Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
01:30
AUD
Австралия
Индекс на водещите индикатори на Westpac - Melbourne Institute
Декември
0.1%
-
0.1%
04:00
NZD
Нова Зеландия
Разходи, направени с кредитни карти (промяна) г/г
Декември
9.1%
-
3.0% R (2.9%)
06:30
JPY
Япония
Индекс на бизнес активността в сектора на индустрията м/м
Декември
0.3%
0.4%
-0.5%
09:00
EUR
Германия
Индекс на производствените цени м/м
Ноември
0.1%
0.2%
0.3%
09:00
EUR
Германия
Индекс на производствените цени г/г
Ноември
2.5%
2.6%
2.7%
10:30
SEK
Швеция
Решение на Sveriges Riksbank относно лихвените нива
20.12.2017
-0.5%
-0.5%
-0.5%
11:00
EUR
Италия
Ниво на безработица
Ноември
 
-
11.1%
11:00
EUR
Еврозона
Текуща сметка
Октомври
35.9 млрд. EUR
-
43.2 млрд. EUR R (41.8 млрд. EUR)
11:00
EUR
Еврозона
Текуща сметка - сезонно коригирана
Октомври
30.8 млрд. EUR
33.4 млрд. EUR
39.2 млрд. EUR R (37.8 млрд. EUR)
13:00
GBP
Великобритания
Баланс по продажбите на дребно на CBI
Декември
20
20
26
14:00
USD
САЩ
Заявки за ипотечни кредити на MBA
Седм. до 15.12.2017
-4.9%
-
-2.3%
15:15
GBP
Великобритания
Изявление на управителя на Bank of England - Карни
20.12.2017
 
-
-
15:30
CAD
Канада
Продажби на едро м/м
Октомври
1.5%
0.5%
-1.1% R (-1.2%)
17:00
USD
САЩ
Продажби на съществуващи домове
Ноември
5.81 млн.
5.54 млн.
5.50 млн. R (5.48 млн.)
17:30
USD
САЩ
Запаси от петрол
Седм. до 15.12.2017
436.5 млн. барела
439.4 млн. барела
443.0 млн. барела
23:45
NZD
Нова Зеландия
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
Q3
0.6%
0.5%
1.0% R (0.8%)
23:45
NZD
Нова Зеландия
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
Q3
2.7%
2.3%
2.8% R (2.5%)
01:30
Индекс на водещите индикатори на Westpac - Melbourne Institute
АвстралияAUD
Период
Декември
Стойност
0.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.1%
MI (Melbourne Institute) Leading Index. Това е съставен индекс, който се използва за прогнозиране на икономическия ръст на Австралия в краткосрочен и средносрочен период. Той се състои от девет икономически индикатора, свързани с потребителското доверие, жилищния сектор, цените на акциите, паричното предлагане и основната лихва на страната. Индексът се изчислява като процентно изменение спрямо предходния месец.
04:00
Разходи, направени с кредитни карти (промяна) г/г
Нова ЗеландияNZD
Период
Декември
Стойност
9.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
3.0% R (2.9%)
Credit Card Spending. Използват се данните от проучването за използване на кредитни карти. То обхваща карти, издадени от шест регистрирани банки (ANZ, ASB, BNZ, Kiwibank, TSB и Westpac), American Express, Diners Club, GE Money и Warehouse. Предоставя информация за разходите, направени с кредитни карти в Нова Зеландия и чужбина, както и разходите, направени в Нова Зеландия с издадени в чужбина кредитни карти.
06:30
Индекс на бизнес активността в сектора на индустрията м/м
ЯпонияJPY
Период
Декември
Стойност
0.3%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
-0.5%
All Industries Activity Index. Индексът на бизнес активността в сектора на индустрията изследва 11 индустриални сектора в страната. Той включва в себе си индексът на бизнес активността в сектора на услугите, заедно с този на строителството, селското стопанство и рибната индустрия, публичният сектор и индустриалното производство. Индексът е ранен индикатор, отразяващ развитието на БВП в страната, през призмата на индустриалния сектор и сектора на услугите. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на производствените цени м/м
ГерманияEUR
Период
Ноември
Стойност
0.1%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.3%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени за индустриалните продукти (отнасящ се за вътрешните продажби) представя развитието на цените на продуктите, произведени в промишлеността, енергетиката, водоснабдяването и мините и продадени на територията на страната. Статистиката за тези цени покрива продажбите на промишлени стоки на местни купувачи в различните стадии на производство и продажбите между самите производствени компании. Тъй като показателят измерва промяната в цените на ранен етап в производствения процес, той може да се разглежда като индикатор за бъдещ инфлационен натиск. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на производствените цени г/г
ГерманияEUR
Период
Ноември
Стойност
2.5%
Прогноза
2.6%
Предишна стойност
2.7%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени за индустриалните продукти (отнасящ се за вътрешните продажби) представя развитието на цените на продуктите, произведени в промишлеността, енергетиката, водоснабдяването и мините и продадени на територията на страната. Статистиката за тези цени покрива продажбите на промишлени стоки на местни купувачи в различните стадии на производство и продажбите между самите производствени компании. Тъй като показателят измерва промяната в цените на ранен етап в производствения процес, той може да се разглежда като индикатор за бъдещ инфлационен натиск. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
10:30
Решение на Sveriges Riksbank относно лихвените нива
ШвецияSEK
Период
20.12.2017
Стойност
-0.5%
Прогноза
-0.5%
Предишна стойност
-0.5%
Sveriges Riksbank Interest Rate Decision. Съгласно поставените цели, паричната политика на централната банка на Швеция - Sveriges Riksbank трябва да поддържа ценова стабилност, което означава да запазва инфлацията около 2% годишно, измервана чрез индекса на потребителските цени (CPI). Съществува ниво на толеранс в размер на 1% около целевото равнище. За да се запази равнището на инфлацията около 2%, Riksbank променя нивата на основната си лихва. Бордът на директорите на Riksbank провежда 6 срещи годишно с цел обсъждане на паричната политика, като изготвя стратегия относно лихвеното равнище в страната. От месец юни 1994 това е основният инструмент на паричната политика. Един ден след провеждане на срещата се публикува официално прессъобщение.
11:00
Ниво на безработица
ИталияEUR
Период
Ноември
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
11.1%
Unemployment Rate. От 1992 обхваща населението между 17-74 годишна възраст, без работа, които са предприели определени действия да потърсят работа в рамките на 30 дни, преди датата на проучването и са били незабавно готови да започнат работа (в период от 2 седмици). Нивото на безработица се измерва спрямо общата работна сила, с изключение на донаборниците. Работната сила е равна на сбора между безработните и работещото население. Данните се събират от проучването на Тримесечното изследване на работната сила на домакинствата.
11:00
Текуща сметка
ЕврозонаEUR
Период
Октомври
Стойност
35.9 млрд. EUR
Прогноза
-
Предишна стойност
43.2 млрд. EUR R (41.8 млрд. EUR)
Current Account. Текущата сметка представлява сумата от баланса на търговията (експорт минус импорт на стоки и услуги), нетни капиталови приходи (от лихви и дивиденти) и трансферни плащания (като международна помощ). Текущата сметка е част от трите пера на баланса за плащанията, заедно с капиталовата и финансовата сметка. Баланса на плащанията е статистически документ, отразяващ систематично икономическите транзакции за определен период от време между националната икономика и останалият свят. Данните са млрд. евро.
11:00
Текуща сметка - сезонно коригирана
ЕврозонаEUR
Период
Октомври
Стойност
30.8 млрд. EUR
Прогноза
33.4 млрд. EUR
Предишна стойност
39.2 млрд. EUR R (37.8 млрд. EUR)
Current Account SA. За краткосрочните индикатори, циклите, които са свързани с икономическите трендове и които са с период на повтаряемост по-голям от една година, са засегнати от краткосрочни колебания (тренд, икономически колебания, сезонни колебания, календарни ефекти, остатъчни или неправилни колебания). В следствие на това, анализирането на текущия бизнес цикъл става доста трудно. За подобряване точността на анализиране на икономическите трендове се прилагат математически филтри, които премахват тези нежелани колебания от индикаторите.
13:00
Баланс по продажбите на дребно на CBI
ВеликобританияGBP
Период
Декември
Стойност
20
Прогноза
20
Предишна стойност
26
CBI (The Confederation of British Industry) Distributive Trades. Този индикатор отразява тенденциите в краткосрочен план в секторите на продажби на дребно и едро във Великобритания. Той носи значителна тежест при формулирането на икономическата политика на Bank of England и тази на правителството. Това е високо ценен барометър на търговията по главните улици. Представлява проучване между изпълнителните директори и мениджърите относно продажби, поръчки и складови наличности.
14:00
Заявки за ипотечни кредити на MBA
САЩUSD
Период
Седм. до 15.12.2017
Стойност
-4.9%
Прогноза
-
Предишна стойност
-2.3%
MBA Mortgage Applications. В проучването относно заявките на ипотечни кредити на MBA са включени 15 индекса, покриващи всички аспекти на ипотечните кредити, като: лихва (фиксирана или променлива), държавни заеми за жилищно строителство и рефинансиране. Новите данни се публикуват всяка сряда и отразяват бизнес активността в сектора през изминалата седмица. Началото на публикациите е от 1990 г. The Mortgage Bankers Association (MBA) е национална асоциация, представляваща сектора на недвижимите имоти.
15:15
Изявление на управителя на Bank of England - Карни
ВеликобританияGBP
Период
20.12.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
15:30
Продажби на едро м/м
КанадаCAD
Период
Октомври
Стойност
1.5%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
-1.1% R (-1.2%)
Wholesale Sales. Това проучване представя месечните продажби на канадските търговци на едро от всяка провинция или регион. То осигурява информация за положението в сектора продажби на едро и е важен индикатор за състоянието на канадската икономика. Общата стойност на продажбите се изчислява чрез дефлация на текущата им стойност в долари, с помощта на индексите за импорта и индустриалните цени. Тъй като много от продуктите на търговците на едро в страната са обект на внос, колебанията в курса на канадския долар, могат да имат сериозно влияние върху цените на стоките, купувани и продавани от тях. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
17:00
Продажби на съществуващи домове
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
5.81 млн.
Прогноза
5.54 млн.
Предишна стойност
5.50 млн. R (5.48 млн.)
Existing Home Sales. Националната асоциация на търговците с недвижимо имущество (National Association of Realtor's - NAR) е първичният източник на ибформация за нивото в продажбите на съществуващите домове на пазара на недвижими имоти. До 25-то число всеки месец NAR изготвя статистика за продажбите и цените на съществуващите еднофамилни домове на национално ниво за четирите региона. От 25 февруари 2005, данните включват и информация за кооперациите в допълнение към данните за еднофамилните домове.
17:30
Запаси от петрол
САЩUSD
Период
Седм. до 15.12.2017
Стойност
436.5 млн. барела
Прогноза
439.4 млн. барела
Предишна стойност
443.0 млн. барела
Crude Oil Inventories (The Weekly Petroleum Status Report - WPSR). Данните осигуряват информация относно доставките и цените на петрола и петролните продукти за база, с цел от тези данни да се изработват бъдещи прогнози. Запасите на петрол включват вътрешните, както и тези, преминали митническо оформяне чужди петролни запаси, намиращи се в рафинерии, тръбопроводи, резервоари или на път към рафинериите. Запасите не включват петрола от Стратегическия държавен резерв. Данните се събират от компаниите на седмична база, до петък 12:00 GMT. Те се разпространяват по електронен път след 15:30 GMT всяка сряда. 1 американски барел = 42 американски галона или 159 литра.
23:45
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
Нова ЗеландияNZD
Период
Q3
Стойност
0.6%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
1.0% R (0.8%)
Gross domestic product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) представя приходите на страната, получени от производството в Нова Зеландия. То включва стойността на всички стоки и услуги, произведени от новозеландците, а атака също и от чуждестранните компании, намиращи се на територията на Нова Зеландия. Това е процентна промяна спрямо предходното тримесечие.
23:45
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
Нова ЗеландияNZD
Период
Q3
Стойност
2.7%
Прогноза
2.3%
Предишна стойност
2.8% R (2.5%)
Gross domestic product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) представя приходите на страната, получени от производството в Нова Зеландия. То включва стойността на всички стоки и услуги, произведени от новозеландците, а атака също и от чуждестранните компании, намиращи се на територията на Нова Зеландия. Това е процентна промяна спрямо съответното тримесечие на предходната година.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.