите за поръчка на определени стоки и услуги от т. нар. "потребителска кошница" на домакинствата. Той не е предназначен да измерва промяната в житейските разходи, дължащи се на промяна на вида, количеството и качеството на потребяваните стоки. Данъците (преки и косвени), социални осигуровки и др. потребителски разходи, не са включени в обхвата на индекса. Индексът отразява данните за предходния месец за цялата страна, представяйки също и предварителни стойности за региона на Токио. От това проучване се изключват данните за прясната храна. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
01:30
Основен (без хранителни продукти) индекс на потребителските цени за Токио м/м
ЯпонияJPY
Период
Ноември
Стойност
0.1%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
0.1%
Consumer Price Index (CPI) ex Food for Ku-area of Tokyo. Индексът на потребителските цени се калкулира, чрез измерване на средните промени в цените на стоките и услугите, поръчвани от домакинствата в страната. Той отразява промените в разходите за поръчка на определени стоки и услуги от т. нар. "потребителска кошница" на домакинствата. Той не е предназначен да измерва промяната в житейските разходи, дължащи се на промяна на вида, количеството и качеството на потребяваните стоки. Данъците (преки и косвени), социални осигуровки и др. потребителски разходи, не са включени в обхвата на индекса. Индексът отразява данните за предходния месец за цялата страна, представяйки също и предварителни стойности за региона на Токио. От това проучване се изключват данните за прясната храна. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
01:30
Основен (без хранителни продукти) индекс на потребителските цени за Токио г/г
ЯпонияJPY
Период
Ноември
Стойност
0.6%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
0.6%
Consumer Price Index (CPI) ex Food for Ku-area of Tokyo. Индексът на потребителските цени се калкулира, чрез измерване на средните промени в цените на стоките и услугите, поръчвани от домакинствата в страната. Той отразява промените в разходите за поръчка на определени стоки и услуги от т. нар. "потребителска кошница" на домакинствата. Той не е предназначен да измерва промяната в житейските разходи, дължащи се на промяна на вида, количеството и качеството на потребяваните стоки. Данъците (преки и косвени), социални осигуровки и др. потребителски разходи, не са включени в обхвата на индекса. Индексът отразява данните за предходния месец за цялата страна, представяйки също и предварителни стойности за региона на Токио. От това проучване се изключват данните за прясната храна. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
01:50
Капиталови разходи г/г
ЯпонияJPY
Период
Q3
Стойност
4.2%
Прогноза
3.3%
Предишна стойност
1.5%
Capital Spending. Показателят представя промяната в общата стойност на новите капиталови разходи, направени от бизнеса. По принцип капиталовите разходи представляват важен индикатор за икономическия ръст и съставляват основната част от БВП. Това означава, че когато капиталовите разходи се повишават, налице са сигнали за корпоративен ръст, който води до позитивно развитие на японската икономика. Индикаторът е представен като процентна промяна спрямо съответното тримесечие на предходната година.
07:30
Индекс на цените на стоките г/г
АвстралияAUD
Период
Ноември
Стойност
-3.3%
Прогноза
-
Предишна стойност
9.1%
Commodity Prices. Индексът се публикува от Reserve Bank of Australia и предоставя информация за движението на цените на основните стоки, които съставляват повече от половината от приходите на Австралия от износ. Индексът се съставлява от цените на 17 основни стоки на страната за износ и текущо се сравняват спрямо стойността им за 2001/02 г. Тези стоки представляват 3/5 от приходите на страната от експорт.
09:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
ФинландияEUR
Период
Q3
Стойност
0.4%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.4%
Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт по пазарни цени отразява крайния резултат от производствената дейност на местните производствени мощности. Той може да бъде изчислен по три различни начина: Като брутна стойност на всички производствени сектори на различните индустрии, заедно с данъците, без субсидиите на продуктите; като сума на стоките и услугите предназначени за крайния потребител от местни единици (крайно потребление, брутен капитал, експорт минус импорт); както и сумата на приходната сметка (компенсациите на работниците, данъците за производство и вноса, без субсидиите, брутния текущ излишък и брутният смесен приход). Изчислява се като процентно изменение спрямо предходните три месеца.
09:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
ФинландияEUR
Период
Q3
Стойност
3.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
3.0%
Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт по пазарни цени отразява крайния резултат от производствената дейност на местните производствени мощности. Той може да бъде изчислен по три различни начина: Като брутна стойност на всички производствени сектори на различните индустрии, заедно с данъците, без субсидиите на продуктите; като сума на стоките и услугите предназначени за крайния потребител от местни единици (крайно потребление, брутен капитал, експорт минус импорт); както и сумата на приходната сметка (компенсациите на работниците, данъците за производство и вноса, без субсидиите, брутния текущ излишък и брутният смесен приход). Изчислява се като процентно изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година.
09:30
Индекс PMI в сферата на производството
ШвецияSEK
Период
Ноември
Стойност
63.3
Прогноза
-
Предишна стойност
59.3
Swedbank PMI Survey. Silf (по-рано I&L) и Swedbank AB (по-рано Sparbanken Sweden) правят първите вътрешни съвместни калкулации на индекса PMI през декември 1994 г. Точно една година по-късно, индексът започва да се публикува за първи път. В Швеция, индексът PMI е познат като ICI. Около 200 мениджъра, които се занимават с поръчките в производствения сектор отговарят на въпроси, свързани с новите поръчки, производството, безработицата, доставки (вътрешни) и запаси (поръчан материал). Границата между положителен растеж в икономиката и спад е приета за 50 пункта.
10:00
Индекс PMI в сферата на производството
НорвегияNOK
Период
Ноември
Стойност
57.1
Прогноза
55.0
Предишна стойност
54.8 R (54.5)
Purchasing Managers' Index (PMI) се основава на месечно проучване-въпросник, в което участват внимателно подбрани компании, като по този начин се дава предварителна индикация на това какво реално се случва в частния сектор от икономиката, чрез проследяване на промените в производството, новите поръчки, нивата на запасите, безработицата и цените в производствения сектор. PMI е първият икономически индикатор, който осигурява точна информация за променящите се икономически условия преди публикуването на официалната държавна статистика. Индексът се представя с нива между 1 и 100. Нива над 50 показват позитивен икономически ръст, тези под 50 са индикация за свиване в активността.
10:15
Индекс PMI в сферата на производството
ИспанияEUR
Период
Ноември
Стойност
56.1
Прогноза
56.5
Предишна стойност
55.8
Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът е базиран на месечните проучвания на внимателно подбрани, определени компании, които са достатъчно представителни за отразяване на промените в частният сектор на икономиката, като се наблюдават промените в показателите като: производство, нови поръчки, пазарен дял, заетост и цени в сектора на производството. PMI е първият месечен икономически индикатор, осигуряващ достатъчно доказателства на променящата се икономическа среда, предоставящ достоверна информация, преди държавните статистически изследвания. Индексът е представен в стойности от 1 до 100. Стойностите над 50, обуславят позитивно икономическо развитие. Стойностите под 50 очертават по мрачно бъдеще пред икономиката на страната. Проучването се извършва от Markit Economics, със съдействието на AERCE (www.aerce.org).
10:30
Текуща сметка
ШвецияSEK
Период
Q3
Стойност
50.7 млрд. SEK
Прогноза
-
Предишна стойност
34.2 млрд. SEK R (39.5 млрд. SEK)
Current Account. Балансът на плащанията е съчетание от шведските реални и финансови транзакции с останалия свят, които могат да бъдат разделени между текущата сметка, капиталовата и финансовата сметка. Балансът на текущата сметка съчетава нетните транзакции на стоки и услуги, нетните приходи от инвестиции и транзакции. Транзакциите в повечето случаи се осъществяват между вътрешни и външни за страната икономически единици. Те включват няколко групи: стоки, услуги и приходи; тези от финансови жалби и пасиви зад граница, както и преводи. Транзакцията е определена като икономически поток, който рефлектира върху създаването, трансформацията, обмяната, преводите или редуцирането на икономическата стойност, както и отразява промените в собствеността на стоките или активите, предоставянето на услуги, труд или капитал.
10:30
Индекс SVME PMI в сферата на производството
ШвейцарияCHF
Период
Ноември
Стойност
65.1
Прогноза
62.6
Предишна стойност
62.0
SVME (Schweizerischer Verband für Materialwirtschaft und Einkauf) Purchasing Manager's Index. Това е индикатор, който отразява икономическата активност. Той измерва нивото на активност на мениджърите, по отношение на продукцията, заетостта, запасите, поръчките и доставките. PMI включва данни от производството, обслужването и строителството. Стойности над 50, означават икономически растеж. Проучването се осъществява от SVME в асоциация с Credit Suisse.
10:45
Индекс PMI в сферата на производството
ИталияEUR
Период
Ноември
Стойност
58.3
Прогноза
58.5
Предишна стойност
57.8
Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в производствения сектор.PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с ADACI (www.adaci.it).
10:50
Индекс PMI в сферата на производството - финален
ФранцияEUR
Период
Ноември
Стойност
57.7
Прогноза
57.5
Предишна стойност
56.1
Final Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в производствения сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с CDAF (www.cdaf.asso.fr). Това е финална стойност на показателя.
10:55
Индекс PMI в сферата на производството - финален
ГерманияEUR
Период
Ноември
Стойност
62.5
Прогноза
62.5
Предишна стойност
60.6
Final Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в производствения сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с BME (www.bme.de). Това е финална стойност на показателя.
11:00
Индекс PMI в сферата на производството - финален
ЕврозонаEUR
Период
Ноември
Стойност
60.1
Прогноза
60.0
Предишна стойност
60.0
Final Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в производствения сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics. Това е финална стойност на показателя.
11:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
ИталияEUR
Период
Q2
Стойност
1.7%
Прогноза
1.8%
Предишна стойност
1.7% R (1.8%)
Final Gross domestic product (GDP) е измерител на икономическата активност. Определя се като разлика между стойността на всички произведени стоки и услуги и суровините и разходите, използвани за създаването им. БВП, измерен по пазарни цени отразява производствената дейност на местните предприятия. Разходният метод се прилага по следния начин: БВП = частни окончателни разходи + държавни разходи + брутни фиксирани капиталови разходи + промяна в запасите + инвестициите, с изключение на тези, направени в ценни метали + вноса - износа. Изразява се като процентно изменение спрямо съответното тримесечие, година по-рано. Това е финална стойност на показателя.
11:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
ИталияEUR
Период
Q2
Стойност
0.4%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
0.4% R (0.5%)
Final Gross domestic product (GDP) е измерител на икономическата активност. Определя се като разлика между стойността на всички произведени стоки и услуги и суровините и разходите, използвани за създаването им. БВП, измерен по пазарни цени отразява производствената дейност на местните предприятия. Разходният метод се прилага по следния начин: БВП = частни окончателни разходи + държавни разходи + брутни фиксирани капиталови разходи + промяна в запасите + инвестициите, с изключение на тези, направени в ценни метали + вноса - износа. Изразява се като процентно изменение спрямо предходното тримесечие. Това е финална стойност на показателя.
11:00
Ниво на безработица
НорвегияNOK
Период
Ноември
Стойност
2.30%
Прогноза
2.40%
Предишна стойност
2.40%
Unemployment Rate. Заетите лица са тези, които получават приходи от работа. Безработните се определят като лица без приходи от работна дейност, които активно търсят работа и могат да започнат работа веднага. Изчислява се като процент от цялата работна сила. Работната сила включва заетите и безработните лица. Съществуват 2 начина за измерване на безработицата в Норвегия: Чрез проучване на безработицата от Директората по труда и от националния статистически офис на Норвегия. Разликата между двата начина е, че в проучването се включват и безработните лица, които не са регистрирани в бюрата по труда.
11:30
Индекс PMI в сферата на производството на Markit/CIPS
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
58.2
Прогноза
56.5
Предишна стойност
56.6 R (56.3)
Markit/CIPS (The Chartered Institute of Purchasing and Supply) Manufacturing PMI . Месечно проучване на активността в производствения сектор и прогноза за бъдещото му развитие. Проучването е сравнимо с това на ISM в САЩ, подобно базирано на мненията на изпълнителните директори на производствените компании. Мениджърите биват запитани относно бъдещето търсене и поръчки за материали. Индексът обобщава мнението им и дава картина за бъдещето в производствения сектор. Индикаторът се представя с индекс със стойности между 1 и 100, като нива над 50 са сигнал, че икономическата прогноза е позитивна. Стойности под 50 означават, че ситуацията се влошава.
15:30
Брой заети (промяна) м/м
КанадаCAD
Период
Ноември
Стойност
79 500
Прогноза
10 000
Предишна стойност
35 300
Change in Employment. Проучването за работната сила включва около 50 000 канадски домакинства. Целта на проучването е да представи детайлна и реална картина за пазара на труда в страната. Данните се отнасят за лица, които са извършвали каквато и да е икономическа дейност, по време на разглеждания период или са назначени на работа, но не са присъствали, поради заболяване, лични ангажименти, лошо време, трудови спорове с работодателите, отпуски или друга причина, с изключение на такива, на които предстои започване на работа след датата на проучването, като са подписали договор с работодател или са уволнени. По работа се разбира всякаква дейност срещу заплащане или друг вид икономическа изгода, влизаща в отношенията работник-работодател, самонаемане или извършване на домакинска работа, без заплащане.
15:30
Ниво на безработица
КанадаCAD
Период
Ноември
Стойност
5.9%
Прогноза
6.2%
Предишна стойност
6.3%
Unemployment Rate. Проучването за работната сила (Labour Force Survey - LFS) е месечно проучване, включващо около 50 000 канадски домакинства. Целта е да се предостави в подробности текущата картина за пазара на труда в страната. Нивото на безработица е процентно изражение на работната сила, която в момента е незаета и активно е търсила работа през отчетния период, спрямо общият брой работна сила.
15:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) м/м
КанадаCAD
Период
Септември
Стойност
0.2%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
-0.1%
Gross Domestic Product (GDP). Индикаторът използва базови цени и измерва икономическото производство, което се извършва на територията на географските граници на Канада. Терминът "брутен" в БВП отъждествява разходния метод на изчисление, като включва и разходите извършени за преоценка на капиталови активи (сгради, машини и оборудване). Изчисленията са направени за 215 различни сектора на промишлеността, използвайки класификационната система North American Industrial Classification System (NAICS). БВП е показател за развитието на общата икономическа дейност, като добавя изчисленията за приходи и разходи, подготвени от съответния отдел, към системата от националния сметкоплан, (изготвен на месечна база) от таблиците за суровини-готова продукция на същия орган.
15:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
КанадаCAD
Период
Q3
Стойност
0.4%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.0% R (1.1%)
Gross Domestic Product (GDP). Индикаторът използва базови цени и измерва икономическото производство, което се извършва на територията на географските граници на Канада. Терминът "брутен" в БВП отъждествява разходния метод на изчисление, като включва и разходите извършени за преоценка на капиталови активи (сгради, машини и оборудване). Изчисленията са направени за 215 различни сектора на промишлеността, използвайки класификационната система North American Industrial Classification System (NAICS). Това е процентно изменение на показателя спрямо предходните три месеца.
16:30
Индекс PMI в сферата на производството на RBC
КанадаCAD
Период
Ноември
Стойност
54.4
Прогноза
-
Предишна стойност
54.3
RBC Canadian Manufacturing PMI. Докладът на RBC за PMI за производство в Канада е базиран на данни, събрани от месечните отговори на въпросници, изпратени до мениджъри по снабдяване в над 400 промишлени компании. RBC PMI е съставен индекс, базиран на пет от индивидуалните индекси: нови поръчки, производство, заетост, време за доставка, запаси от покупки. Индексите на дифузия са водещи индикатори и са удобни обобщаващи измерители на основната посока на промяна. Стойност на индекса над 50 означава цялостно увеличение на съответната променлива, а под 50 – цялостно понижение. PMI проучванията са ранни индикатори за икономическите условия, публикувани всеки месец, следователно са налични доста преди публикуване на съответните данни от правителствени органи.
16:45
Индекс PMI в сферата на производството на Markit - финален
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
53.9
Прогноза
53.8
Предишна стойност
53.8
Markit U.S. Manufacturing PMI - final data. Индексът PMI в сферата на производството се базира на данните, получени от мениджърите за поръчки и доставки в производствения сектор в национален мащаб. Обхванатата група в проучването се определя от системата за класификация на индустриите NAICS, в зависимост от приноса на всеки вид индустриална дейност към БВП. Проучването отразява промяната в данните на месечна база за разглеждания период, спрямо предишния. За всички индикатори, включени в индекса (нови поръчки, съществуващи поръчки, нови поръчки за износ, внос, производство, доставки, запаси, запаси на клиентите, заетост и цени) данните показват процентното изменение в разликата между отговорите с положителна икономическа прогноза (по-висок обем, по-добри и по-бавни темпове на доставки) и тези с отрицателна такава (по-нисък обем, по-лоши и бързи темпове на доставки) и индекса на разсейване (на същото равнище като предишното). Окончателните данни се публикуват седмица след предварителните, обхващащи около 85%-90% от всички отговори. Индекс PMI, показващ нива над 50 пункта, е индикатор за разширяване в сектора на производството; нива под 50 пункта показват спад в сектора. Проучването в сферата на производството се провежда всеки месец от Markit Economics (www.markiteconomics.com).
17:00
Разходи за строителство м/м
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
1.4%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
0.3%
Construction Spending. Разходите за строителство се измерват чрез стойността на строежите, изградени за определена единица време. За частните проекти това включва: цената на вложените материали, цената на труда (за работници на трудов договор и временно наети) и пропорционалният дял на наемите за оборудването, използвано в строителните дейности; печалбата; цената на архитектурната и инженерингова дейност; различните административни и офис разходи, заложени в цената на проекта; лихви и данъци плащани през времето на проекта (без държавни проекти или такива на местната власт). Общата цена за определен период включва сумата от цената на труда по всички проекти, независимо от точната дата на започване на строежа или датата на плащане към изпълнителя. Това е процентна промяна на показателя спрямо предходния месец.
17:00
Индекс на ISM в сферата на производството
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
58.2
Прогноза
58.4
Предишна стойност
58.7
ISM Manufacturing. Индексът ISM в сферата на производството се базира на данните, получени за поръчките и доставките в национален мащаб. Членството в Комитета за производствените бизнес проучвания се определя от NAICS, в зависимост от приноса на всеки вид индустриална дейност към БВП. Проучването отразява промяна в данните на месечна база за разглеждания период, спрямо предишния. За всички индикатори, включени в индекса (нови поръчки, съществуващи поръчки, нови поръчки за износ, внос, производство, доставки, запаси, запаси на клиентите, заетост и цени) данните показват процентното изменение в разликата между отговорите с положителна икономическа прогноза (по-висок обем, по-добри и по-бавни темпове на доставки) и тези с отрицателна такава (по-нисък обем, по-лоши и бързи темпове на доставки) и индекса на разсейване. Индексът систематизира информацията, показваща посоката на развитие и нивата на промяна. Нива над 50 пункта сочат за разширяване в сектора на производството, а под 50 пункта показват спад в сектора. Данните за индекса ISM в сферата на производството се публикуват всеки месец от Institute for Supply Management (ISM).

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.