Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
02:30
AUD
Австралия
Продажби на дребно м/м
Ноември
1.2%
0.4%
0.5%
07:00
JPY
Япония
Индекс на съвпадащите индикатори - финален
Ноември
118.1
117.9
116.4
07:00
JPY
Япония
Индекс на водещите индикатори - финален
Ноември
108.6
108.9
106.5
09:00
SEK
Швеция
Ниво на безработица
Декември
7.5%
-
7.4%
10:00
EUR
Испания
Индустриално производство - сезонно коригирано г/г
Ноември
4.2%
3.1%
4.4% R (4.1%)
11:00
EUR
Италия
Продажби на дребно м/м
Ноември
1.1%
-
-1.0%
11:00
EUR
Италия
Продажби на дребно г/г
Ноември
1.4%
-
-2.3% R (-2.1%)
12:00
EUR
Еврозона
Индустриално производство м/м
Ноември
1.0%
0.8%
0.4% R (0.2%)
12:00
EUR
Еврозона
Индустриално производство г/г
Ноември
3.2%
3.0%
3.9% R (3.7%)
14:30
EUR
Еврозона
Изявление на председателя на ЕЦБ относно паричната политика на банката
11.01.2018
 
-
-
15:30
USD
САЩ
Молби за помощи за безработни
Седм. до 05.01.2018
261 000
245 000
250 000
15:30
USD
САЩ
Индекс на производствените цени м/м
Декември
-0.1%
0.2%
0.4%
15:30
USD
САЩ
Индекс на производствените цени г/г
Декември
2.6%
3.0%
3.1%
15:30
USD
САЩ
Основен индекс на производствените цени м/м
Декември
-0.1%
0.2%
0.3%
15:30
USD
САЩ
Основен индекс на производствените цени г/г
Декември
2.3%
2.5%
2.4%
15:30
CAD
Канада
Индекс на цените на нови жилища м/м
Ноември
0.1%
-
0.1%
17:30
USD
САЩ
Запаси от природен газ
Седм. до 5.01.2018
2 767 млрд. куб. фута
2 808 млрд. куб. фута
3 126 млрд. куб. фута
21:00
USD
САЩ
Баланс по Федералния бюджет
Декември
-23.0 млрд. USD
-34.5 млрд. USD
-139.0 млрд. USD
22:30
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Ню Йорк - Дъдли
11.01.2018
 
-
-
23:45
NZD
Нова Зеландия
Разрешителни за строеж м/м
Ноември
0.2%
-
-10.4%
02:30
Продажби на дребно м/м
АвстралияAUD
Период
Ноември
Стойност
1.2%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.5%
Retail Sales. Този индикатор измерва общата стойност на продажбите на стоки и услуги направени в магазините за продажби на дребно в Австралия. Тъй като основната част от потребителските разходи се покриват в този показател, той дава добра оценка за тяхното ниво. Те съставляват около половината от Брутния Вътрешен Продукт (БВП). Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
07:00
Индекс на съвпадащите индикатори - финален
ЯпонияJPY
Период
Ноември
Стойност
118.1
Прогноза
117.9
Предишна стойност
116.4
Coincident Index. Съставните индекси се използват, за да идентифицират обема на общите производствени дейности, чрез процентното изменение на формиращите го индикатори. Съществуват 3 типа съставни индекса. Индексът на водещите индикатори изпреварва този на съвпадащите индикатори с няколко месеца. Това предимство се използва за прогнозиране на промените в икономиката. Индексът на съвпадащите индикатори изцяло съвпада с бизнес цикъла. Използва се за определяне на текущото състояние на икономиката. Индексът на изоставащите индикатори следва индекса на водещите индикатори с шест месеца закъснение. Използва се за определяне на повратните точки и бизнес циклите в икономиката. На практика, когато индексът на съвпадащите индикатори расте, икономиката е във възходящ цикъл и обратно. Силата на промените в индекса на съвпадащите индикатори се отразява на темпото на развитие на икономиката. В момента, съставният индекс използва 29 различни индикатора: 12 водещи, 11 съвпадащи и 6 изоставащи. Списъкът с използваните индикатори се преразглежда веднъж на всеки пълен цикъл в икономиката. Това е финална оценка на показателя.
07:00
Индекс на водещите индикатори - финален
ЯпонияJPY
Период
Ноември
Стойност
108.6
Прогноза
108.9
Предишна стойност
106.5
Leading Index. Съставните индекси се използват, за да идентифицират обема на общите производствени дейности, чрез процентното изменение на формиращите го индикатори. Съществуват 3 типа съставни индекса. Индексът на водещите индикатори изпреварва този на съвпадащите индикатори с няколко месеца. Това предимство се използва за прогнозиране на промените в икономиката. Индексът на съвпадащите индикатори изцяло съвпада с бизнес цикъла. Използва се за определяне на текущото състояние на икономиката. Индексът на изоставащите индикатори следва индекса на водещите индикатори с шест месеца закъснение. Използва се за определяне на повратните точки и бизнес циклите в икономиката. На практика, когато индексът на съвпадащите индикатори расте, икономиката е във възходящ цикъл и обратно. Силата на промените в индекса на съвпадащите индикатори се отразява на темпото на развитие на икономиката. В момента, съставният индекс използва 29 различни индикатора: 12 водещи, 11 съвпадащи и 6 изоставащи. Списъкът с използваните индикатори се преразглежда веднъж на всеки пълен цикъл в икономиката. Това е финална оценка на показателя.
09:00
Ниво на безработица
ШвецияSEK
Период
Декември
Стойност
7.5%
Прогноза
-
Предишна стойност
7.4%
Unemployment Rate. От месец март 2005, индикаторът обхваща всички лица в трудоспособна възраст, които през отчетния период не са били наети, но са имали желание да започнат работа и са търсели активно работа през последните четири седмици. Включени са и лицата, очакващи да започнат работа през следващите 3 месеца. Данните от 1976 г. са включвали и студентите, отговарящи на критериите за безработица на международната организация по труда - ILO. Те се включват отново в проучването от октомври 2007 г. Нивото на безработица се изчислява като процентно отношение на безработните лица, спрямо общото ниво на работна сила в страната. Работната сила представлява общата сума на всички наети и безработни лица.
10:00
Индустриално производство - сезонно коригирано г/г
ИспанияEUR
Период
Ноември
Стойност
4.2%
Прогноза
3.1%
Предишна стойност
4.4% R (4.1%)
Industrial Production Index (IPI). Индустриалното производство е индикатор, който измерва месечното развитие на производствената активност в индустриалния сектор, изключвайки строителството. Той показва общото развитие на качество и количество, елиминирайки влиянието на цените. За тази цел се провежда месечно проучване между повече от 13 200 компании. Представлява процентно изменение спрямо същия период, година по-рано, сезонно коригирано спрямо работните дни за съответния месец.
11:00
Продажби на дребно м/м
ИталияEUR
Период
Ноември
Стойност
1.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
-1.0%
Retail Sales. Индексът измерва месечното изменение в цените на основните стоки за търговия на дребно. Стойността се определя въз основата на общата сума, платена от клиентите с ДДС, лихвите по кредитите и допълнителните такси по доставката, без да се отчитат търговските отстъпки. Общият брой обхваща около 8 000 предприятия, в 16 000 населени места от страната, с цел да гарантира присъствието на основните географски региони в проучването. Големите центрове за продажби на дребно са включени в данните. Това са големи търговски центрове и вериги магазини, наброяващи над 20 работника. Обектите, които предлагат продажба на стоки с висока отстъпка, както и минимаркети се избягват и не се включват в проучването. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
11:00
Продажби на дребно г/г
ИталияEUR
Период
Ноември
Стойност
1.4%
Прогноза
-
Предишна стойност
-2.3% R (-2.1%)
Retail Sales. Индексът измерва месечното изменение в цените на основните стоки за търговия на дребно. Стойността се определя въз основата на общата сума, платена от клиентите с ДДС, лихвите по кредитите и допълнителните такси по доставката, без да се отчитат търговските отстъпки. Общият брой обхваща около 8 000 предприятия, в 16 000 населени места от страната, с цел да гарантира присъствието на основните географски региони в проучването. Големите центрове за продажби на дребно са включени в данните. Това са големи търговски центрове и вериги магазини, наброяващи над 20 работника. Обектите, които предлагат продажба на стоки с висока отстъпка, както и минимаркети се избягват и не се включват в проучването. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
12:00
Индустриално производство м/м
ЕврозонаEUR
Период
Ноември
Стойност
1.0%
Прогноза
0.8%
Предишна стойност
0.4% R (0.2%)
Industrial Production. Индустриалното производство е индикатор на бизнес цикъла, който показва активността и развитието в индустрията като цяло. Измерва промяната в обема на производството за определен период от време. Информация за индустриалното производство се набира чрез специализирани проучвания, които за членовете на ЕС се наричат Prodcom. Те покриват между 5 000 и 6 000 продукта. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
12:00
Индустриално производство г/г
ЕврозонаEUR
Период
Ноември
Стойност
3.2%
Прогноза
3.0%
Предишна стойност
3.9% R (3.7%)
Industrial Production. Индустриалното производство е индикатор на бизнес цикъла, който показва активността и развитието в индустрията като цяло. Измерва промяната в обема на производството за определен период от време. Информация за индустриалното производство се набира чрез специализирани проучвания, които за членовете на ЕС се наричат Prodcom. Те покриват между 5 000 и 6 000 продукта. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
14:30
Изявление на председателя на ЕЦБ относно паричната политика на банката
ЕврозонаEUR
Период
11.01.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
15:30
Молби за помощи за безработни
САЩUSD
Период
Седм. до 05.01.2018
Стойност
261 000
Прогноза
245 000
Предишна стойност
250 000
Initial Jobless Claims. Молбите за помощи за безработни се отразяват всяка седмица в отчет, изготвен от Бюрото по труда в САЩ. "Първоначалната молба" (Initial Claim) означава попълнен документ от безработните лица до местните власти, който се счита за искане за обезщетение или възможност за компенсация. Чрез него се отбелязва началото на период, през който заявителят получава помощи за безработица. Проучването обхваща броят на молбите, регистрирани предходната седмица. Това е важен измерител за пазара на труда на САЩ.
15:30
Индекс на производствените цени м/м
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
-0.1%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.4%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени се изготвя от Бюрото по труда (BLS) и се състои от няколко индекса, които измерват средната промяна в цената на производителите на стоки и услуги от САЩ за определен период от време. Индикаторът измерва промяната в цената от гледна точка на продавача. Това е в контраст спрямо други индекси, като Индекса на потребителските цени (CPI). CPI измерва промяната в цените от гледна точка на купувача. Цените при продавачите и купувачите се различават, заради държавните субсидии, данъците и разходите за дистрибуция. Данните обхващат информация за над 8 000 самостоятелни продукта и продуктови групи, които формират показателя и се публикуват всеки месец. Той се базира на продажните цени, докладвани от различните типове производители, избрани по определени критерии. Данните се предоставят на доброволни начала. Изчислява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
15:30
Индекс на производствените цени г/г
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
2.6%
Прогноза
3.0%
Предишна стойност
3.1%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени се изготвя от Бюрото по труда (BLS) и се състои от няколко индекса, които измерват средната промяна в цената на производителите на стоки и услуги от САЩ за определен период от време. Индикаторът измерва промяната в цената от гледна точка на продавача. Това е в контраст спрямо други индекси, като Индекса на потребителските цени (CPI). CPI измерва промяната в цените от гледна точка на купувача. Цените при продавачите и купувачите се различават, заради държавните субсидии, данъците и разходите за дистрибуция. Данните обхващат информация за над 8 000 самостоятелни продукта и продуктови групи, които формират показателя и се публикуват всеки месец. Той се базира на продажните цени, докладвани от различните типове производители, избрани по определени критерии. Данните се предоставят на доброволни начала. Изчислява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Основен индекс на производствените цени м/м
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
-0.1%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.3%
Core Producer Price Index (PPI). Тъй като цените на хранителните и енергийните продукти се изменят в най-голяма степен, някой икономисти предпочитат да обърнат повече внимание на индекса, който измерва цените на готовите продукти, различни от храната и енергията, като по-добър измерител на т.нар. базово или основно ниво на инфлацията. Индексът на суровините, различни от храна и енергия е доста чувствителен по отношение на промяната в общото търсене и може да бъде използван за водещ индикатор на щатската икономика. Тъй като е с по-ограничен обхват, не може да се използва за предвиждане на бъдещата инфлация. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
15:30
Основен индекс на производствените цени г/г
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
2.3%
Прогноза
2.5%
Предишна стойност
2.4%
Core Producer Price Index (PPI). Тъй като цените на хранителните и енергийните продукти се изменят в най-голяма степен, някой икономисти предпочитат да обърнат повече внимание на индекса, който измерва цените на готовите продукти, различни от храната и енергията, като по-добър измерител на т.нар. базово или основно ниво на инфлацията. Индексът на суровините, различни от храна и енергия е доста чувствителен по отношение на промяната в общото търсене и може да бъде използван за водещ индикатор на щатската икономика. Тъй като е с по-ограничен обхват, не може да се използва за предвиждане на бъдещата инфлация. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Индекс на цените на нови жилища м/м
КанадаCAD
Период
Ноември
Стойност
0.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.1%
New Housing Price Index (NHPI). Това е индекс, покриващ измененията в цените на новите жилища спрямо предходния месец, като условието е спецификацията им да остава непроменена за два независими периода. Проучването включва и оценката на пазарната цена на земята. То се представят независимо, като индекс за цената на земята. Остатъкът (общата продажна стойност без цената на земята), е свързан главно със структурната промяна в цените и се представя също като информация.
17:30
Запаси от природен газ
САЩUSD
Период
Седм. до 5.01.2018
Стойност
2 767 млрд. куб. фута
Прогноза
2 808 млрд. куб. фута
Предишна стойност
3 126 млрд. куб. фута
Natural Gas Storage. Този показател отразява запасите на природен газ в подземните хранилища. За седмични запаси обикновено се приемат обемите на използвания газ до отчетния период/ден в края на седмицата. Промените в запасите се свързват с общия обем природен газ в подземните хранилища, включително под налягане, извлечен и категоризиран от основен на работен газ. Изчисленията се публикуват всеки четвъртък в 15:30 GMT.
21:00
Баланс по Федералния бюджет
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
-23.0 млрд. USD
Прогноза
-34.5 млрд. USD
Предишна стойност
-139.0 млрд. USD
Federal Budget Balance. Месечният бюлетин относно приходите и разходите на правителството на САЩ (MTS)се изготвя от Службата за финансовото управление към Министерството на финансите, след одобрението му от помощник-секретаря на Държавната хазна. Бюлетинът обхваща финансовите дейности на Федералното правителство и извън бюджетните дейности, провеждани в съответствие с бюджета на правителството на САЩ, т.е. приходи и разходи на средства, дефицит или излишък, което означава покриване на дефицита или разпределяне на излишъка. Основните източници на информация включват счетоводни данни, предоставени от Федерални източници, данъчните и Регионалните структури на FED.
22:30
Изявление на председателя на FED за Ню Йорк - Дъдли
САЩUSD
Период
11.01.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
23:45
Разрешителни за строеж м/м
Нова ЗеландияNZD
Период
Ноември
Стойност
0.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
-10.4%
Building Permits/Building Consents. Броят на новите строителни проекти, одобрени за изпълнение в Нова Зеландия. Разрешителни за строеж се издават непосредствено след одобряването изграждането на проекта. Те се използват като водещ индикатор за оценка на целия пазар за недвижими имоти, като данни се събират всеки месец от всички териториални държавни подразделения.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.