Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
07:00
JPY
Япония
Машинни поръчки г/г
Ноември
20.5%
-
6.7 %
09:00
CHF
Швейцария
Индикатор на потреблението UBS
Ноември
1.67
-
1.68 R (1.54)
10:00
EUR
Испания
Продажби на дребно г/г
Ноември
2.0%
0.6%
-0.1%
11:00
CHF
Швейцария
ZEW Индекс на икономическите очаквания
Декември
52.0
-
40.7
15:55
USD
САЩ
Доклад Червена книга
Седм. до 18.12.2017
0.1%
-
-0.4%
17:00
USD
САЩ
Потребителско доверие
Декември
122.1
128.0
128.6 R (129.5)
17:00
USD
САЩ
Предстоящи продажби на съществуващи домове м/м
Ноември
0.2%
-0.4%
3.5%
23:30
USD
САЩ
Запаси от петрол на API (промяна)
Седм. до 22.12.2017
-6.000 млн. барела
-3.800 млн. барела
-5.222 млн. барела
07:00
Машинни поръчки г/г
ЯпонияJPY
Период
Ноември
Стойност
20.5%
Прогноза
-
Предишна стойност
6.7 %
Machine Orders. Проучването отразява нивото на поръчките за производство на машини и оборудване, като показва посоката на развитие в икономиката, чрез ранно проучване на трендовете на инвестициите в оборудване. Обемът им се отразява чрез докладваните нови поръчки от предприятията Към отрасъла спадат двигателите, турбините, тежката електро-промишленост, електроника и комуникационно оборудване, индустриално и ж.п. оборудване, транспортни средства, самолети и кораби, както и различните видове водни съоръжения, части и кабели. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
09:00
Индикатор на потреблението UBS
ШвейцарияCHF
Период
Ноември
Стойност
1.67
Прогноза
-
Предишна стойност
1.68 R (1.54)
UBS (Union Bank of Switzerland) Consumption Indicator. Индикаторът проследява тенденциите в частното потребление в Швейцария, като изпреварва официалната статистика с повече от три месеца. Частното потребление покрива 58% от структурата на БВП, което го прави един от най-важните му компоненти. UBS AG изчислява този водещ индикатор на базата на 5 потребителски параметъра: продажба на нови коли, бизнес ситуацията в сектора продажби на дребно, брой нощувки направени от швейцарски граждани на територията на Швейцария, индекс на потребителското настроение и транзакциите с кредитни карти, направени през UBS на терминалите в Швейцария. С изключение на индекса на потребителското настроение, всички други параметри са налични всеки месец. Дългосрочно, средно претеглената стойност на индекса е 1.50 пункта.
10:00
Продажби на дребно г/г
ИспанияEUR
Период
Ноември
Стойност
2.0%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
-0.1%
Retail Trade; Retail Sales Indices (RTI). Този индекс дава основна характеристика на компаниите, работещи в сектора за продажба на дребно в Испания, в краткосрочен план. За събирането на необходимата информация, съставляваща индекса, фирмите, ангажирани в сектора предоставят месечни данни за продажбата на 4 основни групи стоки: храна, лично оборудване, оборудване на домакинствата и информация за други потребителски стоки, съгласно тримесечните отчети за приходи и разходи. Изразява процентното изменение на показателя спрямо съответстващия период предходната година.
11:00
ZEW Индекс на икономическите очаквания
ШвейцарияCHF
Период
Декември
Стойност
52.0
Прогноза
-
Предишна стойност
40.7
ZEW Economic Sentiment. ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) индексът на икономическите очаквания се публикува месечно. Индикаторът отразява разликата между дела на анализаторите, които са оптимистично настроени и тези, които са песимисти за очакваното икономическо развитие в Швейцария през следващите шест месеца. Положителна стойност означава, че делът на оптимистите е по-голям от този на песимистите и обратно.
15:55
Доклад Червена книга
САЩUSD
Период
Седм. до 18.12.2017
Стойност
0.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.4%
Redbook Retail Sales (LJR Redbook). Проучването разглежда 15 големи супермаркети всяка седмица, за да определи промяната в продажбите. Отчетът е месечен, прави се до определена дата, където: първата седмица от месеца се съпоставя с предишния месец, през втората седмица се сравняват първите 2 седмици от текущия месец, спрямо предишния и т.н. Докладът Червена Книга е подходящ индикатор, даващ информация за ръста в продажбите на дребно и осигурява предварителни изчисления за трендовете в продажбите на дребно, независимо от официалните източници.
17:00
Потребителско доверие
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
122.1
Прогноза
128.0
Предишна стойност
128.6 R (129.5)
Consumer Confidence. Проучването за потребителското доверие е базирано на представителна извадка от над 5 000 американски домакинства. Месечното проучване се провежда от TNS за частната изследователска група Conference Board. TNS е най-голямата в света компания, за изследване на потребителски данни. Анкетираните дават мнението си за относителното ниво на текущите и бъдещите икономически условия (текущи условия и очаквания), включително за пазара на труда, бизнес условията и цялостната картина на икономиката. При публикуването на резултатите за база 100 се приема изходната година 1985. (1985=100 пункта).
17:00
Предстоящи продажби на съществуващи домове м/м
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
0.2%
Прогноза
-0.4%
Предишна стойност
3.5%
Pending Home Sales. Националната асоциация на търговците с недвижимо имущество (National Association of Realtor's - NAR) публикува индекса на предстоящите продажби на домове (PHSI) през първата седмица на всеки месец. Индексът отчита активността по подписване на договори за покупка на жилища. Той се базира на договорите за покупка на жилища за съществуващите еднофамилни къщи и кооперации. Продажбите се отразяват като предстоящи, когато договорът е подписан, но все още не е направено плащане, приемат се за изпълнени в срок от един до два месеца след сключване на сделката. Индекс със стойности 100 пункта съответства на базата през 2001 г., първата наблюдавана година с рекордни стойности при сключване на договори за покупка на жилища. Индексът на предстоящите продажби на съществуващи домове се базира на широка национална извадка, обхващаща около 20% от транзакциите на съществуващите домове.
23:30
Запаси от петрол на API (промяна)
САЩUSD
Период
Седм. до 22.12.2017
Стойност
-6.000 млн. барела
Прогноза
-3.800 млн. барела
Предишна стойност
-5.222 млн. барела
API Weekly Crude Stocks. Седмичен статистически бюлетин на API. Американският петролен институт (API) е най-голямата търговска асоциация в САЩ в областта на производството на петрол и природен газ. Тя представлява около 400 корпорации, занимаващи се с производството, рафинирането, дистрибуцията и други аспекти на петролната промишленост. Седмичният статистически бюлетин се публикува всеки вторник в 23:30. Той предоставя обобщени данни за САЩ и отделните региони по отношение на дейността на рафинериите и производството на основните нефтени продукти, съставляващи над 80% от общото производство на рафинериите.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.