Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
00:00
USD
САЩ
Почивен ден
15.01.2018
 
-
-
01:50
JPY
Япония
Парично предлагане М2 и Депозитни сертификати г/г
Декември
3.6%
4.0%
4.0%
02:00
AUD
Австралия
Ниво на инфлация според Melbourne Institute м/м
Декември
0.1%
-
0.2%
02:01
GBP
Великобритания
Индекс на цените на жилища Rightmove м/м
Януари
0,7%
-
-2.3%
02:01
GBP
Великобритания
Индекс на цените на жилища Rightmove г/г
Януари
1,1%
-
1.0%
07:30
EUR
Холандия
Продажби на дребно г/г
Ноември
6.1%
-
0.2%
09:00
EUR
Финландия
Индекс на потребителските цени г/г
Декември
0.5%
-
0.8%
09:00
NOK
Норвегия
Търговски баланс
Декември
24.7 млрд. NOK
-
-4.2 млрд. NOK
12:00
EUR
Еврозона
Търговски баланс
Ноември
26.3 млрд. EUR
28.2 млрд. EUR
18.9 млрд. EUR
12:00
EUR
Еврозона
Търговски баланс - сезонно коригиран
Ноември
22.5 млрд. EUR
22.4 млрд. EUR
19.0 млрд. EUR
23:00
NZD
Нова Зеландия
Бизнес доверие NZIER
Q4
-12
-
5
23:45
NZD
Нова Зеландия
Разходи, направени с кредитни карти (промяна) г/г
Декември
0.5%
-
4.3% R (1.3%)
00:00
Почивен ден
САЩUSD
Период
15.01.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
01:50
Парично предлагане М2 и Депозитни сертификати г/г
ЯпонияJPY
Период
Декември
Стойност
3.6%
Прогноза
4.0%
Предишна стойност
4.0%
M2 Money Supply + CDs. Паричното предлагане M2 е парично-депозитен индекс. Парично-депозитните индекси са основно определени като количеството пари/сертификати, държани от акционерите (корпорации, частни лица и местните власти, включително общинските предприятия). От корпорациите са изключени депозитарните институции, застрахователните компании, правителствените финансови институции, фондовете, Tanshi компаниите и т.н. Депозитите на финансовите институции и централната власт не са включени. М2 = валутата в обръщение + депозити. Парите в обръщение се предоставят от Японската централна банка, вътрешните лицензирани банки, без Японската пощенска банка като: Shinkin Central Bank, shinkin banks, Norinchukin Bank, and Shoko Chukin Bank. Основната разлика между агрегати М2 и М3 е в начина на изчисляване и притежателите на сертификатите. Независимо от това, M2 и "M2+CD" имат еднакви притежатели и сходни финансови активи (изключение са депозитите в йени на чуждестранните лица). По същия модел M3 и "M3+CD" - финансовите тръстове имат еднакви притежатели и сходни финансови активи (изключение са депозитите в йени на чуждестранните лица). Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
02:00
Ниво на инфлация според Melbourne Institute м/м
АвстралияAUD
Период
Декември
Стойност
0.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.2%
TD Securities - Melbourne Institute Monthly Inflation Gauge. TD Securities и Melbourne Institute са разработили този индикатор на месечната инфлация, който дава на пазара и конструкторите на паричната политика месечна информация за стойността на инфлацията. Индексът е базиран на същата методолигия, по която се изчисляват и официалните данни за тримесечната инфлация на страната и изчислява промяната в цените на продуктите от широкообхватна потребителска кошница от стоки и услуги в големите градове на Австралия. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
02:01
Индекс на цените на жилища Rightmove м/м
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
0,7%
Прогноза
-
Предишна стойност
-2.3%
Rightmove House Price Index. Индексът представя резултатите от месечно проучване на цените на недвижимите имоти, обявени от продавачите. Следят се промените в цените на жилища на месечна и годишна база, предоставяйки общ поглед върху текущото състояние на пазара на недвижими имоти в Англия и Уелс. Публикува се от Rightmove.co.uk. Това е процентна промяна на показателя спрямо предходния месец.
02:01
Индекс на цените на жилища Rightmove г/г
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
1,1%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.0%
Rightmove House Price Index. Индексът представя резултатите от месечно проучване на цените на недвижимите имоти, обявени от продавачите. Следят се промените в цените на жилища на месечна и годишна база, предоставяйки общ поглед върху текущото състояние на пазара на недвижими имоти в Англия и Уелс. Публикува се от Rightmove.co.uk. Това е процентна промяна на показателя спрямо съответния месец, година по-рано.
07:30
Продажби на дребно г/г
ХоландияEUR
Период
Ноември
Стойност
6.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.2%
Retail Sales. Компаниите в търговията на дребно продават стоките, произведени другаде директно на домакинствата и индивиди. Съществуват месечни и годишни данни за оборота, цените и обема на продажбите на дребно, а също така и за оперативните разходи и приходи, заетост и ниво на заплащане при тези продажби. Продажбите на дребно се разделят по магазини на групи - продаващи хранителни продукти, нехранителни продукти и такива, извършващи се по канали, различни от магазини (пазарна търговия, продажби по Интернет и по обикновена поща).
09:00
Индекс на потребителските цени г/г
ФинландияEUR
Период
Декември
Стойност
0.5%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.8%
Consumer Price Index (CPI). Индексът разглежда развитието на цените на стоките и услугите, потребявани от местните домакинства във Финландия. Индексът на потребителските цени се разглежда, като основен измерител на инфлацията. Той дава информация за промените в цените на стоките и услугите, съгласно структурата им на потребление на средностатистическо домакинство. Сравнява се промяната в цените общо за индекса, на стоковите групи и на 497 отделни стоки. Индексите на потребителските цени се преразглеждат през няколко години и са подходящи за краткосрочни анализи. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
09:00
Търговски баланс
НорвегияNOK
Период
Декември
Стойност
24.7 млрд. NOK
Прогноза
-
Предишна стойност
-4.2 млрд. NOK
External Merchandise Trade. Външната търговия със стоки (търговският баланс) се наблюдава посредством данните от митническата статистика на страната. Тя включва и търговията с петрол и газ, както и вноса и износа на кораби и нефтени платформи. Данни за международната търговия с услуги се предоставят на всяко тримесечие, когато се публикува баланса на плащанията на основните сектори на услугите. Месечните резултати са част от текущата сметка на страната.
12:00
Търговски баланс
ЕврозонаEUR
Период
Ноември
Стойност
26.3 млрд. EUR
Прогноза
28.2 млрд. EUR
Предишна стойност
18.9 млрд. EUR
Trade Balance. Търговският баланс отразява разликата между вноса и износа на стоки. Износът на стоки се изследва от Еврозоната/Европейския съюз към страните, които не са членки и обратно. Експортът се остойностява по цени "free on board (FOB)", докато вносът се определя по цена "cost, insurance, freight (CIF)". Под стоки се разбира цялото движимо имущество, наред с електрическата енергия. Данните се оповестяват в млрд. евро.
12:00
Търговски баланс - сезонно коригиран
ЕврозонаEUR
Период
Ноември
Стойност
22.5 млрд. EUR
Прогноза
22.4 млрд. EUR
Предишна стойност
19.0 млрд. EUR
Trade Balance SA. За краткосрочните индикатори, циклите, които са свързани с икономическите трендове и които са с период на повтаряемост по-голям от една година, са засегнати от краткосрочни колебания (тренд, икономически колебания, сезонни колебания, календарни ефекти, остатъчни или неправилни колебания). В следствие на това, анализирането на текущия бизнес цикъл става доста трудно. За подобряване точността на анализиране на икономическите трендове се прилагат математически филтри, които премахват тези нежелани колебания от индикаторите.
23:00
Бизнес доверие NZIER
Нова ЗеландияNZD
Период
Q4
Стойност
-12
Прогноза
-
Предишна стойност
5
NZIER Business Confidence. Това е тримесечно бизнес проучване сред производителите, строителите, архитектите, продавачите на едро и дребно и компаниите от сектора на услугите. Информацията от тези индустрии предоставя полезни сигнали за развитието на инвестициите и на икономиката като цяло през следващите тримесечия. Анкетираните са запитани относно техните текущи оценки и бъдещи очаквания за следващите три до шест месеца. Въпросите покриват сфери като: Бизнес условията като цяло; Производство, продажби и поръчки; Разходи, цени и печалби; Нива на инвестиции; Брой служители; Степен на трудност при намиране на квалифициран персонал. Проучването се публикува от NZ Institute of Economic Research Inc (NZIER) от 1961г. насам.
23:45
Разходи, направени с кредитни карти (промяна) г/г
Нова ЗеландияNZD
Период
Декември
Стойност
0.5%
Прогноза
-
Предишна стойност
4.3% R (1.3%)
Credit Card Spending. Използват се данните от проучването за използване на кредитни карти. То обхваща карти, издадени от шест регистрирани банки (ANZ, ASB, BNZ, Kiwibank, TSB и Westpac), American Express, Diners Club, GE Money и Warehouse. Предоставя информация за разходите, направени с кредитни карти в Нова Зеландия и чужбина, както и разходите, направени в Нова Зеландия с издадени в чужбина кредитни карти.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.