Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
07:30
EUR
Холандия
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
Q3
0.4%
0.4%
0.4%
07:30
EUR
Холандия
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
Q3
3.0%
-
3.0%
09:00
EUR
Германия
Потребителско доверие на Gfk
Януари
10.8
10.8
10.7
09:00
EUR
Финландия
Ниво на безработица
Ноември
8.2%
-
8.7% R (8.5%)
09:00
EUR
Финландия
Индекс на производствените цени г/г
Ноември
3.6%
-
3.6%
09:45
EUR
Франция
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
Q3
0.5%
0.5%
0.5%
09:45
EUR
Франция
Индекс на производствените цени м/м
Ноември
1.4%
-
0.2%
09:45
EUR
Франция
Потребителски разходи м/м
Декември
2.2%
1.4%
-2.1% R (-1.9%)
10:00
CHF
Швейцария
Водещ индикатор KOF
Декември
111.3
110.2
110.4 R (110.3)
10:30
SEK
Швеция
Индекс на производствените цени м/м
Ноември
1.5%
-
0.3%
10:30
SEK
Швеция
Индекс на производствените цени г/г
Ноември
2.7%
-
2.5%
10:30
SEK
Швеция
Продажби на дребно м/м
Ноември
0.9%
0.2%
0.5% R (0.1%)
10:30
SEK
Швеция
Продажби на дребно г/г
Ноември
3.8%
3.4%
2.8% R (2.6%)
11:00
EUR
Италия
Бизнес доверие
Декември
110.5
111.0
110.7 R (110.8)
11:00
EUR
Италия
Потребителско доверие
Декември
116.6
114.0
114.4 R (114.3)
11:00
NOK
Норвегия
Ниво на безработица
Декември
2.40%
2.30%
2.30%
11:30
GBP
Великобритания
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
Q4
0.4%
0.4%
0.4%
11:30
GBP
Великобритания
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
Q4
1.7%
1.5%
1.9% R (1.5%)
11:30
GBP
Великобритания
Текуща сметка
Q3
-22.8 млрд. GBP
-21.2 млрд. GBP
-25.8 млрд. GBP R (-23.2 млрд. GBP)
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на услугите 3м/3м
3те мес. до 11.2017
0.3%
0.3%
0.4%
11:30
GBP
Великобритания
Бизнес инвестиции - финални 3м/3м
Q3
0.5%
0.2%
0.2%
11:30
GBP
Великобритания
Бизнес инвестиции - финални г/г
Q3
1.7%
-
1.3%
12:00
EUR
Италия
Индекс на потребителските цени - предварителен м/м
Декември
0.0%
-0.2%
-0.2%
12:00
EUR
Италия
Индустриални поръчки г/г
Октомври
12.5%
-
4.5%
12:00
EUR
Италия
Индустриални поръчки м/м
Октомври
1.9%
-
-4.0% R (-3.9%)
12:00
EUR
Италия
Индустриални продажби м/м
Октомври
1.10%
-
-1.20%
12:00
EUR
Италия
Индустриални продажби г/г
Октомври
6.00%
-
5.20%
15:30
USD
САЩ
Поръчки за стоки с дълготрайна употреба
Ноември
1.3%
2.0%
-0.4% R (-0.8%)
15:30
USD
САЩ
Поръчки за стоки с дълготрайна употреба без отбрана
Ноември
1.0%
0.9%
-0.8%
15:30
USD
САЩ
Поръчки за стоки с дълготрайна употреба без транспорт
Ноември
-0.1%
0.5%
1.3% R (0.9%)
15:30
USD
САЩ
Лични доходи м/м
Ноември
0.3%
0.4%
0.4%
15:30
USD
САЩ
Лични разходи м/м
Ноември
0.6%
0.5%
0.2% R (0.3%)
15:30
CAD
Канада
Брутен вътрешен продукт (БВП) м/м
Октомври
0.0%
0.2%
0.2%
17:00
USD
САЩ
Мичигански индекс на потребителското доверие - финален
Декември
95.9
97.1
96.8
17:00
USD
САЩ
Продажби на нови домове
Ноември
0.733 млн.
0.649 млн.
0.624 млн. R (0.685 млн.)
07:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
ХоландияEUR
Период
Q3
Стойност
0.4%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.4%
Gross Domestic Product (GDP). Дава количествена оценка за развитието на националната икономика. Отразява стойностите на стоките и услугите, произведени в страната, които не се използват за суровини или последваща обработка за други материали, а се явяват краен продукт на икономиката, или принадената стойност. От продуктова гледна точка, се показва разпределението на принадената стойност по сектори и дейности. Разходният метод за изчисляване на БВП показва как се разпределя показателя на базата на разходите в икономиката от гледна точка на потребителските разходи, капиталовите разходи и международната търговия. Определя се като сума на частните потребителски разходи, правителствените разходи, брутният капитал, промяната в запасите, придобивания и търговския баланс. Това е процентно изменение на показателя спрямо предходното тримесечие, на база окончателни данни.
07:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
ХоландияEUR
Период
Q3
Стойност
3.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
3.0%
Gross Domestic Product (GDP). Дава количествена оценка за развитието на националната икономика. Отразява стойностите на стоките и услугите, произведени в страната, които не се използват за суровини или последваща обработка за други материали, а се явяват краен продукт на икономиката, или принадената стойност. От продуктова гледна точка, се показва разпределението на принадената стойност по сектори и дейности. Разходният метод за изчисляване на БВП показва как се разпределя показателя на базата на разходите в икономиката от гледна точка на потребителските разходи, капиталовите разходи и международната търговия. Определя се като сума на частните потребителски разходи, правителствените разходи, брутният капитал, промяната в запасите, придобивания и търговския баланс. Това е процентно изменение на показателя спрямо съответното тримесечие, година по-рано, на база окончателни данни.
09:00
Потребителско доверие на Gfk
ГерманияEUR
Период
Януари
Стойност
10.8
Прогноза
10.8
Предишна стойност
10.7
Gfk Consumer Confidence. Индексът се изчислява на базата на проучване, наречено "GfK-Wirtschaftsdienst Konsum - und Sparklima" (Икономическо проучване на Gfk относно потреблението и спестяванията), което се публикува групата за изследване на пазарите - GfK Marktforschung. Проучването се основава на месечни интервюта с потребители, по поръчка на Европейската комисия. На представителна извадка от около 2500 избрани участници са задавани въпроси относно техните очаквания за икономическата ситуация и за това как те оценяват собственото си финансово състояние.
09:00
Ниво на безработица
ФинландияEUR
Период
Ноември
Стойност
8.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
8.7% R (8.5%)
Unemployment Rate. Представлява отношение на броя на безработните спрямо цялата работна сила. Официално безработицата се изчислява като процент на безработните между населението от 15 до 74 годишна възраст. Класификацията за безработни включва всички лица, които са без работа през цялата работна седмица по време на проучването и активно са търсели работа през последните четири седмици като работници или самонаети, склонни да започнат нова работа в срок от две седмици. Всички лица на възраст между 15 и 74 годишна възраст, които са наети или безработни за времето на седмицата на проучването се класифицират като работна сила.
09:00
Индекс на производствените цени г/г
ФинландияEUR
Период
Ноември
Стойност
3.6%
Прогноза
-
Предишна стойност
3.6%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени измерва средната промяна в цените на произвежданите стоки, продавани на домакинствата. Той включва и стоките, предназначени за външният пазар. Цената на произведените стоки, която се следи и се използва за вътрешния пазар, е цена на производителя, без данъците. Индексът включва над 500 групи и приблизително 2 700 различни стоки. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:45
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
ФранцияEUR
Период
Q3
Стойност
0.5%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
0.5%
Final Gross Domestic Product (GDP). Френските тримесечни национални сметки отразяват транзакциите на стоки и услуги, тези свързани с дистрибуцията, като ги синхронизират. От разходна гледна точка, БВП може да бъде измерен по следния начин: БВП = частните потребителски разходи + разходите на правителството + брутният капитал + промяната в запасите + придобивания + експорта - импорта. Стойностите на тримесечните салда по сметките се публикуват три пъти. Първата публикация, озаглавена "предварителни изчисления" се оповестява 42 или 43 дни, след края на тримесечието и предоставя информация за тримесечният прираст на БВП, на база на цени от 1995 г., сезонно коригирани. Втората, озаглавена "ревизирани данни" се публикува 50 дни след края на тримесечието. Тя осигурява предварителни изчисления за транзакциите на стоки и услуги (търговия, производство, крайно потребление, брутен капитал, промяна в запасите), сезонно коригирани, разбити в 16 индустриални групи и продукти. Последната публикация, наречена "подробни данни", се оповестява 90 дни след края на тримесечието, като осигурява подробна информация за транзакциите на стоки и услуги, както и за сметките на домакинствата и предприятията, сезонно коригирани. Това е процентно изменение спрямо предходното тримесечие.
09:45
Индекс на производствените цени м/м
ФранцияEUR
Период
Ноември
Стойност
1.4%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.2%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени за френския вътрешен пазар измерва развитието на производствените цени на стоките, продавани в страната, без включване в цената на ДДС. Индексът на производствените цени за стоките, предназначени за експорт показва развитието на производствените цени на стоките, продавани на международните пазари, калкулирани в евро на условия (FOB). Комбинацията на двата индекса формира общата стойност на Индекса на производствените цени. Базира се на месечните цени (или тримесечните цени при някои производства) на 26 000 различни стоки, събрани в представителна извадка от 3 900 предприятия, участващи в проучването. Това е процентно изменение спрямо предходния месец.
09:45
Потребителски разходи м/м
ФранцияEUR
Период
Декември
Стойност
2.2%
Прогноза
1.4%
Предишна стойност
-2.1% R (-1.9%)
Consumer Spending. Индексът измерва промяната в общата стойност на коригираните с инфлацията потребителските разходи. Той предоставя краткосрочна картина за поведението на домакинствата. Фокусира се върху домакинските разходи, свързани с краткосрочния икономически анализ. Разходите на домакинствата за други продукти, както и общите правителствени разходи, се публикуват всяко тримесечие, като част от тримесечната национална текуща сметка. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
10:00
Водещ индикатор KOF
ШвейцарияCHF
Период
Декември
Стойност
111.3
Прогноза
110.2
Предишна стойност
110.4 R (110.3)
KOF (Konjunkturforschungsstelle) Leading Indicator (KOF economic barometer). Индикаторът се базира на 3 различни модула: Основен БВП (представлява БВП без да включва строителството и банковият сектор), Модула на строителството и Банковото дело. Основният БВП отразява 92% от общото икономическо производство. В барометъра основният БВП се характеризира чрез подмодулите: Експорт към ЕС, индустрия и потребление.
10:30
Индекс на производствените цени м/м
ШвецияSEK
Период
Ноември
Стойност
1.5%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.3%
Producer Price Index (PPI). Ценовите индекси на производствените и импортните цени целят да покажат средните промени в цените на производителите и вносителите за различните индустриални групи продукти на първия етап на дистрибуция, когато стоките се доставят до шведските производители или влизат в страната. Стоките са класифицирани в три групи, наречени: Стоки, произведени за вътрешния пазар, Стоки, произведени за износ, Вносни стоки. Продуктите се класифицират съгласно международната номенклатура, включваща около 6 800 бройки. Основната променлива е производствената цена, съгласно която продукта се продава през първият етап. Тя се изчислява на база E.X.W.(ex works) за вътрешния пазар и F.O.B. (free on board) за износните продукти. За вносните стоки се прилагат изчисления, направени на база C.I.F. (cost, insurance, freight). Взима се средната месечна цена по фактури. ДДС и другите данъци не са включени. За петролните продукти, данъците за замърсяване на околната среда и енергийните данъци са включени в цената. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
10:30
Индекс на производствените цени г/г
ШвецияSEK
Период
Ноември
Стойност
2.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.5%
Producer Price Index (PPI). Ценовите индекси на производствените и импортните цени целят да покажат средните промени в цените на производителите и вносителите за различните индустриални групи продукти на първия етап на дистрибуция, когато стоките се доставят до шведските производители или влизат в страната. Стоките са класифицирани в три групи, наречени: Стоки, произведени за вътрешния пазар, Стоки, произведени за износ, Вносни стоки. Продуктите се класифицират съгласно международната номенклатура, включваща около 6 800 бройки. Основната променлива е производствената цена, съгласно която продукта се продава през първият етап. Тя се изчислява на база E.X.W.(ex works) за вътрешния пазар и F.O.B. (free on board) за износните продукти. За вносните стоки се прилагат изчисления, направени на база C.I.F. (cost, insurance, freight). Взима се средната месечна цена по фактури. ДДС и другите данъци не са включени. За петролните продукти, данъците за замърсяване на околната среда и енергийните данъци са включени в цената. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
10:30
Продажби на дребно м/м
ШвецияSEK
Период
Ноември
Стойност
0.9%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.5% R (0.1%)
Retail Sales. Индексът предоставя данни за оборота на предприятията, чиято основна дейност е специализирана в търговията на дребно. От 1990 година данните изключват продажбата на моторни превозни средства, фармацевтични стоки и напитки. Данните се събират чрез проучване сред предприятията. Всички предприятия с оборот над 1 млрд. SEK, според регистъра на ДДС, са включени в проучването. Тези с оборот по-нисък от 2 млн. SEK не се включват. Това е процентно изменение спрямо предходния месец.
10:30
Продажби на дребно г/г
ШвецияSEK
Период
Ноември
Стойност
3.8%
Прогноза
3.4%
Предишна стойност
2.8% R (2.6%)
Retail Sales. Индексът предоставя данни за оборота на предприятията, чиято основна дейност е специализирана в търговията на дребно. От 1990 година данните изключват продажбата на моторни превозни средства, фармацевтични стоки и напитки. Данните се събират чрез проучване сред предприятията. Всички предприятия с оборот над 1 млрд. SEK, според регистъра на ДДС, са включени в проучването. Тези с оборот по-нисък от 2 млн. SEK не се включват. Това е процентно изменение спрямо съответния месец на предходната година.
11:00
Бизнес доверие
ИталияEUR
Период
Декември
Стойност
110.5
Прогноза
111.0
Предишна стойност
110.7 R (110.8)
Business Confidence. ISAE изследва цикличното развитие на производствения сектор в Италия чрез проучване на 4 000 италиански бизнес компании. Основно се разглежда настоящата тенденция (вътрешна и международна) в поръчките, производството и запасите, в краткосрочните прогнози относно поръчките, производството и цените, както и общата икономическа ситуация. Участниците в проучването също изготвят прогноза за техните планувани разходи за нвестиции в настоящата, следващата и по-следващата година, като правят оценка на инвестиционните цени за същите години.
11:00
Потребителско доверие
ИталияEUR
Период
Декември
Стойност
116.6
Прогноза
114.0
Предишна стойност
114.4 R (114.3)
Consumer Confidence. Индексът измерва мнението на потребителите, чрез отговор на 9 въпроса за икономическата ситуация в страната и тази на семейството им относно безработицата, спестяванията, поръчката на стоки за дълготрайна употреба и финансовата им ситуация. Данните са първоначално измерени като процентно отношение между позитивните и негативните отговори. За въпросите с 5 възможни отговора, при маркиране на най-крайните стойности, резултата се удвоява. След което се изготвя средна претеглена стойност на отговорите. Индикаторът е представен под формата на индекс. В проучването участва население над 18 годишна възраст. Общият брой на участниците в проучването е приблизително 2 000 души.
11:00
Ниво на безработица
НорвегияNOK
Период
Декември
Стойност
2.40%
Прогноза
2.30%
Предишна стойност
2.30%
Unemployment Rate. Заетите лица са тези, които получават приходи от работа. Безработните се определят като лица без приходи от работна дейност, които активно търсят работа и могат да започнат работа веднага. Изчислява се като процент от цялата работна сила. Работната сила включва заетите и безработните лица. Съществуват 2 начина за измерване на безработицата в Норвегия: Чрез проучване на безработицата от Директората по труда и от националния статистически офис на Норвегия. Разликата между двата начина е, че в проучването се включват и безработните лица, които не са регистрирани в бюрата по труда.
11:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
ВеликобританияGBP
Период
Q4
Стойност
0.4%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.4%
Final Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) е неразделна част от Националната сметка на Великобритания и измерва общата икономическа активност на страната. БВП още е наричан един от главните "общи показатели" за икономическата активност и представя "ръста на икономиката" за последното тримесечие. Това е трето изчисление на показателя и предоставя пълни данни за Националната сметка на страната. Публикува се 12 седмици след края на отчетното тримесечие. Представя финалната стойност на показателя като процентна промяна спрямо предходното тримесечие.
11:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
ВеликобританияGBP
Период
Q4
Стойност
1.7%
Прогноза
1.5%
Предишна стойност
1.9% R (1.5%)
Final Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) е неразделна част от Националната сметка на Великобритания и измерва общата икономическа активност на страната. БВП още е наричан един от главните "общи показатели" за икономическата активност и представя "ръста на икономиката" за последното тримесечие. Това е трето изчисление на показателя и предоставя пълни данни за Националната сметка на страната. Публикува се 12 седмици след края на отчетното тримесечие. Представя финалната стойност на показателя като процентна промяна спрямо съответното тримесечие, година по-рано.
11:30
Текуща сметка
ВеликобританияGBP
Период
Q3
Стойност
-22.8 млрд. GBP
Прогноза
-21.2 млрд. GBP
Предишна стойност
-25.8 млрд. GBP R (-23.2 млрд. GBP)
Current Account. Представлява потока от всички стоки и услуги, приходи и текущи трансфери към и от Великобритания. Текущата сметка включва търговския баланс (експорт и импорт на стоки и услуги), приходи от плащания (лихви, дивиденти и заплати) и едностранни трансфери (помощи, такси и дарения). Текущата сметка е един от трите компонента (Финансова, Капиталова и Текуща), които съставят баланса по плащанията на страната. Положителното салдо (излишък) означава, че чужденците са купували повече от националната валута, за да извършат транзакции в страната.
11:30
Индекс на услугите 3м/3м
ВеликобританияGBP
Период
3те мес. до 11.2017
Стойност
0.3%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.4%
Index of Services (IoS). Индексът показва промените в брутната стойност на услугите, предлагани от съответните индустрии. Секторът на услугите покрива около 75% от БВП на Великобритания и включва услугите в частния и правителствения сектори. Промяната в брутната стойност на показателя е важен индикатор за икономиката на страната. Тя отразява разликата между стойностите на доставените услуги (при производството им) и тези на стоките и услугите, използвани при предоставянето на тези услуги (при потреблението им). Това е средна стойност на показателя, показваща процентната му промяна спрямо предходните три месеца.
11:30
Бизнес инвестиции - финални 3м/3м
ВеликобританияGBP
Период
Q3
Стойност
0.5%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.2%
Total Business Investment. Тримесечно проучване за капиталовите разходи в различни индустриални групи по активи. То се провежда измежду 32 000 компании от частния сектор. Към тях са включени такива в компютърната сфера, строителството, автомобилния сектор и други. Това е финална оценка на показателя спрямо предходното тримесечие.
11:30
Бизнес инвестиции - финални г/г
ВеликобританияGBP
Период
Q3
Стойност
1.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.3%
Total Business Investment. Тримесечно проучване за капиталовите разходи в различни индустриални групи по активи. То се провежда измежду 32 000 компании от частния сектор. Към тях са включени такива в компютърната сфера, строителството, автомобилния сектор и други. Това е финална оценка на показателя спрямо съответното тримесечие, година по-рано.
12:00
Индекс на потребителските цени - предварителен м/м
ИталияEUR
Период
Декември
Стойност
0.0%
Прогноза
-0.2%
Предишна стойност
-0.2%
Preliminary Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва промените в цените на определени продукти или (кошница продукти) за определен период от време, като приема поръчваните количества за постоянни за 2 съответстващи периода. Той обхваща кошница от стоки и услуги, изпулвани от домакинствата като краен продукт. Цените, формиращи индексът на потребителските цени се явяват представителни и подробно подбрани за домакинствата, независимо от конкретното потребление на стоките, участващи в кошницата. Всеки месец се събират 300 000 оферти в 25 000 магазина и 12 000 домакинства. Проучването изключва домакинства, притежаващи собствени жилища. Изразява се като предварително процентно изменение спрямо предходния месец.
12:00
Индустриални поръчки г/г
ИталияEUR
Период
Октомври
Стойност
12.5%
Прогноза
-
Предишна стойност
4.5%
Industrial Orders. Данните са свързани с новите поръчки, които измерват развитието на поръчките на всички видове продукти, получени от индустриалните предприятия от вътрешните и международни клиенти по текущи цени. Те са събирани от предприятията, избрани съгласно сектора в който работят. Индустриалното производство обхваща следните сектори: текстил, кожухарство, продукти от дървесина, металургия, оптично и електропроизводство и транспорт. Изследват се само предприятия с персонал над 20 души. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
12:00
Индустриални поръчки м/м
ИталияEUR
Период
Октомври
Стойност
1.9%
Прогноза
-
Предишна стойност
-4.0% R (-3.9%)
Industrial Orders. Данните са свързани с новите поръчки, които измерват развитието на поръчките на всички видове продукти, получени от индустриалните предприятия от вътрешните и международни клиенти по текущи цени. Те са събирани от предприятията, избрани съгласно сектора в който работят. Индустриалното производство обхваща следните сектори: текстил, кожухарство, продукти от дървесина, металургия, оптично и електропроизводство и транспорт. Изследват се само предприятия с персонал над 20 души. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
12:00
Индустриални продажби м/м
ИталияEUR
Период
Октомври
Стойност
1.10%
Прогноза
-
Предишна стойност
-1.20%
Industrial Sales. Данните се събират чрез проучване на предприятия, избрани съгласно икономическата им активност в промишлеността. Промишлеността обхваща следните сектори: текстил, кожухарство, продукти от дървесина, металургия, оптично и електропроизводство и транспорт. Изследват се само предприятия с персонал над 20 души. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
12:00
Индустриални продажби г/г
ИталияEUR
Период
Октомври
Стойност
6.00%
Прогноза
-
Предишна стойност
5.20%
Industrial Sales. Данните се събират чрез проучване на предприятия, избрани съгласно икономическата им активност в промишлеността. Промишлеността обхваща следните сектори: текстил, кожухарство, продукти от дървесина, металургия, оптично и електропроизводство и транспорт. Изследват се само предприятия с персонал над 20 души. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Поръчки за стоки с дълготрайна употреба
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
1.3%
Прогноза
2.0%
Предишна стойност
-0.4% R (-0.8%)
Durable Goods Orders. Стоки с дълготрайна употреба са нови и втора употреба, обикновено със срок на употреба над 3 години. Търговците на едро на стоки с дълготрайна употреба се занимават с продажба на стоки като: моторни превозни средства, обзавеждане, материали за строителството, машини и оборудване (включително домакинско оборудване), метали и минерали (без петрол), спортни стоки, играчки и стоки за хоби, възобновими материали и резервни части.
15:30
Поръчки за стоки с дълготрайна употреба без отбрана
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
1.0%
Прогноза
0.9%
Предишна стойност
-0.8%
Durable Goods Orders ex Defense. За поръчките на стоки с дълготрайна употреба също се предоставят данни, от които са извадени разходите за отбрана. Поръчките за военни самолети например са обикновено с висока стойност, като могат да варират в широки граници, затова са извадени от състава на индекса. По този начин се предоставят по-достоверни данни, относно поръчките на стоките за дълготрайна употреба. Към сферата на отбраната влизат поръчки, свързани с договори на чуждестранни правителства, сключени с Министерството на отбраната, а също и такива, направени от посредници, чиито краен изпълнител е Министерството на отбраната.
15:30
Поръчки за стоки с дълготрайна употреба без транспорт
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
-0.1%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
1.3% R (0.9%)
Durable Goods Orders ex Transportation. За поръчките на стоки с дълготрайна употреба също се предоставят данни, от които са извадени разходите за транспорт. Поръчките на автомобили, предназначени за гражданска употреба например са обикновено с висока стойност, като могат да варират в широки граници, затова са извадени от състава на индекса. По този начин се предоставят по-достоверни данни, относно поръчките на стоките за дълготрайна употреба.
15:30
Лични доходи м/м
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
0.3%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.4%
Personal Income. Личен доход е доходът, който получава всеки човек, в замяна на предоставен труд, земя или капитал, използвани в дадено производство и нетните плащания, които всеки получава от бизнеса или правителството. Личният доход е равен на националният приход минус корпоративните печалби, с оценка на запасите и капиталовите корекции, подобно на данъци, мита и субсидии, приходите в държавните обществени фондове, нетни лихви, както и разнообразните плащания по активи, нетните бизнес транзакции, текущият излишък при държавните предприятия и начисленията за възнаграждения, плюс личните доходи получени от активи и лични текущи транзакции.
15:30
Лични разходи м/м
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
0.6%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
0.2% R (0.3%)
Personal Spending. Личните разходи представляват сумата на личните потребителски разходи, лихвите и текущите транзакции на всеки човек. Личните текущи транзакции включват тези към държавата и останалия свят.
15:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) м/м
КанадаCAD
Период
Октомври
Стойност
0.0%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.2%
Gross Domestic Product (GDP). Индикаторът използва базови цени и измерва икономическото производство, което се извършва на територията на географските граници на Канада. Терминът "брутен" в БВП отъждествява разходния метод на изчисление, като включва и разходите извършени за преоценка на капиталови активи (сгради, машини и оборудване). Изчисленията са направени за 215 различни сектора на промишлеността, използвайки класификационната система North American Industrial Classification System (NAICS). БВП е показател за развитието на общата икономическа дейност, като добавя изчисленията за приходи и разходи, подготвени от съответния отдел, към системата от националния сметкоплан, (изготвен на месечна база) от таблиците за суровини-готова продукция на същия орган.
17:00
Мичигански индекс на потребителското доверие - финален
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
95.9
Прогноза
97.1
Предишна стойност
96.8
Final University of Michigan Confidence. Проучването относно потребителското доверие измерва нивото на доверие на домакинствата в националната икономика. The Reuters/University of Michigan Surveys of Consumers са месечни проучвания на потребителското отношение и очаквания за щатската икономика. Те предоставят данни за потребителските очаквания за промени в икономическата среда. Едната част от проучването - Индексът на потребителските очаквания е официален компонент на индекса на водещите индикатори в САЩ. Месечното проучване на потребителите е национално проучване, което се базира на приблизително 500 анкети по телефона с пълнолетни мъже и жени, живеещи в домакинствата на територията на САЩ. При изготвяне на всяко месечно проучване се използва определен модел на домакинствата, разработен от независими специалисти. Запитаните, избрани в изследването, се интервюират и 6 месеца по-късно. Използва се въртящ принцип, за обобщаване на резултатите, като 60% от тях се подновяват с нови домакинства, като 40% се интервюират за втори път. Това са финални данни за индекса, в които са включени 100% от получените резултати.
17:00
Продажби на нови домове
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
0.733 млн.
Прогноза
0.649 млн.
Предишна стойност
0.624 млн. R (0.685 млн.)
New Home Sales. Измерването на продажбите на нови семейни домове се извършва чрез проучването за строителството (SOC). То се състои от 2 части: (1) Проучване за издадените разрешителни (SUP), което изчислява количеството продадени нови домове в районите, в които се изисква подобен документ и (2) Проучване, не обхващащо издадените разрешителни за строеж (NP), което изчислява количеството продадени нови домове в районите, в които не се изисква подобен документ. Къщата се приема за продадена при капариране или подписване на договор за покупко-продажба. В изследването се включват къщи, за които съществува подписан договор или депозирано капаро преди започване на самия строеж, както и такива продадени по време на изграждането им или след това. Проучването не проследява процеса до самото приключване на сделката, и дори и тя да не е завършена, къщата се приема за продадена. Домовете се обявяват за продажба при издаване на разрешителното за строеж или започване на строителните работи с изграждане на основите или изкопните дейности в районите, където разрешителни за строеж не са необходими и до този момент не е сключен договор за покупко-продажба или депозирано капаро.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.