Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
03:30
CNY
Китай
Индекс на потребителските цени г/г
Декември
1.8%
1.9%
1.7%
03:30
CNY
Китай
Индекс на производствените цени г/г
Декември
4.9%
4.8%
5.8%
09:00
EUR
Финландия
Индустриално производство м/м
Ноември
3.4%
-
2.9% R (1.8%)
09:00
NOK
Норвегия
Индекс на производствените цени г/г
Декември
7.3%
-
9.7%
09:00
NOK
Норвегия
Индекс на потребителските цени м/м
Декември
0.0%
-0.1%
0.1%
09:00
NOK
Норвегия
Индекс на потребителските цени г/г
Декември
1.6%
1.5%
1.1%
09:45
EUR
Франция
Индустриално производство м/м
Ноември
-0.5%
-0.4%
1.7% R (1.9%)
10:30
SEK
Швеция
Индустриално производство м/м
Ноември
0.9%
-
1.9%
10:30
SEK
Швеция
Индустриално производство г/г
Ноември
6.5%
-
6.0%
10:30
SEK
Швеция
Индустриални поръчки г/г
Ноември
7.9%
-
3.8%
11:30
GBP
Великобритания
Индустриално производство м/м
Ноември
0.4%
0.4%
0.2% R (0.0%)
11:30
GBP
Великобритания
Индустриално производство г/г
Ноември
2.5%
1.8%
4.3% R (3.6%)
11:30
GBP
Великобритания
Промишлено производство м/м
Ноември
0.4%
0.3%
0.3% R (0.1%)
11:30
GBP
Великобритания
Промишлено производство г/г
Ноември
3.5%
2.8%
4.7% R (3.9%)
11:30
GBP
Великобритания
Търговски баланс
Ноември
-12.23 млрд. GBP
-11.00 млрд. GBP
-11.68 млрд. GBP R (-10.78 млрд. GBP)
11:30
GBP
Великобритания
Търговски баланс със страните извън Европейския съюз
Ноември
-4.67 млрд. GBP
-2.60 млрд. GBP
-3.37 млрд. GBP R (-2.38 млрд. GBP)
14:00
USD
САЩ
Заявки за ипотечни кредити на MBA
Седм. до 05.01.2018
8.3%
-
0.7%
15:00
GBP
Великобритания
БВП - прогноза на NIESR
3те мес. до 12.2017
0.6%
-
0.6% R (0.5%)
15:30
CAD
Канада
Разрешителни за строеж м/м
Ноември
-7.7%
-0.3%
4.4% R (3.5%)
15:30
USD
САЩ
Индекс на цените на импорта м/м
Декември
0.1%
0.5%
0.8% R (0.7%)
15:30
USD
САЩ
Индекс на цените на импорта г/г
Декември
3.0%
-
3.1%
16:00
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Чикаго - Евънс
10.01.2018
0.8
-
-
17:00
USD
САЩ
Запаси при продажбите на едро м/м
Ноември
0.8%
0.7%
0.7%
17:30
USD
САЩ
Запаси от петрол
Седм. до 05.01.2018
419.5 млн. барела
-
424.5 млн. барела
20:30
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Сейнт Луис - Булард
10.01.2018
 
-
-
03:30
Индекс на потребителските цени г/г
КитайCNY
Период
Декември
Стойност
1.8%
Прогноза
1.9%
Предишна стойност
1.7%
Consumer Price Index. Индексът на потребителските цени (CPI) измерва промените в цените на потребителски стоки и услуги.
03:30
Индекс на производствените цени г/г
КитайCNY
Период
Декември
Стойност
4.9%
Прогноза
4.8%
Предишна стойност
5.8%
Producer Price Index. Индексът на производствените цени на стоки се състои от индекса на цените на продукцията и на цените на суровините. Индексът на производствените цени в промишлеността отразява тенденцията и нивото на ценови промени при първоначалната продажба на продукцията. Индексът на покупателната сила в промишлеността отразява тенденцията и нивото на ценови промени за продукти, закупени от промишлени предприятия като междинни суровини.
09:00
Индустриално производство м/м
ФинландияEUR
Период
Ноември
Стойност
3.4%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.9% R (1.8%)
Industrial Production. Общото индустриално производство обхваща цялата продукция, произведена от фабриките през отчетния период. Тя се състои от стоки, които са били продадени или обявени за продажба през периода и такива, които са произведени или им предстои да бъдат произведени от предприятието. Производството планувано за бъдещо осъществяване обхваща всички структурни звена на предприятието Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на производствените цени г/г
НорвегияNOK
Период
Декември
Стойност
7.3%
Прогноза
-
Предишна стойност
9.7%
Producer Price Index (PPI) е важен индикатор, част от набора от краткосрочни индикатори за норвежката икономика. Целта на индекса е да отрази развитието на цените в норвежката икономика директно от производителите или износителите. PPI се публикува за първи път през 1977. Индексът се използва в изготвянето на националните сметки на статистиката в Норвегия. Представителната извадка обхваща 630 продуктови групи, 1300 раздела и приблизително 5 000 продукта. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
09:00
Индекс на потребителските цени м/м
НорвегияNOK
Период
Декември
Стойност
0.0%
Прогноза
-0.1%
Предишна стойност
0.1%
Consumer Price Index (CPI). Индикаторът описва месечните промени в цените на стоките и услугите, потребявани от домакинствата в Норвегия. Процентните изменения в индекса на потребителските цени са измерител на инфлацията. Използват се над 650 стоки и услуги за изчисляването му. В допълнение над 14 000 продукта се използват за изчисляване на под индексите за хранителни стоки и напитки. Използват се реалните цени за продажба на дребно на стоки и услуги, по които те се предлагат на домакинствата. Това са цени, които включват косвените данъци, такси и субсидии. Регистрират се търговските отстъпки и продажните цени, като се взимат стойностите към 15-то число всеки месец. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на потребителските цени г/г
НорвегияNOK
Период
Декември
Стойност
1.6%
Прогноза
1.5%
Предишна стойност
1.1%
Consumer Price Index (CPI). Индикаторът описва месечните промени в цените на стоките и услугите, потребявани от домакинствата в Норвегия. Процентните изменения в индекса на потребителските цени са измерител на инфлацията. Използват се над 650 стоки и услуги за изчисляването му. В допълнение над 14 000 продукта се използват за изчисляване на под индексите за хранителни стоки и напитки. Използват се реалните цени за продажба на дребно на стоки и услуги, по които те се предлагат на домакинствата. Това са цени, които включват косвените данъци, такси и субсидии. Регистрират се търговските отстъпки и продажните цени, като се взимат стойностите към 15-то число всеки месец. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
09:45
Индустриално производство м/м
ФранцияEUR
Период
Ноември
Стойност
-0.5%
Прогноза
-0.4%
Предишна стойност
1.7% R (1.9%)
Industrial Production Index (IPI). Индексът на индустриалното производство (IPI) покрива 90.8% от обема на стоките, произведени от т.н. "незанаятчийски" предприятия, или компании с над 10 човека персонал. Той не покрива рециклирането. Секторът "Общи производства на стоки" се обхваща от общия индустриален индекс на Eurostat. Продуктите, участващи в проучванията са включени във всички нива от производствения процес, като по този начин предоставят пълна картина за цялата индустриална дейност. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
10:30
Индустриално производство м/м
ШвецияSEK
Период
Ноември
Стойност
0.9%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.9%
Industrial Production. Индексът на индустриалното производство отразява промените в обема на производството. Данните се събират в месечно проучване. Обхващат се предприятия с персонал над 10 човека от следните индустрии: С (минна или добивна индустрия), D (производство) или Е (енергетика), съгласно индустриалната класификация на SNI 2002. Това е процентно изменение спрямо предходния месец.
10:30
Индустриално производство г/г
ШвецияSEK
Период
Ноември
Стойност
6.5%
Прогноза
-
Предишна стойност
6.0%
Industrial Production. Индексът на индустриалното производство отразява промените в обема на производството. Данните се събират в месечно проучване. Обхващат се предприятия с персонал над 10 човека от следните индустрии: С (минна или добивна индустрия), D (производство) или Е (енергетика), съгласно индустриалната класификация на SNI 2002. Това е процентно изменение спрямо съответния месец на предходната година.
10:30
Индустриални поръчки г/г
ШвецияSEK
Период
Ноември
Стойност
7.9%
Прогноза
-
Предишна стойност
3.8%
Industrial Orders. Данните отразяват новите поръчки, за вътрешния и международния пазар на готови стоки, произведени в предприятията на територията на Швеция, като не включват отменените поръчки и обхващат период от 1 месец. Новите поръчки се отразяват по продажна цена, договорена в момента на подаването на поръчката, заедно с допълнителните разходи, без мита, ДДС и други косвени данъци. Проучването обхваща местните предприятия с персонал над 10 човека. Данните се събират чрез проучване за добивния и производствения сектор. Това е процентно изменение спрямо съответния месец на предходната година.
11:30
Индустриално производство м/м
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
0.4%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.2% R (0.0%)
Industrial Production index. Индексът измерва обема на производството в промишлеността, минодобива заедно с кариерите и в енергийната индустрия, които покриват 18% от икономиката на Великобритания през 2003 г. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Индустриално производство г/г
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
2.5%
Прогноза
1.8%
Предишна стойност
4.3% R (3.6%)
Industrial Production index. Индексът измерва обема на производството в промишлеността, минодобива заедно с кариерите и в енергийната индустрия, които покриват 18% от икономиката на Великобритания през 2003 г. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Промишлено производство м/м
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
0.4%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.3% R (0.1%)
Manufacturing Production. Промишленото производство покрива 13 подсектора на индустрията. Информацията за тях се получава чрез месечно проучване относно производството като цяло. Това е широко използван краткосрочен индикатор, даващ сигнали за развитието на 79.3% от цялото индустриално производство във Великобритания. Изразен е като процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Промишлено производство г/г
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
3.5%
Прогноза
2.8%
Предишна стойност
4.7% R (3.9%)
Manufacturing Production. Промишленото производство покрива 13 подсектора на индустрията. Информацията за тях се получава чрез месечно проучване относно производството като цяло. Това е широко използван краткосрочен индикатор, даващ сигнали за развитието на 79.3% от цялото индустриално производство във Великобритания. Изразен е като процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Търговски баланс
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
-12.23 млрд. GBP
Прогноза
-11.00 млрд. GBP
Предишна стойност
-11.68 млрд. GBP R (-10.78 млрд. GBP)
Visible Trade Balance. Представлява разликата между експорта и импорта на стоки. Нарича се още видим баланс. Той се различава от общия търговски баланс по това, че в него не е включена стойността на услугите, а само на физически произведените стоки. Тъй като икономиката на Великобритания е силно зависима от търговията, данните за видимия търговски баланс дават сигнали за развитието на икономическия ръст и нивата на поскъпване/поевтиняване на националната валута. Положителна стойност означава, че повече стоки са изнесени, отколкото са внесени в страната.
11:30
Търговски баланс със страните извън Европейския съюз
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
-4.67 млрд. GBP
Прогноза
-2.60 млрд. GBP
Предишна стойност
-3.37 млрд. GBP R (-2.38 млрд. GBP)
Trade Balance Non EU. Измерва търговията на Великобритания със страните извън ЕС. Показателят се изчислява в милиарди паунда и представлява разликата между стойността на експорта към страните извън ЕС и стойността на импорта от тях. Положителни стойности означават излишък, а отрицателни - дефицит. Стойността на търговския баланс на Великобритания със страните извън ЕС е с около 30% по-нисък от този, със страните вътре в ЕС.
14:00
Заявки за ипотечни кредити на MBA
САЩUSD
Период
Седм. до 05.01.2018
Стойност
8.3%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.7%
MBA Mortgage Applications. В проучването относно заявките на ипотечни кредити на MBA са включени 15 индекса, покриващи всички аспекти на ипотечните кредити, като: лихва (фиксирана или променлива), държавни заеми за жилищно строителство и рефинансиране. Новите данни се публикуват всяка сряда и отразяват бизнес активността в сектора през изминалата седмица. Началото на публикациите е от 1990 г. The Mortgage Bankers Association (MBA) е национална асоциация, представляваща сектора на недвижимите имоти.
15:00
БВП - прогноза на NIESR
ВеликобританияGBP
Период
3те мес. до 12.2017
Стойност
0.6%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.6% R (0.5%)
NIESR GDP Estimate. NIESR (National Institute of Economic and Social Research) Институтът за икономически и социални проучвания (NIESR) използва методи на статистическа преценка за бъдещите стойности на Брутния вътрешен продукт (БВП) на Великобритания. Институтът публикува своята прогноза един месец преди официалните данни. Икономическият ръст се изчислява за последните три месеца, завършващи в месеца, който току що е приключил. Обикновено резултатите са много близки до официалните.
15:30
Разрешителни за строеж м/м
КанадаCAD
Период
Ноември
Стойност
-7.7%
Прогноза
-0.3%
Предишна стойност
4.4% R (3.5%)
Building Permits. Проучването за разрешителни за строеж обхваща всички провинции в страната, които издават такива разрешителни. Към момента, то се провежда измежду 2 400 общини в Канада, които представляват всички провинции и територии. Те съставляват около 95% от канадското население. Месечните статистически данни не отразяват отменените или изтеклите разрешителни, които обикновено са под 5%.
15:30
Индекс на цените на импорта м/м
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
0.1%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
0.8% R (0.7%)
Import Price Index. Индексът на цените на вноса измерва промените в цените на стоките и услугите, предоставяни за продажба от чужди граждани на американските такива. Използваните цени са изчислени в долари, и отразяват реалната стойност, която плащат американските вносители. Най-често цените са на условия F.O.B. (до натоварено на борда на кораба) в страната-износител или C.I.F. (цена на стока, цена на транспорт и застраховка) на американско пристанище, в зависимост от особеностите на конкретната индустриална дейност. Индексът за суров петрол се изчислява на база данните, събрани от Министерство на енергетиката. Индексите предоставят данни за измерване на инфлацията, както и за определяне на фискалната и паричната политика, прогнозиране на бъдещите цени, измерване на конкурентоспособностите на щатската индустрия и анализиране на валутните курсове. Всички стоки са включени, с изключение на тези за военна употреба, предметите на изкуството, стоките втора употреба, даренията, ж.п. оборудването, стоките взети на лизинг за по-малко от 1 година, ремонтираните стоки и стоките, предназначени за износ. От услугите се включват въздушните превози на товари и пътници. Това е процентно изменение на показателя спрямо предходния месец.
15:30
Индекс на цените на импорта г/г
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
3.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
3.1%
Import Price Index. Индексът на цените на вноса измерва промените в цените на стоките и услугите, предоставяни за продажба от чужди граждани на американските такива. Използваните цени са изчислени в долари, и отразяват реалната стойност, която плащат американските вносители. Най-често цените са на условия F.O.B. (до натоварено на борда на кораба) в страната-износител или C.I.F. (цена на стока, цена на транспорт и застраховка) на американско пристанище, в зависимост от особеностите на конкретната индустриална дейност. Индексът за суров петрол се изчислява на база данните, събрани от Министерство на енергетиката. Индексите предоставят данни за измерване на инфлацията, както и за определяне на фискалната и паричната политика, прогнозиране на бъдещите цени, измерване на конкурентоспособностите на щатската индустрия и анализиране на валутните курсове. Всички стоки са включени, с изключение на тези за военна употреба, предметите на изкуството, стоките втора употреба, даренията, ж.п. оборудването, стоките взети на лизинг за по-малко от 1 година, ремонтираните стоки и стоките, предназначени за износ. От услугите се включват въздушните превози на товари и пътници. Това е процентно изменение на показателя спрямо съответния месец, година по-рано.
16:00
Изявление на председателя на FED за Чикаго - Евънс
САЩUSD
Период
10.01.2018
Стойност
0.8
Прогноза
-
Предишна стойност
-
17:00
Запаси при продажбите на едро м/м
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
0.8%
Прогноза
0.7%
Предишна стойност
0.7%
Wholesale Inventories. Секторът за продажби на едро сравнява субектите, участващи в продажбите на стоки, основно без допълнителна преработка и услугите по тяхната реализация в търговската мрежа. Продукцията, разглеждана в този индикатор включва в себе си произведеното в селското стопанство, минната индустрия, индустриалното производство и информационните индустрии, като печатарството. Продажбите на едро се явяват междинна стъпка в дистрибуцията на стоки. Търговците на едро едновременно закупуват и продават стоки за препродажба (т.е. стоки продадени на други търговци на едро или на дребно), капиталови активи и дълготрайни стоки, суровини и изходни материали, използвани в производството. Индексът измерва промяната в общата стойност на стоките, държани като запаси при търговците на едро през отчетния месец, спрямо предишния.
17:30
Запаси от петрол
САЩUSD
Период
Седм. до 05.01.2018
Стойност
419.5 млн. барела
Прогноза
-
Предишна стойност
424.5 млн. барела
Crude Oil Inventories (The Weekly Petroleum Status Report - WPSR). Данните осигуряват информация относно доставките и цените на петрола и петролните продукти за база, с цел от тези данни да се изработват бъдещи прогнози. Запасите на петрол включват вътрешните, както и тези, преминали митническо оформяне чужди петролни запаси, намиращи се в рафинерии, тръбопроводи, резервоари или на път към рафинериите. Запасите не включват петрола от Стратегическия държавен резерв. Данните се събират от компаниите на седмична база, до петък 12:00 GMT. Те се разпространяват по електронен път след 15:30 GMT всяка сряда. 1 американски барел = 42 американски галона или 159 литра.
20:30
Изявление на председателя на FED за Сейнт Луис - Булард
САЩUSD
Период
10.01.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.