Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
01:30
AUD
Австралия
Потребителско доверие на Westpac
Януари
1.8%
-
3.6%
01:50
JPY
Япония
Машинни поръчки м/м
Ноември
5.7%
-1.4%
5.0%
01:50
JPY
Япония
Машинни поръчки г/г
Ноември
4.1%
-0.7%
2.3%
02:00
NZD
Нова Зеландия
Индекс на цените на стоките на ANZ м/м
Януари
-2.2%
-
-9.0%
02:30
AUD
Австралия
Ипотечни заеми м/м
Ноември
2.1%
0.1%
-0.6%
02:30
AUD
Австралия
Инвестиционни заеми м/м
Ноември
1.5%
-
1.6%
12:00
EUR
Еврозона
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
Декември
0.4%
0.4%
0.1%
12:00
EUR
Еврозона
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
Декември
1.4%
1.4%
1.4%
12:00
EUR
Еврозона
Основен хармонизиран индекс на потребителските цени – финален г/г
Декември
0.9%
0.9%
0.9%
14:00
USD
САЩ
Заявки за ипотечни кредити на MBA
Седм. до 12.01.2018
4.1%
-
8.3%
15:55
USD
САЩ
Доклад Червена книга
Седм. до 12.01.2018
-0.3%
-
0.1%
16:15
USD
САЩ
Индустриално производство м/м
Декември
0.1%
0.3%
0.3% R (0.2%)
16:15
USD
САЩ
Степен на използване на капацитета
Декември
77.9%
77.3%
77.2% R (77.1%)
17:00
USD
САЩ
Индекс на пазара на жилища на NAHB
Януари
72
73
74
17:00
CAD
Канада
Доклад на Bank of Canada относно паричната политика
17.01.2018
 
-
-
17:00
CAD
Канада
Решение на Bank of Canada относно лихвените нива
17.01.2018
1.25%
1.25%
1.00%
21:00
USD
САЩ
Бежова книга
17.01.2018
 
-
-
22:00
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Чикаго - Евънс
17.01.2018
 
-
-
23:00
USD
САЩ
Нетни капиталови потоци от дългосрочни облигации
Ноември
57,5 млрд. USD
50.1 млрд. USD
26.2 млрд. USD R (23.2 млрд. USD)
23:00
USD
САЩ
Нетни капиталови потоци
Ноември
33,8 млрд. USD
31,3 млрд. USD
152,9 млрд. USD R (151.2 млрд. USD)
23:30
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Кливланд - Лорета Местър
17.01.2018
 
-
-
23:30
USD
САЩ
Запаси от петрол на API (промяна)
Седм. до 12.01.2018
-5.121 млн. барела
-3.600 млн. барела
-11.190 млн. барела
01:30
Потребителско доверие на Westpac
АвстралияAUD
Период
Януари
Стойност
1.8%
Прогноза
-
Предишна стойност
3.6%
Westpac Consumer Confidence. Този индикатор измерва нивото на доверие на потребителите и съставен от пет компонента, които отразяват финансовата ситуация на домакинствата през изминалите и следващите 12 месеца, очакванията им за икономическата ситуация за текущата година и за следващите 5 години и условията за закупуване на по-важни стоки за домакинството. Очакванията им за безработицата са също включени в проучването. Участниците също са анкетирани относно прогнозите им за условията за закупуване на автомобили и жилища, най-доброто място за влагане на спестяванията им и оценката им за новините като цяло (политика, данъци, инфлация, трудова заетост, лихви, националната валута, икономическите условия и международната ситуация) Публикува се месечно от Westpac - Melbourne Institute.
01:50
Машинни поръчки м/м
ЯпонияJPY
Период
Ноември
Стойност
5.7%
Прогноза
-1.4%
Предишна стойност
5.0%
Machine Orders. Проучването отразява нивото на поръчките за производство на машини и оборудване, като показва посоката на развитие в икономиката, чрез ранно проучване на трендовете на инвестициите в оборудване. Обемът им се отразява чрез докладваните нови поръчки от предприятията Към отрасъла спадат двигателите, турбините, тежката електро-промишленост, електроника и комуникационно оборудване, индустриално и ж.п. оборудване, транспортни средства, самолети и кораби, както и различните видове водни съоръжения, части и кабели. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
01:50
Машинни поръчки г/г
ЯпонияJPY
Период
Ноември
Стойност
4.1%
Прогноза
-0.7%
Предишна стойност
2.3%
Machine Orders. Проучването отразява нивото на поръчките за производство на машини и оборудване, като показва посоката на развитие в икономиката, чрез ранно проучване на трендовете на инвестициите в оборудване. Обемът им се отразява чрез докладваните нови поръчки от предприятията Към отрасъла спадат двигателите, турбините, тежката електро-промишленост, електроника и комуникационно оборудване, индустриално и ж.п. оборудване, транспортни средства, самолети и кораби, както и различните видове водни съоръжения, части и кабели. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
02:00
Индекс на цените на стоките на ANZ м/м
Нова ЗеландияNZD
Период
Януари
Стойност
-2.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
-9.0%
ANZ Commodity Prices. Отразява месечната промяна в цената на общата стойност на всички изнасяни стоки на Нова Зеландия. Средната цена на основните такива стоки за икономиката са оценени на световния пазар за текущ период, спрямо предишен. Резултатите от изследването се публикуват от Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (ANZ).
02:30
Ипотечни заеми м/м
АвстралияAUD
Период
Ноември
Стойност
2.1%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
-0.6%
Home Loans. Този индикатор измерва процентното изменение в броя на новите отпуснати заеми за закупуване на жилища. Данните се използват за измерване на потребителското доверие, тъй като потребителите обикновено вземат повече заеми, само тогава, когато имат достатъчно спестявания или вярват, че ще могат да изплатят заема в бъдеще.
02:30
Инвестиционни заеми м/м
АвстралияAUD
Период
Ноември
Стойност
1.5%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.6%
Investment Lending. Този индикатор измерва процентното изменение спрямо предходния месец в стойността на заемите, отпуснати на индивидите и компаниите. Повишение в показателя води до ръст в икономиката. В периоди на високо потребителско и бизнес доверие, получателите на кредити проявяват желание да правят повече инвестиции, защото те имат разумни очаквания, че техните инвестиции ще бъдат възвърнати в бъдеще. Данните обикновено не оказват значително влияние върху пазара.
12:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
ЕврозонаEUR
Период
Декември
Стойност
0.4%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.1%
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираните индекси се използват с цел измерване и сравняване на инфлацията между различните страни-членки на ЕС. HICP се използва за допълнителна оценка на инфлацията, съгласно чл. 121 от споразумението в Амстердам и директивите на Европейската централна банка за постигане на ценова стабилност и осъществяване на паричната политика. HICP се изчислява на база международни хармонизирани стандарти, приети от държавите членки. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
12:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
ЕврозонаEUR
Период
Декември
Стойност
1.4%
Прогноза
1.4%
Предишна стойност
1.4%
Final Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираните индекси се използват с цел измерване и сравняване на инфлацията между различните страни-членки на ЕС. HICP се използва за допълнителна оценка на инфлацията, съгласно чл. 121 от споразумението в Амстердам и директивите на Европейската централна банка за постигане на ценова стабилност и осъществяване на паричната политика. HICP се изчислява на база международни хармонизирани стандарти, приети от държавите членки. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година, изчислена по окончателни данни.
12:00
Основен хармонизиран индекс на потребителските цени – финален г/г
ЕврозонаEUR
Период
Декември
Стойност
0.9%
Прогноза
0.9%
Предишна стойност
0.9%
Core Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираните индекси на потребителските цени (HICP) са разработени с цел сравняване на инфлацията в потребителските цени между различни страни. Индикаторът представя HICP с изключение на енергия, храни, алкохол и тютюн – основната инфлация. Представлява финални данни за процентна промяна спрямо съответния период на преходната година.
14:00
Заявки за ипотечни кредити на MBA
САЩUSD
Период
Седм. до 12.01.2018
Стойност
4.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
8.3%
MBA Mortgage Applications. В проучването относно заявките на ипотечни кредити на MBA са включени 15 индекса, покриващи всички аспекти на ипотечните кредити, като: лихва (фиксирана или променлива), държавни заеми за жилищно строителство и рефинансиране. Новите данни се публикуват всяка сряда и отразяват бизнес активността в сектора през изминалата седмица. Началото на публикациите е от 1990 г. The Mortgage Bankers Association (MBA) е национална асоциация, представляваща сектора на недвижимите имоти.
15:55
Доклад Червена книга
САЩUSD
Период
Седм. до 12.01.2018
Стойност
-0.3%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.1%
Redbook Retail Sales (LJR Redbook). Проучването разглежда 15 големи супермаркети всяка седмица, за да определи промяната в продажбите. Отчетът е месечен, прави се до определена дата, където: първата седмица от месеца се съпоставя с предишния месец, през втората седмица се сравняват първите 2 седмици от текущия месец, спрямо предишния и т.н. Докладът Червена Книга е подходящ индикатор, даващ информация за ръста в продажбите на дребно и осигурява предварителни изчисления за трендовете в продажбите на дребно, независимо от официалните източници.
16:15
Индустриално производство м/м
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
0.1%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.3% R (0.2%)
Industrial Production (IP). Индустриално производство измерва реалното производство в промишлеността, мините и добива на природен газ и електроенергия. Промишленото производство се състои от тези индустрии, включени в класификацията на NAICS, определени като попадащи в раздел производство, заедно с тези сектори, които традиционно се смятат за производствени и включени към индустриалния сектор. Показателят обхваща 303 различни сектора, включени в класификацията на (NAICS) през 2002 г. Измерва се като процентно изменение спрямо предходния месец.
16:15
Степен на използване на капацитета
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
77.9%
Прогноза
77.3%
Предишна стойност
77.2% R (77.1%)
Capacity Utilization. Изчислява се по метод на Федералния резерв за представяне на степента на използване на капацитета за индустрията, производството, минната промишленост, както и енергетиката и газоснабдяването. Във всяка определена индустрия степента на използване на капацитета е равна на индекса на производството (сезонно коригиран), разделен на индекса на капацитета. Индексите на капацитета на Федералният резерв представляват възможния максимум на стабилно производство - или най-високата степен на производство, възможна в дадено предприятие в рамките на реалистичен работен план, след като то работи по нормален график и разполага с достатъчна наличност на суровини и запаси.
17:00
Индекс на пазара на жилища на NAHB
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
72
Прогноза
73
Предишна стойност
74
NAHB Housing Market Index. Индексът на пазара на жилища (HMI) е базиран на месечно проучване на Националната асоциация на строителите на жилища (NAHB) за текущите продажби и очакванията за продажби на семейни жилища за следващите шест месеца. Данните се използват за изчисляване на сезонно коригиран индекс, при който стойности над 50 означават, че условията според повечето строители са добри. На базата на това изчисление HMI може да варира от 0 до 100.
17:00
Доклад на Bank of Canada относно паричната политика
КанадаCAD
Период
17.01.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Bank of Canada Monetary Policy Report. Тримесечен доклад, изготвен от управителя на централната банка на Канада и представящ прогнозите на институцията относно инфлацията и ръста на канадската икономика, както и оценката за рисковете.
17:00
Решение на Bank of Canada относно лихвените нива
КанадаCAD
Период
17.01.2018
Стойност
1.25%
Прогноза
1.25%
Предишна стойност
1.00%
Bank of Canada Interest Rate Decision. Централната банка на Канада провежда паричната си политика определяйки краткосрочните лихвени нива. Това се осъществява чрез промяна на т.нар "overnight" лихва. Това е лихвата, която основните финансови институции плащат като лихва при размяна на средства помежду си за една нощ ; Банката определя целевия размер на лихвата. Промените му влияят върху другите лихви, като тези на потребителските заеми, както и тези обвързани с ипотека. Целта на канадската паричната политика е да поддържа нивото на инфлация, измервана чрез индекса на потребителските цени на годишна база, като за тази цел банката работи в тясна връзка с правителството. От 1995 г. целевият диапазон е между 1 и 3 процента. През Ноември 2000 г. банката въвежда система от 8 фиксирани през годината дати, на които се обсъждат евентуални промени на лихвените равнища. Решенията се взимат на базата на консенсус. Управителният съвет започва заседанието в петъка преди официалната дата за среща, с разработване на общ икономически анализ и бъдещ модел за развитие на икономиката, като наред с това се определят тренда и инфлацията. Заседанието продължава в понеделник отново, като до края на деня се взема решение относно основната лихва и се изготвя съобщение за пресата относно взетото решение.
21:00
Бежова книга
САЩUSD
Период
17.01.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Beige Book. Докладът "Бежова книга" се публикува осем пъти в годината. Всяка една от щатските банки събира информация за текущите икономически условия в своя щат чрез доклади от банката, ключови бизнес контакти, икономисти, пазарни експерти и други източници. Бежовата книга обобщава тази информация по щати и по сектори. Цялостното резюме за 12те щата се подготвя от определена банка на ротационен принцип.
22:00
Изявление на председателя на FED за Чикаго - Евънс
САЩUSD
Период
17.01.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
23:00
Нетни капиталови потоци от дългосрочни облигации
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
57,5 млрд. USD
Прогноза
50.1 млрд. USD
Предишна стойност
26.2 млрд. USD R (23.2 млрд. USD)
Net Long-Term Treasury International Capital (TIC) Flows. Индикаторът Treasury International Capital (TIC) измерва месечната разлика в трансграничните чуждестранни и местни покупки на дългосрочни облигации (напр. облигации в първоначален матуритет над една година). Те представляват основната част от общите потоци на TIC.
23:00
Нетни капиталови потоци
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
33,8 млрд. USD
Прогноза
31,3 млрд. USD
Предишна стойност
152,9 млрд. USD R (151.2 млрд. USD)
Total Net Treasury International Capital (TIC) Flows. Нетните капиталови потоци се отчитат от правителството на САЩ, чрез информацията за постъпилите капиталови потоци от и в страната, без преките инвестиции на средства и международните активи. Информацията се събира от търговските банки и други депозитни институции, банкови холдинги, брокери и дилъри на ценни книжа и небанкови предприятия в САЩ, включително американските клонове, агенции и филиали на за задграничните банки и бизнес компании. Данните се събират по страни, на пазарно ниво, като са публикувани за период от 45 дни. Общите нетни капиталови потоци включват Нетните чуждестранни поръчки на дългосрочни ценни книжа; Нетното придобиване на дългосрочните чуждестранни ценни книжа; Чуждестранните инвестиции в краткосрочни доларови щатски ценни книжа; Чуждестранните инвестиции в съкровищни бонове; Деноминирани банкови активи в долари, собственост на чуждестранни лица. Положителна стойност означава нетни чуждестранни покупки на гражданите от САЩ (входящ поток, приток към САЩ); а отрицателна - нетните чуждестранни продажби на гражданите от САЩ (изходящ поток - отлив от страната).
23:30
Изявление на председателя на FED за Кливланд - Лорета Местър
САЩUSD
Период
17.01.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Лорета Местър встъпи в длъжност на 1 юни 2014 г. като единадесети председател и главен изпълнителен директор на регионалния клон на FED в Кливланд.
23:30
Запаси от петрол на API (промяна)
САЩUSD
Период
Седм. до 12.01.2018
Стойност
-5.121 млн. барела
Прогноза
-3.600 млн. барела
Предишна стойност
-11.190 млн. барела
API Weekly Crude Stocks. Седмичен статистически бюлетин на API. Американският петролен институт (API) е най-голямата търговска асоциация в САЩ в областта на производството на петрол и природен газ. Тя представлява около 400 корпорации, занимаващи се с производството, рафинирането, дистрибуцията и други аспекти на петролната промишленост. Седмичният статистически бюлетин се публикува всеки вторник в 23:30. Той предоставя обобщени данни за САЩ и отделните региони по отношение на дейността на рафинериите и производството на основните нефтени продукти, съставляващи над 80% от общото производство на рафинериите.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.