Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
01:50
JPY
Япония
Парично предлагане М2 и Депозитни сертификати г/г
Ноември
4.0%
-
4.1%
01:50
JPY
Япония
Доверие в производствения сектор (BSI)
Q4
9.7
-
9.4
04:00
CNY
Китай
Парично предлагане М2 г/г
Ноември
9.1%
8.9%
8.8%
09:00
NOK
Норвегия
Индекс на потребителските цени м/м
Ноември
0.1%
0.2%
0.1%
09:00
NOK
Норвегия
Индекс на потребителските цени г/г
Ноември
1.1%
1.2%
1.2%
09:00
NOK
Норвегия
Индекс на производствените цени г/г
Ноември
9.7%
-
9.0%
09:00
NOK
Норвегия
Основен индекс на потребителските цени г/г
Ноември
1.0%
1.2%
1.1%
11:00
EUR
Италия
Продажби на дребно м/м
Октомври
-1.0%
-0.1%
0.8% R (0.9%)
11:00
EUR
Италия
Продажби на дребно г/г
Октомври
-2.1%
-
3.1% R (3.4%)
17:00
USD
САЩ
Нови работни места и текучество (JOLTS)
Октомври
5.996 млн.
6.030 млн.
6.177 млн. R (6.093 млн.)
01:50
Парично предлагане М2 и Депозитни сертификати г/г
ЯпонияJPY
Период
Ноември
Стойност
4.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
4.1%
M2 Money Supply + CDs. Паричното предлагане M2 е парично-депозитен индекс. Парично-депозитните индекси са основно определени като количеството пари/сертификати, държани от акционерите (корпорации, частни лица и местните власти, включително общинските предприятия). От корпорациите са изключени депозитарните институции, застрахователните компании, правителствените финансови институции, фондовете, Tanshi компаниите и т.н. Депозитите на финансовите институции и централната власт не са включени. М2 = валутата в обръщение + депозити. Парите в обръщение се предоставят от Японската централна банка, вътрешните лицензирани банки, без Японската пощенска банка като: Shinkin Central Bank, shinkin banks, Norinchukin Bank, and Shoko Chukin Bank. Основната разлика между агрегати М2 и М3 е в начина на изчисляване и притежателите на сертификатите. Независимо от това, M2 и "M2+CD" имат еднакви притежатели и сходни финансови активи (изключение са депозитите в йени на чуждестранните лица). По същия модел M3 и "M3+CD" - финансовите тръстове имат еднакви притежатели и сходни финансови активи (изключение са депозитите в йени на чуждестранните лица). Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
01:50
Доверие в производствения сектор (BSI)
ЯпонияJPY
Период
Q4
Стойност
9.7
Прогноза
-
Предишна стойност
9.4
BSI Manufacturing Index. Проучването за перспективите за бизнеса се провежда съвместно от кабинета и Министерството на финансите от второто тримесечие на 2004 г. То е насочено към корпорации с капитал 10 милиона йени или повече и има за цел да събере основни данни по отношение на текущия статут на и прогнози за икономиката на Япония. Проучването се провежда четири пъти в годината, а резултатите от него се публикуват в началото или средата на юни, септември, декември и март. Индексът BSI прогнозира бъдещи икономически тенденции на базата на тримесечни изменения в съотношението на отговори на корпорациите по отношение на тенденциите в бизнеса. Стойности над 0.0 означават оптимизъм, а под 0.0 – песимизъм.
04:00
Парично предлагане М2 г/г
КитайCNY
Период
Ноември
Стойност
9.1%
Прогноза
8.9%
Предишна стойност
8.8%
M2 Money Supply. Паричното предлагане представлява сумарната стойност на паричните активи, налични в страната към определен момент. Парично предлагане М0 и М1, известно още като „тесни пари“, включва наличните пари под формата на банкноти и монети, както и други активи, които могат лесно да бъдат превърнати в разполагаеми средства. Парично предлагане М2 включва М1 плюс краткосрочни банкови депозити. Парично предлагане М3 включва М2 плюс дългосрочни депозити. Паричното предлагане включва М3 плюс други депозити. Индикаторът показва процентна промяна спрямо същия период на предходната година.
09:00
Индекс на потребителските цени м/м
НорвегияNOK
Период
Ноември
Стойност
0.1%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.1%
Consumer Price Index (CPI). Индикаторът описва месечните промени в цените на стоките и услугите, потребявани от домакинствата в Норвегия. Процентните изменения в индекса на потребителските цени са измерител на инфлацията. Използват се над 650 стоки и услуги за изчисляването му. В допълнение над 14 000 продукта се използват за изчисляване на под индексите за хранителни стоки и напитки. Използват се реалните цени за продажба на дребно на стоки и услуги, по които те се предлагат на домакинствата. Това са цени, които включват косвените данъци, такси и субсидии. Регистрират се търговските отстъпки и продажните цени, като се взимат стойностите към 15-то число всеки месец. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на потребителските цени г/г
НорвегияNOK
Период
Ноември
Стойност
1.1%
Прогноза
1.2%
Предишна стойност
1.2%
Consumer Price Index (CPI). Индикаторът описва месечните промени в цените на стоките и услугите, потребявани от домакинствата в Норвегия. Процентните изменения в индекса на потребителските цени са измерител на инфлацията. Използват се над 650 стоки и услуги за изчисляването му. В допълнение над 14 000 продукта се използват за изчисляване на под индексите за хранителни стоки и напитки. Използват се реалните цени за продажба на дребно на стоки и услуги, по които те се предлагат на домакинствата. Това са цени, които включват косвените данъци, такси и субсидии. Регистрират се търговските отстъпки и продажните цени, като се взимат стойностите към 15-то число всеки месец. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
09:00
Индекс на производствените цени г/г
НорвегияNOK
Период
Ноември
Стойност
9.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
9.0%
Producer Price Index (PPI) е важен индикатор, част от набора от краткосрочни индикатори за норвежката икономика. Целта на индекса е да отрази развитието на цените в норвежката икономика директно от производителите или износителите. PPI се публикува за първи път през 1977. Индексът се използва в изготвянето на националните сметки на статистиката в Норвегия. Представителната извадка обхваща 630 продуктови групи, 1300 раздела и приблизително 5 000 продукта. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
09:00
Основен индекс на потребителските цени г/г
НорвегияNOK
Период
Ноември
Стойност
1.0%
Прогноза
1.2%
Предишна стойност
1.1%
Core Consumer Price Index. /CPI-ATE (CPI коригиран с размера на данъците и енергийните продукти)/ е индикатор, който е изграден на основните компоненти на CPI-AE и CPI-AT. CPI-AE (CPI изключващ енергийните продукти) е индикатор, където цената на суровините и стойността на енергийните продукти се изключват. Изчисленията на другите компоненти са идентични с тези на CPI. CPI-AT (CPI коригиран с размера на данъците) е индикатор, където начина на изчисляване не се различава от този на CPI. CPI-AT също така се базира на реалните текущи цени, коригирани с размера на данъците. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:00
Продажби на дребно м/м
ИталияEUR
Период
Октомври
Стойност
-1.0%
Прогноза
-0.1%
Предишна стойност
0.8% R (0.9%)
Retail Sales. Индексът измерва месечното изменение в цените на основните стоки за търговия на дребно. Стойността се определя въз основата на общата сума, платена от клиентите с ДДС, лихвите по кредитите и допълнителните такси по доставката, без да се отчитат търговските отстъпки. Общият брой обхваща около 8 000 предприятия, в 16 000 населени места от страната, с цел да гарантира присъствието на основните географски региони в проучването. Големите центрове за продажби на дребно са включени в данните. Това са големи търговски центрове и вериги магазини, наброяващи над 20 работника. Обектите, които предлагат продажба на стоки с висока отстъпка, както и минимаркети се избягват и не се включват в проучването. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
11:00
Продажби на дребно г/г
ИталияEUR
Период
Октомври
Стойност
-2.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
3.1% R (3.4%)
Retail Sales. Индексът измерва месечното изменение в цените на основните стоки за търговия на дребно. Стойността се определя въз основата на общата сума, платена от клиентите с ДДС, лихвите по кредитите и допълнителните такси по доставката, без да се отчитат търговските отстъпки. Общият брой обхваща около 8 000 предприятия, в 16 000 населени места от страната, с цел да гарантира присъствието на основните географски региони в проучването. Големите центрове за продажби на дребно са включени в данните. Това са големи търговски центрове и вериги магазини, наброяващи над 20 работника. Обектите, които предлагат продажба на стоки с висока отстъпка, както и минимаркети се избягват и не се включват в проучването. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
17:00
Нови работни места и текучество (JOLTS)
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
5.996 млн.
Прогноза
6.030 млн.
Предишна стойност
6.177 млн. R (6.093 млн.)
Job Openings and Labor Turnover Survey. Проучването за нови работни места и текучество на персонала (JOLTS) се провежда от Бюрото по трудова статистика към Департамента по труда на САЩ. Програмата включва месечното събиране, обработка и разпространяване на данни за нови работни места и текучество на персонала. Данните, които се събират от извадка от компании на доброволен принцип, включват заетост, нови работни места, наети служители, напуснали, съкращения и уволнения, както и други начини за прекратяване на трудови отношения. Броят незапълнени работни места – който се използва за изчисляване на темпа на откриване на работни места – е важна мярка за незадоволено търсене на трудова сила. Благодарение на тази статистика е възможно да се представи по-пълна картина на пазара на труда в САЩ, отколкото ако се разглежда единствено процента на безработица, който измерва излишък на предлагане на труд.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.