Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
01:30
JPY
Япония
Индекс на потребителските цени г/г
Ноември
0.6%
0.3%
0.2%
01:30
JPY
Япония
Индекс на потребителските цени за Токио г/г
Декември
1.0%
0.1%
0.3%
01:30
JPY
Япония
Основен (без хранителни продукти) индекс на потребителските цени г/г
Ноември
0.9%
0,8%
0.8%
01:30
JPY
Япония
Основен (без хранителни продукти) индекс на потребителските цени за Токио г/г
Декември
0.8%
0,6%
0.6%
01:30
JPY
Япония
Разходи на домакинствата г/г
Ноември
1.7%
0.5%
0.0%
01:30
JPY
Япония
Ниво на безработица
Ноември
2.7%
2,8%
2.8%
01:50
JPY
Япония
Изявление на Bank of Japan относно паричната ѝ политика
25.12.2017
 
-
-
15:00
USD
САЩ
Индекс на цените на жилища S&P/Case-Shiller 20 City г/г
Октомври
6.4%
6,3%
6.2%
16:00
USD
САЩ
FED индекс на Далас
Декември
20
22
19.4
16:00
USD
САЩ
FED индекс на Ричмънд
Декември
29.7
20
30
01:30
Индекс на потребителските цени г/г
ЯпонияJPY
Период
Ноември
Стойност
0.6%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.2%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени се калкулира, чрез измерване на средните промени в цените на стоките и услугите, поръчвани от домакинствата в страната. Той отразява промените в разходите за поръчка на определени стоки и услуги от т. нар. "потребителска кошница" на домакинствата. Той не е предназначен да измерва промяната в житейските разходи, дължащи се на промяна на вида, количеството и качеството на потребяваните стоки. Данъците (преки и косвени), социални осигуровки и др. потребителски разходи, не са включени в обхвата на индекса. Индексът отразява данните за предходния месец за цялата страна, представяйки също и предварителни стойности за региона на Токио. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
01:30
Индекс на потребителските цени за Токио г/г
ЯпонияJPY
Период
Декември
Стойност
1.0%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
0.3%
Consumer Price Index (CPI) for Ku-area of Tokyo. Индексът на потребителските цени се калкулира, чрез измерване на средните промени в цените на стоките и услугите, поръчвани от домакинствата в страната. Той отразява промените в разходите за поръчка на определени стоки и услуги от т. нар. "потребителска кошница" на домакинствата. Той не е предназначен да измерва промяната в житейските разходи, дължащи се на промяна на вида, количеството и качеството на потребяваните стоки. Данъците (преки и косвени), социални осигуровки и др. потребителски разходи, не са включени в обхвата на индекса. Индексът отразява данните за предходния месец за цялата страна, представяйки също и предварителни стойности за региона на Токио. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
01:30
Основен (без хранителни продукти) индекс на потребителските цени г/г
ЯпонияJPY
Период
Ноември
Стойност
0.9%
Прогноза
0,8%
Предишна стойност
0.8%
Consumer Price Index (CPI) ex Food. Индексът на потребителските цени се калкулира, чрез измерване на средните промени в цените на стоките и услугите, поръчвани от домакинствата в страната. Той отразява промените в разходите за поръчка на определени стоки и услуги от т. нар. "потребителска кошница" на домакинствата. Той не е предназначен да измерва промяната в житейските разходи, дължащи се на промяна на вида, количеството и качеството на потребяваните стоки. Данъците (преки и косвени), социални осигуровки и др. потребителски разходи, не са включени в обхвата на индекса. Индексът отразява данните за предходния месец за цялата страна, представяйки също и предварителни стойности за региона на Токио. От това проучване се изключват данните за прясната храна. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
01:30
Основен (без хранителни продукти) индекс на потребителските цени за Токио г/г
ЯпонияJPY
Период
Декември
Стойност
0.8%
Прогноза
0,6%
Предишна стойност
0.6%
Consumer Price Index (CPI) ex Food for Ku-area of Tokyo. Индексът на потребителските цени се калкулира, чрез измерване на средните промени в цените на стоките и услугите, поръчвани от домакинствата в страната. Той отразява промените в разходите за поръчка на определени стоки и услуги от т. нар. "потребителска кошница" на домакинствата. Той не е предназначен да измерва промяната в житейските разходи, дължащи се на промяна на вида, количеството и качеството на потребяваните стоки. Данъците (преки и косвени), социални осигуровки и др. потребителски разходи, не са включени в обхвата на индекса. Индексът отразява данните за предходния месец за цялата страна, представяйки също и предварителни стойности за региона на Токио. От това проучване се изключват данните за прясната храна. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
01:30
Разходи на домакинствата г/г
ЯпонияJPY
Период
Ноември
Стойност
1.7%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
0.0%
Household Spending. Проучването се отнася за домакинствата, с изключение на тези, които се състоят само от едно лице, (например студентите), като обхваща цялата територия на страната. Представителната извадка се изгражда на тристепенен модел. Разглежданите единици се класифицират по община (град, по-малък град или село), район и домакинство. Данните се получават от четири различни вида въпросника, наречени Домакински план, Семеен бюджет, Годишен план на приходите и Пан на спестяванията. Участниците попълват в домакинския план от колко члена се състои домакинството, населеното място, в което живеят, сферата на работа, вида на жилището и т.н. В раздел семеен бюджет, домакинствата попълват дневните приходи и разходи. Членовете, работещи в домакинството или тези, които не работят попълват приходите и разходите си, като уточняват и вида им. Другите домакинства попълват само приходите и вида разходи. Тоа е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
01:30
Ниво на безработица
ЯпонияJPY
Период
Ноември
Стойност
2.7%
Прогноза
2,8%
Предишна стойност
2.8%
Unemployment Rate. Ниво на безработица = (безработни лица) / (работна сила)*100 [%]; Работна сила: Работещи и безработни лица на възраст над 15 години; Работещи лица: работещи лица, които посещават работа и такива, които в момента не ходят на работа. Работещи лица, които посещават работа: Всички лица, които работят срещу заплащане или друго възнаграждение, или са извършвали домакинска работа без заплащане поне един час през отчетния период. Работещи лица не посещаващи работа: Лица, които имат постоянна работа, но не са я посещавали през отчетния период. Безработни лица: Това са лица, които отговарят на следните условия: без работа и такива, които не са работели през отчетния период на проучването, готови да започнат работа и активно си търсят такава през периода на проучването.
01:50
Изявление на Bank of Japan относно паричната ѝ политика
ЯпонияJPY
Период
25.12.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
15:00
Индекс на цените на жилища S&P/Case-Shiller 20 City г/г
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
6.4%
Прогноза
6,3%
Предишна стойност
6.2%
S&P/Case-Shiller Composite-20 Home Price Index. Индексът на цените на жилища S&P/Case-Shiller 20 City измерва измененията в цените на жилищния пазар, като проследява промените в 20 големи града на територията на САЩ. Тези индекси използват техниката на повтарящите продажби, за да измерят измененията в цените на жилищата на пазара. Разработен е от Karl Case и Robert Shiller, като първоначално се използва за събиране на данни относно препродажбата на еднофамилни къщи, като разграничава първоначалната цена от тази при препродажбата. Индексът включва 20 регионални индекса и 2 съставни индекса, които дават представа за всеки регион, включен в изследването. Индексът на цените на жилищата S&P/Case-Shiller 20 City се калкулира на месечна база, като се публикува с два месеца закъснение. Данните излизат в 14.00 GMT всеки последен четвъртък в месеца. Показателят се публикува от Standard & Poor's, Fiserv и MacroMarkets LLC, на базата на договорни отношения.
16:00
FED индекс на Далас
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
20
Прогноза
22
Предишна стойност
19.4
Dallas Fed Manufacturing Activity. Проучването за прогноза за производството в Тексас (TMOS) представлява месечно проучване на производителите в района. Ръководителите на компаниите докладват за това как бизнес условията са се променили по отношение на редица индикатори, като производство, нови поръчки, заетост, цени и перспективи на компанията. Иска се и мнението им за промяната в по-широките икономически условия (обща бизнес дейност). За всички въпроси участниците се запитват дали индикаторът е нараснал, намалял или останал непроменен. Отговорите обхващат промени през последния месец и очаквания за дейността през следващите шест месеца. Индексът се изчислява, като се изважда процента на отчелите спад от процента на докладвалите увеличение. Когато по-голямата част от компаниите отчитат увеличение, стойността на индекса е над нула, което означава, че индикаторът е нараснал спрямо предходния месец.
16:00
FED индекс на Ричмънд
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
29.7
Прогноза
20
Предишна стойност
30
Richmond FED Manufacturing Index. Индексът е широк показател за активността в производствен сектор на областта. Това е съставен индекс, който отразява средно претеглено величината на продажбите (33%), новите поръчки (40%) и заетостта (27%). Нулата се възприема като сигнал за дивергенция. Всички изследвани компании се намират в петата област на Федералния резерв, която включва следните щати: Колумбия, Мериленд, Северна Каролина, Южна Каролина, Вирджиния и по-голямата част на Западна Вирджиния. Всеки месец, проучването за производствената дейност се изпраща електронно или по пощата до над 220 участника, чиито фирмен профил, големина и местоположение съответства на общия профил на производствените компании от областта. Фирмите предоставят информация за текущата си дейност, като включват доставките, новите поръчки, неизпълнени поръчки и запасите си. В допълнение, производителите информират относно условията на заетост, цените и техните очаквания за бизнес дейността си през следващите шест месеца.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.