Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
02:00
AUD
Австралия
Инфлационни очаквания
Декември
3.7%
-
3.7%
02:01
GBP
Великобритания
Ценови баланс на жилища на RICS
Ноември
0%
4%
1%
02:30
JPY
Япония
Индекс PMI в сферата на производството
Ноември
54.2
-
52.8
02:30
AUD
Австралия
Брой заети (промяна) м/м
Ноември
61 600
17 500
3 700
02:30
AUD
Австралия
Ниво на безработица
Ноември
5.4%
5.5%
5.4%
02:30
AUD
Австралия
Ниво на участие в трудовия процес
Ноември
65.5%
65.2%
65.1%
04:00
CNY
Китай
Индустриално производство г/г
Ноември
6.1%
6.0%
6.2%
04:00
CNY
Китай
Инвестиции в дълготрайни активи от нач. на год./г
Ноември
7.2%
7.2%
7.3%
04:00
CNY
Китай
Продажби на дребно г/г
Ноември
10.2%
10.2%
10.0%
06:30
JPY
Япония
Индустриално производство - финално м/м
Октомври
0.5%
-
0.5%
06:30
JPY
Япония
Индустриално производство - финално г/г
Октомври
5.9%
-
5.9%
06:30
JPY
Япония
Степен на използване на капацитета - промяна
Октомври
0.2%
-
-1.5%
07:30
EUR
Холандия
Търговски баланс
Октомври
5.16 млрд. EUR
-
6.24 млрд. EUR
09:00
SEK
Швеция
Ниво на безработица
Ноември
7.4%
-
7.4%
09:00
EUR
Финландия
Индекс на потребителските цени г/г
Ноември
0.8%
-
0.5%
09:45
EUR
Франция
Индекс на потребителските цени м/м
Ноември
0.1%
0.1%
0.1%
09:45
EUR
Франция
Индекс на потребителските цени г/г
Ноември
0.8%
-
0.5%
09:45
EUR
Франция
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
Ноември
0.1%
0.1%
0.1%
09:45
EUR
Франция
Хармонизиран индекс на потребителските цени г/г
Ноември
1.2%
1.3%
1.3%
10:00
EUR
Франция
Индекс PMI в сферата на услугите - предварителен
Декември
59.4
59.9
60.4
10:00
EUR
Франция
Индекс PMI в сферата на производството - предварителен
Декември
59.3
57.2
57.7
10:00
EUR
Испания
Индекс на потребителските цени м/м
Ноември
0.5%
0.4%
0.9%
10:00
EUR
Испания
Индекс на потребителските цени – финален г/г
Ноември
1.7%
1.6%
1.6%
10:00
EUR
Испания
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
Ноември
0.3%
0.3%
0.6%
10:00
EUR
Испания
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
Ноември
1.8%
1.7%
1.7%
10:15
CHF
Швейцария
Индекс на производствените и импортни цени м/м
Ноември
0.6%
0.3%
0.5%
10:15
CHF
Швейцария
Индекс на производствените и импортни цени г/г
Ноември
1.8%
-
1.2%
10:30
EUR
Германия
Индекс PMI в сферата на услугите - предварителен
Декември
55.8
-
54.3
10:30
EUR
Германия
Индекс PMI в сферата на производството - предварителен
Декември
63.3
-
62.5
10:30
CHF
Швейцария
Решение на Swiss National Bank относно лихвените нива
14.12.2017
-0.75%
-0.75%
-0.75%
11:00
EUR
Италия
Индекс на потребителските цени - финален м/м
Ноември
-0.2%
-0.2%
-0.2%
11:00
EUR
Италия
Индекс на потребителските цени - финален г/г
Ноември
0.9%
0.9%
0.9%
11:00
EUR
Италия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален м/м
Ноември
-0.2%
-0.2%
-0.2%
11:00
EUR
Италия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
Ноември
1.1%
1.1%
1.1%
11:00
EUR
Еврозона
Индекс PMI в сферата на услугите - предварителен
Декември
56.5
56.1
56.2
11:00
EUR
Еврозона
Индекс PMI в сферата на производството - предварителен
Декември
60.6
59.8
60.1
11:00
NOK
Норвегия
Решение на Norges Bank относно лихвените нива
14.12.2017
0.50%
0.50%
0.50%
11:30
GBP
Великобритания
Продажби на дребно м/м
Ноември
1.1%
0.4%
0.5% R (0.3%)
11:30
GBP
Великобритания
Продажби на дребно г/г
Ноември
1.6%
0.3%
-0.3%
11:30
GBP
Великобритания
Продажби на дребно без горива м/м
Ноември
1.2%
0.5%
0.4% R (0.1%)
11:30
GBP
Великобритания
Продажби на дребно без горива г/г
Ноември
1.5%
0.4%
-0.3%
14:00
GBP
Великобритания
Решение на Bank of England относно лихвените нива
14.12.2017
0.50%
0.50%
0.50%
14:45
EUR
Еврозона
Решение на Европейската централна банка относно лихвените нива
14.12.2017
0.00%
0.00%
0.00%
15:30
USD
САЩ
Индекс на цените на импорта м/м
Ноември
0.7%
0.8%
0.1% R (0.2%)
15:30
USD
САЩ
Индекс на цените на импорта г/г
Ноември
3.1%
-
2.3% R (2.5%)
15:30
USD
САЩ
Молби за помощи за безработни
Седм. до 08.12.2017
225 000
239 000
236 000
15:30
USD
САЩ
Продажби на дребно м/м
Ноември
0.8%
0.3%
0.5% R (0.2%)
15:30
USD
САЩ
Продажби на дребно без автомобили м/м
Ноември
0.8%
0.3%
0.4% R (0.1%)
15:30
EUR
Еврозона
Изявление на председателя на ЕЦБ относно паричната политика на банката
14.12.2017
 
-
-
15:30
CAD
Канада
Индекс на цените на нови жилища м/м
Октомври
0.1%
0.2%
0.2%
16:45
USD
САЩ
Индекс PMI в сферата на производството на Markit - предварителен
Декември
55.0
-
53.9
16:45
USD
САЩ
Индекс PMI в сферата на услугите на Markit - предварителен
Декември
52.4
-
54.5
17:00
USD
САЩ
Бизнес запаси м/м
Октомври
-0.1%
-0.1%
0.0%
17:30
USD
САЩ
Запаси от природен газ
Седм. до 08.12.2017
3 626 млрд. куб. фута
-
3 695 млрд. куб. фута
19:25
CAD
Канада
Изявление на управителя на Bank of Canada - Полоз
14.12.2017
 
-
-
23:30
NZD
Нова Зеландия
Индекс NZ PMI в производствения сектор
Ноември
57.7
-
57.2
02:00
Инфлационни очаквания
АвстралияAUD
Период
Декември
Стойност
3.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
3.7%
Consumer Inflationary Expectation. Този индикатор обхваща очакванията на средностатистическото домакинство, относно нивото на промяна на потребителските цени, през идните дванадесет месеца. Проучването на института в Мелбърн относно инфлационните очаквания на потребителите дава крайните резултати на база запитване към потребителите дали и с колко очакват да се променят цените нагоре или надолу. Този доклад се публикува веднъж месечно.
02:01
Ценови баланс на жилища на RICS
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
0%
Прогноза
4%
Предишна стойност
1%
RICS House Price Balance. Ценовият баланс на RICS е индикатор за разходите за жилища във Великобритания. Той се базира на мнението на анкетираните относно състоянието на пазара на недвижими имоти. Изчислява се като разлика между процента от запитаните, отговорили, че според тях цените на жилища ще нарастват и тези, които мислят, че ще поевтиняват. Повишение в цените на жилищата означава по-силен пазар на недвижими имоти и като цяло е в унисон с икономическите цикли на подем на икономиката. Публикува се от RICS - The Royal Institution of Chartered Surveyors.
02:30
Индекс PMI в сферата на производството
ЯпонияJPY
Период
Ноември
Стойност
54.2
Прогноза
-
Предишна стойност
52.8
Nomura/JMMA Japan PMI (Purchasing Managers Index). Индексът се публикува от Markit Economics, заедно с Nomura (www.nomura.co.jp) и JMMA - Асоциация за Управление на Суровините в Япония (www.jmma.gr.jp). Индексът е базиран на месечните проучвания на внимателно подбрани, определени компании, които са достатъчно представителни за отразяване на промените в частният сектор на икономиката, като се наблюдават промените в показателите като: производство, нови поръчки, пазарен дял, заетост и цени в сектора на производството. PMI е първият месечен икономически индикатор, осигуряващ достатъчно доказателства на променящата се икономическа среда, предоставящ достоверна информация, преди държавните статистически изследвания. Индексът е представен в стойности от 1 до 100. Стойностите над 50, обуславят позитивно икономическо развитие. Стойностите под 50 говорят за икономическо свиване.
02:30
Брой заети (промяна) м/м
АвстралияAUD
Период
Ноември
Стойност
61 600
Прогноза
17 500
Предишна стойност
3 700
The Employment Change indicator. Този индикатор измерва новите работни места, създадени в австралийската икономика през предходния месец. Потребителските разходи са тясно свързани с откриването на нови работни места, тъй като се предполага тези, които са наети да харчат повече (и да връщат повече средства обратно в икономиката) отколкото тези, които не са. Нивото на заетост и създаването на нови работни места влияе върху икономическия ръст и по тази причина нарастващите стойности биха довели до положително влияние върху националната валута.
02:30
Ниво на безработица
АвстралияAUD
Период
Ноември
Стойност
5.4%
Прогноза
5.5%
Предишна стойност
5.4%
Unemployment Rate. Представлява броят на безработните изразен като процент от работната сила. Работна сила: общият брой на заетите и безработните. Трудово заети са всички над 15 години, които за времето на проучването са били наети на работа за един час или повече и са получили възнаграждение за това. Безработни се считат всички над 15 години, които са били без работа по време на проучването, като същевременно активно са търсили такава (почасова или на пълен работен ден, включително търсене по обяви, телефон, реклами за работа или са вписани в регистър за безработни) и са били работоспособни по същото време.
02:30
Ниво на участие в трудовия процес
АвстралияAUD
Период
Ноември
Стойност
65.5%
Прогноза
65.2%
Предишна стойност
65.1%
Participation Rate. Представлява отношението между работната сила и обема на трудоспособното население. Работната сила е сумата от трудово заетите и безработните, но активно търсещи работа. Нивото на участие в трудовия процес посочва колко от трудоспособното население има желание и възможност да работи. Индикаторът показва трудовия потенциал и условията на труд в Австралия.
04:00
Индустриално производство г/г
КитайCNY
Период
Ноември
Стойност
6.1%
Прогноза
6.0%
Предишна стойност
6.2%
Industrial Production. Показва промяната в общата коригирана спрямо инфлацията стойност на продукцията на производствени компании, мини и доставчици на комунални услуги. Това е процентна промяна спрямо същия период на предходната година.
04:00
Инвестиции в дълготрайни активи от нач. на год./г
КитайCNY
Период
Ноември
Стойност
7.2%
Прогноза
7.2%
Предишна стойност
7.3%
Fixed Asset Investment. Инвестициите в дълготрайни активи описват промяната в общите разходи за неземеделски капиталови инвестиции като заводи, пътища, електрически мрежи и имущество. Индикаторът показва инвестициите, направени от началото на годината, спрямо същия период на предходната година.
04:00
Продажби на дребно г/г
КитайCNY
Период
Ноември
Стойност
10.2%
Прогноза
10.2%
Предишна стойност
10.0%
Retail Sales. Общи продажби на дребно на потребителски стоки: означава продажбите на физически стоки или постъпленията от кетъринг услуги, продавани или предоставяни от компании на физически лица и социални лица за непроизводствени и неоперативни цели.
06:30
Индустриално производство - финално м/м
ЯпонияJPY
Период
Октомври
Стойност
0.5%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.5%
Final Industrial Production. Индексът измерва промяната в обема на производството и се отнася до количеството на произведените стоки от индустриалните предприятия. Данните се публикуват от министерство на икономиката, търговията и промишлеността (METI). Те се извличат от тези, предоставени в проучването за производството (Current Survey of Production). Проучването обхваща 530 вида стоки. Това е процентна промяна спрямо предходния месец, по окончателни данни.
06:30
Индустриално производство - финално г/г
ЯпонияJPY
Период
Октомври
Стойност
5.9%
Прогноза
-
Предишна стойност
5.9%
Final Industrial Production. Индексът измерва промяната в обема на производството и се отнася до количеството на произведените стоки от индустриалните предприятия. Данните се публикуват от министерство на икономиката, търговията и промишлеността (METI). Те се извличат от тези, предоставени в проучването за производството (Current Survey of Production). Проучването обхваща 530 вида стоки. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година, по окончателни данни.
06:30
Степен на използване на капацитета - промяна
ЯпонияJPY
Период
Октомври
Стойност
0.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
-1.5%
Change in Capacity Utilization. Индексът отразява промените в стойностите на реалната продукция, произведена от бизнес сектора и производствените компании спрямо максималната потенциална такава, която може да бъде произведена от тези единици. Той покрива основно промишленото производство. От текущото проучване за производството са избрани 165 продукта, чиито производствен капацитет се изследва. За базова година се приема 2005 г., като тогава индексът е приет за 100 пункта.
07:30
Търговски баланс
ХоландияEUR
Период
Октомври
Стойност
5.16 млрд. EUR
Прогноза
-
Предишна стойност
6.24 млрд. EUR
Trade Balance. Този индикатор представя разликата (в EUR) в стойността между стоките и услугите, които са били изнесени и внесени в страната по време на отчетния месец. Това е най-големият компонент в текущата сметка на страната. Когато експортът е по-голям от импорта, то налице е търговски излишък. В обратния случай, когато вносът е по-голям от износа на лице е търговски дефицит. Страни с голям дисбаланс не са независими - или защото разчитат изцяло на чуждите пазари да поръчват техните стоки (в случай на положително салдо), или защото не произвеждат достатъчно стоки в страната, за да задоволят търсенето (в случай на дефицит).
09:00
Ниво на безработица
ШвецияSEK
Период
Ноември
Стойност
7.4%
Прогноза
-
Предишна стойност
7.4%
Unemployment Rate. От месец март 2005, индикаторът обхваща всички лица в трудоспособна възраст, които през отчетния период не са били наети, но са имали желание да започнат работа и са търсели активно работа през последните четири седмици. Включени са и лицата, очакващи да започнат работа през следващите 3 месеца. Данните от 1976 г. са включвали и студентите, отговарящи на критериите за безработица на международната организация по труда - ILO. Те се включват отново в проучването от октомври 2007 г. Нивото на безработица се изчислява като процентно отношение на безработните лица, спрямо общото ниво на работна сила в страната. Работната сила представлява общата сума на всички наети и безработни лица.
09:00
Индекс на потребителските цени г/г
ФинландияEUR
Период
Ноември
Стойност
0.8%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.5%
Consumer Price Index (CPI). Индексът разглежда развитието на цените на стоките и услугите, потребявани от местните домакинства във Финландия. Индексът на потребителските цени се разглежда, като основен измерител на инфлацията. Той дава информация за промените в цените на стоките и услугите, съгласно структурата им на потребление на средностатистическо домакинство. Сравнява се промяната в цените общо за индекса, на стоковите групи и на 497 отделни стоки. Индексите на потребителските цени се преразглеждат през няколко години и са подходящи за краткосрочни анализи. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
09:45
Индекс на потребителските цени м/м
ФранцияEUR
Период
Ноември
Стойност
0.1%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
0.1%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени е официален инструмент за измерване на инфлацията. Той осигурява данни за средната промяна в цените на продуктите, потребявани от домакинствата между 2 определени периода. Обединява в обща база движенията на цените на подобните продуктови групи. Индексът на потребителските цени обхваща всички стоки и услуги, потребявани на френска територия от местните домакинства, както и чуждестранните лица (например туристите). Изключение правят стоките и услугите попадащи в секторите на хазарта, частните лекарски услуги, както и застраховките живот. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:45
Индекс на потребителските цени г/г
ФранцияEUR
Период
Ноември
Стойност
0.8%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.5%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени е официален инструмент за измерване на инфлацията. Той осигурява данни за средната промяна в цените на продуктите, потребявани от домакинствата между 2 определени периода. Обединява в обща база движенията на цените на подобните продуктови групи. Индексът на потребителските цени обхваща всички стоки и услуги, потребявани на френска територия от местните домакинства, както и чуждестранните лица (например туристите). Изключение правят стоките и услугите попадащи в секторите на хазарта, частните лекарски услуги, както и застраховките живот. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:45
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
ФранцияEUR
Период
Ноември
Стойност
0.1%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
0.1%
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, съгласно концепцията за националните сметки на Европейската система от сметки, на базата на финалните парични разходи на домакинствата. HICP е месечен ценови индекс, който е разработен да осигури сравнение на инфлацията между различните страни, чрез хармонизиране на елементите от потребителската кошница. Той обхваща всички нива на нетните домакински разходи, освободени от търговски отстъпки, възстановяване на разходите или субсидиите. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:45
Хармонизиран индекс на потребителските цени г/г
ФранцияEUR
Период
Ноември
Стойност
1.2%
Прогноза
1.3%
Предишна стойност
1.3%
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, съгласно концепцията за националните сметки на Европейската система от сметки, на базата на финалните парични разходи на домакинствата. HICP е месечен ценови индекс, който е разработен да осигури сравнение на инфлацията между различните страни, чрез хармонизиране на елементите от потребителската кошница. Той обхваща всички нива на нетните домакински разходи, освободени от търговски отстъпки, възстановяване на разходите или субсидиите. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
10:00
Индекс PMI в сферата на услугите - предварителен
ФранцияEUR
Период
Декември
Стойност
59.4
Прогноза
59.9
Предишна стойност
60.4
Advance Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в обслужващия сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с CDAF (www.cdaf.asso.fr). Това е предварителна оценка на показателя.
10:00
Индекс PMI в сферата на производството - предварителен
ФранцияEUR
Период
Декември
Стойност
59.3
Прогноза
57.2
Предишна стойност
57.7
Advance Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в производствения сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с CDAF (www.cdaf.asso.fr). Това е предварителна стойност на показателя.
10:00
Индекс на потребителските цени м/м
ИспанияEUR
Период
Ноември
Стойност
0.5%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.9%
Consumer Price Index (CPI). Това е статистически измерител на развитието в цените на стоките и услугите, използвани от населението на ниво домакинство в Испания. Изразява процентното изменение на показателя спрямо предходния месец.
10:00
Индекс на потребителските цени – финален г/г
ИспанияEUR
Период
Ноември
Стойност
1.7%
Прогноза
1.6%
Предишна стойност
1.6%
Consumer Price Index (CPI). Това е статистически измерител на развитието в цените на стоките и услугите, използвани от населението на ниво домакинство в Испания. Изразява процентното изменение на показателя за съществуващия период спрямо съответстващия период на предходната година по окончателни данни.
10:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
ИспанияEUR
Период
Ноември
Стойност
0.3%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.6%
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Това е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, което улеснява международните сравнения и съответствие с изискванията на споразумението от Маастрихт за Европейския паричен съюз (Еврозона). Изразява процентното изменение на показателя спрямо предходния месец. Това е предварително изчисление на показателя.
10:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
ИспанияEUR
Период
Ноември
Стойност
1.8%
Прогноза
1.7%
Предишна стойност
1.7%
Final Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Това е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, което улеснява международните сравнения и съответствие с изискванията на споразумението от Маастрихт за Европейския паричен съюз (Еврозона). Изразява процентното изменение на показателя спрямо съответстващия период от предходната година.
10:15
Индекс на производствените и импортни цени м/м
ШвейцарияCHF
Период
Ноември
Стойност
0.6%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.5%
Producer and Import Prices. Индексът на производствените цени се отнася за стоките, произвеждани и продавани на вътрешния пазар или изнасяни от предприятията в Швейцария. Стоките включват суровините или изходните материали, полуфабрикатите и крайните продукти. Цените на стоките се измерват на първото маркетингово стъпало в производството на продукта, по цени FOB или ЕXW, като ДДС-то не се включва, за разлика от косвените данъци. Индексът на импортните цени има сходна структура, с този на производствените цени, като отразява цените на вносните продукти (по цена, преди митническо облагане, без ДДС). Комбинираният индекс на производствените и импортните цени отразява промените общо и за двата индекса, които обединява, като сумира стойностите им. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
10:15
Индекс на производствените и импортни цени г/г
ШвейцарияCHF
Период
Ноември
Стойност
1.8%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.2%
Producer and Import Prices. Индексът на производствените цени се отнася за стоките, произвеждани и продавани на вътрешния пазар или изнасяни от предприятията в Швейцария. Стоките включват суровините или изходните материали, полуфабрикатите и крайните продукти. Цените на стоките се измерват на първото маркетингово стъпало в производството на продукта, по цени FOB или ЕXW, като ДДС-то не се включва, за разлика от косвените данъци. Индексът на импортните цени има сходна структура, с този на производствените цени, като отразява цените на вносните продукти (по цена, преди митническо облагане, без ДДС). Комбинираният индекс на производствените и импортните цени отразява промените общо и за двата индекса, които обединява, като сумира стойностите им. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
10:30
Индекс PMI в сферата на услугите - предварителен
ГерманияEUR
Период
Декември
Стойност
55.8
Прогноза
-
Предишна стойност
54.3
Advance Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в обслужващия сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с BME (www.bme.de). Това е предварителна оценка на показателя.
10:30
Индекс PMI в сферата на производството - предварителен
ГерманияEUR
Период
Декември
Стойност
63.3
Прогноза
-
Предишна стойност
62.5
Advance Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в производствения сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с BME (www.bme.de). Това е предварителна стойност на показателя.
10:30
Решение на Swiss National Bank относно лихвените нива
ШвейцарияCHF
Период
14.12.2017
Стойност
-0.75%
Прогноза
-0.75%
Предишна стойност
-0.75%
Swiss National Bank Interest Rate Decision. Целта на паричната политика, прилагана от централната банка, е да осигурява ценовата стабилност в среднодрочен и дългосрочен план. Стратегията по прилагането й се състои от 3 елемента: дефиниция за ценова стабилност, средносрочна прогноза за инфлацията и цел за предстоящата лихва на централната банка - тримесечният Libor (London Interbank Offered Rate) за швейцарски франкове. За да осигури ценова стабилност, SNB осигурява определени парични условия. Ако основната лихва се запазва твърде ниска, за продължителен период от време обемът на парите в обръщение и дялът на предлаганите кредити може да се увеличи прекалено, което на свой ред води до огромно потребление на стоки и услуги. Въпреки първоначалният положителен ефект върху икономиката, в последствие това води до покачване на цените. Обратният ефект, постигат от високите нива на основната лихва за продължителен период от време, води до намаляване на парите в обръщение и кредитите в икономиката. Това от своя страна води до понижаване на цените на стоките и услугите в икономиката. Целта, определена от SNB е постигане на ценова стабилност, чрез допускане на инфлация от максимум 2% на годишна база. Централната банка провежда паричната си политика, чрез фиксиране на стойности за лихвените нива, като определя граници за тримесечния Libor и се стреми да задържи основната лихва в средата на тези граници. Четири пъти годишно - през март, юни, септември и декември, Управителният съвет на централната банка прави оценка на паричната си политика. Всяка от тези оценки се отразява на бъдещите лихвени нива. В допълнение, ако обстоятелствата изискват, бордът на директорите може да коригира тримесечният Libor и между 2 редовни заседания.
11:00
Индекс на потребителските цени - финален м/м
ИталияEUR
Период
Ноември
Стойност
-0.2%
Прогноза
-0.2%
Предишна стойност
-0.2%
Final Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва промените в цените на определени продукти или (кошница продукти) за определен период от време, като приема поръчваните количества за постоянни за 2 съответстващи периода. Той обхваща кошница от стоки и услуги, използвани от домакинствата като краен продукт. Цените, формиращи индекса на потребителските цени се явяват представителни и подробно подбрани за домакинствата, независимо от конкретното потребление на стоките, участващи в кошницата. Всеки месец се събират 300 000 оферти в 25 000 магазина и 12 000 домакинства. Проучването изключва домакинства, притежаващи собствени жилища. Изразява се като окончателно процентно изменение спрямо предходния месец.
11:00
Индекс на потребителските цени - финален г/г
ИталияEUR
Период
Ноември
Стойност
0.9%
Прогноза
0.9%
Предишна стойност
0.9%
Final Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва промените в цените на определени продукти или (кошница продукти) за определен период от време, като приема поръчваните количества за постоянни за 2 съответстващи периода. Той обхваща кошница от стоки и услуги, използвани от домакинствата като краен продукт. Цените, формиращи индекса на потребителските цени се явяват представителни и подробно подбрани за домакинствата, независимо от конкретното потребление на стоките, участващи в кошницата. Всеки месец се събират 300 000 оферти в 25 000 магазина и 12 000 домакинства. Проучването изключва домакинства, притежаващи собствени жилища. Изразява се като окончателно процентно изменение спрямо съответния период, година по-рано.
11:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален м/м
ИталияEUR
Период
Ноември
Стойност
-0.2%
Прогноза
-0.2%
Предишна стойност
-0.2%
Final Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираният индекс на потребителските цени се определя на базата на "крайните домакински потребителски разходи", определени чрез концепцията на Европейската система за сметки (European System of Accounts). Това е месечен индекс, който се използва за измерване на инфлацията. Той покрива всички форми на домакинските разходи, без да включва възстановените разходи, субсидии и отстъпки. Изразен е като финално процентно изменение спрямо предходния месец.
11:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
ИталияEUR
Период
Ноември
Стойност
1.1%
Прогноза
1.1%
Предишна стойност
1.1%
Final Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираният индекс на потребителските цени се определя на базата на "крайните домакински потребителски разходи", определени чрез концепцията на Европейската система за сметки (European System of Accounts). Това е месечен индекс, който се използва за измерване на инфлацията. Той покрива всички форми на домакинските разходи, без да включва възстановените разходи, субсидии и отстъпки. Изразен е като финално процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
11:00
Индекс PMI в сферата на услугите - предварителен
ЕврозонаEUR
Период
Декември
Стойност
56.5
Прогноза
56.1
Предишна стойност
56.2
Advance Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в обслужващия сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics. Това е предварителна оценка на показателя.
11:00
Индекс PMI в сферата на производството - предварителен
ЕврозонаEUR
Период
Декември
Стойност
60.6
Прогноза
59.8
Предишна стойност
60.1
Advance Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в производствения сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics. Това е предварителна стойност на показателя.
11:00
Решение на Norges Bank относно лихвените нива
НорвегияNOK
Период
14.12.2017
Стойност
0.50%
Прогноза
0.50%
Предишна стойност
0.50%
Norges Bank Interest Rate Decision. Norges Bank е централната банка на Норвегия. Тя има управляваща и съветваща функция в областта на паричната политика, като е отговорна за стабилна и добре функционираща платежна система и финансови пазари. Оперативната цел на паричната политика е поддържане на годишно ниво на инфлация, в размер на средно 2.5%. Наред с това паричната политика цели да допринася за стабилни нива на заетостта и производството. Най-важният инструмент на Norges Bank е основният лихвен процент, който се прилага към банковите депозити в страната. Основната лихва влияе върху краткосрочните лихви на паричния пазар. Вземат се и ключови решения, по отношение на бъдещото развитие на лихвите по държавните облигации. Бордът на директорите на банката определя основната лихва. Той се назначава от генералния директор, като се състои от управителя, заместник управителя и 5 външни членове. Борда на директорите функционира като единна общност, като членовете носят колективна отговорност за решенията на банката. На базата на анализи и дискусия, Борда на директорите взима решение за бъдещите лихвени равнища и разработва стратегията на паричната политика, включително алтернативни варианти на развитие. Решението прилагане на стратегията на паричната политика се публикува в деня на изготвянето му.
11:30
Продажби на дребно м/м
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
1.1%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.5% R (0.3%)
Retail Sales. Индикаторът измерва промяната в обема на продажбите, направени от търговците на дребно във Великобритания. Информацията се получава от месечно проучване на големите търговци на дребно и представителна извадка за малките такива. По-високи обеми на продажбите на дребно означават по-голямо потребителско търсене, по-голямо производство и икономически ръст. Това е процентна промяна на показателя спрямо предходния месец.
11:30
Продажби на дребно г/г
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
1.6%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
-0.3%
Retail Sales. Индикаторът измерва промяната в обема на продажбите, направени от търговците на дребно във Великобритания. Информацията се получава от месечно проучване на големите търговци на дребно и представителна извадка за малките такива. По-високи обеми на продажбите на дребно означават по-голямо потребителско търсене, по-голямо производство и икономически ръст. Това е процентна промяна на показателя спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Продажби на дребно без горива м/м
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
1.2%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
0.4% R (0.1%)
Retail Sales ex Fuel. Индексът на продажбите на дребно (RSI) измерва стойността и обема на продажбите на дребно във Великобритания. Те са ключов икономически индикатор и са най-ранният сигнал за развитието на икономическата активност. Използват се за определяне нивото на потребителските разходи за стоки в сектора на дребно. Те от своя страна се използват при изчислението на националните сметки на страната. Показателят се публикува в специален бюлетин за търговията на дребно и се представя в два варианта - с и без включени автомобилни горива, разделен на 4 подгрупи: хранителни продукти, нехранителни продукти, търговия на дребно извън магазините, и търговия на дребно с автомобилни горива. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Продажби на дребно без горива г/г
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
1.5%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
-0.3%
Retail Sales ex Fuel. Индексът на продажбите на дребно (RSI) измерва стойността и обема на продажбите на дребно във Великобритания. Те са ключов икономически индикатор и са най-ранният сигнал за развитието на икономическата активност. Използват се за определяне нивото на потребителските разходи за стоки в сектора на дребно. Те от своя страна се използват при изчислението на националните сметки на страната. Показателят се публикува в специален бюлетин за търговията на дребно и се представя в два варианта - с и без включени автомобилни горива, разделен на 4 подгрупи: хранителни продукти, нехранителни продукти, търговия на дребно извън магазините, и търговия на дребно с автомобилни горива. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
14:00
Решение на Bank of England относно лихвените нива
ВеликобританияGBP
Период
14.12.2017
Стойност
0.50%
Прогноза
0.50%
Предишна стойност
0.50%
Bank of England's Interest Rate Decision. Решенията относно лихвените нива се обявяват в 12.00 GMT, веднага след като приключи срещата на централната банка. Целта пред Bank of England е да поддържа инфлацията близко до поставената цел, регулирайки основната лихва. Равнището й се определя от специално създаден за целта Комитет по паричната политика към Bank of England - Monetary Policy Committee. Той се състои от девет члена - пет от централната банка и четири външни члена, определени от управителя й. Всеки член от комитета представлява един глас при вземане на решението за лихвата, като при нужда вотът на управителя се брои за решаващ.. Основната цел на централната банка е да осигури ценова стабилност - по ниска инфлация - и с това да подкрепя решенията на правителството относно икономическия ръст и заетост. Ценовата стабилност е определена от поставената от правителството инфлационна цел в размер на 2%. Основната лихва може да бъде променяна по всяко време и с необходимата стъпка, за да бъде постигната поставената цел.
14:45
Решение на Европейската централна банка относно лихвените нива
ЕврозонаEUR
Период
14.12.2017
Стойност
0.00%
Прогноза
0.00%
Предишна стойност
0.00%
European Central Bank Interest Rate Decision. Основната цел на паричната политика на Европейската централната банка (ЕЦБ) е да поддържа ценова стабилност. ЕЦБ цели постигане на годишна инфлация в размер на 2% или по-малко, но близо до тези нива. Естествената роля на паричната политика в икономиката е да се поддържа ценова стабилност. Паричната политика може да се отрази върху реалната дейност само в краткосрочен план. ЕЦБ е основният издател на банкноти и съдържател на банковия резерв на зоната. Това означава, че тази институция е монополист в предоставянето на пари в обръщение. Съгласно това правило, банката определя условията, според които търговските банки заемат капитал от централната банка. По този начин тя влияе на условията, по които банките търгуват една с друга на паричния пазар. ЕЦБ осигурява средства за банковата система и начислява лихви, като има пълната свобода да определя основната лихва. Промяната на основната лихва пряко засяга лихвите на паричния пазар, а непряко лихвите по кредитите и депозитите, предлагани от банките на техните клиенти.
15:30
Индекс на цените на импорта м/м
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
0.7%
Прогноза
0.8%
Предишна стойност
0.1% R (0.2%)
Import Price Index. Индексът на цените на вноса измерва промените в цените на стоките и услугите, предоставяни за продажба от чужди граждани на американските такива. Използваните цени са изчислени в долари, и отразяват реалната стойност, която плащат американските вносители. Най-често цените са на условия F.O.B. (до натоварено на борда на кораба) в страната-износител или C.I.F. (цена на стока, цена на транспорт и застраховка) на американско пристанище, в зависимост от особеностите на конкретната индустриална дейност. Индексът за суров петрол се изчислява на база данните, събрани от Министерство на енергетиката. Индексите предоставят данни за измерване на инфлацията, както и за определяне на фискалната и паричната политика, прогнозиране на бъдещите цени, измерване на конкурентоспособностите на щатската индустрия и анализиране на валутните курсове. Всички стоки са включени, с изключение на тези за военна употреба, предметите на изкуството, стоките втора употреба, даренията, ж.п. оборудването, стоките взети на лизинг за по-малко от 1 година, ремонтираните стоки и стоките, предназначени за износ. От услугите се включват въздушните превози на товари и пътници. Това е процентно изменение на показателя спрямо предходния месец.
15:30
Индекс на цените на импорта г/г
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
3.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.3% R (2.5%)
Import Price Index. Индексът на цените на вноса измерва промените в цените на стоките и услугите, предоставяни за продажба от чужди граждани на американските такива. Използваните цени са изчислени в долари, и отразяват реалната стойност, която плащат американските вносители. Най-често цените са на условия F.O.B. (до натоварено на борда на кораба) в страната-износител или C.I.F. (цена на стока, цена на транспорт и застраховка) на американско пристанище, в зависимост от особеностите на конкретната индустриална дейност. Индексът за суров петрол се изчислява на база данните, събрани от Министерство на енергетиката. Индексите предоставят данни за измерване на инфлацията, както и за определяне на фискалната и паричната политика, прогнозиране на бъдещите цени, измерване на конкурентоспособностите на щатската индустрия и анализиране на валутните курсове. Всички стоки са включени, с изключение на тези за военна употреба, предметите на изкуството, стоките втора употреба, даренията, ж.п. оборудването, стоките взети на лизинг за по-малко от 1 година, ремонтираните стоки и стоките, предназначени за износ. От услугите се включват въздушните превози на товари и пътници. Това е процентно изменение на показателя спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Молби за помощи за безработни
САЩUSD
Период
Седм. до 08.12.2017
Стойност
225 000
Прогноза
239 000
Предишна стойност
236 000
Initial Jobless Claims. Молбите за помощи за безработни се отразяват всяка седмица в отчет, изготвен от Бюрото по труда в САЩ. "Първоначалната молба" (Initial Claim) означава попълнен документ от безработните лица до местните власти, който се счита за искане за обезщетение или възможност за компенсация. Чрез него се отбелязва началото на период, през който заявителят получава помощи за безработица. Проучването обхваща броят на молбите, регистрирани предходната седмица. Това е важен измерител за пазара на труда на САЩ.
15:30
Продажби на дребно м/м
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
0.8%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.5% R (0.2%)
Retail Sales. Продажбите включват общият обем на търговията на едро и дребно (в брой или на кредит) от компании, предимно специализирани в търговията на дребно. Услугите, свързани с дейността на търговците, водещи до заплащане на данъци от страна на производителите или търговците на едро, впоследствие включени в крайната цена, заплащана за изделието от крайният потребител са също включени. Продажбите се измерват нетно, след приспадане на разходите за рефинансиране. В тях не са включени данъците, заплащани директно от купувачите, пряко на местната власт или федералния бюджет. Тези изчисления измерват стойността на операциите, използвани най-вече от магазини, чиято основна дейност са продажбите на дребно. Не включват продажбите на дребно, извършени от производителите, търговците на едро, както и други на които основната дейност се различава от сектора в продажбите на дребно. Това е процентно изменение на показателя спрямо предходния месец.
15:30
Продажби на дребно без автомобили м/м
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
0.8%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.4% R (0.1%)
Retail Sales less Autos. Предоставя информация за общите продажби на дребно, без тези в автомобилния сектор. Те заемат дял от около 20% от общите продажби на дребно, но поради високата си волатилност изкривяват общият тренд. Затова, данните без автомобилните продажби се приемат за по-добър индикатор на променящият се пазарен тренд. Това е процентна промяна на показателя спрямо предходния месец.
15:30
Изявление на председателя на ЕЦБ относно паричната политика на банката
ЕврозонаEUR
Период
14.12.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
15:30
Индекс на цените на нови жилища м/м
КанадаCAD
Период
Октомври
Стойност
0.1%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.2%
New Housing Price Index (NHPI). Това е индекс, покриващ измененията в цените на новите жилища спрямо предходния месец, като условието е спецификацията им да остава непроменена за два независими периода. Проучването включва и оценката на пазарната цена на земята. То се представят независимо, като индекс за цената на земята. Остатъкът (общата продажна стойност без цената на земята), е свързан главно със структурната промяна в цените и се представя също като информация.
16:45
Индекс PMI в сферата на производството на Markit - предварителен
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
55.0
Прогноза
-
Предишна стойност
53.9
Markit Flash U.S. Manufacturing PMI. Индексът PMI в сферата на производството се базира на данните, получени от мениджърите за поръчки и доставки в производствения сектор в национален мащаб. Обхванатата група в проучването се определя от системата за класификация на индустриите NAICS, в зависимост от приноса на всеки вид индустриална дейност към БВП. Проучването отразява промяната в данните на месечна база за разглеждания период, спрямо предишния. За всички индикатори, включени в индекса (нови поръчки, съществуващи поръчки, нови поръчки за износ, внос, производство, доставки, запаси, запаси на клиентите, заетост и цени) данните показват процентното изменение в разликата между отговорите с положителна икономическа прогноза (по-висок обем, по-добри и по-бавни темпове на доставки) и тези с отрицателна такава (по-нисък обем, по-лоши и бързи темпове на доставки) и индекса на разсейване (на същото равнище като предишното). В предварителните данни се включват около 85-90% от общите отговори. Индекс PMI, показващ нива над 50 пункта, е индикатор за разширяване в сектора на производството; нива под 50 пункта показват спад в сектора. Проучването в сферата на производството се провежда всеки месец от Markit Economics (www.markiteconomics.com).
16:45
Индекс PMI в сферата на услугите на Markit - предварителен
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
52.4
Прогноза
-
Предишна стойност
54.5
Markit Flash U.S. Services PMI. PMI (индекс на мениджъри, отговорни за снабдяването) в сферата на услугите в САЩ е базиран на данни, получени чрез проучване сред над 400 компании в сектора на услугите в САЩ. Той е съставен индекс, базиран на пет от индивидуалните индекси: нови поръчки, производство, заетост, време за доставка, запаси от покупки. Индексите на дифузия са водещи индикатори и са удобни обобщаващи измерители на основната посока на промяна. Стойност на индекса над 50 означава цялостно увеличение на съответната променлива, а под 50 – цялостно понижение. Предварителната стойност обикновено е базирана на 85%–90% от общия брой отговори в месечното проучване и има за цел да предостави точна ранна индикация за окончателните данни за PMI. Данните се събират и публикуват от Markit Economics (www.markiteconomics.com).
17:00
Бизнес запаси м/м
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
-0.1%
Прогноза
-0.1%
Предишна стойност
0.0%
Business Inventories. Индексът разглежда промяната в общата стойност на стоките, съставляващи част от запасите на производителите, търговците на едро и дребно. Проучването за доставките на производителите, техните запасите и поръчките им (М3) осигурява широк обем статистическа информация на месечна база за икономическите условия във вътрешния производствен сектор. То измерва настоящите производствени дейности и осигурява индикации за оценка на бъдещите бизнес трендове. Съществуват 89 различни индустриални категории в проучването на М3. Тези категории са групирани от общо 473 производствени дейности. Запасите в проучването М3 са подбрани по метода LIFO (последно постъпили, първо вложени). Информацията за наличните запаси се получава от запитаните, съгласно тяхната степен на обработка, например: готови изделия, изделия в процес на изработка, суровини и материали.
17:30
Запаси от природен газ
САЩUSD
Период
Седм. до 08.12.2017
Стойност
3 626 млрд. куб. фута
Прогноза
-
Предишна стойност
3 695 млрд. куб. фута
Natural Gas Storage. Този показател отразява запасите на природен газ в подземните хранилища. За седмични запаси обикновено се приемат обемите на използвания газ до отчетния период/ден в края на седмицата. Промените в запасите се свързват с общия обем природен газ в подземните хранилища, включително под налягане, извлечен и категоризиран от основен на работен газ. Изчисленията се публикуват всеки четвъртък в 15:30 GMT.
19:25
Изявление на управителя на Bank of Canada - Полоз
КанадаCAD
Период
14.12.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Стивън Полоз заема поста Управител на Bank of Canada през юни 2013 г. с мандат от седем години.
23:30
Индекс NZ PMI в производствения сектор
Нова ЗеландияNZD
Период
Ноември
Стойност
57.7
Прогноза
-
Предишна стойност
57.2
Business NZ Manufacturing Index. Отразява нивото на индекс, обоснован на проучванията направените върху производителите. Той съдържа 5 под-индекса: производство, заетост, нови поръчки, готова продукция, доставки. Индексът използва числото 50 за средна стойност между очакванията за икономическо развитие/рецесия; колкото повече стойностите се отдалечават от 50, толкова по-силна е прогнозата за развитие или рецесия в икономиката. Високата активност в производствения сектор, обикновено се свързва с икономическо развитие и повишаване на инфлацията.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.