Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
Без точен час
EUR
Германия
Месечен доклад на Deutsche Bundesbank
18.12.2017
 
-
-
01:50
JPY
Япония
Търговски баланс
Ноември
0.113 трлн. JPY
0.330 трлн. JPY
0.285 трлн. JPY
01:50
JPY
Япония
Търговски баланс - сезонно коригиран
Ноември
0.364 трлн. JPY
0.342 трлн. JPY
0.322 трлн. JPY
11:00
EUR
Италия
Търговски баланс
Октомври
4.953 млрд. EUR
3.230 млрд. EUR
3.990 млрд. EUR
11:00
EUR
Италия
Търговски баланс със страните от Европейския съюз
Октомври
0.666 млрд. EUR
3.230 млрд. EUR
0.469 млрд. EUR
12:00
EUR
Еврозона
Основен хармонизиран индекс на потребителските цени – финален г/г
Ноември
0.9%
-
0.9%
12:00
EUR
Еврозона
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
Ноември
1.5%
1.5%
1.5%
12:00
EUR
Еврозона
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
Ноември
0.1%
0.1%
0.1%
13:00
GBP
Великобритания
Баланс по индустриалните поръчки на CBI
Декември
17
14
17
17:00
USD
САЩ
Индекс на пазара на жилища на NAHB
Декември
74
70
69 R (70)
23:00
NZD
Нова Зеландия
Потребителско доверие на Westpac NZ
Q4
107.4
-
112.4
Без точен час
Месечен доклад на Deutsche Bundesbank
ГерманияEUR
Период
18.12.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
01:50
Търговски баланс
ЯпонияJPY
Период
Ноември
Стойност
0.113 трлн. JPY
Прогноза
0.330 трлн. JPY
Предишна стойност
0.285 трлн. JPY
Trade Balance. Търговският баланс отразява международните транзакции на стоки и услуги (износ и внос), като ги оценява по цени "free on board (FOB)". Търговският баланс обхваща 5 основни категории от общата търговия (general merchandise): стоки за производство, ремонт на стоки, стоки придобити в пристанищата от превозвачите и неинвестиционното злато. Придобиването на инвестиционно злато или инвестициите в златни спестовни сметки не се включват. Общата търговия обхваща транзакциите на движимите стоки, при които има промяна в собствеността между местните и чуждите партньори. Стоките за производство включват всички суровини изнесени или внесени за производство, както и такива, които са обект на ре-експорт. Отчита се брутният им оборот. Ремонтът на стоки, покрива оборота от движими стоки, които са обект на внос или износ, заради ремонт като самолети или кораби собственост на местни или чуждестранни единици. Стоките, придобити в пристанищата от превозвачите, включват горивата, храната на персонала, както и други продукти придобити в Япония или чужбина от превозвачите (например корабите или самолетите) от местни или чуждестранни субекти. Неинвестиционното злато обхваща всички транзакции в злато, с изключение на златните резерви на правителството, които не се отнасят към инвестиционното злато или спестовните златни сметки.
01:50
Търговски баланс - сезонно коригиран
ЯпонияJPY
Период
Ноември
Стойност
0.364 трлн. JPY
Прогноза
0.342 трлн. JPY
Предишна стойност
0.322 трлн. JPY
Trade Balance SA. За краткосрочните индикатори, циклите, които са свързани с икономическите трендове и които са с период на повтаряемост по-голям от една година, са засегнати от краткосрочни колебания (тренд, икономически колебания, сезонни колебания, календарни ефекти, остатъчни или неправилни колебания). В следствие на това, анализирането на текущия бизнес цикъл става доста трудно. За подобряване точността на анализиране на икономическите трендове се прилагат математически филтри, които премахват тези нежелани колебания от индикаторите.
11:00
Търговски баланс
ИталияEUR
Период
Октомври
Стойност
4.953 млрд. EUR
Прогноза
3.230 млрд. EUR
Предишна стойност
3.990 млрд. EUR
Trade Balance. Измерва разликата между вноса и износа в милиарди евро. Вноса на стоки се измерва чрез стойността им, на която те влизат в територията на държавата, независимо от крайната им дестинация. Износът на стоки, подобно на вноса се измерва чрез стойността на стоките, на която те напускат територията на държавата, независимо от крайната им дестинация, независимо дали са местно производство или не.
11:00
Търговски баланс със страните от Европейския съюз
ИталияEUR
Период
Октомври
Стойност
0.666 млрд. EUR
Прогноза
3.230 млрд. EUR
Предишна стойност
0.469 млрд. EUR
Trade Balance EU. Показателят е изразен в милиарди евро и представлява стойността на износа към страните, членуващи в състава на Европейския съюз, извадена от вноса им в страната. Положителният баланс говори за търговски излишък, докато отрицателното салдо съответства на търговски дефицит.
12:00
Основен хармонизиран индекс на потребителските цени – финален г/г
ЕврозонаEUR
Период
Ноември
Стойност
0.9%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.9%
Core Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираните индекси на потребителските цени (HICP) са разработени с цел сравняване на инфлацията в потребителските цени между различни страни. Индикаторът представя HICP с изключение на енергия, храни, алкохол и тютюн – основната инфлация. Представлява финални данни за процентна промяна спрямо съответния период на преходната година.
12:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
ЕврозонаEUR
Период
Ноември
Стойност
1.5%
Прогноза
1.5%
Предишна стойност
1.5%
Final Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираните индекси се използват с цел измерване и сравняване на инфлацията между различните страни-членки на ЕС. HICP се използва за допълнителна оценка на инфлацията, съгласно чл. 121 от споразумението в Амстердам и директивите на Европейската централна банка за постигане на ценова стабилност и осъществяване на паричната политика. HICP се изчислява на база международни хармонизирани стандарти, приети от държавите членки. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година, изчислена по окончателни данни.
12:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
ЕврозонаEUR
Период
Ноември
Стойност
0.1%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
0.1%
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираните индекси се използват с цел измерване и сравняване на инфлацията между различните страни-членки на ЕС. HICP се използва за допълнителна оценка на инфлацията, съгласно чл. 121 от споразумението в Амстердам и директивите на Европейската централна банка за постигане на ценова стабилност и осъществяване на паричната политика. HICP се изчислява на база международни хармонизирани стандарти, приети от държавите членки. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
13:00
Баланс по индустриалните поръчки на CBI
ВеликобританияGBP
Период
Декември
Стойност
17
Прогноза
14
Предишна стойност
17
CBI (The Confederation of British Industry) Industrial Orders. Проучването предоставя отделно ниво в детайлните анализи, фокусирайки ги върху ключови сектори на британската промишленост и допълвайки ги с тримесечни прогнози по сектори. То се използва от изготвящите политиките на Bank of England и Министерството на финансите, бизнес общността, академиите и топ анализаторите на финансовите пазари. Това е най-дълго съществуващия индикатор в частния сектор, показващ посоката на развитие на индустрията във Великобритания. Проучването дава експертната оценка на големи промишлени компании за миналите и бъдещите посоки на развитие в производството, експорта, цените, разходите, намеренията за инвестиране, бизнес доверието и степента на използване на капацитета.
17:00
Индекс на пазара на жилища на NAHB
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
74
Прогноза
70
Предишна стойност
69 R (70)
NAHB Housing Market Index. Индексът на пазара на жилища (HMI) е базиран на месечно проучване на Националната асоциация на строителите на жилища (NAHB) за текущите продажби и очакванията за продажби на семейни жилища за следващите шест месеца. Данните се използват за изчисляване на сезонно коригиран индекс, при който стойности над 50 означават, че условията според повечето строители са добри. На базата на това изчисление HMI може да варира от 0 до 100.
23:00
Потребителско доверие на Westpac NZ
Нова ЗеландияNZD
Период
Q4
Стойност
107.4
Прогноза
-
Предишна стойност
112.4
Westpac NZ Consumer Confidence. Проучването на Westpac/McDermott Miller за потребителско доверие се основава на няколко основни въпроса. Те засягат финансовата стабилност на субектите, прогноза за позитивно или негативно развитие на икономиката през следващите 5 години, както и прогноза за подходящо време за покупка на жилище. Въпросите засягат средносрочната прогноза относно бъдещото развитие на съществуващото финансово състояние, покупателна способност, прогноза за краткосрочното състояние на икономиката на Нова Зеландия и настоящите икономически обстоятелства. Индексът се състои от 2 основни компонента: Индекс на текущите икономически условия и Бъдещ индекс на икономическата конюнктура. Когато присъстват стойности над 100, съществува оптимистична прогноза за икономиката, докато стойности под 100 съответстват на песимистични прогнози за развитие.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.