Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
00:30
AUD
Австралия
Индекс на AIG в сферата на услугите
Декември
51.7
-
51.4
02:01
GBP
Великобритания
Индекс на продажбите на дребно на BRC г/г
Ноември
0.6%
-
-1.0%
02:30
AUD
Австралия
Текуща сметка
Q3
9.1 млрд. AUD
-9.2 млрд. AUD
9.7 млрд. AUD R (-9.6 млрд. AUD)
02:30
AUD
Австралия
Продажби на дребно м/м
Октомври
0.5%
0.3%
0.1% R (0.0%)
03:45
CNY
Китай
Индекс PMI в сферата на услугите (официален)
Ноември
51.9
51.5
51.2
05:30
AUD
Австралия
Изявление на Reserve Bank of Australia относно лихвените нива
05.12.2017
 
-
-
05:30
AUD
Австралия
Решение на Reserve Bank of Australia относно лихвените нива
05.12.2017
1.50%
1.50%
1.50%
09:30
SEK
Швеция
Индекс PMI в сферата на услугите
Ноември
61.8
-
61.4
10:00
EUR
Испания
Индустриално производство - сезонно коригирано г/г
Октомври
4.1%
3.7%
3.4%
10:15
EUR
Испания
Индекс PMI в сферата на услугите
Ноември
54.4
55.1
54.6
10:30
SEK
Швеция
Индустриално производство м/м
Октомври
1.9%
-
1.3% R (2.2%)
10:30
SEK
Швеция
Индустриално производство г/г
Октомври
6.0%
-
2.7% R (4.5%)
10:30
SEK
Швеция
Индустриални поръчки г/г
Октомври
3.8%
-
11.2%
10:45
EUR
Италия
Индекс PMI в сферата на услугите
Ноември
54.7
53.0
52.1
10:50
EUR
Франция
Индекс PMI в сферата на услугите - финален
Ноември
60.4
57.4
60.2
10:55
EUR
Германия
Индекс PMI в сферата на услугите - финален
Ноември
54.3
55.2
54.9
11:00
EUR
Еврозона
Индекс PMI в сферата на услугите - финален
Ноември
 
-
56.2
11:30
GBP
Великобритания
Индекс PMI в сферата на услугите на Markit/CIPS
Ноември
53.8
-
55.6
12:00
EUR
Еврозона
Продажби на дребно м/м
Октомври
-1.1%
-0.7%
0.8% R (0.7%)
12:00
EUR
Еврозона
Продажби на дребно г/г
Октомври
0.4%
1.5%
4.0% R (3.7%)
15:30
USD
САЩ
Търговски баланс
Октомври
-48.70 млрд. USD
-43.80 млрд. USD
-44.90 млрд. USD R (-43.50 млрд. USD)
15:30
CAD
Канада
Търговски баланс
Октомври
-1.47 млрд. CAD
-
-3.36 млрд. CAD R (-3.18 млрд. CAD)
15:55
USD
САЩ
Доклад Червена книга
Седм. до 27.11.2017
-0.9%
-
-0.2%
16:45
USD
САЩ
Индекс PMI в сферата на услугите на Markit - финален
Ноември
54.5
55.4
54.7
17:00
USD
САЩ
Индекс на ISM в сферата на услугите
Ноември
57.4
59.0
60.1
00:30
Индекс на AIG в сферата на услугите
АвстралияAUD
Период
Декември
Стойност
51.7
Прогноза
-
Предишна стойност
51.4
AIG Services Index. Australian Performance of Services Index (Australian PSI). Проучването се провежда от Australian Industry Group (AIG), която е водеща в осигуряването на икономически прогнози и оценки в изследването на производството, сферата на услугите и тази на строителството. Този индекс е сезонно коригиран и е съставен от подиндекси за продажби, нови поръчки, заетост, запаси и доставки в определено съотношение. Стойности над 50 пункта са индикатор за това, че сферата на услугите като цяло се разширява. Резултат под 50 пункта говори за спад. Отдалечеността от стойността 50 показва силата на възхода или падението.
02:01
Индекс на продажбите на дребно на BRC г/г
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
0.6%
Прогноза
-
Предишна стойност
-1.0%
BRC Retail Sales Monitor (RSM). British Retail Consortium (BRC) е търговска асоциация, представляваща целия бранш от търговци на дребно - от големи сдружения и универсални магазини до независими продавачи, представящи широка гама от продукти за пазара на дребно в реални и виртуални магазини, независимо от размера им. Индексът на продажбите на дребно проследява промяната в търговията на дребно както в магазините с подобна дейност, така и общите продажби на дребно във Великобритания. Изготвят се седмични и месечни данни за продажбите на дребно, базирани на информация от сдружения и самостоятелни магазини. Тя предоставя стойността на продажбите им на дребно за 12 продуктови категории от търговията на дребно, Индексът обхваща около 60% от общата стойност на продажбите на дребно във Великобритания. Представлява процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
02:30
Текуща сметка
АвстралияAUD
Период
Q3
Стойност
9.1 млрд. AUD
Прогноза
-9.2 млрд. AUD
Предишна стойност
9.7 млрд. AUD R (-9.6 млрд. AUD)
Current Account Balance. Този показател представлява разликата в AUD между стойността на внесените и изнесени стоки, услуги, парични потоци и едностранни плащания за предходното тримесечие. Положителна стойност (излишък) означава приток на капитал, а отрицателна стойност (дефицит) означава отлив на капитал. Този индикатор показва как икономиката на Австралия си взаимодейства с тези на останалия свят на практическо (не-инвестиционно) ниво.
02:30
Продажби на дребно м/м
АвстралияAUD
Период
Октомври
Стойност
0.5%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.1% R (0.0%)
Retail Sales. Този индикатор измерва общата стойност на продажбите на стоки и услуги направени в магазините за продажби на дребно в Австралия. Тъй като основната част от потребителските разходи се покриват в този показател, той дава добра оценка за тяхното ниво. Те съставляват около половината от Брутния Вътрешен Продукт (БВП). Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
03:45
Индекс PMI в сферата на услугите (официален)
КитайCNY
Период
Ноември
Стойност
51.9
Прогноза
51.5
Предишна стойност
51.2
Non-Manufacturing PMI. Индексът PMI в сферата на услугите в Китай е базиран на данни, събрани от представителна извадка от 1 200 предприятия в сектора на услугите. Проучването включва десет въпроса за бизнес дейността, нови поръчки, нови поръчки за износ, индекс на текущите поръчки, наличност, средна цена, абонаментна цена, заетост, време за доставка, както и очаквания за бизнес дейността. За всеки въпрос се изчислява индекс на дифузия. PMI стойност над 50% означава разширяване на дейността спрямо предходния месец.
05:30
Изявление на Reserve Bank of Australia относно лихвените нива
АвстралияAUD
Период
05.12.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
05:30
Решение на Reserve Bank of Australia относно лихвените нива
АвстралияAUD
Период
05.12.2017
Стойност
1.50%
Прогноза
1.50%
Предишна стойност
1.50%
Reserve Bank of Australia Interest Rate Decision. Паричната политика и решението относно лихвените нива се изразяват от гледна точка на 'cash rate' която е основната лихва със срок един ден (overnight rate). Останалите лихвени нива за икономиката са на база тази основна лихва, така че поведението на кредиторите и получателите на кредит на финансовите пазари е зависимо основно от провежданата парична политика. Основната цел на паричната политика в средносрочен план е да контролира инфлацията. За формулировката на тази политика е отговорен бордът на Централната Банка на Австралия - Reserve Bank of Australia. Срещите на борда се провеждат обикновено 11 пъти в годината в първия вторник от месеца (с изключение на януари). Обясненията на борда относно паричната политика, провеждана от Банката се публикуват на сайта й в 2.30 след обяд (5.30 ч. българско време), в деня на срещата. Всяка промяна в основната лихва става валидна от следващия ден.
09:30
Индекс PMI в сферата на услугите
ШвецияSEK
Период
Ноември
Стойност
61.8
Прогноза
-
Предишна стойност
61.4
Services PMI. Silf и Swedbank AB правят първото съвместно вътрешно изчисление на индекса PMI за сектора на услугите през 2005 г. Модели за PMI в сферата на услугите са базираният в САЩ индекс за сферата на услугите и шведският PMI, който се публикува от ноември 1994 г. Проучва се мнението на около 200 мениджъри, отговорни за снабдяването, относно нови поръчки, бизнес дейност, заетост и време за доставка. Границата между ръст и спад – съгласно практиката в САЩ – е при стойност 50.
10:00
Индустриално производство - сезонно коригирано г/г
ИспанияEUR
Период
Октомври
Стойност
4.1%
Прогноза
3.7%
Предишна стойност
3.4%
Industrial Production Index (IPI). Индустриалното производство е индикатор, който измерва месечното развитие на производствената активност в индустриалния сектор, изключвайки строителството. Той показва общото развитие на качество и количество, елиминирайки влиянието на цените. За тази цел се провежда месечно проучване между повече от 13 200 компании. Представлява процентно изменение спрямо същия период, година по-рано, сезонно коригирано спрямо работните дни за съответния месец.
10:15
Индекс PMI в сферата на услугите
ИспанияEUR
Период
Ноември
Стойност
54.4
Прогноза
55.1
Предишна стойност
54.6
Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът е базиран на месечните проучвания на внимателно подбрани, определени компании, които са достатъчно представителни за отразяване на промените в частният сектор на икономиката, като се наблюдават промените в показателите като: производство, нови поръчки, пазарен дял, заетост и цени в сектора на услугите. PMI е първият месечен икономически индикатор, осигуряващ достатъчно доказателства на променящата се икономическа среда, предоставящ достоверна информация, преди държавните статистически изследвания. Индексът е представен в стойности от 1 до 100. Стойностите над 50, обуславят позитивно икономическо развитие. Стойностите под 50 очертават по мрачно бъдеще пред икономиката на страната.
10:30
Индустриално производство м/м
ШвецияSEK
Период
Октомври
Стойност
1.9%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.3% R (2.2%)
Industrial Production. Индексът на индустриалното производство отразява промените в обема на производството. Данните се събират в месечно проучване. Обхващат се предприятия с персонал над 10 човека от следните индустрии: С (минна или добивна индустрия), D (производство) или Е (енергетика), съгласно индустриалната класификация на SNI 2002. Това е процентно изменение спрямо предходния месец.
10:30
Индустриално производство г/г
ШвецияSEK
Период
Октомври
Стойност
6.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.7% R (4.5%)
Industrial Production. Индексът на индустриалното производство отразява промените в обема на производството. Данните се събират в месечно проучване. Обхващат се предприятия с персонал над 10 човека от следните индустрии: С (минна или добивна индустрия), D (производство) или Е (енергетика), съгласно индустриалната класификация на SNI 2002. Това е процентно изменение спрямо съответния месец на предходната година.
10:30
Индустриални поръчки г/г
ШвецияSEK
Период
Октомври
Стойност
3.8%
Прогноза
-
Предишна стойност
11.2%
Industrial Orders. Данните отразяват новите поръчки, за вътрешния и международния пазар на готови стоки, произведени в предприятията на територията на Швеция, като не включват отменените поръчки и обхващат период от 1 месец. Новите поръчки се отразяват по продажна цена, договорена в момента на подаването на поръчката, заедно с допълнителните разходи, без мита, ДДС и други косвени данъци. Проучването обхваща местните предприятия с персонал над 10 човека. Данните се събират чрез проучване за добивния и производствения сектор. Това е процентно изменение спрямо съответния месец на предходната година.
10:45
Индекс PMI в сферата на услугите
ИталияEUR
Период
Ноември
Стойност
54.7
Прогноза
53.0
Предишна стойност
52.1
Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в обслужващия сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с ADACI (www.adaci.it).
10:50
Индекс PMI в сферата на услугите - финален
ФранцияEUR
Период
Ноември
Стойност
60.4
Прогноза
57.4
Предишна стойност
60.2
Final Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в обслужващия сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с CDAF (www.cdaf.asso.fr). Това е финална оценка на показателя.
10:55
Индекс PMI в сферата на услугите - финален
ГерманияEUR
Период
Ноември
Стойност
54.3
Прогноза
55.2
Предишна стойност
54.9
Final Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в обслужващия сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с BME (www.bme.de). Това е финална оценка на показателя.
11:00
Индекс PMI в сферата на услугите - финален
ЕврозонаEUR
Период
Ноември
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
56.2
Final Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в обслужващия сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics. Това е финална оценка на показателя.
11:30
Индекс PMI в сферата на услугите на Markit/CIPS
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
53.8
Прогноза
-
Предишна стойност
55.6
Markit/CIPS (The Chartered Institute of Purchasing and Supply) Services PMI. Месечно проучване на активността в сектора на услугите и прогноза за бъдещото му развитие. Проучването се осъществява между изпълнителните директори в сектора на транспорта, комуникациите, финансовото посредничество, бизнес и IT услугите, хотелите и ресторантите и е относно състоянието на бизнеса и текущото ниво на поръчки. Те биват запитани за бъдещето търсене и поръчките за материали. Проучването обобщава мнението им, за да даде по-ясна представа за бъдещето на строителния сектор. Индикаторът се представя с индекс със стойности между 1 и 100, като нива над 50 са сигнал, че икономическата прогноза е позитивна. Стойности под 50 означават, че ситуацията се влошава.
12:00
Продажби на дребно м/м
ЕврозонаEUR
Период
Октомври
Стойност
-1.1%
Прогноза
-0.7%
Предишна стойност
0.8% R (0.7%)
Retail Sales. Индексите измерващи оборота на продажбите на дребно са част от индикаторите за бизнес циклите, които наблюдават месечната активност на сектора за продажби на дребно, като изследват общата му стойност и оборота му. Това са краткосрочни индикатори даващи информация за националното потребление. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
12:00
Продажби на дребно г/г
ЕврозонаEUR
Период
Октомври
Стойност
0.4%
Прогноза
1.5%
Предишна стойност
4.0% R (3.7%)
Retail Sales. Индексите измерващи оборота на продажбите на дребно са част от индикаторите за бизнес циклите, които наблюдават месечната активност на сектора за продажби на дребно, като изследват общата му стойност и оборота му. Това са краткосрочни индикатори даващи информация за националното потребление. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
15:30
Търговски баланс
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
-48.70 млрд. USD
Прогноза
-43.80 млрд. USD
Предишна стойност
-44.90 млрд. USD R (-43.50 млрд. USD)
Trade Balance. Предоставя информация за разликата между износа и вноса на стоки и услуги. В по-широк смисъл, балансът е равен на нетният износ на стоки и услуги, който се явява част от компонентите формиращи БВП. Данните за износа се събират от износните митнически декларации. Данните за вноса се получават от митническите власти на САЩ, чрез автоматизирана система (АСS). Данните се свеждат до общата търговия, като изключват транзакции на американската армия. Износът включва стоките на американските търговци, заедно с ре-експорта на чуждестранни търговски единици и изключва транзитните стоки и нискостойностните пратки с нетърговско предназначение. Износът се оценява на условия F.A..S (франко борд). Вносът включва стоките за незабавно потребление и тези, които се разпределят по складовете. Реимпортът се включва в страната - износител. Вносът се измерва по цена на условия C.I.F. (цена на стоката, цена на транспорт, застраховка). Вносът се оценява в щатски долари, превалутирани по митническия курс. Географският регион обхваща територията на САЩ (50 щата, заедно с областите на Колумбия и Пуерто Рико), Вирджинските острови и щатските офшорни зони.
15:30
Търговски баланс
КанадаCAD
Период
Октомври
Стойност
-1.47 млрд. CAD
Прогноза
-
Предишна стойност
-3.36 млрд. CAD R (-3.18 млрд. CAD)
International Merchandise Trade. Измерва промяната в наличието на материалните ресурси на страната, в резултат от движението на стоките от и в страната. Търговският баланс е един от компонентите на текущата сметка на канадския баланс на плащанията, който включва търговията с услуги, приходите от инвестиции и трансфери. Търговската статистика се представя по два начина: На база на информацията от митниците и а база Баланса по плащанията. Основната разлика между двете концепции е, че търговската статистика, изчислена на митническа основа, покрива физическото движение на стоките, отразено съгласно митническите документи, докато балансът по плащанията отразява данните по всички икономически транзакции между между гражданите на Канада и чуждите граждани, участващи в международния обмен. Статистиката, отразяваща импорта и експорта на стоки се приема за най-важната икономическа статистика.
15:55
Доклад Червена книга
САЩUSD
Период
Седм. до 27.11.2017
Стойност
-0.9%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.2%
Redbook Retail Sales (LJR Redbook). Проучването разглежда 15 големи супермаркети всяка седмица, за да определи промяната в продажбите. Отчетът е месечен, прави се до определена дата, където: първата седмица от месеца се съпоставя с предишния месец, през втората седмица се сравняват първите 2 седмици от текущия месец, спрямо предишния и т.н. Докладът Червена Книга е подходящ индикатор, даващ информация за ръста в продажбите на дребно и осигурява предварителни изчисления за трендовете в продажбите на дребно, независимо от официалните източници.
16:45
Индекс PMI в сферата на услугите на Markit - финален
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
54.5
Прогноза
55.4
Предишна стойност
54.7
Markit US Services PMI - final data. PMI (индекс на мениджъри, отговорни за снабдяването) в сферата на услугите в САЩ е базиран на данни, получени чрез проучване сред над 400 компании в сектора на услугите в САЩ. Той е съставен индекс, базиран на пет от индивидуалните индекси: нови поръчки, производство, заетост, време за доставка, запаси от покупки. Индексите на дифузия са водещи индикатори и са удобни обобщаващи измерители на основната посока на промяна. Стойност на индекса над 50 означава цялостно увеличение на съответната променлива, а под 50 – цялостно понижение. Финалната стойност обикновено следва предварителна стойност, базирана на 85%–90% от общия брой отговори в месечното проучване и има за цел да предостави точна ранна индикация за окончателните данни за PMI. Данните се събират и публикуват от Markit Economics (www.markiteconomics.com).
17:00
Индекс на ISM в сферата на услугите
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
57.4
Прогноза
59.0
Предишна стойност
60.1
ISM Non-Manufacturing Composite. Индексът ISM в сферата на услугите се базира на данните, получени за поръчките и доставките в национален мащаб. Членството в Комитета за производствените бизнес проучвания се определя от NAICS, в зависимост от приноса на всеки вид индустриална дейност общо в БВП. Проучването отразява промяна в данните на месечна база на разглеждания период, спрямо предишния. За всички индикатори, включени в индекса (бизнес активност, нови поръчки, съществуващи поръчки, нови поръчки за износ, промени в запасите, прогноза за промени в запасите, внос, заетост, цени и доставки) данните показват процентното изменение в разликата между отговорите с положителна икономическа прогноза (по-висок обем, по-добри и по-бавни темпове на доставки) и тези с отрицателна такава (по-нисък обем, по-лоши и бързи темпове на доставки) и индекса на разсейване. Индикаторът е съставен индекс, базиран на стойностите на четири индикатора с еднаква тежест: Бизнес активност (сезонно коригирана), Нови поръчки (сезонно коригирани), Заетост (сезонно коригирана) и Доставки. Индексът систематизира информацията, показваща посоката на развитие и нивата на промяна. Нива над 50 пункта сочат за разширяване в сектора на услугите, а под 50 пункта показват неговото свиване. Данните за индекса ISM в сферата на услугите се публикуват всеки месец от Institute for Supply Management (ISM).

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.