Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
02:30
AUD
Австралия
Индекс на цените на жилища 3м/3м
Q3
-0.2%
0.5%
1.9%
02:30
AUD
Австралия
Бизнес доверие на NAB
Септември
6
-
8
08:30
EUR
Франция
Заетост в неселскостопанския сектор (промяна) 3м/3м
Q3
0.2%
0.2%
0.2%
10:30
SEK
Швеция
Индекс на потребителските цени м/м
Ноември
0.2%
0.1%
-0.1%
10:30
SEK
Швеция
Индекс на потребителските цени г/г
Ноември
1.9%
1.7%
1.7%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на потребителските цени м/м
Ноември
0.3%
0.2%
0.1%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на потребителските цени г/г
Ноември
3.1%
3.1%
3.0%
11:30
GBP
Великобритания
Основен индекс на потребителските цени г/г
Ноември
2.7%
2.7%
2.7%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на производствените цени на входа м/м
Ноември
1.8%
1.5%
1.0%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на производствените цени на входа г/г
Ноември
7.3%
6.8%
4.6%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на производствените цени на изхода м/м
Ноември
0.3%
0.2%
0.2%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на производствените цени на изхода г/г
Ноември
3.0%
3.0%
2.8%
11:30
GBP
Великобритания
Основен индекс на производствените цени на изхода м/м
Ноември
0.2%
0.2%
0.1%
11:30
GBP
Великобритания
Основен индекс на производствените цени на изхода г/г
Ноември
2.2%
2.2%
2.1%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на цените на дребно м/м
Ноември
0.2%
0.3%
0.1%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на цените на дребно г/г
Ноември
3.9%
4.1%
4.0%
12:00
EUR
Германия
ZEW индекс на текущите условия
Декември
89.3
88.5
88.8
12:00
EUR
Германия
ZEW индекс на икономическите очаквания
Декември
17.4
18.0
18.7
13:00
USD
САЩ
Индекс за условията за малкия и среден бизнес на NFIB
Декември
107.5
104.6
103.8
15:30
USD
САЩ
Индекс на производствените цени м/м
Ноември
0.4%
0.4%
0.4%
15:30
USD
САЩ
Индекс на производствените цени г/г
Ноември
3.1%
2.9%
2.8%
15:30
USD
САЩ
Основен индекс на производствените цени м/м
Ноември
0.3%
0.2%
0.4%
15:30
USD
САЩ
Основен индекс на производствените цени г/г
Ноември
2.4%
2.3%
2.4%
15:55
USD
САЩ
Доклад Червена книга
Седм. до 04.12.2017
-0.7%
-
-0.9%
21:00
EUR
Еврозона
Изявление на председателя на ЕЦБ - Марио Драги
12.12.2017
 
-
-
21:00
USD
САЩ
Баланс по Федералния бюджет
Ноември
139.0 млрд. USD
134.0 млрд. USD
-63.0 млрд. USD
23:30
USD
САЩ
Запаси от петрол на API (промяна)
Седм. до 08.12.2017
7.382 млн. барела
4.000 млн. барела
5.481 млн. барела
02:30
Индекс на цените на жилища 3м/3м
АвстралияAUD
Период
Q3
Стойност
-0.2%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
1.9%
House Price Index. Този индекс представлява процентното изменение в цените на жилищата в осем водещи провинции в Австралия. Той измерва инфлационния натиск конкретно в жилищния сектор. Това е процентна промяна спрямо предходното тримесечие.
02:30
Бизнес доверие на NAB
АвстралияAUD
Период
Септември
Стойност
6
Прогноза
-
Предишна стойност
8
National Australia Bank (NAB) Business Confidence. Показателят представлява проучване на текущото състояние на бизнес сектора в Австралия. Той се базира на запитвания към стотици различни по големина компании. Националната Банка на Австралия използва тези статистически данни и представя месечни и тримесечни отчети. Компаниите са запитвани относно стойността на новите поръчки, условията за търговия, продажбите, свързани с експорта, печалбите и разходите. Стойности над нулата показват, че са повече компаниите, които очакват техния бизнес да се развива в положителна посока, отколкото тези, които очакват той да се развива в отрицателна посока. Тримесечният доклад има по-голямо влияние, тъй-като обхваща по-голям обем от данни и допълнителни въпроси относно очакванията на участниците в проучването.
08:30
Заетост в неселскостопанския сектор (промяна) 3м/3м
ФранцияEUR
Период
Q3
Стойност
0.2%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.2%
Non-Farm Payrolls. Индексът обхваща промяната в броя на заетите във всички сектори, с изключение на селското стопанство, държавните служители, образованието, здравеопазването и социалните услуги. Изготвят се няколко проучвания за всяко тримесечие. През вторият месец след края на тримесечието, INSEE публикува предварителните данни от проучването, базирано на първичните данни. Тези изчисления се правят само за основните сектори: производството на стоки, строителство, услуги. През третият месец от края на тримесечието, INSEE подготвя нови, пълни изчисления, изготвени на базата на данни, предоставени от Проучването за активността на труда и заетостта, както и от статистиката на бюрата по труда в страната.
10:30
Индекс на потребителските цени м/м
ШвецияSEK
Период
Ноември
Стойност
0.2%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
-0.1%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени е най-разпространеният модел за измерване на промените в потребителските цени. Използва се за измерване на инфлацията и други изчисления. Когато CPI се използва за изчисления, се взимат конкретните стойности на индекса, а не на инфлацията. CPI показва развитието на средните потребителски цени за частния сектор. Показателите отчитат реалните цени, които потребителите заплащат, като в тях участва ДДС и субсидиите. Преките данъци и социалните придобивки не са включени при изчисляването му. Тъй като на практика е много трудно да се включат цените на абсолютно всички стоки и услуги, които се потребяват, се взима представителна извадка от стоки, включени в потребителска кошница, наречена "представителни продукти". Относителната степен на важност между "представителните продукти" се изчислява чрез даването им на тежест. Тя показва колко голям дял заема съответния продукт в общият дял от частното потребление. Това е процентно изменение спрямо предходния месец.
10:30
Индекс на потребителските цени г/г
ШвецияSEK
Период
Ноември
Стойност
1.9%
Прогноза
1.7%
Предишна стойност
1.7%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени е най-разпространеният модел за измерване на промените в потребителските цени. Използва се за измерване на инфлацията и други изчисления. Когато CPI се използва за изчисления, се взимат конкретните стойности на индекса, а не на инфлацията. CPI показва развитието на средните потребителски цени за частния сектор. Показателите отчитат реалните цени, които потребителите заплащат, като в тях участва ДДС и субсидиите. Преките данъци и социалните придобивки не са включени при изчисляването му. Тъй като на практика е много трудно да се включат цените на абсолютно всички стоки и услуги, които се потребяват, се взима представителна извадка от стоки, включени в потребителска кошница, наречена "представителни продукти". Относителната степен на важност между "представителните продукти" се изчислява чрез даването им на тежест. Тя показва колко голям дял заема съответния продукт в общият дял от частното потребление. Това е процентно изменение спрямо съответния месец на предходната година.
11:30
Индекс на потребителските цени м/м
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
0.3%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.1%
Consumer Prices Index (CPI). Индексът на потребителските цени е основният измерител на инфлацията във Великобритания за макроикономически цели и формира базата на инфлационната цел, поставена от правителството. Всеки месец се правят около 120 000 извадки, изследвайки промяната на цените на около 650 продукта. Те представляват „потребителската кошница“ на стоки и услуги за самия индекс. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Индекс на потребителските цени г/г
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
3.1%
Прогноза
3.1%
Предишна стойност
3.0%
Consumer Prices Index (CPI). Индексът на потребителските цени е основният измерител на инфлацията във Великобритания за макроикономически цели и формира базата на инфлационната цел, поставена от правителството. Всеки месец се правят около 120 000 извадки, изследвайки промяната на цените на около 650 продукта. Те представляват „потребителската кошница“ на стоки и услуги за самия индекс. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Основен индекс на потребителските цени г/г
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
2.7%
Прогноза
2.7%
Предишна стойност
2.7%
Core Consumer Price Index (CPI). Основният индекс на потребителските цени измерва промяната в цените на стоките и услугите, поръчани от потребителите, като от тях са извадени волатилни компоненти като хранителни стоки, енергийни продукти, алкохолни и тютюневи изделия. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Индекс на производствените цени на входа м/м
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
1.8%
Прогноза
1.5%
Предишна стойност
1.0%
Input Producer Price Index (PPI). Индикаторът се представя чрез месечно проучване, измерващо промените в цените на стоките, купени и продадени от производителите във Великобритания. Всеки месец се изследва промяната в цените на широка гама от представителни продукти. Индексът на производствените цени на входа измерва промените в цените на материалите и горивата, закупени от британските производители за производствени цели. Те не са ограничени само до тези материали, използвани в крайните продукти, но също така включват и тези, които се изискват за нормалното всекидневно функционираме на компанията. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Индекс на производствените цени на входа г/г
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
7.3%
Прогноза
6.8%
Предишна стойност
4.6%
Input Producer Price Index (PPI). Индикаторът се представя чрез месечно проучване, измерващо промените в цените на стоките, купени и продадени от производителите във Великобритания. Всеки месец се изследва промяната в цените на широка гама от представителни продукти. Индексът на производствените цени на входа измерва промените в цените на материалите и горивата, закупени от британските производители за производствени цели. Те не са ограничени само до тези материали, използвани в крайните продукти, но също така включват и тези, които се изискват за нормалното всекидневно функционираме на компанията. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Индекс на производствените цени на изхода м/м
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
0.3%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.2%
Output Producer Price Index (PPI). Индикаторът се представя чрез месечно проучване, измерващо промените в цените на стоките, купени и продадени от производителите във Великобритания. Всеки месец се изследва промяната в цените на широка гама от представителни продукти. Индексът на производствените цени на изхода измерва промените в цените на стоките, създадени от производителите в страната. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Индекс на производствените цени на изхода г/г
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
3.0%
Прогноза
3.0%
Предишна стойност
2.8%
Output Producer Price Index (PPI). Индикаторът се представя чрез месечно проучване, измерващо промените в цените на стоките, купени и продадени от производителите във Великобритания. Всеки месец се изследва промяната в цените на широка гама от представителни продукти. Индексът на производствените цени на изхода измерва промените в цените на стоките, създадени от производителите в страната. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Основен индекс на производствените цени на изхода м/м
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
0.2%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.1%
Core Output Producer Price Index. Индексът на производствените цени на изхода измерва промяната в цените на стоките, произведени от британските производители (наричани още "заводски цени"). Основният индекс на производствените цени изключва волатилни компоненти като хранителни стоки и енергийни продукти. Той дава по-изчистена информация за промяната на производствената инфлация, тъй като от него са изключени компоненти, имащи краткосрочно влияние върху цените. Така стойността му се смята за минимално повлияна от такива фактори. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Основен индекс на производствените цени на изхода г/г
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
2.2%
Прогноза
2.2%
Предишна стойност
2.1%
Core Output Producer Price Index. Индексът на производствените цени на изхода измерва промяната в цените на стоките, произведени от британските производители (наричани още "заводски цени"). Основният индекс на производствените цени изключва волатилни компоненти като хранителни стоки и енергийни продукти. Той дава по-изчистена информация за промяната на производствената инфлация, тъй като от него са изключени компоненти, имащи краткосрочно влияние върху цените. Така стойността му се смята за минимално повлияна от такива фактори. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Индекс на цените на дребно м/м
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
0.2%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.1%
Retail Prices Index (RPI). Индексът на цените на дребно е най-известният общ показател за инфлацията във Великобритания. Той често се използва при сключването на договори за обновяване на заплащането и наемите за недвижими имоти. Измерва средната промяна в цените на стоките и услугите, поръчвани от повечето домакинства в страната. Потребителската кошница, на която е базиран този индекс се обновява всяка година, използвайки информация от проучвания за разходи и хранителни продукти. Показателят се съставя на база представителна извадка за около 650 стоки и услуги, чиито цени се проследяват в 150 147 обекта във Великобритания. Около 120 000 отделни измервания се използват при изчислението на индекса, който се публикува всеки месец. Това е процентна промяна спрямо нивото от предходния месец.
11:30
Индекс на цените на дребно г/г
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
3.9%
Прогноза
4.1%
Предишна стойност
4.0%
Retail Prices Index (RPI). Индексът на цените на дребно е най-известният общ показател за инфлацията във Великобритания. Той често се използва при сключването на договори за обновяване на заплащането и наемите за недвижими имоти. Измерва средната промяна в цените на стоките и услугите, поръчвани от повечето домакинства в страната. Потребителската кошница, на която е базиран този индекс се обновява всяка година, използвайки информация от проучвания за разходи и хранителни продукти. Показателят се съставя на база представителна извадка за около 650 стоки и услуги, чиито цени се проследяват в 150 147 обекта във Великобритания. Около 120 000 отделни измервания се използват при изчислението на индекса, който се публикува всеки месец. Това е процентна промяна спрямо нивото от съответния месец, година по-рано.
12:00
ZEW индекс на текущите условия
ГерманияEUR
Период
Декември
Стойност
89.3
Прогноза
88.5
Предишна стойност
88.8
ZEW Current Situation. ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) индексът на текущите условия е базиран върху резултати от проучване, което е насочено към икономическото състояние на Германия. В изследването участват до 350 финансови експерти. Техните становища по въпроса дали текущата ситуация е подобрена, влошена или непроменена се обработват, като от позитивните становища се изваждат негативните. По-висок резултат означава по-силна икономика и по-добър бизнес климат.
12:00
ZEW индекс на икономическите очаквания
ГерманияEUR
Период
Декември
Стойност
17.4
Прогноза
18.0
Предишна стойност
18.7
ZEW Economic Sentiment. ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) индексът на икономическите очаквания се публикува месечно. В изследването участват до 350 финансови експерти. Индикаторът отразява разликата между дела на анализаторите, които са оптимистично настроени и тези, които са песимисти за очакваното икономическо развитие на Германия през следващите шест месеца. Пример: Ако 30% от участниците очакват икономическото положение на Германия да се подобри в рамките на следващите шест месеца, 30% не очакват промяна и 40% очакват икономическата ситуация да се влоши, ZEW индексът на икономическото доверие ще бъде -10 пункта. По този начин, положително число означава, че дялът на оптимистите е по-голям от този на песимистите и обратно.
13:00
Индекс за условията за малкия и среден бизнес на NFIB
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
107.5
Прогноза
104.6
Предишна стойност
103.8
NFIB Small Business Index. Индексът за условията за малкия и среден бизнес на Националната федерация на независимия бизнес (NFIB) е съставен от десет сезонно коригирани компонента, базиращи се на отговорите на членовете на NFIB на следните въпроси: планове за увеличаване на заетостта, планове за капиталови разходи, планове за увеличаване на запасите, очаквания за подобряване на икономиката, очаквания за повишаване на реалните продажби, текущи наличности, текущи свободни работни места, очаквани кредитни условия, очаквани кредитни условия, настоящия момент като добра възможност за разширяване, очаквани кредитни условия, тенденции в печалбите.
15:30
Индекс на производствените цени м/м
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
0.4%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.4%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени се изготвя от Бюрото по труда (BLS) и се състои от няколко индекса, които измерват средната промяна в цената на производителите на стоки и услуги от САЩ за определен период от време. Индикаторът измерва промяната в цената от гледна точка на продавача. Това е в контраст спрямо други индекси, като Индекса на потребителските цени (CPI). CPI измерва промяната в цените от гледна точка на купувача. Цените при продавачите и купувачите се различават, заради държавните субсидии, данъците и разходите за дистрибуция. Данните обхващат информация за над 8 000 самостоятелни продукта и продуктови групи, които формират показателя и се публикуват всеки месец. Той се базира на продажните цени, докладвани от различните типове производители, избрани по определени критерии. Данните се предоставят на доброволни начала. Изчислява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
15:30
Индекс на производствените цени г/г
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
3.1%
Прогноза
2.9%
Предишна стойност
2.8%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени се изготвя от Бюрото по труда (BLS) и се състои от няколко индекса, които измерват средната промяна в цената на производителите на стоки и услуги от САЩ за определен период от време. Индикаторът измерва промяната в цената от гледна точка на продавача. Това е в контраст спрямо други индекси, като Индекса на потребителските цени (CPI). CPI измерва промяната в цените от гледна точка на купувача. Цените при продавачите и купувачите се различават, заради държавните субсидии, данъците и разходите за дистрибуция. Данните обхващат информация за над 8 000 самостоятелни продукта и продуктови групи, които формират показателя и се публикуват всеки месец. Той се базира на продажните цени, докладвани от различните типове производители, избрани по определени критерии. Данните се предоставят на доброволни начала. Изчислява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Основен индекс на производствените цени м/м
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
0.3%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.4%
Core Producer Price Index (PPI). Тъй като цените на хранителните и енергийните продукти се изменят в най-голяма степен, някой икономисти предпочитат да обърнат повече внимание на индекса, който измерва цените на готовите продукти, различни от храната и енергията, като по-добър измерител на т.нар. базово или основно ниво на инфлацията. Индексът на суровините, различни от храна и енергия е доста чувствителен по отношение на промяната в общото търсене и може да бъде използван за водещ индикатор на щатската икономика. Тъй като е с по-ограничен обхват, не може да се използва за предвиждане на бъдещата инфлация. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
15:30
Основен индекс на производствените цени г/г
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
2.4%
Прогноза
2.3%
Предишна стойност
2.4%
Core Producer Price Index (PPI). Тъй като цените на хранителните и енергийните продукти се изменят в най-голяма степен, някой икономисти предпочитат да обърнат повече внимание на индекса, който измерва цените на готовите продукти, различни от храната и енергията, като по-добър измерител на т.нар. базово или основно ниво на инфлацията. Индексът на суровините, различни от храна и енергия е доста чувствителен по отношение на промяната в общото търсене и може да бъде използван за водещ индикатор на щатската икономика. Тъй като е с по-ограничен обхват, не може да се използва за предвиждане на бъдещата инфлация. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
15:55
Доклад Червена книга
САЩUSD
Период
Седм. до 04.12.2017
Стойност
-0.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.9%
Redbook Retail Sales (LJR Redbook). Проучването разглежда 15 големи супермаркети всяка седмица, за да определи промяната в продажбите. Отчетът е месечен, прави се до определена дата, където: първата седмица от месеца се съпоставя с предишния месец, през втората седмица се сравняват първите 2 седмици от текущия месец, спрямо предишния и т.н. Докладът Червена Книга е подходящ индикатор, даващ информация за ръста в продажбите на дребно и осигурява предварителни изчисления за трендовете в продажбите на дребно, независимо от официалните източници.
21:00
Изявление на председателя на ЕЦБ - Марио Драги
ЕврозонаEUR
Период
12.12.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Марио Драги заема поста Председател на Европейската централна банка (ЕЦБ) през ноември 2011 г. с мандат от осем години.
21:00
Баланс по Федералния бюджет
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
139.0 млрд. USD
Прогноза
134.0 млрд. USD
Предишна стойност
-63.0 млрд. USD
Federal Budget Balance. Месечният бюлетин относно приходите и разходите на правителството на САЩ (MTS)се изготвя от Службата за финансовото управление към Министерството на финансите, след одобрението му от помощник-секретаря на Държавната хазна. Бюлетинът обхваща финансовите дейности на Федералното правителство и извън бюджетните дейности, провеждани в съответствие с бюджета на правителството на САЩ, т.е. приходи и разходи на средства, дефицит или излишък, което означава покриване на дефицита или разпределяне на излишъка. Основните източници на информация включват счетоводни данни, предоставени от Федерални източници, данъчните и Регионалните структури на FED.
23:30
Запаси от петрол на API (промяна)
САЩUSD
Период
Седм. до 08.12.2017
Стойност
7.382 млн. барела
Прогноза
4.000 млн. барела
Предишна стойност
5.481 млн. барела
API Weekly Crude Stocks. Седмичен статистически бюлетин на API. Американският петролен институт (API) е най-голямата търговска асоциация в САЩ в областта на производството на петрол и природен газ. Тя представлява около 400 корпорации, занимаващи се с производството, рафинирането, дистрибуцията и други аспекти на петролната промишленост. Седмичният статистически бюлетин се публикува всеки вторник в 23:30. Той предоставя обобщени данни за САЩ и отделните региони по отношение на дейността на рафинериите и производството на основните нефтени продукти, съставляващи над 80% от общото производство на рафинериите.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.