Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
02:01
GBP
Великобритания
Потребителско доверие на Gfk
Декември
-13
-12
-12
04:00
JPY
Япония
Решение на Bank of Japan относно лихвените нива
21.12.2017
-0.10%
-0.10%
-0.10%
07:30
EUR
Холандия
Потребителско доверие
Декември
25.0
-
23.0
07:30
EUR
Холандия
Потребителски разходи г/г
Декември
1.7%
-
3.0% R (3.1%)
07:30
EUR
Холандия
Ниво на безработица
3те мес. до 11.2017
4.4%
-
4.5%
09:00
CHF
Швейцария
Търговски баланс
Ноември
2.633 млрд. CHF
2.887 млрд. CHF
2.453 млрд. CHF R (2.333 млрд. CHF)
09:45
EUR
Франция
Бизнес доверие
Декември
112
112
113 R (112)
10:00
SEK
Швеция
Потребителско доверие
Декември
108.2
104.0
108.0
10:00
SEK
Швеция
Доверие в производствения сектор
Декември
116.8
-
121.0 R (121.9)
11:30
GBP
Великобритания
Нетни заеми в публичния сектор
Ноември
8.12 млрд. GBP
8.30 млрд. GBP
7.25 млрд. GBP R (7.46 млрд. GBP)
15:30
USD
САЩ
FED индекс на Филаделфия
Декември
26.2
21.5
22.7
15:30
USD
САЩ
FED индекс на Чикаго
Ноември
0.15
-
0.76 R (0.65 )
15:30
USD
САЩ
Молби за помощи за безработни
Седм. до 15.12.2017
245 000
231 000
225 000
15:30
USD
САЩ
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/г
Q3
2.1%
2.1%
2.1%
15:30
USD
САЩ
Брутен вътрешен продукт (БВП) - ревизиран 3м/г
Q3
3.2%
3.3%
3.3%
15:30
USD
САЩ
Основен индекс на потребителските разходи - финален 3м/г
Q3
1.3%
1.4%
1.4%
15:30
CAD
Канада
Продажби на дребно м/м
Октомври
1.5%
0.3%
0.2% R (0.1%)
15:30
CAD
Канада
Продажби на дребно без автомобили м/м
Октомври
0.8%
0.4%
0.4% R (0.3%)
15:30
CAD
Канада
Индекс на потребителските цени м/м
Ноември
0.3%
0.2%
0.1%
15:30
CAD
Канада
Индекс на потребителските цени г/г
Ноември
2.1%
2.0%
1.4%
15:30
CAD
Канада
Основен индекс на потребителските цени м/м
Ноември
-0.1%
-0.7%
0.3%
15:30
CAD
Канада
Основен индекс на потребителските цени г/г
Ноември
1.3%
0.8%
0.9%
16:00
USD
САЩ
Индекс на цените на жилища м/м
Октомври
0.5%
0.2%
0.5% R (0.3%)
17:00
EUR
Еврозона
Потребителско доверие - предварително
Декември
0.5
0.0
0.1
17:30
USD
САЩ
Запаси от природен газ
Седм. до 15.12.2017
3 444 млрд. куб. фута
3 466 млрд. куб. фута
3 626 млрд. куб. фута
02:01
Потребителско доверие на Gfk
ВеликобританияGBP
Период
Декември
Стойност
-13
Прогноза
-12
Предишна стойност
-12
Gfk Consumer Confidence. Потребителското доверие на GfK (Gesellschaft für Konsumforschung) се прави сред извадка от 2 000 души на възраст над 16 години. Квотата се определя на база възраст, пол, регион и социален статус, за да бъде извадката представителна за населението на Великобритания. Индексът се състои от четири компонентни индикатора: Лично финансово състояние, Обща финансова ситуация, Условия за големи покупки, Условия за бъдещи спестявания.
04:00
Решение на Bank of Japan относно лихвените нива
ЯпонияJPY
Период
21.12.2017
Стойност
-0.10%
Прогноза
-0.10%
Предишна стойност
-0.10%
Bank of Japan Interest Rates Decision. Централната банка на Япония (Bank of Japan) взема решения и провежда паричната си политика по такъв начин, че да осигури ценова стабилност в страната. Чрез прилагането й, банката влияе върху парите в обръщение и основната лихва, с цел повишаване на валутния контрол, като наред с това извършва операции на отворения пазар, включително покупко-продажба на държавни ценни книжа (JGSs). Основните насоки на шаричната политика се дават на Срещата на Борда по паричната политика (MPMs). По време на тези срещи се дискутира икономическата и финансовата ситуация, като се обсъждат основните аспекти на предстоящите пазарни парични операции. Непосредствено след края на срещата, решенията се оповестяват публично. Съгласно взетите решения, банката определя дневните операции на паричния пазар, като избира подходящите за това инструменти и стимулира или ограничава парите в обръщение. Срещите на MPMs се провеждат веднъж или два пъти месечно за един или два дни. Всички решения се вземат с мнозинство чрез гласуване на 9-те члена на Борда, който се състои от Управител, двама заместник управителя и 6 други членове. Банката незабавно оповестява взетите решения относно паричната политика, като основните стратегии за операциите на отворения паричен пазар и оценката на финансовата и икономическата ситуация в страната. В допълнение, Управителят, който е и председател на борда дава пресконференция, на която пояснява детайлите относно взетите решения. Bank of Japan също така публикува протокола от срещата, си описващ дискусията по вземането на съответните решения, с цел по-голяма прозрачност. Като допълнение, централната банка подготвя и публикува шестмесечен доклад за валутния контрол. Това става през месец юни и декември всяка година, в който пояснява политиката си.
07:30
Потребителско доверие
ХоландияEUR
Период
Декември
Стойност
25.0
Прогноза
-
Предишна стойност
23.0
Consumer Confidence. Statistics Netherlands провежда месечно проучване на потребителското доверие, анкетирайки потребителите за тяхното мнение относно икономическата ситуация по принцип и как те оценяват собственото си финансово състояние. На базата на това проучване се калкулира индикаторът Потребителско доверие, даващ информация за развитието и потребителските разходи в краткосрочен период.
07:30
Потребителски разходи г/г
ХоландияEUR
Период
Декември
Стойност
1.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
3.0% R (3.1%)
Consumer Spending. Разходите се представят на база данните от бюджетното проучване. Разходите за стоки и услуги се категоризират по функция (напр. стоки и услуги, които задоволяват определена нужда са групирани заедно). Различните видове домакинства са разделени според видовете разходи: Ниво и източник на приходи, размер на домакинството, възраст на човека, печелещ основните доходи, собственици на жилища. Бюджетното проучване също така включва данни и за разпределението на покупките по дистрибуторските канали.
07:30
Ниво на безработица
ХоландияEUR
Период
3те мес. до 11.2017
Стойност
4.4%
Прогноза
-
Предишна стойност
4.5%
Unemployment Rate. Незаетата работна сила е ключов индикатор за определяне на размера на безработицата в страната. Тя включва хората между 15 и 64 години, които не работят или работят за по-малко от 12 часа на седмица, които активно търсят платена работа за поне 12 часа на седмица и тези, които са готови веднага да започнат да работят. От февруари 2003 г. статистическият институт в страната започна да публикува данните като средна стойност за последните три месеца. Освен това институтът калкулира и данните от регистрираните безработни. Тези, които се регистрират са хора между 16 и 64 години, не работят или работят за по-малко от 12 часа на седмица и се водят на отчет в бюро по труда.
09:00
Търговски баланс
ШвейцарияCHF
Период
Ноември
Стойност
2.633 млрд. CHF
Прогноза
2.887 млрд. CHF
Предишна стойност
2.453 млрд. CHF R (2.333 млрд. CHF)
Trade Balance. Този показател измерва разликата между импорта и експорта в млрд. швейцарски франка. Вносът на стоки, отразява цените на стоките при влизането им на територията на страната, независимо от крайното им местоназначение. Износът на стоки измерва цените, по които стоките напускат територията на страната, независимо от мястото на тяхното производство (на или извън територията на страната).
09:45
Бизнес доверие
ФранцияEUR
Период
Декември
Стойност
112
Прогноза
112
Предишна стойност
113 R (112)
Business Confidence. Бизнес проучването отразява резултатите от оценките на бизнесмените за развитието на икономиката в близкото минало, настоящата ситуация и перспективите през следващите месеци относно техните собствени компании. Проучването обхваща части от индустриалния сектор, производството, поръчките и складовите наличности на произведени стоки. 4 500 предприятия се анкетират всеки месец, с изключение през месец август. Проучването се извършва от Икономическият отдел за изследванията към NSEE. То покрива около 70% от общите продажби в производствената индустрия.
10:00
Потребителско доверие
ШвецияSEK
Период
Декември
Стойност
108.2
Прогноза
104.0
Предишна стойност
108.0
Consumer Confidence. Потребителското доверие се базира на месечно проучване сред домакинствата в Швеция. Целта му е да направи бърза качествена оценка на плановете на домакинствата, свързани с поръчката на нови продукти, като изследва икономическата ситуация в Швеция и състоянието на личните финанси, както и очакванията на хората, свързани с инфлацията и спестяванията. Данните от проучването включват т.нар. нетни проценти или данни показващи разликата между позитивно и негативно настроените домакинства.
10:00
Доверие в производствения сектор
ШвецияSEK
Период
Декември
Стойност
116.8
Прогноза
-
Предишна стойност
121.0 R (121.9)
Manufacturing Confidence. Проучването за бизнес развитието обхваща компаниите в бизнес сектора. Разработено е да предоставя бърза и качествена информация за реалните разходи и очаквания, относно основните икономически променливи, за които до момента на публикуване все още няма официална информация. Променливите, включени в проучването отразяват новите поръчки, производството и безработицата. Наред с другата информация от проучването са и нетните проценти, които показват дела на компаниите, отбелязващи положителен прираст в съответната променлива, спрямо негативните.
11:30
Нетни заеми в публичния сектор
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
8.12 млрд. GBP
Прогноза
8.30 млрд. GBP
Предишна стойност
7.25 млрд. GBP R (7.46 млрд. GBP)
Public Sector Net Borrowing (PSNB). Показателят измерва разликата в стойността на разходите и приходите на компаниите от публичния сектор, централното правителство и местните такива, направени през отчетния период. Ако нетният резултат е отрицателен, това означава, че Великобритания има бюджетен излишък и обратно.
15:30
FED индекс на Филаделфия
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
26.2
Прогноза
21.5
Предишна стойност
22.7
Philadelphia FED Index. Месечно бизнес проучване за производителите в третата област на Федералния резерв. Участниците посочват посоката на бизнес промените в цялостната си стопанска дейност и в различните индикатори за дейностите в тяхната компания: заетост, работни часове, нови и съществуващи поръчки, доставки, запаси, време на доставките, цени. Проучването се провежда всеки месец от май 1968 г. насам. Резултатите са представени като разлика между процентите на положителните и отрицателните прогнози. Нулите се възприемат като сигнали за дивергенция.
15:30
FED индекс на Чикаго
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
0.15
Прогноза
-
Предишна стойност
0.76 R (0.65 )
Chicago Fed National Activity Index. FED индексът на Чикаго (CFNAI) е месечен индекс, предназначен за измерване на общата икономическа дейност и свързания с нея инфлационен натиск. CFNAI е средно претеглена стойност на 85 съществуващи месечни индикатори за икономическата дейност на страната. Има средна стойност нула и стандартно отклонение единица. Тъй като икономическата дейност клони към ръст на тенденцията с течение на времето, положителна стойност на индекса означава ръст над тенденцията, а негативна стойност означава ръст под тенденцията.
15:30
Молби за помощи за безработни
САЩUSD
Период
Седм. до 15.12.2017
Стойност
245 000
Прогноза
231 000
Предишна стойност
225 000
Initial Jobless Claims. Молбите за помощи за безработни се отразяват всяка седмица в отчет, изготвен от Бюрото по труда в САЩ. "Първоначалната молба" (Initial Claim) означава попълнен документ от безработните лица до местните власти, който се счита за искане за обезщетение или възможност за компенсация. Чрез него се отбелязва началото на период, през който заявителят получава помощи за безработица. Проучването обхваща броят на молбите, регистрирани предходната седмица. Това е важен измерител за пазара на труда на САЩ.
15:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/г
САЩUSD
Период
Q3
Стойност
2.1%
Прогноза
2.1%
Предишна стойност
2.1%
Final Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП), измерва развитието на американската икономика и представлява пазарната стойност на стоките и услугите, произведени от американска работна ръка и производствени мощности, разположени в границите на САЩ, независимо от националността им. БВП се измерва като сума от разходите за лично потребление, брутни инвестиции в частния сектор, нетен износ на стоки и услуги (износ-внос), както и държавните разходи и брутни инвестиции. БВП не включва междинните покупки на стоки и услуги от бизнеса. Личните потребителски разходи (PCE) включват тези за стоки и услуги, направени от гражданите на САЩ. Брутните инвестиции в частния сектор на вътрешния пазар, се състоят от инвестиции в основен капитал и промяната в запасите. Инвестициите в основен капитал се състоят от тези на гражданите на САЩ, както и на чуждестранните такива. Държавните разходи и брутните инвестиции се състоят от 2 основни компонента: Текущи потребителски разходи от държавата и брутни инвестиции от държавата и държавните предприятия. Има 3 варианта на БВП, които се публикуват всеки месец: Предварителен, Ревизиран и Финален. Това е третата поред - финална стойност на показателя.
15:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) - ревизиран 3м/г
САЩUSD
Период
Q3
Стойност
3.2%
Прогноза
3.3%
Предишна стойност
3.3%
Preliminary (Revised) Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП), измерва развитието на американската икономика и представлява пазарната стойност на стоките и услугите, произведени от американска работна ръка и производствени мощности, разположени в границите на САЩ, независимо от националността им. БВП се измерва като сума от разходите за лично потребление, брутни инвестиции в частния сектор, нетен износ на стоки и услуги (износ-внос), както и държавните разходи и брутни инвестиции. БВП не включва междинните покупки на стоки и услуги от бизнеса. Личните потребителски разходи (PCE) включват тези за стоки и услуги, направени от гражданите на САЩ. Брутните инвестиции в частния сектор на вътрешния пазар, се състоят от инвестиции в основен капитал и промяната в запасите. Инвестициите в основен капитал се състоят от тези на гражданите на САЩ, както и на чуждестранните такива. Държавните разходи и брутните инвестиции се състоят от 2 основни компонента: Текущи потребителски разходи от държавата и брутни инвестиции от държавата и държавните предприятия. Има 3 варианта на БВП, които се публикуват всеки месец: Предварителен, Ревизиран и Финален. Това е втората поред - ревизирана стойност на показателя.
15:30
Основен индекс на потребителските разходи - финален 3м/г
САЩUSD
Период
Q3
Стойност
1.3%
Прогноза
1.4%
Предишна стойност
1.4%
Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index. Основният индекс на потребителските разходи измерва промяната в цените на стоките и услугите, за които американските граждани са направили разходи. Към разходите влизат основно поръчки на нови стоки или услуги от лица в частния сектор. По-малко волатилното изражение на индекса на потребителските разходи е основният индекс на потребителските разходи, който не включва най-променливите сезонни цени на храната и енергията. Тримесечните изчисления се правят на база на сезонно-коригирани данни, приведени за цяла година.
15:30
Продажби на дребно м/м
КанадаCAD
Период
Октомври
Стойност
1.5%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.2% R (0.1%)
Retail Sales. Продажбите на дребно, получени от търговците на дребно, са ключов месечен индикатор за потребителските поръчки в Канада. Наред с това, продажбите на дребно са важен компонент от БВП, който измерва производството на канадската икономика. В продажбите на дребно не е включена нито една форма на директните продажби, заобикаляща търговците на дребно, като например продажбите от врата до врата, автоматите за кафе и др., продажбата на вестници или списания директно от печатницата или издателите, продажбите направени чрез абонамент или клубни карти. Продажбите на дребно, направени през Интернет са включени в проучването само, когато се провеждат по същата правна схема. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
15:30
Продажби на дребно без автомобили м/м
КанадаCAD
Период
Октомври
Стойност
0.8%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.4% R (0.3%)
Retail Sales ex Autos. Представя измененията в общата стойност на продажбите на дребно без тази на автомобилите. Те съставляват около 20% от общата стойност, но поради високата си волатилност се изключват, тъй като могат значително да повлияят на общия тренд. Данните без продажбата на автомобили се приемат за по-представителни и определящи за посоката на развитието на показателя. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
15:30
Индекс на потребителските цени м/м
КанадаCAD
Период
Ноември
Стойност
0.3%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.1%
Consumer Price Index (CPI). Това е индикатор, който отчита промените в потребителските цени на стоките и услугите потребявани от канадците. Получава се чрез съпоставка на цените на определена потребителска кошница от стоки, потребявани от домакинствата, за различни периоди от време. Индексът отразява само нетните изменения в цените, тъй като той съдържа само стоки с еднакво качество и количество спрямо предишните периоди. Показателят се използва като индикатор за промяна в основните потребителски цени и оттам за инфлацията. Промените в цените на стоките и услугите от потребителската кошница са представени по относителната им тежест съгласно направените разходи от потребителите за тяхното придобиване. Елементите потребителската кошница се обновяват на всеки 4 години; Те се получават от проучване, направено за домакинствата (проучване за домакинските спестявания и разходи за храна). Това е процентно изменение на индекса спрямо предходния месец.
15:30
Индекс на потребителските цени г/г
КанадаCAD
Период
Ноември
Стойност
2.1%
Прогноза
2.0%
Предишна стойност
1.4%
Consumer Price Index (CPI). Това е индикатор, който отчита промените в потребителските цени на стоките и услугите потребявани от канадците. Получава се чрез съпоставка на цените на определена потребителска кошница от стоки, потребявани от домакинствата, за различни периоди от време. Индексът отразява само нетните изменения в цените, тъй като той съдържа само стоки с еднакво качество и количество спрямо предишните периоди. Показателят се използва като индикатор за промяна в основните потребителски цени и оттам за инфлацията. Промените в цените на стоките и услугите от потребителската кошница са представени по относителната им тежест съгласно направените разходи от потребителите за тяхното придобиване. Елементите потребителската кошница се обновяват на всеки 4 години; Те се получават от проучване, направено за домакинствата (проучване за домакинските спестявания и разходи за храна). Това е процентно изменение на индекса спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Основен индекс на потребителските цени м/м
КанадаCAD
Период
Ноември
Стойност
-0.1%
Прогноза
-0.7%
Предишна стойност
0.3%
Core Consumer Price Index (CPI). Измерването на основния индекс на потребителските цени се различава от общия такъв по изключването на косвените данъци и осемте най-волатилни компонента, определени от Централната банка на Канада: плодове, преработка на плодове и ядки; разходи по ипотечни кредити, природен газ и други горива, масла и други смазочни материали, градски транспорт, тютюневи изделия и консумативи. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
15:30
Основен индекс на потребителските цени г/г
КанадаCAD
Период
Ноември
Стойност
1.3%
Прогноза
0.8%
Предишна стойност
0.9%
Core Consumer Price Index (CPI). Измерването на основния индекс на потребителските цени се различава от общия такъв по изключването на косвените данъци и осемте най-волатилни компонента, определени от Централната банка на Канада: плодове, преработка на плодове и ядки; разходи по ипотечни кредити, природен газ и други горива, масла и други смазочни материали, градски транспорт, тютюневи изделия и консумативи. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
16:00
Индекс на цените на жилища м/м
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
0.5%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.5% R (0.3%)
House Price Index (HPI). Индексът на цените на жилищата е широк измерител за движението в цените на еднофамилните къщи. Показателят е претеглен индекс върху продажбите, което означава, че отразява средното изменение в цените при препродажбата или рефинансирането на същата собственност. Информацията се събира от транзакциите по ипотечните кредити, за еднофамилните къщи, чиито ипотеки са били сключени от Fannie Mae или Freddie Mac преди м. януари 1975. Публикува се от Office of Federal Housing Enterprise Oversight (OFHEO). Представлява процентно изменение спрямо предходния месец.
17:00
Потребителско доверие - предварително
ЕврозонаEUR
Период
Декември
Стойност
0.5
Прогноза
0.0
Предишна стойност
0.1
Economic Confidence/Economic Sentiment Indicator (ESI). Индексът на икономическото доверие е съставен индикатор, състоящ се от пет компонента, отразяващи настроението в различните сектори. Те са представени с различна тежест в съставния индекс и са следните: Индустриално доверие, Доверие в сектора на услугите, Потребителско доверие, Доверие в строителния сектор и Доверие в сектора на продажбите на дребно. Индексите на различните видове доверия представляват сезонно коригирани баланси, образувани от отговорите на определен брой въпроси, пряко свързани със сектора, който описват (например индустриално производство за Индустриалното доверие). Проучванията са дефинирани и хармонизирани в съвместната програма на ЕС за бизнес и потребителски проучвания. Европейската комисия предоставя предварителни данни за Потребителското доверие две седмици преди окончателната му оценка.
17:30
Запаси от природен газ
САЩUSD
Период
Седм. до 15.12.2017
Стойност
3 444 млрд. куб. фута
Прогноза
3 466 млрд. куб. фута
Предишна стойност
3 626 млрд. куб. фута
Natural Gas Storage. Този показател отразява запасите на природен газ в подземните хранилища. За седмични запаси обикновено се приемат обемите на използвания газ до отчетния период/ден в края на седмицата. Промените в запасите се свързват с общия обем природен газ в подземните хранилища, включително под налягане, извлечен и категоризиран от основен на работен газ. Изчисленията се публикуват всеки четвъртък в 15:30 GMT.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.