Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
02:30
AUD
Австралия
Продажби на нови автомобили м/м
Декември
4.5%
-
0.1%
02:30
AUD
Австралия
Продажби на нови автомобили г/г
Декември
6.7%
-
2.1%
09:00
EUR
Финландия
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
Ноември
3.5%
-
2.6%
09:00
EUR
Германия
Индекс на потребителските цени - финален м/м
Декември
0.6%
0.6%
0.6%
09:00
EUR
Германия
Индекс на потребителските цени - финален г/г
Декември
1.7%
1.7%
1.7%
09:00
EUR
Германия
Индекс на цените на едро м/м
Януари
-0.3%
-
0.5%
09:00
EUR
Германия
Индекс на цените на едро г/г
Януари
1.8%
-
3.3%
09:00
EUR
Германия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален м/м
Декември
0.8%
0.8%
0.8%
09:00
EUR
Германия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
Декември
1.6%
1.6%
1.6%
09:45
EUR
Франция
Бюджетен баланс
Ноември
-67.5 млрд. EUR
-
-77.2 млрд. EUR
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на цените на дребно м/м
Декември
0.8%
0.6%
0.2%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на цените на дребно г/г
Декември
4.1%
3.9%
3.9%
11:30
GBP
Великобритания
Основен индекс на потребителските цени г/г
Декември
2.5%
2.6%
2.7%
11:30
GBP
Великобритания
Основен индекс на производствените цени на изхода м/м
Декември
0.3%
0.2%
0.2%
11:30
GBP
Великобритания
Основен индекс на производствените цени на изхода г/г
Декември
2.5%
2.3%
2.2%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на производствените цени на изхода м/м
Декември
0.4%
0.3%
0.4% R (0.3%)
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на производствените цени на изхода г/г
Декември
3.3%
2.9%
3.1% R (3.0%)
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на производствените цени на входа м/м
Декември
0.1%
0.4%
1.6% R (1.8%)
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на производствените цени на входа г/г
Декември
4.9%
5.4%
7.3%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на потребителските цени м/м
Декември
0.4%
0.4%
0.3%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на потребителските цени г/г
Декември
3.0%
3.0%
3.1%
12:00
EUR
Италия
Индекс на потребителските цени - финален м/м
Декември
0.4%
0.4%
0.4%
12:00
EUR
Италия
Индекс на потребителските цени - финален г/г
Декември
0.9%
0.9%
0.9%
12:00
EUR
Италия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален м/м
Декември
0.3%
0.3%
0.3%
12:00
EUR
Италия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
Декември
1.0%
1.0%
1.0%
12:00
EUR
Италия
Търговски баланс
Ноември
4.830 млрд. EUR
5.220 млрд. EUR
4.988 млрд. EUR R (4.953 млрд. EUR)
12:00
EUR
Италия
Търговски баланс със страните от Европейския съюз
Ноември
0.240 млрд. EUR
-
0.666 млрд. EUR
19:00
CHF
Швейцария
Изявление на управителя на Swiss National Bank (SNB)
16.01.2018
 
-
-
02:30
Продажби на нови автомобили м/м
АвстралияAUD
Период
Декември
Стойност
4.5%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.1%
New Auto Sales. Този показател измерва стойността на продажбите на нови автомобили в Австралия. Използва се като индикатор на потребителското доверие. Повишение в търсенето на скъпи стоки с дълготрайна употреба показва, че потребителите се чувстват уверени в тяхното бъдещо финансово състояние и са готови да харчат по-големи суми. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
02:30
Продажби на нови автомобили г/г
АвстралияAUD
Период
Декември
Стойност
6.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.1%
New Auto Sales. Този показател измерва стойността на продажбите на нови автомобили в Австралия. Използва се като индикатор на потребителското доверие. Повишение в търсенето на скъпи стоки с дълготрайна употреба показва, че потребителите се чувстват уверени в тяхното бъдещо финансово състояние и са готови да харчат по-големи суми. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
09:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
ФинландияEUR
Период
Ноември
Стойност
3.5%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.6%
Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт по пазарни цени отразява крайния резултат от производствената дейност на местните производствени мощности. Той може да бъде изчислен по три различни начина: Като брутна стойност на всички производствени сектори на различните индустрии, заедно с данъците, без субсидиите на продуктите; като сума на стоките и услугите предназначени за крайния потребител от местни единици (крайно потребление, брутен капитал, експорт минус импорт); както и сумата на приходната сметка (компенсациите на работниците, данъците за производство и вноса, без субсидиите, брутния текущ излишък и брутният смесен приход). Изчислява се като процентно изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година.
09:00
Индекс на потребителските цени - финален м/м
ГерманияEUR
Период
Декември
Стойност
0.6%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
0.6%
Final Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва средната промяна в цените на всички стоки и услуги, потребявани от домакинствата. Той предоставя обща картина на движението на цените в Германия. Показателят покрива всички типове домакинства, всички провинции в страната и всички стоки и услуги, които са търсени - наеми, хранителни продукти, облекло, автомобили; услуги като фризьорство или ремонт. Изчислението на индекса на потребителските цени се основава на т.нар. потребителска кошница от стоки и услуги. тя включва всички стоки и услуги, които са свързани с потреблението в Германия. Потребителската кошница се обновява постоянно, с цел включването на стоки, които са по-често купувани от потребителите в текущото ценово изследване. Това е финална оценка на показателя, представляваща процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на потребителските цени - финален г/г
ГерманияEUR
Период
Декември
Стойност
1.7%
Прогноза
1.7%
Предишна стойност
1.7%
Final Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва средната промяна в цените на всички стоки и услуги, потребявани от домакинствата. Той предоставя обща картина на движението на цените в Германия. Показателят покрива всички типове домакинства, всички провинции в страната и всички стоки и услуги, които са търсени - наеми, хранителни продукти, облекло, автомобили; услуги като фризьорство или ремонт. Изчислението на индекса на потребителските цени се основава на т.нар. потребителска кошница от стоки и услуги. тя включва всички стоки и услуги, които са свързани с потреблението в Германия. Потребителската кошница се обновява постоянно, с цел включването на стоки, които са по-често купувани от потребителите в текущото ценово изследване. Това е финална оценка на показателя, представляваща процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Индекс на цените на едро м/м
ГерманияEUR
Период
Януари
Стойност
-0.3%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.5%
Wholesale Price Index. Индексът на продажните цени в търговията на едро измерва развитието на цените на стоките, продадени от търговците на едро в Германия. Тези продажби трябва да са включени в търговията на едро, като например договорите, сключени с дистрибутори, преработватели или други прекупвачи на едро. Индексът акумулира в себе си цените на стоките, произведени в германия и на тези, които са внесени. От него са изключени продажбите от производителите директно към търговците на дребно, както и към крайните потребители. Стойността на общия индекс представлява сумата на всички обороти на едро за отчетния период, с изключение на продажбите на дребно и други продажби, които не принадлежат към търговията на дребно и без стойността на експорта. Около 1 030 бизнес единици от търговията на едро се анкетират за промени в цените на продажните цени на едро на около 406 продукта от представителна извадка от стоки. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на цените на едро г/г
ГерманияEUR
Период
Януари
Стойност
1.8%
Прогноза
-
Предишна стойност
3.3%
Wholesale Price Index. Индексът на продажните цени в търговията на едро измерва развитието на цените на стоките, продадени от търговците на едро в Германия. Тези продажби трябва да са включени в търговията на едро, като например договорите, сключени с дистрибутори, преработватели или други прекупвачи на едро. Индексът акумулира в себе си цените на стоките, произведени в германия и на тези, които са внесени. От него са изключени продажбите от производителите директно към търговците на дребно, както и към крайните потребители. Стойността на общия индекс представлява сумата на всички обороти на едро за отчетния период, с изключение на продажбите на дребно и други продажби, които не принадлежат към търговията на дребно и без стойността на експорта. Около 1 030 бизнес единици от търговията на едро се анкетират за промени в цените на продажните цени на едро на около 406 продукта от представителна извадка от стоки. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален м/м
ГерманияEUR
Период
Декември
Стойност
0.8%
Прогноза
0.8%
Предишна стойност
0.8%
Final Harmonized Index of Consumer Prices. Хармонизираният индекс на потребителските цени се използва, за да може да се сравнява инфлацията в международен контекст, главно за страните от Еврозоната. Изчисленията му са съобразени с методите и процедурите на хармонизирания подход и отразяват развитието на цените в различните държави, базирано на модел на потреблението. Информацията, която се събира при изчислението на националния индекс на потребителските цени на Германия се използва също и при пресмятането на Хармонизирания индекс на потребителските цени. Разликата между двата индекса се състои главно във включването на цените на някои частни недвижими имоти и данъка върху автомобилите в страната при калкулирането на националния индекс на потребителските цени. Това е финална оценка на показателя, изчислена като процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
ГерманияEUR
Период
Декември
Стойност
1.6%
Прогноза
1.6%
Предишна стойност
1.6%
Final Harmonized Index of Consumer Prices. Хармонизираният индекс на потребителските цени се използва, за да може да се сравнява инфлацията в международен контекст, главно за страните от Еврозоната. Изчисленията му са съобразени с методите и процедурите на хармонизирания подход и отразяват развитието на цените в различните държави, базирано на модел на потреблението. Информацията, която се събира при изчислението на националния индекс на потребителските цени на Германия се използва също и при пресмятането на Хармонизирания индекс на потребителските цени. Разликата между двата индекса се състои главно във включването на цените на някои частни недвижими имоти и данъка върху автомобилите в страната при калкулирането на националния индекс на потребителските цени. Това е финална оценка на показателя, изчислена като процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:45
Бюджетен баланс
ФранцияEUR
Период
Ноември
Стойност
-67.5 млрд. EUR
Прогноза
-
Предишна стойност
-77.2 млрд. EUR
Central Government Balance. Правителственият бюджет е официален документ, който се преглежда от законодателната власт и се одобрява от председателя или президента. Само определени приходи от държавата могат да бъдат събирани и използвани от него. Данъкът върху собствеността е най-разпространеният фактор, попълващ бюджета на общините и местните власти на страната, данъците наложени върху продажбите/или данък печалбата са източник на финансиране на централната власт, като корпоративният данък печалба формира голяма част от националните приходи. Основните два компонента на всеки бюджет са приходите и разходите. Приходите се генерират предимно от данъците. Държавните разходи включват разходите направени от правителството за покупка на определени стоки и услуги, наричани от икономистите държавни поръчки, инвестиционните разходи за инфраструктура и проучвания; както и трансферните разходи за помощи на безработните или пенсиите.
11:30
Индекс на цените на дребно м/м
ВеликобританияGBP
Период
Декември
Стойност
0.8%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
0.2%
Retail Prices Index (RPI). Индексът на цените на дребно е най-известният общ показател за инфлацията във Великобритания. Той често се използва при сключването на договори за обновяване на заплащането и наемите за недвижими имоти. Измерва средната промяна в цените на стоките и услугите, поръчвани от повечето домакинства в страната. Потребителската кошница, на която е базиран този индекс се обновява всяка година, използвайки информация от проучвания за разходи и хранителни продукти. Показателят се съставя на база представителна извадка за около 650 стоки и услуги, чиито цени се проследяват в 150 147 обекта във Великобритания. Около 120 000 отделни измервания се използват при изчислението на индекса, който се публикува всеки месец. Това е процентна промяна спрямо нивото от предходния месец.
11:30
Индекс на цените на дребно г/г
ВеликобританияGBP
Период
Декември
Стойност
4.1%
Прогноза
3.9%
Предишна стойност
3.9%
Retail Prices Index (RPI). Индексът на цените на дребно е най-известният общ показател за инфлацията във Великобритания. Той често се използва при сключването на договори за обновяване на заплащането и наемите за недвижими имоти. Измерва средната промяна в цените на стоките и услугите, поръчвани от повечето домакинства в страната. Потребителската кошница, на която е базиран този индекс се обновява всяка година, използвайки информация от проучвания за разходи и хранителни продукти. Показателят се съставя на база представителна извадка за около 650 стоки и услуги, чиито цени се проследяват в 150 147 обекта във Великобритания. Около 120 000 отделни измервания се използват при изчислението на индекса, който се публикува всеки месец. Това е процентна промяна спрямо нивото от съответния месец, година по-рано.
11:30
Основен индекс на потребителските цени г/г
ВеликобританияGBP
Период
Декември
Стойност
2.5%
Прогноза
2.6%
Предишна стойност
2.7%
Core Consumer Price Index (CPI). Основният индекс на потребителските цени измерва промяната в цените на стоките и услугите, поръчани от потребителите, като от тях са извадени волатилни компоненти като хранителни стоки, енергийни продукти, алкохолни и тютюневи изделия. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Основен индекс на производствените цени на изхода м/м
ВеликобританияGBP
Период
Декември
Стойност
0.3%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.2%
Core Output Producer Price Index. Индексът на производствените цени на изхода измерва промяната в цените на стоките, произведени от британските производители (наричани още "заводски цени"). Основният индекс на производствените цени изключва волатилни компоненти като хранителни стоки и енергийни продукти. Той дава по-изчистена информация за промяната на производствената инфлация, тъй като от него са изключени компоненти, имащи краткосрочно влияние върху цените. Така стойността му се смята за минимално повлияна от такива фактори. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Основен индекс на производствените цени на изхода г/г
ВеликобританияGBP
Период
Декември
Стойност
2.5%
Прогноза
2.3%
Предишна стойност
2.2%
Core Output Producer Price Index. Индексът на производствените цени на изхода измерва промяната в цените на стоките, произведени от британските производители (наричани още "заводски цени"). Основният индекс на производствените цени изключва волатилни компоненти като хранителни стоки и енергийни продукти. Той дава по-изчистена информация за промяната на производствената инфлация, тъй като от него са изключени компоненти, имащи краткосрочно влияние върху цените. Така стойността му се смята за минимално повлияна от такива фактори. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Индекс на производствените цени на изхода м/м
ВеликобританияGBP
Период
Декември
Стойност
0.4%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.4% R (0.3%)
Output Producer Price Index (PPI). Индикаторът се представя чрез месечно проучване, измерващо промените в цените на стоките, купени и продадени от производителите във Великобритания. Всеки месец се изследва промяната в цените на широка гама от представителни продукти. Индексът на производствените цени на изхода измерва промените в цените на стоките, създадени от производителите в страната. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Индекс на производствените цени на изхода г/г
ВеликобританияGBP
Период
Декември
Стойност
3.3%
Прогноза
2.9%
Предишна стойност
3.1% R (3.0%)
Output Producer Price Index (PPI). Индикаторът се представя чрез месечно проучване, измерващо промените в цените на стоките, купени и продадени от производителите във Великобритания. Всеки месец се изследва промяната в цените на широка гама от представителни продукти. Индексът на производствените цени на изхода измерва промените в цените на стоките, създадени от производителите в страната. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Индекс на производствените цени на входа м/м
ВеликобританияGBP
Период
Декември
Стойност
0.1%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
1.6% R (1.8%)
Input Producer Price Index (PPI). Индикаторът се представя чрез месечно проучване, измерващо промените в цените на стоките, купени и продадени от производителите във Великобритания. Всеки месец се изследва промяната в цените на широка гама от представителни продукти. Индексът на производствените цени на входа измерва промените в цените на материалите и горивата, закупени от британските производители за производствени цели. Те не са ограничени само до тези материали, използвани в крайните продукти, но също така включват и тези, които се изискват за нормалното всекидневно функционираме на компанията. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Индекс на производствените цени на входа г/г
ВеликобританияGBP
Период
Декември
Стойност
4.9%
Прогноза
5.4%
Предишна стойност
7.3%
Input Producer Price Index (PPI). Индикаторът се представя чрез месечно проучване, измерващо промените в цените на стоките, купени и продадени от производителите във Великобритания. Всеки месец се изследва промяната в цените на широка гама от представителни продукти. Индексът на производствените цени на входа измерва промените в цените на материалите и горивата, закупени от британските производители за производствени цели. Те не са ограничени само до тези материали, използвани в крайните продукти, но също така включват и тези, които се изискват за нормалното всекидневно функционираме на компанията. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Индекс на потребителските цени м/м
ВеликобританияGBP
Период
Декември
Стойност
0.4%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.3%
Consumer Prices Index (CPI). Индексът на потребителските цени е основният измерител на инфлацията във Великобритания за макроикономически цели и формира базата на инфлационната цел, поставена от правителството. Всеки месец се правят около 120 000 извадки, изследвайки промяната на цените на около 650 продукта. Те представляват „потребителската кошница“ на стоки и услуги за самия индекс. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Индекс на потребителските цени г/г
ВеликобританияGBP
Период
Декември
Стойност
3.0%
Прогноза
3.0%
Предишна стойност
3.1%
Consumer Prices Index (CPI). Индексът на потребителските цени е основният измерител на инфлацията във Великобритания за макроикономически цели и формира базата на инфлационната цел, поставена от правителството. Всеки месец се правят около 120 000 извадки, изследвайки промяната на цените на около 650 продукта. Те представляват „потребителската кошница“ на стоки и услуги за самия индекс. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
12:00
Индекс на потребителските цени - финален м/м
ИталияEUR
Период
Декември
Стойност
0.4%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.4%
Final Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва промените в цените на определени продукти или (кошница продукти) за определен период от време, като приема поръчваните количества за постоянни за 2 съответстващи периода. Той обхваща кошница от стоки и услуги, използвани от домакинствата като краен продукт. Цените, формиращи индекса на потребителските цени се явяват представителни и подробно подбрани за домакинствата, независимо от конкретното потребление на стоките, участващи в кошницата. Всеки месец се събират 300 000 оферти в 25 000 магазина и 12 000 домакинства. Проучването изключва домакинства, притежаващи собствени жилища. Изразява се като окончателно процентно изменение спрямо предходния месец.
12:00
Индекс на потребителските цени - финален г/г
ИталияEUR
Период
Декември
Стойност
0.9%
Прогноза
0.9%
Предишна стойност
0.9%
Final Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва промените в цените на определени продукти или (кошница продукти) за определен период от време, като приема поръчваните количества за постоянни за 2 съответстващи периода. Той обхваща кошница от стоки и услуги, използвани от домакинствата като краен продукт. Цените, формиращи индекса на потребителските цени се явяват представителни и подробно подбрани за домакинствата, независимо от конкретното потребление на стоките, участващи в кошницата. Всеки месец се събират 300 000 оферти в 25 000 магазина и 12 000 домакинства. Проучването изключва домакинства, притежаващи собствени жилища. Изразява се като окончателно процентно изменение спрямо съответния период, година по-рано.
12:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален м/м
ИталияEUR
Период
Декември
Стойност
0.3%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.3%
Final Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираният индекс на потребителските цени се определя на базата на "крайните домакински потребителски разходи", определени чрез концепцията на Европейската система за сметки (European System of Accounts). Това е месечен индекс, който се използва за измерване на инфлацията. Той покрива всички форми на домакинските разходи, без да включва възстановените разходи, субсидии и отстъпки. Изразен е като финално процентно изменение спрямо предходния месец.
12:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
ИталияEUR
Период
Декември
Стойност
1.0%
Прогноза
1.0%
Предишна стойност
1.0%
Final Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираният индекс на потребителските цени се определя на базата на "крайните домакински потребителски разходи", определени чрез концепцията на Европейската система за сметки (European System of Accounts). Това е месечен индекс, който се използва за измерване на инфлацията. Той покрива всички форми на домакинските разходи, без да включва възстановените разходи, субсидии и отстъпки. Изразен е като финално процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
12:00
Търговски баланс
ИталияEUR
Период
Ноември
Стойност
4.830 млрд. EUR
Прогноза
5.220 млрд. EUR
Предишна стойност
4.988 млрд. EUR R (4.953 млрд. EUR)
Trade Balance. Измерва разликата между вноса и износа в милиарди евро. Вноса на стоки се измерва чрез стойността им, на която те влизат в територията на държавата, независимо от крайната им дестинация. Износът на стоки, подобно на вноса се измерва чрез стойността на стоките, на която те напускат територията на държавата, независимо от крайната им дестинация, независимо дали са местно производство или не.
12:00
Търговски баланс със страните от Европейския съюз
ИталияEUR
Период
Ноември
Стойност
0.240 млрд. EUR
Прогноза
-
Предишна стойност
0.666 млрд. EUR
Trade Balance EU. Показателят е изразен в милиарди евро и представлява стойността на износа към страните, членуващи в състава на Европейския съюз, извадена от вноса им в страната. Положителният баланс говори за търговски излишък, докато отрицателното салдо съответства на търговски дефицит.
19:00
Изявление на управителя на Swiss National Bank (SNB)
ШвейцарияCHF
Период
16.01.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.